Browsing: önerme

Bilgi Dünyası

Önerme Nedir? Önerme Çeşitleri – Örnekler (Mantık Dersi)

0

Mantık dersi konusu olan önerme nedir? Önermeler kaça ayrılır, çeşitleri ve özellikleri, örneklerle anlatımı. ÖNERME Düşünmenin en basit birimi kavramlardır. Bir kavramın işaret ettiği herhangi bir varlıkta bir özelliğin bulunup bulunmadığını ifade etmenin tek yolu önerme kurmaktır. Yani öznesiyle yüklemi arasında bağ bulunan bir cümle oluşturmaktır. Dolayısıyla önerme en az iki terim arasındaki bir bağıntıyı

Dil ve Edebiyat

Önerme Çeşitleri ve Örnekleri

0

Önerme çeşitleri nelerdir? Önerme türleri, anlatımları, özellikleri ve örnekleri. Önerme çeşitlerinin örneklerle anlatımı ÖNERME ÇEŞİTLERİ Önermeler gerektirdiği yargı sayısı, yargının niteliği, niceliği ve kipliği (tarzı) bakımından şu türlere ayrılır: 1. NİCELİKLERİNE GÖRE ÖNERMELER Önermeler; niceliklerine göre tümel, tikel ve tekil olmak üzere üç grupta toplanır. a) Tümel Önermeler: Tümel terimlerin yüklemlendirilmesiyle elde edilen önermelerdir. •

Bilgi Dünyası Mantık

Önerme Eklemleri Örnekler – Konu Anlatımı

0

Modern sembolik mantık konusu Önerme eklemleri nelerdir? Önerme eklemleri ile ilgili örnekler ve konu anlatımı. Önerme Eklemleri Örnekler – Konu Anlatımı Önermeleri birbirine bağlayan bağlaçlar ve önermeleri olumsuzlaştıran eklere önerme eklemleri denir. Modern mantıkta beş temel önerme eklemi vardır. • Değilleme Eklemi (~): Değilleme eklemi (~) sembolü ile gösterilir. İsim cümlelerinde “değil”, fiil cümlelerinde “…me”,

Bilgi Dünyası

Önermelerin Geçerliliğinin Denetlenmesi

0

Önermelerin ve çıkarımların geçerliliği nasıl anlaşılır, özellikleri, örnekler, konu anlatımı. Önermelerin geçerliliğinin denetlenmesi. Önermenin Geçerliliği Yanlışlayıcı yorumlaması olmayan her önerme geçerlidir. ÖRNEK: önermesi geçerli midir? Çıkarımların Geçerliliği Geçerli bir çıkarımın temel koşulu, doğru öncüllerden yanlış sonuca gitmemektir. Öncülleri doğru, sonucu yanlış olan her çıkarım geçersizdir. Ya da bir çıkarımın geçerli olması için bu çıkarımın öncülleriyle

Bilgi Dünyası

Çözümleyici Çizelge İle Denetleme

0

Çözümleyici çizelge nedir? Çözümleyici çizelge konu anlatımı, özellikleri, de morgan kuralları, örnekler. Çözümleyici Çizelge Çözümleyici çizelge, bir ya da birden çok önermenin adım adım bileşenlerine ayrılması yani çözümlenmesi kuralına dayanır. Çözümleyici çizelgede iki türlü açılım vardır: Alt alta yazma ve çatal açma. ✓ Tümel Evetleme Önermesinin Çözümleme Kuralı: Verilen önermenin bileşenleri alt alta yazılarak çözümlenir.

Bilgi Dünyası

Önermeler Doğruluk Tablosu

0

Mantık dersi önermeler konusu, doğruluk değerleri tablosu, çizelgesi. Birleşik önerme doğruluk fonksiyonu tablosu. Önermeler Doğruluk Değerleri Bir bileşik önermenin doğruluk değerini bulmayı sağlayan çizelgeye doğruluk çizelgesi veya doğruluk fonksiyonu tablosu adı verilir. – Bir önerme doğru ve yanlış olmak üzere iki değer alabilir. Önerme sayısına göre önermelerin birlikte kaç durumda olabileceği (n = farklı bileşen

Bilgi Dünyası

Modern Mantık Konu Anlatımı

0

Felsefe’de modern mantık konu anlatımının yer aldığı yazımız. Önerme eklemleri mantığı, önermelerin geçerliliği ve tutarlılığı, eşdeğerliği gibi konuların açıklaması. A- ÖNERME EKLEMLERİ MANTIĞI Sembolik mantık, günlük dildeki çıkarımları çok anlamlılığa ve belirsizliğe yer vermeyecek biçimde sembolik bir dile çevirip, sembolik işlemlerle, düşünme yanlışlıklarını işlem yanlışlığı biçiminde gösterir. Sembolik mantıkta basit önermeler p,q,r,n,m… gibi harflerle gösterilir.

Bilgi Dünyası

Felsefede Önerme Nedir?

0

Felsefede önerme nedir, ne demektir? Önermenin tanımı, açıklaması, özellikleri hakkında bilgi. ÖNERME NEDİR? Önermeler, yargılarımızı dile getiren cümlelerdir. Her önerme bir cümle olmasına karşılık her cümle bir önerme değildir. Örneğin; “Şu kalemi bana ver.” “inşallah sınıfımı geçerim.” “Hava güneşli mi?” ifadeleri birer cümle olmalarına karşın birer önerme değildir. Çünkü bunlar emir, dilek, soru cümleleridir ve