Browsing: önemi

Bilgi Dünyası

İlköğretimin Amaç ve Önemi

0

İlköğretimin Amacı ve önemi nedir? İlköğretimin amacı ile önemini detaylı bir şekilde anlatan ve açıklayan yazı. İlköğretim, çocuklarımıza okuma-yazma öğretir. Ailelerine, çevrelerine, milletine ve insanlığa faydalı olmak için hak ve ödevlerini tanıtır. Onlara istendik davranışlar kazandırır. Gerekli bilgi ve beceriler vererek, okuduğunu anlayan ve uygulayabilen, yurdunu, ulusunu seven, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yeni nesiller

Bilgi Dünyası

Değerli Taşların Tarihçesi

0

Değerli taşlar nelerdir? Tarih boyunca değerli taşların önemi, insanlar tarafından kullanımı, tarihçesi nedir? Değerli taşlar tarihi hakkında bilgi. Değerli Taşların Tarihçesi Değerli taşlar, özellikleri ve az bulunmaları nedeniyle değer kazanan taşlar ve minerallerdir. Organik ya da inorganik kökenli olabilirler. Elmas, yakut, safir ve zümrüt gibi taşların yüzyıllardır değerli sayılmasına karşın, bazı taşlar ancak son zamanlarda

Bilgi Dünyası seçim

Oy Kullanma Nedir? Tarihçesi

0

Oy nedir, oy kullanmak nedir, ne anlama gelir? Oy kullanmanın anlamı, önemi, tarihçesi nedir, oy hakkında bilgi. Oy Kullanma Nedir? Tarihçesi Oy, bir seçim, halkoylaması ya da karar alma sürecinde katılanlarca belirtilen görüş ya da tercihdir. Oy verme işlemi sözle, işaretle ya da gizli olabilir. Çeşitli kurullarda ve özellikle yasama meclislerinde “kabul”, “ret”, “çekimser” sözcüklerinden

Bilgi Dünyası Müzik

Basso Ostinato Nedir?

0

Basso Ostinato nedir? Müzikte Basso Ostinato önemi, anlamı nedir? Müzikte Basso Ostinato hakkında bilgi. Basso Ostinato Basso Ostinato; müzikte bir bestenin en alt partisinde tekrarlanarak asal birleştirici öğe işlevini gören melodik kalıptır. İlk örneklerine 13. yüzyıl Fransız motetlerinde, ayrıca bir cantus firmus’un ya da sabit temanın melodi iskeleti işlevini gördüğü 15. yüzyıl cantus firmus danslarında

Bilgi Dünyası Öğrenmek

Günlük Hayatta Klasik Koşullanma

0

Günlük hayatta klasik koşullanma nasıl gerçekleşir, çeşitleri nelerdir, önemi nedir? Günlük hayatta klasik koşullanma hakkında bilgi. Günlük Hayatta Klasik Koşullanma Günlük Hayatta Koşullanmanın Önemi 1. Okula, derse, öğretmene karşı ilgi ve tutum geliştirmede kullanılır. (Eğitim açısından önemi) ÖRNEK Dayak (koşulsuz uyarıcı) → Korkma (ses çıkarmadan oturma) (koşulsuz tepki) Okul müdürü (nötr uyarıcı) → Tepki yok Okul

Bilgi Dünyası Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları

Özel Eğitim Nedir? Kimlere Verilir?

0

Özel eğitim nedir? Özel eğitim kimlere verilir, neden gerekli ve önemlidir? Özel eğitim hakkında bilgi. ÖZEL EĞİTİM 1. ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel gereksinimi olan çocuklar “özel eğitim gerektiren birey” terimi altında “Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey” olarak tanımlanmaktadır.

Bilgi Dünyası

Kaynaştırma Eğitimi Nedir? İlkeleri Nelerdir?

