Browsing: Önem

Atatürk Atatürk'ün Kadınlar İle İlgili Sözleri

Atatürk’ün Kadına Verdiği Önem

0

Atatürk kadınlara neden ve nasıl önem vermiştir? Atatürk’ün kadınlara verdiği önem ve haklar hakkında bilgi. Atatürk’ün Kadına Verdiği Önem Atatürk “Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez.” demiştir. Atatürk’ün bu sözünden anlaşılacağı üzere kendisi Anadolu kadınına çok güvenmiştir. Türk ulusunun geçmişte

Atatürk Atatürk

Atatürk’ün Sosyal Bilimleri Geliştirmek İçin Yaptığı Çalışmalar

0

Atatürk sosyal bilimleri geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Sosyal bilimlere verdiği önem, açtığı kurumlar hakkında bilgi. Atatürk’ün Sosyal Bilimleri Geliştirmek İçin Yaptığı Çalışmalar Atatürk önemli bir devlet adamı olmanın ya-nısıra, toplumları yönlendirebilen, kitleleri etkileyebilen bir karaktere de sahipti. Onun bu özelliğini oluşturan alt yapılar arasında eğitime, bilime, teknolojiye, sanata, araştırmaya ve öğrenmeye büyük önem

Atatürk Atatürk Featured

Atatürk’ün Din Eğitimine ve Öğretimine Verdiği Önem

0

Atatürk din eğitim ve öğretimine, dinin doğru anlaşılmasına ve din bilginlerine ne gibi önem vermiştir, konu hakkında yazı. Atatürk’ün Din Eğitimine ve Öğretimine Verdiği Önem ATATÜRK’ÜN OKULDA DİN ÖĞRETİMİNE VERDİĞİ ÖNEM Atatürk, genel eğitime önem vermesinin yanında din eğitimine de önem vermiştir. Bu konuda Atatürk, “Okuma ve yazmayı, vatanını, milletini, dinini ve dünyasını tanıtacak kadar

Atatürk Atatürk Featured

Atatürk’ün Dine Verdiği Önem ve Dine Bakış Açısı

0

Atatürk’ün dine verdiği önem nedir? Atatürk’ün dine bakış açısı, din ile ilgili görüşleri hakkında yazı. ATATÜRK’E GÖRE DİN VAZGEÇİLMEZ BİR KURUMDUR Atatürk, dinin önemini en iyi anlayanlardan biriydi. O, bireylerin ve toplumların huzur ve refahında inancın payının büyük olduğunu kavramış liderdi. ► Atatürk, bu anlamda dinsiz milletlerin devamına imkân olmadığını söylemiştir. Bu konu ile ilgili

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk ve Din Öğretimi

0

Atatürk ve din öğretimi konulu Atatürk dönemi yani Cumhuriyet sonrası din eğitim ve öğretimi hakkında bilgiler veren yazımız. Atatürk’ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem Atatürk, hem Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de hem de Hz. Muhammed’in hadis-i Şeriflerinde neyi kast ettiğini her Müslüman Türk evladının doğrudan bu kaynaklardan öğrenmesini arzu ediyordu. Dini bilgileri kulaktan dolma, uydurma ya da

Hikayeler / Masallar

Bilim İle İlgili Hikaye

0

Çevremizde olup bitenlere bilim yolu ile baktığımızda her olay bir bilmece olmaktan çıkıyor. Pulsar ile Önem arasında geçen bilim ve çevremizdeki olaylar ile ilgili güzel bir hikaye Toprak, hava, su… Biliyoruz: Bunlar hayatın temeli. Yeryüzünde canlı ne varsa hepsi ancak bunlarla yaşar: Hava olmazsa boğuluruz; su olmazsa ölürüz; toprak olmazsa besinsiz kalırız. Besinler de öyle: