Browsing: Osmanlı devleti

Atatürk 19. Yüzyıl Selanik Haritası

Mustafa Kemal’in Doğduğu Yıllarda Osmanlı Devleti

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti’nin durumu nasıldı? 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı ve Selanik’in durumu Mustafa Kemal’in Doğduğu Yıllarda Osmanlı Devleti Mustafa Kemal’in doğduğu yer olan Selânik, 500 yıla yakın bir süre boyunca bir Osmanlı şehri olarak kaldı. Bu dönem içinde Hristiyan, Yahudi ve Müslüman toplumların hep birlikte uyum içinde yaşadığı önemli bir

Tarih Osmanlıda Bilim

Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji

0

Osmanlılar bilim ve teknoloji alanında nasıl bir gelişme göstermişlerdir? Osmanlı Devletinde önemli bilim adamları hakkında bilgi. Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Mısır, Suriye, İran ve Orta Asya’daki bilim kuruluşları Anadolu medreselerinden daha ileri düzeyde bir eğitim vermekteydi. Bu nedenle yüksek öğrenim için buralar tercih edilmekteydi. Fatih döneminde bir çok bilim adamı

Tarih

Osmanlı Devleti’nde Bilim Teknoloji ve Düşünce Alanındaki Gelişmeler

0

Osmanlı Devleti’nde bilim ve düşünce hayatındaki önemli bilimadamları, gelişmeler, coğrafya, tarih, matematik, astronomi ve tıp alanındaki çalışmalar hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nde Bilim Teknoloji ve Düşünce Alanındaki Gelişmeler XIV. ve XV. Yüzyıllarda Şeyh Edebâli, kuruluş döneminin önemli düşünürlerindendir. Ülkenin teşkilâtlanmasına katkıda bulunmuştur. Osman Gazi ve yakın çevresi ile halk, zaman zaman onun görüşlerine başvurmuşlardır. İlyasoğlu Mercimek

Bilgi Dünyası

Arazi Kanunnamesi Nedir?

0

Osmanlı Devleti’nde Arazi Kanunnamesi nedir, hangi padişah döneminde olmuştur? 1858 Arazi Kanunnamesi maddeleri hakkında bilgi. Arazi Kanunnamesi Arazi Kanunnamesi (1858), Tanzimat Döneminde Osmanlı toprak sistemini yeniden düzenleyen, özel mülkiyeti önemli ölçüde yerleştiren ve topraktan alınan vergiyi artırmaya yönelik yasadır. İslamın ilk dönemlerinde arazi, memluke (mülk olan) ve gayr-i memluke (mülk olmayan) diye iki ana gruba

Bilgi Dünyası İnce Donanma

Osmanlı Devletinde İnce Donama Nedir?

0

Osmanlı Devletinde ince donanma nedir? İnce donanmanın özellikleri, tarihçesi, ince (hafif) donama hakkında bilgi. İnce Donanma İnce donanma, hafif donanma olarak da bilinir, Osmanlı donanmasında, hafif gemilerden oluşan ırmak, nakliye ve keşif filolarına verilen addır. En büyük ince donanma Tuna Irmağındaydı. Macaristan’ın alınmasından sonra Tuna’ nın önem kazanmasıyla 16. yüzyıl ortalarında kurulan Tuna Kaptanlığı, Vidin-Karadeniz

Bilgi Dünyası medrese

Osmanlı Devletinde Eğitim Kurumları

0

Osmanlı devletindeki eğitim kurumları nelerdir? Medreseler ve özellikleri nelerdir? Enderun saray mektebi nedir, hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nde Eğitim Kurumları Medreseler Türklerin İslâmiyeti kabulünden sonra oluşan en eski eğitim kurumlarıdır. Medrese, ders yapılan yer anlamına gelmektedir. Selçukluların kurdukları Nizamiye Medreseleri, Orta Çağ’ın en önemli eğitim kurumu haline gelmiştir. İmamı Gazali, Ömer Hayyam gibi birçok bilgin bu

Bilgi Dünyası 3. Ahmet Çeşmesi

Osmanlı Döneminden Kalan Çeşmeler

0

Osmanlı Döneminden günümüze hangi çeşmeler kalmıştır? Tarihi çeşmelerin özellikleri, tarihçeleri hakkında bilgi. ÇEŞMELER Çeşme, şehir ve kasabalarda, belediye veya şirketlerce evlere tazyikli su verilmediği devirlerde, halkın içecek ve temizlenecek su ihtiyacını sağlamak için meydana getirilmiş birer sosyal hizmet eseridir. Şehir ve kasabalarımızın çoğunda hâlâ su ihtiyacı çeşmelerden sağlanır. Bir küçük su deposu, bir musluk ve