0

Kaynaştırma eğitimi nedir, nasıl uygulanır? Kaynaştırma eğitiminin ilkeleri nelerdir? Kaynaştırma eğitiminin amacı ve önemi. Kaynaştırma Eğitimi Kaynaştırma; özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte eğitim öğretimlerini resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmesi esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. Kaynaştırma eğitimi bireyselleştirilmiş eğitim programıyla (BEP)

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin İnsan Bilimleri İçinde Yeri ve Önemi

0

Sosyolojinin insan bilimleri içindeki yeri ve önemi nedir? Sosyolojide ileri sürülen görüşler ve gelişimleri, bilim tarihindeki yeri. Sosyolojinin İnsan Bilimleri İçinde Yeri ve Önemi İnsanlar yaşamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için içinde yaşadığı iki çevreyi anlamaya çalışmıştır. Birisi, doğa bilimlerinin alanına giren fiziksel çevre; diğeri ise toplum bilimlerinin alanına giren toplumsal çevredir. İnsanlık tarihinin ilk

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişme Açısından Toplumsal Yapı

0

Sosyolojide Toplumsal Değişme açısından toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Toplumsal Değişme açısından toplumsal yapı hakkında bilgi. Toplumsal Değişme Açısından Toplumsal Yapı Toplumsal değişme, toplumu meydana getiren kurumlarda ve toplumsal yapıda var olan bir durumdan yeni bir duruma geçiştir. Değişme; demografik, teknolojik ve ekonomik etkenlerle meydana gelebilir. Kültürel değerler, farklı görüşler, insanlar arası mücadele ve çekişmeler de

Bilgi Dünyası

Mudanya Ateşkes Antlaşması Nedir?

0

Mudanya Ateşkes Antlaşması nedir, ne zaman kim tarafından imzalanmıştır? Mudanya Ateşkes Antlaşması önemi ve maddeleri hakkında bilgi. MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI Büyük Taarruz’un başarıya ulaşması sonucunda, sıra İstanbul ve Doğu Trakya’da devam eden işgali sonlandırmaya gelmişti. Bu yönde harekete geçen Türk birlikleri, İzmit ve Çanakkale’de İngiliz birlikleriyle karşı karşıya gelmişti. Ancak müttefiklerinden destek alamayan İngiltere, herhangi

İnkılap Tarihi Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taaruz Önemi ve Sonuçları

0

Büyük Taaruz Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın nedeni, gelişimi, önemi ve sonuçları nelerdir? Büyük Taaruz hakkında bilgi. BÜYÜK TAARUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI Sakarya Savaşı’nda ağır bir yenilgi alan Yunan ordusu, elinde kalan toprakları yeni bir savaşta kaybetmemek için savunma önlemleri almaya başlamıştır. Yunan savunma hatlarını gören ingiliz subayları Türklerin bu hatları geçemeyeceğini ve Türklerin saldırı savaşı

İnkılap Tarihi

Sakarya Meydan Savaşı’nın Önemi

0

Sakarya Savaşı’nın nedenleri, önemi ve sonuçları nelerdir? Maddeler halinde önemi ve sonrasındaki gelişmeler hakkında bilgi. SAKARYA MEYDAN SAVAŞI Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin ilanından sonra Türk milleti üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiş, fakat yardımlar tam anlamıyla cepheye henüz ulaşmamıştı. İngilizlerden yardım alan Yunanlıların askeri üstünlükleri açıkça görülmekteydi. Yunan ordusuna destek vermek amacıyla Yunan Kralı Konstantin cepheye

Bilgi Dünyası nemrut

Milli Park Nedir? Ülkemizdeki Milli Parklar

0

Milli park nedir, ülkemizde kaç tane milli park vardır, isimleri, listesi ve önemli milli parklarımızın resimleri ve haklarında bilgi. Milli parklar koruma altına alınmış doğal alanlardır. Milli parkların kendilerine özgü değerleri vardır. Bazıları ender bulunan ya da soyu tükenme tehlikesi altında olan canlı türlerinin yaşam alanıdır. Bazıları eski çağlardan kalma arkeolojik kalıntıların bulunduğu yerlerdir. Bazıları

