Browsing: öncesi

Tarih İkinci DÜnya Savaşı

2.dünya savaşı öncesi devletlerin durumu

0

İkinci dünya savaşı öncesi dünyadaki önemli devletlerin durumu nasıldı? Mihver ve Müttefik devletlerinin oluşması ve savaşın nedenleri. Mihver Ve Müttefik Devletlerin Oluşması Geniş anlamıyla Almanya ile II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa katılan italya ve Japonya’ya MİHVER DEVLETLER adı verilir. 1936’da Nazi Almanyası ile Faşist İtalya arasında kurulan birlikten sonra ortaya çıkmıştır. Almanya ve İtalya’nın

Bilgi Dünyası Toplum

Köy Öncesi Dönem Nedir? Hakkında Bilgi

0

Köy öncesi dönem nedir, nasıldır? Köy öncesi dönemde insanların yaşam şekilleri, özellikleri, hakkında bilgi. Köy Öncesi Dönem İnsanlar toprağa yerleşmeden önce binlerce yıl göçebe hâlinde yaşamışlardır. Bu döneme köy öncesi dönem denir. Köy öncesi dönemin özellikleri şunlardır: Emile Durkheim’a göre köy öncesi dönemdeki toplumlar klan ve boylardır. Bu toplumlar, insanların toprağa yerleşip köyler kurmasından çok

Bilgi Dünyası Bebek ve Doğum

Doğum Öncesi Dönem Fiziksel Gelişim

0

Fiziksel ve psikomotor gelişiminin doğum öncesi dönemdeki evreleri. Doğum öncesi dönem gelişimi konu anlatımı. Doğum Öncesi Dönem Fiziksel Gelişim Döllenmeden doğuma kadar bebeğin anne rahminde geçirdiği 280 gün ya da dokuz ay on gün doğum öncesi dönem olarak kabul edilir. Gelişimi sağlayan çevresel, kalıtımsal ve zamansal etmenler, döllenme anından başlayarak işe koyulurlar. Babadan gelen sperm

Bilgi Dünyası

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

0

islamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili bilgiler ve başlıca özellikleri ile İslamiyet öncesi türk Edebiyatı sözlü ve yazılı örnekleri. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının başlangıç tarihini bugün için kestirmek mümkün değildir. Yaklaşık olarak XI. yüzyıla kadar süren bu edebiyat, daha çok ulusal zevkin özelliklerini taşır. XI. yüzyıldan önce oluşan bu edebiyatı iki ana bölüm halinde incelememiz

Bilgi Dünyası

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

İslamiyet öncesi olan Türk edebiyatı ile ilgili olarak genel bilgiler. Sözlü ve yazılı olarak İslamiyet öncesi Türk edebiyatı hakkında bilgiler. Türk edebiyatının başlangıcıyla ilgili olarak belli bir tarih öne sürmek imkânsızdır. Fakat tarihin bilinmeyen dönemlerine kadar uzandığı kabul edilmektedir. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Döneminde Büyük Hun imparatorluğu, Göktürk ve Uygur devletlerinin bulunduğunu biliyoruz. Yazı olarak

Bilgi Dünyası

İkinci Dünya Savaşının Sebepleri

0

İkinci Dünya Savaşının sebepleri ve İkinci Dünya Savaşı başlamadan evvel dünya üzerinde oluşan askeri hareketlilik ile ilgili bilgi veren yazımız. İki dünya savaşı arasında geçen 20 yıl içinde dünya siyaset sahnesinde halledilmesi gereken birçok pürüzler ortaya çıkmıştı. Hem siyasi, hem de mali ve iktisadi sınai olan bu zorluklar çeşitli sebepler yüzünden halledilemiyordu. I. Dünya Savaşı’ndan

Bilgi Dünyası Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Özeti

0

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi öncesinde ve taarruz esnasında olan gelişmelerin maddeler halinde özet olarak verildiği yazımız Sakarya Zaferi ve Ankara Antlaşması’na rağmen müttefikler Sevr Antlaşması’mn bazı ufâk düzeltmelerle kabul ettirileceği düşüncesini terketmediler. Türkiye ile Yunanistan’a ateşkes önererek barış koşullarını bildirdiler. Sevr Antlaşması’nın değişik bir şekli olan bu öneriler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul

Okul öncesi Okul Öncesi Yeni Yıl Etkinlikleri

Okul Öncesi Yeni Yıl Etkinlikleri

0

Okul öncesi ve 1. sınıfa giden çocuklar için yeni yıl, yılbaşı süslemeleri, etkinlikleri yapımı, fikirlerinin yer aldığı foto galeri. Fotoğraflar etkinlikler hakkında fikir verecektir. Okul Öncesi Yeni Yıl Etkinlikleri

Bilgi Dünyası

Cumhuriyetin İlanı ve Sonuçları Nelerdir?