Bilgi Dünyası

Cidde Olayları ve Suriye Ayaklanmaları

0

Osmanlı Devleti’nde 19. yüzyılda çıkan Cidde Olayları ve Suriye ayaklanmalarının nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Cidde Olayları ve Suriye Ayaklanmaları (1858-1860) IX.yüzyılda çıkan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun geleceğini olumsuz yönde etkileyen ayaklanmaların bir kısmı din ve mezhebe dayanmıştır. Genellikle Osmanlı tebaasından ayrı dindeki topluluklar arasında çıkan ayaklanmalar, devlet yönetimine karşı olmamakla beraber devleti meşgul etmiş ve

Bilgi Dünyası

Cariye Nedir? Hakkında Bilgi

0

Cariye nedir? Cariye kime denir, görevleri nelerdir? Osmanlı Devleti zamanındaki cariyeler hakkında bilgi. Cariye; Savaş sonunda esir edilen ya da para ile satın alman erkeklere “Köle” denildiği gibi, kadın ve kızlara da “Cariye” adı verilmiştir. Bunlara “Halayık” da denirdi. Cariyeler Osmanlı Haremi’ne çeşitli yollarla geliyordu: 1-Savaş sonunda alınan esirlerin beşte biri padişahındı. 2-Gümrük Emini tarafından

Bilgi Dünyası

Osmanlı Rus Savaşı (1828-1829) Nedenleri – Sonuçları

0

Osmanlı Rus Savaşı ne zaman meydana gelmiştir? Osmanlı Rus Savaşı nedenleri, sonuçları, Edirne Antlaşması sonuçları hakkında bilgi. Osmanlı Rus Savaşı (1828-1829) Savaşın Nedenleri: ✓ Rusya’nın, Osmanlı Devleti’ni parçalamak istemesi ✓ İngiltere ile Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerini kesmesi nedeniyle Osmanlı Devleti’nin uluslararası alanda yalnız kalmış olması ✓ Rusya’nın, 1826’da kaldırılan Yeniçeri Ocağı’nın yerine güçlü bir

Bilgi Dünyası

Rusya’nın Osmanlı Politikası

0

19. yüzyılda Rusya’nın Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Rusya’nın Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler. Rusya’nın Osmanlı Politikası XVIII. yüzyıl başlarında Rus Çarı I. Petro döneminden itibaren Rusya, Osmanlı toprakları üzerinde egemenliğini ve etkinliğini artırarak sıcak denizlere ulaşmak istemekteydi. Bu amaçla Rusya, Balkan uluslarını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmış, Boğazlar’da ayrıcalıklar elde etmeye çalışmıştır. Osmanlı

Bilgi Dünyası

Fransa’nın Osmanlı Politikası

0

19. yüzyılda Fransa’nın Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler. Fransa’nın Osmanlı Politikası Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlayan Osmanlı Fransız dostluğu, 1798’de Napolyon komutasındaki Fransız ordusunun Mısır’ı işgal etmesiyle bozulmuştur. Osmanlı Devleti, bu işgali İngiltere ve Rusya’dan yardım alarak sonlandırmıştır. XIX. yüzyılda Fransa, Osmanlı toprak bütünlüğü konusunda değişken bir politika

Bilgi Dünyası

İngiltere’nin Osmanlı Politikası

0

19. yüzyılda İngiltere’nin Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler. İngiltere’nin Osmanlı Politikası Coğrafi Keşifler sonrasında büyük bir sömürge imparatorluğu kuran İngiltere, Avrupa politikasında Rusya’nın etkinliğinin artmasını engellemek amacıyla XIX. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmuştur. İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü korumasının başlıca nedenleri şunlardır: ✓ İngiltere’nin Orta Doğu’daki sömürgelerine

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Yunan (Rum) İsyanları

0

19. yüzyılda Osmanlı devletine karşı ayaklanan Yunanlılar, Yunan Rum isyanları nedenleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Yunan (Rum) İsyanları Rumların isyan etmelerinde; ✓ Milliyetçilik akımının Rumlar arasında yayılması ✓ Rusya, Fransa ve İngiltere’nin Rumları isyana teşvik etmeleri ve desteklemeleri ✓ Rus çarının yaveri Aleksander İpsilanti başkanlığında kurulan Etniki Eterya Cemiyeti’nin Rumları örgütlemesi ve