Bilgi Dünyası

Nişanlanmak Nedir? Hakkında Bilgi

0

Nişanlanmak nedir, nasıl gerçekleşir? Nişanlanma önemi, gelenekleri, hakkında bilgi. Nişanlanmak Nişanlanma, kadın ve erkeğin evlenme vaadiyle yaptıkları sözleşmedir. Şekle bağlı bir hukuki işlem olmadığından, geçerli olması için tarafların bu yöndeki iradelerini açıkça ya da üstü kapalı olarak açıklamaları yeterlidir. Türk Medeni Kanunu’na (TMK) göre tam eylem ehliyetine sahip olanlarla kendilerine yasal vasi atanmış sınırlı ehliyetliler

Bilgi Dünyası

Kıbrıs Barış Harekatı Hakkında Bilgi

0

Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman ve ne amaçla yapılmıştır? Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi, amacı, hakkında bilgi. Kıbrıs Barış Harekatı; 15 Temmuz 1974’te, Makarios’u devirerek adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen Yunan askeri cuntasına karşı, Türkiye’nin Zürich (11 Şubat 1959) ve Londra (9 Şubat 1959) antlaşmalarına dayanarak garantör devlet sıfatıyla Kıbrıs’ta 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği askeri müdahaledir. Makarios’ un

Bilgi Dünyası

İmalat Sanayi Nedir?

0

İmalat sanayi nedir, özelliği nelerdir? İmalat sanayinin alanı, ülke ekonomisindeki yeri hakkında kısa bilgi. İmalat Sanayi İmalat Sanayi; hammaddelerin el emeği ya da makineyle işlenip tüketim, yatırım ya da ara mallarına dönüştürüldüğü sanayi dalıdır. İmalat sanayisi, ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılabilir. Makine ve donanım için büyük yatırımlar gerektiren ağır sanayinin karmaşık bir iş

Bilgi Dünyası İslam'da Amel

İslamda Amel Nedir?

0

İslamda amel nedir, neden önemlidir? İslam inanışına göre amel, değeri, Kuran’daki yeri hakkında bilgi. İslamda Amel Amel, İslamda, insanın bilinçle ve belirli bir amaç için yaptığı her türlü iş ve davranıştır. İnsanı sorumluluk altına sokan, başka bir deyişle dünya ve ahirette ceza ya da ödül konusu olan her fiil ameldir. Kuran imandan hemen sonra salih

Bilgi Dünyası Havza Genelgesi

Havza Genelgesi’nin İçeriği, Önemi ve Sonuçları

0

Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıktıktan sonra ilk gittiği yer olan Havza’da düzenlediği Havza Genelgesi’nin içeriği, önemi ve sonuçları ile ilgili bilgiler. Mustafa Kemal Paşa 25 Mayıs 1919’da Havza’ya geldi. Havza’daki, hatta bundan sonra Anadolu’daki faaliyetlerinin eksenini, yurdun her köşesini bir bütün haline getirerek hep birlikte bir direnişi gerçekleştirebilme esası oluşturdu. Bu maksatla 28 Mayıs 1919’da

Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının Önemi (19 Mayıs 1919)

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının önemi nedir? Mustafa Kemal’in 9. ordu Müfettişi olarak resmi görevleri nelerdir? Samsun’daki faaliyetler ve Samsun Raporu Mustafa Kemal Paşa’nın böyle bir karar aldığı günlerde Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Doğu Karadeniz’deki Rumlar, Rum Pontus Cemiyeti’nin yönetiminde Pontus devletini yeniden kurmak için çalışmaya başlamıştı. Öte yandan Amiral Calthorpe’a “Türklerin kendilerine yönelik katliamlar

Bilgi Dünyası İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

0

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı paylaşma için yaptığı gizli antlaşmalar ve bu gizli antlaşmaların önemi nedir? OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA TASARILARI NEDENLERİ ♦ Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na İttifak bloğunun yanında katılması ♦ İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırmasının Rusya’yı endişelendirmesi ♦ Savaş sonrasında Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasında aralarında anlaşmazlık çıkmasının önlenmek istenmesi YAPILAN GİZLİ

