Browsing: öncüleri

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilalinin Öncüleri ve Önemli İsimleri Kimlerdir?

0

Fransız İhtilali’nde yer alan önemli kimseler kimlerdir? Fransız İhtilali’nin öncüleri ve İhtilal’deki yerleri hakkında bilgi. Fransız İhtilali’nin Öncüleri ve Önemli İsimleri Fransız Devrimi’ne çok sayıda insan karışmıştır. Aşağıda o dönemin kraliyet mensupları, devrimcileri ve diğer nüfuzlu kişilerinin listesini ve etkilerini bulabilirsiniz. Kraliyet Mensupları Fransa Kralı Louis XVI – Fransız Devrimi başladığında Louis XVI Fransa kralı

Dil ve Edebiyat

Edebiyatta Klasizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Klasizm akımı nedir? Klasizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. Edebiyatta Klasizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Klasizm, sözcük anlamı bakımından, kuralcı sanat yolu demektir. Fakat edebî akım olarak tanımlamak gerekirse, iki şekilde tanıtmak mümkündür : 1. Klasizim, bir milletin kendi öz dilinde meydana gelen ve zamana dayanabilen, modaya göre değişmeyen edebî eserlerin bağlı bulunduğu akımdır.

Dil ve Edebiyat

Edebiyatta Realizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Realizm akımı nedir? Realizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. Edebiyatta Realizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Realizm, olguculuğun (pozitivizmin) etkisi altında, hayali ve duyguyu yenme akımıdır. Realizm, gerek akıl, gerekse hayal yolundan eşyanın ve doğanın gerçeğine ulaşmanın mümkün olamayacağına inanmaktadır. Aklın bulduğu ölçüler nesnel (objektif) değildir. Hayal ise zaten doğası bakımından gerçeğin zıttıdır. Bu nedenle

Bilgi Dünyası

Panpsişizm Nedir?

0

Panpsişizm nedir? Felsefede Panpsişizm ne demektir, Panpsişizm görüşünün öncüleri ve düşünürlerinin görüşleri nelerdir, hakkında bilgi. Panpsişizm Panpsişizm; (Yunanca pan: “bütün” ve psykhe: “ruh”), felsefede, gerçekliğin birbirinden ayrı ve farklı ruhsal varlık ya da zihinlerce oluşturulduğu görüşüdür. Maddenin canlı olduğunu kabul eden hilozoizm ile doğadaki her şeyi Tanrı’yla özdeşleştiren panteizmden farklıdır. Panpsişizmin tipik bir temsilcisi olan

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Parnasizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Parnasizm akımı nedir? Parnasizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. PARNASİZM Parnasizm, «Sanat sanat içindir.» anlayışına dayanarak plâstik güzelliğe önem veren ve dış âlemin tasviriyle egzotik şeylere, yani yabancı ülkelerin manzaralarına ve geleneklerine merak sardıran bir edebi akımdır. Parnasizm, nesirden çok şiir sanatı üzerinde gelişmiştir. Bu akım, sanatı toplum yaşantısından ayırmış, eşyanın ve dış

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Dadaizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Dadaizm akımı nedir? Dadaizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. DADAİZM Birinci Dünya Savaşı, bütün Avrupa’yı ve çevresini bir yangın yerine çevirdikten sonra, ortadan çekilmişti. Açlık ve perişanlık bütün milletleri sarmış, ekonomik düzen alt üst olmuştu. Amerika bile bütün dünyaya silâh depoluğu yapmasına rağmen, sonradan ekonomik bunalım geçirmeye başlamıştı. Bütün bu çatışmaların ve karışıklıkların

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Kübizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Kübizm akımı nedir? Kübizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. KÜBİZM Kübizm, XX. yüzyılın başında ortaya çıkan ve daha çok resim alanında kendini gösteren, sonradan öteki sanat dallarına da etki yapan, konunun sadece görünen tarafım değil, görünmeyen yönlerini de göstermeye çalışan bir akımdır. 1910 yılında kendini gösteren kübizm, dört yıl kadar bir ömür sürdükten

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Sembolizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Sembolizm akımı nedir? Sembolizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. SEMBOLİZM 1885 yılından başlayarak 1902’ye kadar süregelen sembolizm, parnasizm’e bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sembolizm, sözcüklerin musikisi ve sembollerin yardımıyla duyguların en küçük parçalarına inmeye çalışan bir edebî akımdır. Romantikler coşkunluk içinde bulunan duyguların peşinden, realistler ve natüralistler bilim metodlarının sert adımlarının arkasından gidiyorlardı.

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Sürrealizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta Sürrealizm akımı nedir? Sürrealizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. SÜRREALİZM Sürrealizm, Freud‘un ortaya koyduğu psikanalize dayanan bir edebî akımdır. Sürreailzm, realist akıma göre daha korkusuzca öne çıkarak düşüncenin gerçek dayanaklarım, hiç bir baskı altında tutmadan gösterebilmek çabasındadır. Sürrealizmle ahlâkın ortaya koyduğu utanç perdesi tüm olarak ortadan kaldırılıyor. Bilinçaltı (şuuraltı) davranışlar, hiç bir tasa

Bilgi Dünyası Futurizm

Edebiyatta Fütürizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Edebiyatta fütürizm akımı nedir? Fütürizm akımının özellikleri, tarihçesi, öncüleri hakkında bilgi. FÜTÜRİZM Fütürizm, makineyi ve hızı sanata sokan bir kübizm akımıdır. XX. yüzyılın başlarında, büyük siyasi ve askeri olaylar meydana gelmiştir. Bunların sonucu olarak toplumlar, çok acı sosyal dertlerle karşılaşmışlardır, insanlar ya şaşkına dönmüş, ya da dünyaya yeni bir yön vermek için, sıkı bir çalışmaya

Bilgi Dünyası

Dirimselcilik Nedir?

0

Dirimselcilik ne demektir? Dirimselciliğin öncüleri, tarihçesi, felsefesi hakkında bilgi. Dirimselcilik; canlı nesneleri cansızlardan ayıran özel bir yaşam ilkesinin, belli bir nitelik ya da özün bulunduğunu öne süren görüştür; Vitalizm. İkici (dualist) bir felsefedir; canlı organizmanın özdeksel öğelerini özdeksel olmayan bir şeyin yönettiğini savunur. Bu yönüyle düzenekselciliğin (mekanizm) tekçi felsefesine karşıttır. Çünkü, düzenekselci felsefe, canlı varlıkların