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Sırp İsyanları

0

19. yüzyılda Osmanlı devletine karşı ayaklanan sırplar, Sırp isyanı nedenleri ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Sırp İsyanları Sırpların isyan etmesinin bazı nedenleri şunlardır: ✓ Rusya ve diğer Avrupalı devletlerin Sırpları kışkırtması ✓ Sırplar arsında milliyetçilik düşüncesinin yayılması ✓ Sırbistan’da görev yapan memurların ve yeniçerilerin halka karşı sorumsuz davranışları ✓ Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması

Bilgi Dünyası

Osmanlı Rusya ve Osmanlı İngiltere Savaşları

0

19. yüzyıl Osmanlı Rusya ve Osmanlı İngiltere savaşları nedenleri, sonuçları ve imzalanan antlaşmaların önemi, hakkında bilgi.. Osmanlı Rusya ve Osmanlı İngiltere Savaşları Savaşların Nedenleri: ✓ Fransa’nın Mısır’ın işgali sırasında Osmanlı Devleti’ne yardım etmek amacıyla Ege Denizi’ne gelen Rus donanmasının Yedi Ada’ya yerleşerek buradan askerlerini geri çekmemesi üzerine Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Boğazları kapatması ✓ Osmanlı Devleti’nin,

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

0

19. Yüzyılın Osmanlı tarihi ve siyasi olayları. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi XIX. yüzyıldaki padişahlar şunlardır: ✓ III. Selim (1789-1807) ✓ IV. Mustafa (1807-1807) ✓ II. Mahmut (1807-1839) ✓ Abdülmecid (1839-1861) ✓ Abdülaziz (1861-1876) ✓ V. Murat (1876-1876) ✓ II. Abdülhamit (1876-1909) ✓ V. Mehmet Reşat (1909-1918) ✓ VI.

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’ni Paylaşmak İçin Yapılan Antlaşmalar

0

Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için İtilaf devletlerinin yaptıkları gizli antlaşmalar nelerdir? Gizli anlaşmaların sonuçları ve özetleri. OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA TASARILARI (GİZLİ ANTLAŞMALAR) Gizli Antlaşmaların Nedenleri İtilaf Devletleri kendi aralarında imzaladıkları antlaşmalarla; ✓ Savaş sonrasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkları gidermeyi, ✓ Osmanlı ülkesindeki farklı milletlerin ayaklanmasını sağlamayı, ✓ Bazı tarafsız devletlerin itilaf Devletleri yanında savaşa katılmasını sağlamayı, Savaştan

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Nasıl Başladı?

0

Birinci Dünya Savaşının başlaması ve gelişimi. Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması, Almanya’nın Osmanlı’nın savaşa katılmasını isteme nedenleri. Birinci Dünya Savaşın Başlaması ve Gelişimi 28 Haziran 1914’de Saraybosna’yı ziyaret eden Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi üzerine Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan’a savaş açtı. Rusya’nın Sırbistan’ı, Almanya’nın ise Avusturya Macaristan’ı desteklemesi üzerine çatışmalar bir Avrupa savaşına dönüştü.

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devletinin Durumu ve Savaşın Nedenleri

0

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti ne durumdaydı? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşına neden girdi, savaşın özel ve genel nedenleri. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİNİN SONU XIX. yüzyılda Avrupa’daki sanayileşme ve milli devletler kurulması süreçleri devletler arası rekabet dengelerinde büyük değişiklikler meydana getirdi. Sanayi inkılabı, devletler arası ilişkilerde yalnızca Avrupa ve Amerika’daki olayları değil,

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’nde Basın Yayın

0

Osmanlı Devleti’nde basın ve yayın alanında gelişmeler nelerdir? Osmanlı döneminde basın yayın hayatı hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nde Basın Yayın; • İspanya’dan kaçıp II. Bayezid‘in müsaadesiyle Osmanlı ülkesine sığınan Yahudilerden, Basımcı David ve Samuel Kardeşler yanlarında getirdikleri matbaa ile Musa’nın Beş Kitap adlı kutsal kitabını basmışlardı. • XVI. Yüzyıl başlarında Museviler Selânik, Halep ve Edirne’de basımevleri

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’nde Edebiyat Alanındaki Gelişmeler

0

Osmanlı Devleti döneminde dil ve edebiyatın özellikleri nelerdir, yazı, dil ve edebiyat alanındaki gelişmeler hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nde Edebiyat Alanındaki Gelişmeler • Türklerin ilk kullandıkları alfabe Göktürk ve Uygur alfabeleridir. • Osmanlılar döneminde Arap alfabesi kullanılmıştır. Bunda en büyük etken, kutsal kitabımız olan Kur’an’ın bu alfabeyle yazılmış olmasıdır. • 1 Kasım 1928’de şimdi kullandığımız Lâtin