Anne&Çocuk Okumayı Sevmek, Okumanın Önemi İle İlgili Kompozisyon - Yazı Örneği

Çocuğun Kitapla Tanışması

0

Çocukların hayatında kitabın yeri ne olmalıdır? Anne ve babaların bu konudaki görev ve sorumlulukları, kitap alışkanlığının kazanılması. Çocuğun Kitapla Tanışması Çocuklara, yaşlarına ve gelişim basamaklarına uygun kitap­lar alınmalıdır. Çocuğun eline bir yaşından itibaren kalem kâğıt verilmeli, çocuk bunlarla karalamalar, çizimler, boyamalar yapmalıdır. Şimdi bebekler için bile hazırlanmış kitaplar vardır. Örneğin, banyo kitapları denilen, plastik, şişebilen,

Din namaz

Cemaatle Namaz Nedir?

0

Cemaatle namaz nedir? Cemaatle namaz nasıl kılınır, önemi, anlamı nedir? Cemaatle namaz ile ilgili bilgi. CEMAATLE NAMAZ İslam dini birlikte hareket etmeyi, beraberce kardeşlik duyguları içinde yaşamayı, kaynaşmayı ve dayanışmayı öngörmektedir. Birlik olmak güçlü olmak demektir. Dinimizin birlikteliğe verdiği önemin en güzel örneği cemaatle namaz kılmaktır. Cemaatle kılınan namaz, birlikte harekete etme ve kardeşlik duygularını

Bilgi Dünyası Sivil Toplum

Sivil Toplum Nedir? Hakkında Bilgi

0

Sivil toplum nedir, özellikleri nelerdir? Sivil toplum kuruluşları, önemi, sivil toplum hakkında bilgi. SİVİL TOPLUM İnsan onur ve saygınlığının ayrılmaz parçası olan insan hak ve özgürlüklerinin korunması çok önemlidir. İnsanlar günümüzdeki demokratik ve özgürlükçü toplum yapısına uzun süren mücadeleler ve bedellerle ulaşabilmiştir. Bireyin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, demokratik ortamın ve insan haklarının

Bilgi Dünyası

Toplam Kalite Yönetimi Nedir? Kısaca

0

Toplam Kalite Yönetimi ne demektir, kısaca neden önemlidir? Toplam kalite yönetiminin amacı, önemi ve anlamı hakkında bilgi. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bir toplumun işleyiş mekanizmalarını sürekli geliştiren, iyileştiren ve vatandaşların memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak hareket eden çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışı toplam kalite yönetimi olarak nitelendirilir. Toplumsal yaşamda kaliteyi yükseltmenin, verimliliği arttırmanın ve sürekli yenilenmenin yolu

Anne&Çocuk Ağlayan Bebek

Yenidoğan Refleksleri ve Önemi

0

Yenidoğan bebeklerde görülen refleksler nelerdir? Yenidoğan reflekslerinin gelişimsel süresi, önemini açıklayan tablo. Refleksin Adı Test Metodu Cevap Gelişimsel süre Önem 1- Tonik boyun refleksi Bebek yüzü koyun yatırılır Başı sağa sola 90 derece çevrilir ve o yöndeki kolunu düz uzatır, diğer kolu büküktür. Bacaklar fleksiyondadır. 2-3 aylardan sonra kaybolur. Omurilik hasarı olanlarda görünmez. 2- Moro

Bilgi Dünyası

Yaş Antlaşması Önemi ve Maddeleri

0

Yaş antlaşmasının önemi ve maddeleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Yaş antlaşması kimler arasında ne zaman imzalanmıştır? Osmanlı İmparatorluğunun, Kuzey Avrupa bölgelerindeki nüfuzunun ve Avrupa’daki egemenliğinin çökme başlangıcı sayılan barış antlaşmasıdır. Antlaşma, Osmanlı ve Rus delegeleri arasında Kuzeydoğu Romanya’daki Yaş şehrinde imzalanmıştır. Ruslar, Kırım’ı büsbütün elde etmek istiyorlardı. Osmanlıların ve Kırım Hanlığı’nın

Bilgi Dünyası

Buluşların Hayatımızdaki Önemi Nedir?