0

Cumhuriyetin ilan edilmesi öncesi ve ilanı sırasında olan olaylar ile Cumhuriyetin ilanının sonuçlarının maddeler halinde verildiği yazımız. II. TBMM’NİN AÇILMASI a. 1921 Anayasası’na göre seçimlerin 2 yılda bir yapılması gerekiyordu. b. İlk TBMM buna göre süresini doldurmuş oluyordu. c. Bu Meclis çok güç koşullar altında çalışmış, Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş; ama artık yıpranmıştı. d. Yeni Türk

Bilgi Dünyası İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

0

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasında ki yaşam, siyasi ve sosyal durum ile din ve inanışlar hakkında bilgiler. 1. SİYASİ DURUM • Arap Yarımadası eski zamanlardan beri, Uzakdoğu ve Afrika ülkeleriyle Akdeniz ülkeleri arasındaki ticaret yolları üzerinde önemli bir konuma sahipti. • iklimi elverişli, toprakları verimli olduğu için Güney Arabistan daha hızlı bir gelişme içindeydi. Burada Mina,

Genel

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu

1

İslamiyetin doğuşu esnasında dünyanın genel durumu nasıldı? Asya, Avrupa ve Afrika kıtasında islamiyetin doğuşu döneminde ki siyasi durum hakkında bilgiler. 1. ASYA İslamiyetin doğuşu sırasında “Dünya” kavramı sadece Eski Dünya denilen üç kıtayı anlatıyordu. Çünkü o dönemde; Amerika ve Avustralya kıtaları ile burada yaşayanların varlığı bilinmiyordu. A- SİYASÎ DURUM Bizans • Yakın Doğu’daki önemli devletlerdendi.

Bilgi Dünyası

Tarih Öncesi Devirler

0

Tarih öncesi devirleri ile ilgili bilgiler. Anadolu’da tarih öncesi devirlere ait yerler. Yontma taş, cilalı taş ve maden devri hakkında bilgiler. Tarih öncesi, insan topluluklarından günümüze gelebilen kültür kalıntıları ve bunların yapıldıkları ham maddelere dayanılarak sınıflandırılmıştır. Buna göre tarih öncesi devirler • Yontma Taş Devri, • Cilalı Taş Devri • Maden Devri diye üçe ayrılmıştır.

Bilgi Dünyası

Tarih Öncesi Devirler Hakkında Bilgi

0

Prehistorya olarak nitelendirilen tarih öncesi devirlerin isimleri ve kısa özelliklerinin açıklandığı yazımız. (Prehistorya) ► Yontmataş Devri: a) İnsanlar toplayıcılık ve avcılıkla uğraştılar, göçebe hayat tarzı devam etti. b) Mağaralarda, ağaç kovuklarında ve kaya sığmaklarında yaşayan insanlar mağara duvarlarını hayvan resimleri ile süslediler. c) Taşlara basit şekiller vererek av aletleri ve silahlar yaptılar, hayvan derilerinden yararlandılar.

Bilgi Dünyası

Tarih Öncesi Devirler ve Genel Özellikleri

0

Tarih öncesi devirler nelerdir? Tarih öncesi devirlerin özellikleri, Taş devri, cilalı taş devri, maden devri, tunç devri hakkında bilgi. TARİH ÖNCESİ DEVİRLER Bu devir insanoğlunun yeryüzünde görülmesi ile başlayıp yazının bulunmasına kadar geçen dönemdir. Bu dönem insanoğlunun kullandığı araç ve gerecin niteliğine göre, Taş ve Maden Devri olarak ikiye ayrılmıştır. TAŞ DEVRİ Kabataş Devri (Paleolotik)

Bilgi Dünyası

Amerikan İç Savaşı Hakkında Bilgi

0

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanmış olan iç savaş öncesi ve iç savaş sırasında gelişen olaylar. İç savaşın sebepleri ve sonuçları ne olmuştur. İç Savaş Öncesi. Birleşik Devletler’in tüm eyaletlerinde kölelik vardı. Ancak endüstrinin geliştiği kuzeyde bu olgu pek köklü olmadığı gibi yavaş yavaş kaldırılmıştı. Güney eyaletlerinde ise pirinç, çivit, pamuk ve tütün ekiminin yaygınlaşması, özellikle Güney

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Durumu

5

Birinci Dünya Savaşı öncesinde diğer devletlerin (Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya Macaristan, Rusya vb.) durumları nasıldı, savaşa hazırlayan durumlar. Birinci Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Durumu Almanya 1871’de milli birliğini kuran Almanya sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmıştı. Bu sırada sanayisi için gerekli olan maden kömürü bakımından zengin kaynaklara sahip Alsas Loren bölgesini işgal etmişti. Bu durum Fransa ile Almanya’nın

Bilgi Dünyası

İslamiyetten Önce Arap Yarımadası

0

İslamiyetten önce Arap Yarımadasındaki durum nasıldır? Hicaz bölgesi, Ortadoğunun siyasi durumu hakkında bilgi. İslamiyetten Önce Arap Yarımadası Arapların tarih sahnesine çıktıkları bölge Arabistantır. Arap yarımadasının doğusunda İran körfezi, batısında Kızıldeniz, Güneyi’nde Aden Körfezi ve Umman denizi, Kuzeyinde Suriye ve Filisten çölleri bulunur. Arap yarımadasında tarım yapılabilecek verimli topraklar güneyde Yemen’dedir. Orta kısmı çöllerle kaplıdır. İslamiyetten

Bilgi Dünyası

Tarih Nedir Özet

0

Tarih ne demektir? Tarih öncesi ve sonrası dönemler, tarihin özellikleri, tarih ile ilgili bilgi. Tarih; toplumları, ulusları, kuruluşları etkileyen eylemlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki nedensel ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her ulusun kurduğu uygarlıkları, kendi iç sorunlarını inceleyen bilimdir. Genel olarak tarih, insanlığın geçmişini kâğıda