Bilgi Dünyası

18. Yüzyıl Osmanlı Islahatları

0

18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan yenilikler, ıslahatlar, Lale Devri, Abdülhamit Dönemi ıslahatları ve ıslahatların genel özellikleri. XVIII. YÜZYIL ISLAHATLARI Osmanlı Devleti, kaybettiği yerleri geri alabilmek amacıyla XVIII. yüzyılda öncelikle askeri alandaki ıslahatlara önem vermiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, Avrupa’nın teknik ve askeri üstünlüğü kabul etmiştir. Lale Devri Islahatları Osmanlı tarihinde 1718’de imzalanan Pasarofça Antlaşmasından 1730’daki

Bilgi Dünyası

18. Yüzyıl Osmanlı İran İlişkileri

0

18. Yüzyılda Osmanlı ve İran ilişkileri nasıldı? Osmanlı İran savaşları nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. 18. Yüzyıl Osmanlı İran İlişkileri Osmanlı – İran Savaşları Pasarofça Antlaşması’ndan sonra doğu siyasetine önem veren Osmanlı Devleti, İran’daki karışıklıklardan yararlanarak İran’a savaş açtı. Rusların da İran’daki karışıklıklardan yararlanıp Kafkasya’ya girmesi üzerine Osmanlı Devleti ile Rusya arasında gerginlik oluştu. Fransa’nın

Bilgi Dünyası

18. Yüzyıl Osmanlı Venedik İlişkileri

0

18. yüzyılda Osmanlı Venedik, Avusturya ile lan ilişkileri nasıldı? Pasarofça Antlaşması hakkında bilgi. 18. Yüzyıl Osmanlı Venedik İlişkileri Kutsal ittifak Savaşları sonucunda Venedik yönetimine bırakılan Mora’daki Ortodoks halk, Venediklilerin baskıları nedeniyle Osmanlı Devleti’nden yardım istemekteydi. Bu sırada Venedikli korsanlar Ege Denizi’ndeki Osmanlı gemilerine saldırınca Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması’nın Venedikliler tarafından çiğnendiğini söyleyerek Venedik’e savaş açtı.

Bilgi Dünyası

18. Yüzyıl Osmanlı Rus İlişkileri

0

18. yüzyılda Osmanlı Rus ilişkileri nasıldır? Prut savaşı antlaşması ve sonuçları hakkında bilgi. 18. Yüzyıl Osmanlı – Rus İlişkileri XVII. yüzyılın sonlarında güçlenmeye başlayan Rusya, Kutsal İttifak Savaşları’na katılan Çarlık Rusyası, 1700 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Azak kalesini alarak Karadeniz’e ulaşmayı başarmıştı. Bu dönemde Çar Petro yönetimindeki Rusya; sınırlarını sıcak denizlere ulaştırmak istiyordu. Bu

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Osmanlı Devleti Islahatları

0

17. yüzyılda Osmanlı Devletinde gerçekleşen ıslahatlar nelerdir? 1. Ahmet, 4. Murat, Köprülüler dönemi ıslahatları genel özellikleri. XVII. YÜZYIL ISLAHATLARI XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin eski gücünde olmadığı anlaşılmış ve bunun nedenleri üzerinde durulmuştur. İlk kez bu dönemde, Osmanlı Devleti’nin eski gücüne ulaşması amacıyla bazı konularda düzenlemeler yani ıslahatlar yapılması amaçlanmıştır. Yapılan ıslahat girişimleri, ıslahatçıların bakış açılarındaki

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Osmanlı Devleti İsyanları

0

17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen isyanlar nelerdir? Celali isyanları nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. XVII. YÜZYILDAKİ OSMANLI DEVLETİ İSYANLAR Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin sarsılması sonucunda çok sayıda isyan çıkmıştır. İstanbul İsyanları (Merkezi – Askeri İsyanlar) İstanbul’da, genellikle Yeniçerilerin çıkardığı, zaman zaman medrese öğrencileri ve halkın da desteklediği isyanlardır. İstanbul İsyanları’nın Nedenleri ✓ Merkezi otoritenin

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi

0

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin siyasi tarihi, dış ilişkiler, yapılan savaşlar, antlaşmalar ve sonuçları hakkında bilgi. XVII. YÜZYILDAKİ OSMANLI DEVLETİ SİYASİ OLAYLAR Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda kendisinin Avrupa’dan üstün olduğunu düşündüğü için sınırlarını genişletme politikasına devam etmiştir. Bu dönemde İran, Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya ile uzun süren mücadelelere girişmiştir. Bu savaşlarda eskisi kadar güçlü olunmamasının