0

Buluşların hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Buluşlar yaşamımızı nasıl etkiler, hakkında kısa bilgi, yazı. Buluşların Hayatımızdaki Önemi Nedir? YAŞAMIMIZI ETKİLEYEN BULUŞLAR İnsanın mağaralarda yaşamasından günümüze kadar geçen zamanı düşünecek olursak pek çok buluşla hayatımızda nelerin değiştiğini daha iyi anlarız.Bu buluşlar insanın çevre ile uyumunu ve hayatını kolaylaştırmıştır. Buluşlar yıllar içinde gelişerek günümüze gelmiştir. Bu buluşlardan

Bilgi Dünyası

Toprağın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

1

Toprağın hayatımızdaki yeri ve önemi nedir? Ülkemiz topraklarda tarımın gelişimi, tarımı desteklemek için yapılanlar. Toprağın Hayatımızdaki Yeri ve Önemi Toprağın hayatımızda önemi büyüktür. Beslenme, barınma ve kullandığımız eşyaların çoğunun ham made-si topraktır. Ayrıca toprak tüm canlılar için yaşam kaynağıdır. Tarih boyunca insanlar toprak için savaşmışlardır. Kültürümüzde toprak kutsal kabul edilerek şiir ve destanlara konu olmuştur.

Bilgi Dünyası Eğitim

Eğitimin Anlam ve Önemi

0

Eğitim nedir ve neden önemlidir? Eğitimin anlamı, amacı, önemi, ailede, okulda ve kendi kendine eğitim nasıl olur, hakkında bilgi. EĞİTİM EĞİTİM, bir kimseyi, ona bilgi, görgü vererek, güdülen amaca göre hazırlamak işidir. Böylece, insanlar, geleneklerini, göreneklerini kendilerinden sonrakilere veya başkalarına öğretebilirler. Yeryüzünde bu özelliğe sahip tek canlı, insandır. Birçok kimseler, eğitimin sadece okul hayatına öz

Hamilelik Gebelikte Beslenme

Gebelikte Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi

0

Gebelikte beslenme nasıl olmalıdır? Gebelikte beslenmenin anne ve bebek sağlığı açısından önemi, yetersiz beslenmenin sonuçları. Gebelikte Yeterli ve Dengeli Beslenmenin önemi Gebelikte beslenme anne ve çocuğun sağlığı için çok önemli bir etmendir. Gebelik süresince anne vücudu fizyolojik olarak sürekli değişikliklere uğrar ve bazı yeni ihtiyaçlar ortaya çıkar. İlk aylarda sindirim ve emilme epeyce bozulabilir. Gebelik

Bilgi Dünyası

Yükseköğretimde Rehberlik Hizmetleri

0

Yükseköğretimde rehberlik hizmetlerinin özellikleri, önemi nedir? KPSS Yükseköğretim rehberlik hizmetleri konu anlatımı. Yükseköğretimde Rehberlik Hizmetleri Yükseköğretim basamağındaki eğitim kurumlarının yapı, amaç, işlev ve işleyişleri ilk ve ortaöğretim basamağındaki eğitim kurumlarından farklıdır. Ayrıca yükseköğrenim gören öğrencilerin ihtiyaç ve sorunları daha önceki gelişim dönemlerinin ihtiyaç ve sorunlarından da farklıdır. Dolayısıyla yükseköğretimde sunulacak rehberlik hizmetlerinin programlanması ve örgütlenmesi

