Browsing: önemli

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Dünya Edebiyatındaki (Doğu ve Batı) Önemli Yazarlar – Şairler

0

Dünya edebiyatında çığır açanlar, Batı ve Doğu edebiyatındaki önemli şairler, yazarlar kimlerdir? Bu önemli şahsiyetler haklarında kısaca bilgi. Batı Edebiyatı; DANTE ( 1265-1321 ). — “İlâhi Komedi” siyle Rönesans edebiyatında çığır açmış, İtalyan şiirini yaratmıştır. PETRARCA (1304-1374). — Rönesans çağının ilk hümanist yazarlarındandır. Avrupa edebiyatına klâsik konuları getirmiştir. BOCCACCİO (1313-1373). — Toplum hayatını ilk hicveden

Bilgi Dünyası Selimiye Camii

Türkiye’nin En Önemli ve En Bilinen Camilerinden Bazıları Hakkında Bilgiler

3

Türkiye’de ve İstanbul’da bulunan önemli, güzel tarihi camiler nelerdir? Türkiye’deki önemli camilerin bazıları hakkında bilgi. SELİMİYE CAMİ; Edirne’yi çok seven Sultan II. Selim Han, Mimar Sinan’ı çağırarak, bu şehirde, yeryüzünde benzeri olmayacak büyük bir cami yapmasını istedi. Caminin inşaatı 1568’den 1574 yılına kadar sürdü. En büyük özelliği, tek ve muhteşem bir kubbeyle örtülmüş olmasıydı. 31.28

Atatürk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı

Atatürk’ün Hayatındaki Önemli Evreler

0

Atatürk’ün hayatındaki önemli olayların, evrelerin kronolojik olarak sıralanmış hali ile hayatının bu dönemleri hakkında tek cümlelik açıklamalar. 1881 — Selanik’te doğdu. 1893 — Kemâl adını aldı. 1899 — (13 Mart) İstanbul’da Harp Okulu’na girdi. 1905 — (11 Ocak) Kurmay Yüzbaşı olarak okuldan çıktı. 1906 — Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. 1907 — (Eylül) Makedonya’da

İnkılap Tarihi 1921 Anayasası'nın Özellikleri

1921 Anayasası’nın Özellikleri

0

20 Ocak 1921 tarihinde ilk TBMM tarafından kabul edilen 1921 anayasasının özellikleri ve önemli maddeleri hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. YENİ TÜRK DEVLETİ’NİN İLK ANAYASASI (20 Ocak 1921) TBMM ile yeni bir devlet kurulmuştu. Bu devletin bir anayasasının olması da zorunluydu. Bu konuda gerekli kamuoyu oluşturulduktan ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası

Cümle Örnekleri İle İlgili Cümleler

Önemli İle İlgili Cümleler – Önemli Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

Önemli ile ilgili cümleler. Önemli kelimesi içeren “Önemli” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Önemli Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler Sanki önemli bir şey söyleyecekmiş gibi herkesi susturdu. Çocukların ruhsal ve psikolojik gelişimi fiziksel gelişimi kadar önemlidir. Hata yaptığın için üzülmeyi bırak artık. O kadar önemli değil. Yarın bu

Bilgi Dünyası Avrupa Günü

Avrupa’nın Tarihi

0

Dünyanın en eski kıtalarından (insanlık tarihi) birisi olan Avrupa kıtasının genel anlamda tarihi ile ilgili bilgiler. Avrupa Tarihinin dönüm noktaları. Bundan yirmi beş bin yıl önce, Buz Çağı’nın sonlarına doğru Avrupa’da ilkel insanlar yaşıyordu. Tarih Öncesi zamanlardan beri Avrupa’da yaşıyanlar Beyaz ırktandı. Avrupa’ da yaşıyan ilkel insanlar başlıca üç bölgede toplanmışlardı. Bu üç bölgede yaşıyan

Bilgi Dünyası Avrupa Dağlarının Haritası

Avrupa’nın Dağları Hakkında Bilgi

0

Avrupa’nın önemli dağları. Avrupa kıtasında yer alan dağlar hakkında coğrafi bilgilerin yer aldığı sayfamız. İskandinavya’yı saymazsak, bütün Avrupa kıtasının kuzey ve doğu kesiminin ovalarla kaplı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Avrupa’nın dağları Asya ve Amerika’dakiler kadar yüksek değildir. Avrupa’nın en önemli dağları İsviçre’yi kaplayan Alp sisteminin büyük dağ zincirleridir. Bunlar Karpatlar, Apenninler, Balkan Dağları ve Alp Dağları’

