Browsing: ortak

Biyoloji Ortak Yaşam (Simbiyoz)

Ortak Yaşam (Simbiyoz) Nedir?

0

Doğada karşılaşılan en ilginç olaylardan birisi olarak kabul edilen ortak yaşam (simbiyoz) ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ortak yaşam, iki canlının birbirlerine karşılıklı faydalar sağlayarak bir arada yaşamalarına «ortak yaşama» (simbiyoz) denir. Bu olaya hayvanlar arasında da, bitkiler arasında da rastlanır. Ayrıca, bir bitkiyle bir hayvan arasında da ortak yaşama olabilir. İki

Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri

0

Canlıların ortak özellikleri, canlılık belirtileri nelerdir? Üreme, beslenme, metabolizma gibi özelliklerin açıklaması, hakkında bilgi. CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Canlılar, çok sayıda belirgin özelliklere sahiptir. Bu nedenle canlılığı, canlıların neler yaptığına bakarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla bizler, bir köpeğin; bir sineğin ve bir ağacın canlı olduğunu, bir kayanın ise cansız olduğunun farkına varırız. Burada canlılarda görülen belirgin özellikler dikkate

Bilgi Dünyası

Ortak Miras Nedir? Nasıl Oluşmuştur?

0

Ortak miras nedir? İnsanlığın ortak mirası neden korunmalıdır? Ortak miras nasıl oluşmuştur? Ortak miras özellikleri, kısaca bilgi. ORTAK MİRAS NEDİR? Miras kendimizden sonra geleceklere bıraktığımız şeydir. Bu miras bir bina, sanat eseri olabileceği gibi, demokrasi ve özgürlük gibi düşünceler ve doğal güzellikler de olabilir. Ortak miras ise geçmişteki tüm insanlık tarihini içine alan maddi ve

Bilgi Dünyası

Canlı ve Canlıların Ortak Özellikleri

0

Canlı nedir ve nasıl tanımlanır? Canlıların başlıca ortak özellikleri nelerdir? canlıların ortak özelliklerinin maddeler halinde ve kısa açıklamalar ile anlatıldığı yazımız. ► Canlı kavramı: Hücrelerden oluşan ve hücrelerinde bulunan DNA molekülleri yardımıyla kendine benzer bireyler oluşturan yapılar için kullanılır. ► Canlıların ortak özellikleri: 1- Hücrelerden oluşma, 2- Belirli bir organizasyonu olma, 3- Uyarılma, 4- Beslenme,

Din

Dinlerin Benzer Özellikleri Nelerdir?

0

Dünya üzerinde bir çok din vardır. Ancak bu dinlerin genelinin ortak özellikleri de mevcuttur. Dinlerin benzer ve ortak özellikleri hakkında bilgi veren yazımız. Her dinin kendine ait özelliğinin yanında bütün dinlerin bir takım ortak özellikleri de vardır. Köken veya ortaya çıktığı bölgeye göre gruplandırılan dinler, kendi içlerinde birbirine daha çok benzerler. Örneğin semavi veya vahye

Din

Geleneksel Dinlerin Ortak Özellikleri

0

Dünya üzerinde onlarca birbirinden farklı geleneksel ilkel dinler mevcuttur. Geleneksel dinlerin ortak özellikleri ile ilgili bilgiler. Belirli bir kurucusu, inanç sistemi ve kutsal kitabı olmayan, geçimlerini avcılık, balıkçılık ve tarımla sağlayan ilkel kabilelere ait dinlere ilkel veya geleneksel dinler adı verilmektedir. Bu dinler bir kabileye ait dinler olduğu için diğer kabile ve milletlere yayılma özellikleri

Bilgi Dünyası

Toplumsal Olayların Ortak Özellikleri

0

Toplumsal olayların ortak özellikleri nelerdir? Toplumsal olaylar nelerdir, nasıl gelişirler, hakkında bilgi. Toplumsal (sosyal) olayların özellikleri şöyle sıralanabilir: a) Toplumsal olayların kaynağı toplumdur. Başka bir deyişle, toplumsal yaşayış olmasaydı, toplumsal olaydan da söz edilemezdi. Toplumsal olayların bir kısmı, toplumun s temelini oluşturan üretim, tüketim, bölüşüm, değişim gibi temel olaylar, bir kısmı da bunlarla birlikte ortaya

Bilgi Dünyası

Maddenin Ortak Özellikleri Nelerdir?

0

Maddenin ortak özellikleri, ayırt edici olmayan, miktara bağlı, her maddede ortak olan özellikler, ağırlık, hacim ve eylemsizlik hakkında bilgi. Madde : Kütlesi ve hacmi olan varlıklardır. Kütle (m): Madde miktarının bir ölçüsüdür. Temel kütle birimi kilogramdır. 1 kg = 1000 g ► Kütle yer ve koşullara göre değişmez ► Kütle madde miktarının karşılaştırılmasında güvenilirdir. HACİM

Anne&Çocuk

Ortak Bebek İsimleri ve Anlamları

0

Hem kız hem de erkek bebeklere ortak olarak verilebilecek isimleri, A dan Z ye listesi ve isimlerin anlamları. KIZ BEBEK İSİMLERİ Kız Bebek İsimleri Sözlüğü A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – L – M –