Bilgi Dünyası rehberlik

Ortaöğretimde Rehberlik Hizmetleri

0

Ortaöğretimde rehberlik hizmetlerinin özellikleri, önemi nedir? KPSS Ortaöğretim rehberlik hizmetleri konu anlatımı. Ortaöğretimde Rehberlik Hizmetleri 15-18 yaş gurubunu kapsayan ortaöğretim, öğrencilere bir meslek kazandırmayı ve onları yükseköğretim kurumlarına hazırlamayı amaçlayan eğitim devresidir. Ortaöğretim kurumları süre,amaç ve programlar açısından farklıdırlar. Ortaöğretim döneminde rehberlik hizmetlerinin önemi ve gerekçesi bu yaşlardaki öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçları karşılamada

Bilgi Dünyası

İlköğretimde Rehberlik Hizmetleri

0

İlköğretimde rehberlik hizmetlerinin özellikleri, önemi nedir? KPSS İlköğretim rehberlik hizmetleri konu anlatımı. İlköğretimde Rehberlik Hizmetleri İlköğretim 6-14 yaş grubu için devlet tarafından sağlanan parasız ve zorunlu temel bir eğitimdir. İlköğretim, bir yandan çocuğun kendine yeter bir hale gelmesine bir yandan da ileride mesleğini belirlemesinde rol oynayabilecek bir üst öğrenime hazırlar. Gerek yönlendirmenin isabetli olması gerekse

Anne&Çocuk

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Hizmetleri

0

Okul öncesi eğitimde rehberlik hizmetleri önemi nedir? KPSS okul öncesi eğitim rehberlik hizmetleri konu anlatımı. Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Hizmetleri Gelişimin ilk yılları (0-6 yaş arası) çok önemlidir. Çocuktaki bedensel, zihinsel, sosyal ve dil gelişimi oldukça hızlıdır. Çocuğun kendini fark etmesi ve ifade etmesi açısından çok önemli bir dönemdir. Birçok araştırma bu dönemdeki gelişmelerin çocuğun

Bilgi Dünyası rehberlik

Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları

0

Rehberlik hizmetlerinin amaçları ve önemi nedir? Rehberlik amacı hakkında bilgi, konu anlatımı. Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları Türk eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizli güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen

Bilgi Dünyası Eğitim

Eğitimde Rehberliğin Yeri ve Önemi

0

Eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri neden önemlidir? Geleneksel eğitime getirilen eleştiriler nelerdir? Eğitimde Rehberliğin Yeri ve Önemi Bireylerde toplumca istenilen davranışları geliştirme sürecine “eğitim” denir. Örgün eğitim ise bu davranış geliştirme işleminin planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sürecidir. Toplumlarda 20. yy’a kadar genel olarak eğitim ile planlı eğitim durumları hazırlanarak öğrencilere kültürel mirasın aktarılmasına, onların

Bilgi Dünyası 1878 Berlin Antlaşması Maddeleri ve Önemi

1878 Berlin Antlaşması Maddeleri ve Önemi

0

13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanmış olan Berlin Antlaşması kimler arasında imzalanmıştır? 1878 Berlin Antlaşmasının önemi ve maddeleri nelerdir? 13 Temmuz 1878’de, bir yandan Osmanlı, öte yandan Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, (o tarihte Avrupa’daki 8 büyük devletin 7’si) arasında imzalanan, Avrupa siyasi tarihinin dönüm noktalarından sayılan barış antlaşmasıdır. Antlaşmayı hazırlayan 1877-78 Türk-Rus savaşı ve

Yazı - Şiir - Makale

Futbol Ekonomisi Hakkında Bilgi

0

Futbol ekonomisi nedir? Futbolun dünya ekonomisindeki yeri nedir? Futbol ekonomisinin önemi, özellikleri, hakkında bilgi. FUTBOL EKONOMİSİ Dünyada futbolun gelişmeye başladığı 1870 ile 1880’li yıllarda birçok insan bu oyunu oynamaktansa izlemeyi tercih ediyordu. Yerel kulüpler artık eğlencenin kaynağı olmuşlardı. Futbolun gelişmesi birçok açıdan önemli sonuçlar doğurdu: □ Öncelikle bölgesel gelişme açısından maçların bir fikstüre göre oynanması,

Bilgi Dünyası

Fair Play Nedir?