Bilgi Dünyası

Kimya Tarihinin Önemli Olayları

0

Kimya biliminin kimya tarihinin en önemli olaylarının kısa bir şekilde bahsedildiği yazımız. Kimya tarihinin belli başlı önemli olayları. Tanınmış İngiliz kimyacısı Robert Boyle’nin (1627 – 1691) gazlar üzerinde önemli buluşları vardır, Böyle, bugünkü modern kimyada kullanılan çalışmaların esasını kurmuş oldu. «Her cismin yanması için oksijene ihtiyacı vardır.» Bunu bulan Fransız kimyacısı Lavoisier (1743-1797) modern kimyanın

Bilgi Dünyası

Kerkük Tarihi

0

Irak’ın kuzeyinde yer alan bir Türkmen şehri olan kerkük ile ilgili olarak tarihi bilgilerin yer aldığı yazımız. Kuzey Irak’ta bir Türk şehridir. Asurlular devrinde kurulmuştur. Kerkük, XI. yüzyıl sonlarında Selçuklu Türkleri’nin hâkimiyetine girdi; sonra Beğtiginliler’e geçti. Timur, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safevîler gibi devletler zaman zaman bu bölgeye ve şehre hâkim oldular. Çaldıran zaferinden sonra 1515’te Osmanlı

Bilgi Dünyası

Dünya Tarihindeki Büyük Savaşlar

0

Dünya tarihi boyunca meydana gelmiş olan büyük savaşlar, kimler arasında ne amaçla yapıldıkları, sonuçları hakkında bilgi. Dünya Tarihindeki Büyük Savaşlar Tarihin ilk çağlarından beri milletler arasında çok çetin, kanlı çarpışmalar olmuştur. Bunların birçoğu, kendi çağlarındaki silâhların çapında korkunç sonuçlar doğurmuş, birçoğu da tarihin gidişini değiştiren gelişmelere yol açmıştır. Tarihin büyük savaşlarını, bunların sonuçlarını aşağıda özet

Bilgi Dünyası

Bazların Hayatımızdaki Yeri

1

Günlük hayatımızda hangi bazları kullanırız? Bazların hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında bilgi. Amonyak NH3 formülü ile gösterilir. Yüzey temizlik maddelerinin, çamaşır suyunun yapımında ve suni gübre endüstrisinde kullanılır. Sud-Kostik Endüstride sudkostik ismiyle bilinen bazın sistematik adı sodyum hidroksittir. Bu baz NaOH formülü ile gösterilir. Sabun ve deterjan yapımında, kağıt sanayinde bolca kullanılır. Ayrıca tıkanmış boruların

Bilgi Dünyası

Kanun-i Esasi’nin Önemli Maddeleri Nelerdir

0

Kanun-i Esasi’nin önemli maddeleri ile bu maddelerin açıklamalarının yer aldığı Kanun-i Esasi’nin önemli maddelerine atıfta bulunan yazımız Kanun-i Esasi’nin Bazı Maddeleri *** Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyunun en büyük erkek evladına aittir. Bu madde, Osmanlı hanedanının yönetim yetkisinin devam ettirildiğinin ve Meşrutiyet yönetiminin aslında monarşik karakter taşıdığının göstergesidir. *** Devletin dini İslam’dır.

Bilgi Dünyası

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Olayları

0

Fatih Sultan Mehmet döneminde hangi siyasi olaylar, faaliyetler yapılmıştır? Fatih Sultan Mehmet dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. II. MEHMET (FATİH) DÖNEMİ (1451 – 1481) İstanbul’un Fethi (1453) II. Murat’ın vefatından sonra tekrar tahta çıkan II. Mehmet, her fırsatta Osmanlı Devleti aleyhine faaliyetlerde bulunan Bizans İmparatorluğu’na son vermeyi amaçlamıştı. Bu nedenle hemen istanbul’un fethi için hazırlıklara

Bilgi Dünyası

2. Murat Dönemi Önemli Olaylar

0

Osmanlı Padişahlarından 2. Murat döneminde olan önemli olaylar, faaliyetler nelerdir? 2. Murat dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler II. MURAT DÖNEMİ (1421 – 1451) Anadolu’daki Faaliyetler Mustafa Çelebi İsyanı Mehmet Çelebi’nin ölümünden sonra Mustafa Çelebi II. Murat döneminde Bizans’ın kışkırtması ile yeniden ayaklandı. II. Murat, Mustafa Çelebi’yi öldürterek bu sorunu tamamen çözmeyi başardı. Şehzade