0

Fair play nedir? Fair play ruhu nasıl ve ne amaçla doğmuştur? Fair Play hakkında bilgi. Fair Play Uluslararası alanda futbolu düzenlemekle sorumlu bulunan FIFA, oyun alanı içerisindeki sertlikleri önlemek ve oyuncuların kurallara uymasını teşvik etmek amacıyla çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. FAIR PLAY adıyla bilinen ve ruhunda centilmenlik duygusu barındıran bu kavramı yaygınlaştırmak amacıyla FIFA, UNI-CEF, WHO

Bilgi Dünyası ev aletleri

Ev Aletleri Hakkında Bilgi

0

Ev aletleri nelerdir? Ev aletleri ne işe yarar, hayatımızı nasıl kolaylaştırır? Ev aletleri hakkında bilgi. EV ALETLERİ Ev aletleri, günlük ev işlerini kolaylaştıran cihazlardır. Bu cihazlar yaşam biçimimizi değiştirmiş, temizlik ve beslenme düzenini geliştirmiştir. Gelişmiş ülke evlerinde çok çeşitli ev aletleri bulunmaktadır. Büyük bir bölümü mutfakta saklama ve gıdaların hazırlanması amacıyla kullanılan; fırın, ketıl, gıda

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Endüstrinin Gelişim Süreci

0

Türkiye’de endüstrinin gelişimi nasıl gerçekleşmiştir, endüstrinin Türkiye ekonomisindeki yeri, endüstrinin gelişmesindeki temel koşullar. Türkiye’de Endüstrinin Gelişim Süreci Türkiye’de çağdaş anlamda sanayileşme cumhuriyetin kurulması ile başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayileşmeye büyük önem verilmiştir. ✓ Türkiye’de sanayileşme sürecinde en önemli adım 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması olmuştur. Bu kongrede alınan kararlar arasında; • Fabrika kurmaya yarayacak

Bilgi Dünyası

İslam’da Sabır Kavramı

0

İslamiyette sabır nedir? Müslümanlarda sabır kavramı, neden önemlidir, dinimiz ve peygamberimiz bu konuda ne der? Hakkında bilgi. İSLAM’DA SABIR Değişik olayların insan ruhunda dalgalandırabileceği fırtınalara —irâde gücü ile— hâkim olmak, iyi düşünüp taşınmadan karar vermemek, toplumun ve ferdin yararına olsun diye arzularını gemlemek, üzücü durumlarla karşılaşıldığında tahammül gemisine binerek yaraları tedavi eden zamanın akışını beklemek

Din

İslam’da Sevgi ve Kardeşlik

0

İslam dininde, müslümanlıkta sevgi ve kardeşlik nedir? Kardeşlik neden önemlidir? Medine kardeşliği, kardeşlikte iyi geçinme ve karşılıklı haklar. MÜSLÜMANLIKTA SEVGİ VE KARDEŞLİK Allah’ın, insanlara lütfettiği en güzel duygulardan biri ve belki en üstünü SEVGİ’dir. Gönlünde ister kendini Yaratan’a, isterse Yaratan’ın yarattıklarına karşı güçlü bir eğilim duyan, başkalarının yararını, kendi menfaatlarından daha çok düşünebilen, gerektiğinde vefa

Bilgi Dünyası

Sterilizasyon Nedir? Neden Önemlidir?

0

Sterilizasyon nedir? Sterilizasyon neden önemlidir, hangi alanlarda gereklidir? Sterilizasyon nasıl yapılır, hakkında bilgi. STERİLİZASYON Biyokimyasal kullanıma ayrılmış bir ortamın mikroplarının, zehirlerinin yok edilmesi işlemidir. BİYOKİMYA VE TIP Katı, sıvı ya da gaz halindeki her türlü madde, içerdikleri hastalık yapıcı ya da zararsız mikroorganizmaların yok edilmesi için steril kılınır. Sterilizasyon işlemi, steril hale getirilen maddenin her

Bilgi Dünyası Deniz ( Bora Bora)

Denizlerin Önemi Nedir?

0

Denizlerin önemi nedir? Denizlerde hayat nasıldır? Denizlerin önemi ile ilgili olarak genel bilgiler veren sayfamız. Engin denizler çağlar boyunca insanları birbirinden ayıran en büyük engel olmuş, kıtalardaki insanlar bu yüzden birbirlerinden habersiz yaşamışlardır. Zamanla denizlerde yolculuk etmenin çareleri öğrenildi, bu defa da deniz yolu insanlara kara yollarından daha elverişli geldi. Okyanuslar ilk seferden itibaren gittikçe

Bilgi Dünyası İslam - Kabe

İslam ve Barış

0

İslam ve barış nedir? İslam bir barış dinidir, İslam dininin barışa verdiği önem, bu konudaki ayet ve hadisler, hakkında bilgi. İSLAM VE BARIŞ BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR İnsan, toplumsal bir varlıktır ve her bir insan bir başkasına muhtaçtır. Bu nedenle insanın barış içinde yaşama anlayışı olmalıdır. Hayatı anlamlandırmanın temel şartlarından biri de barış içinde

Din aile

Aile ve Din Konusu

0

Ailenin dindeki yeri ve önemi nedir? Ailenin kurulması, aile içi iletişim, hısım akraba ve komşu ilişkileri, aile ve din konusu. AİLE VE DİN AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR Ailenin bireysel ve toplumsal açıdan birçok yarar ve amacı vardır. ► Aile toplumun temelini oluşturur, aile kavramı olmayan toplumlar varlıklarını kolay kolay sürdüremez. ► Aile toplumun aynasıdır, ideal bir

Bilgi Dünyası

Tövbe Ve Bağışlamanın Önemi

0

Tövbe ve bağışlama nedir? Tövbe etme ve bağışlama neden önemlidir, tövbenin özellikleri nelerdir, tövbe ve bağışlama konusu. TÖVBE VE BAĞIŞLAMA İNSAN HATA YAPABİLEN BİR VARLIKTIR Allah; insanı akıl ve iradeyle donatıp, üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Aklıyla insan, neyin iyi ve neyin kötü olduğunu anlayabilir, iradesiyle de iyiyi ya da kötüyü tercih edebilir. Buna rağmen

Bilgi Dünyası

İnsan ve Din Konusu

0

İnsan doğası ve din, dinin insan hayatındaki yeri ve önemi, din ve insan konusu, hakkında bilgi. İNSAN VE DİN İNSANIN EVRENDEKİ KONUMU VE SORUMLULUĞU insan evrendeki tüm varlıklar içinde ayrıcalıklı ve üstün kılınmıştır. Hem biyolojik hem de ruhsal anlamda diğer varlıklardan ayrılan insana akıl, özgür irade ve düşünebilme özellikleri verilmiştir. Aşağıdaki ayetler bu durumu açıklar

Bilgi Dünyası

Küçük Kaynarca Antlaşmasının Önemi

0

III. Mustafa döneminde imzalanan ve dünyanın en güçlü devleti ünvanını Osmanlı Devletinin kaybetmesine yol açan Küçük Kaynarca Antlaşması ve önemi hakkında bilgiler. Osmanlı ile Rusya arasındaki 1768-74 Savaşı’na son veren, Osmanlı’nın 1444’ten beri aralıksız elde tuttuğu «Dünyanın en güçlü devleti» sıfatını ortadan kaldıran antlaşmadır. Antlaşma, Güney Dobruca’da Küçük Kaynarca adındaki Türk köyünde imzalandığı için bu

1 2 3 4 5 8