Browsing: Osmanlı padişahları

Biyografi Osmanlı Sultanı I. İbrahim (Deli İbrahim) Hayatı ve Dönemi Hakkında Bilgi

1. İbrahim (Deli İbrahim) Kimdir? 1. İbrahim Dönemi Önemli Olayları

12

Sultan 1. İbrahim (Deli İbrahim) Kimdir? 1. İbrahim hayatı, biyografisi, 1. İbrahim dönemi önemli olayları hakkında bilgi. İBRAHİM I. (1615-1648) Osmanoğulları’ndan 18. padişahı ve 10. İslâm halifesidir. Sultan Ahmet’ le Kösem Mahpeyker Sultan‘ın ,küçük oğludur, 5 kasım 1615’te İstanbul’da Tersane Saray-ı Hümayunu’nda Sultan doğdu. Ana – baba öz kardeşi IV. Sultan Murat‘ın 17 şubat 1638

Biyografi Yavuz Sultan Selim Seferleri

Yavuz Sultan Dönemi Olarları, Hayatı, Savaşları ve Halifeliği Kazanması

0

Yavuz Sultan Selim Kimdir? Yavuz Sultan Selim hayatı, biyografisi, padişahlık dönemi, katıldığı savaşlar ve yaptığı yenilikler. Yavuz Sultan Selim; Osmanlı padişahıdır (Amasya 1466-Çorlu 1502). Babası II. Bayezit, annesi Dulkadirli Alaüddevle Bozkurt Bey’in kızı Ayşe Hatun’dur. Babasının Amasya sancakbeyliği sırasında doğdu. Sancakbeyliğini Trabzon’ da geçirdi Ağabeyleri Ahmet ile Korkut herkes tarafından daha çok seviliyordu. Kardeşler arasındaki

Biyografi 4. Murat

4. Murat Kimdir? 4. Murat Dönemi Olayları ve Savaşları, Seferleri

2

4. Murat Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 4. Murat döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi. MURAT IV. (1612-1640) – Osmanlı padişahlarının 17.’sidir. I. Ahmet‘in oğullarındandır. Annesi Kösem Mahpeyker Vâlide Sultandır. İstanbul’da doğdu. 11 yaşında amcası I. Mustafa’nın yerine tahta geçti. 16 yıl saltanat sürdü, 27 yaşında öldü. Oğlu olmadığı için yerine kardeşi İbrahim geçti, buhranlı

Tarih 2. Selim

2. Selim (Sarı Selim) Dönemi Olayları, Savaşları ve II. Selim’in Özellikleri

0

Osmanlı Padişahlarından 2. Selim (Sarı Selim) hayatı, biyografisi, padişahlık döneminde yaşananlar. Sokullu dönemi ve II. Selim’in özellikleri nelerdir? 2. Selim; Osmanlı padişahıdır. (İstanbul 1524-ay.y. 1574). Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan‘dır. Sarayda eğitim gördü. Sancakbeyliği göreviyle önce Konya’ya 1543’te de Manisa sancakbeyliğine atandı. Cihangir’in ölmesiyle, Şehzade Bayezit ile saltanat varisi olarak kaldılar. Hürrem Sultan,

Biyografi 3. Selim

3. Selim Kimdir? 3. Selim Dönemi Olayları ve Hayatı

0

3. Selim Kimdir? III. Selim Dönemi Osmanlı İmparatorluğunda olan olaylar ile III. Selim’in yapmış olduğu ıslahat ve yenilikler hakkında bilgiler. III. Selim, Osmanlı padişahı (İstanbul 1761-İstanbul 1808). Babası III. Mustafa, annesi Mihrişah Sultan’dır. Babasının döneminde iyi bir eğitim gördü. Onun ölümü üzerine, padişah olan I. Abdülhamit döneminde sarayda serbest bir yaşam sürdü. Musiki, edebiyat ve

Yakın Tarih 5. Mehmet

5. Mehmet (Reşat) Kimdir? 5. Mehmet Dönemi Önemli Olayları

1

5. Mehmet (Reşat) Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 5. Mehmet (Reşat) döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi. MEHMET V., Reşat (1844-1918). Osmanlı padişahlarının 35.’ sidir. Abdülmecit’in Gülcemal IV. Kadınefendi’den olan oğludur. İstanbul’da Çırağan Sarayinda doğdu, 73 yaşında Dolmabahçe Sarayı‘nda öldü. Ağabeyisi II. Abdülhamit, V. Mehmet in tahttan indirilmesi (Reşat) üzerine 1909’da tahta çıkmış, padişahlığı 9 yıl

Biyografi Osmanlı Padişahlarından 2. Murat

Osmanlı Padişahı 2. Murat’ın Hayatı ve Döneminde Yaşanan Savaş ve Gelişmeler

0

Osmanlı Padişahlarından 2. Murat kimdir? 2. murat hayatı, biyografisi, hükümdarlığı, döneminde gerçekleşen önemli olaylar hakkında bilgi. 2. Murat; Osmanlı padişahıdır (Haziran 1404 Amasya-3 Şubat 1451 Edirne). Padişahlık dönemi: 1421-1444; 1446-1461. Babası I. Mehmet, annesi Emine Hatun’dur. Babasının kardeşleriyle mücadelesi sırasında 1410’da bir süre Bursa’da kaldı (1410). 12 yaşındayken Amasya Valiliği’ne gönderildi. Börklüce Mustafa Ayaklanmasının bastırılmasında hazır

Biyografi Sultan İbrahim

Osmanlı Padişahı 1. İbrahim (Deli İbrahim) Kimdir? Dönemi Olayları

0

Osmanlı padişahlarından 1. İbrahim (Deli İbrahim) hayatı, biyografisi, döneminde yaşanan olaylar, Deli İbrahim hakkında bilgi. 1. İbrahim (Deli İbrahim) Kimdir? 1. İbrahim (Deli İbrahim)Osmanlı padişahıdır (5 Kasım 1615 – İstanbul-18 Ağustos 1648). Padişahlık dönemi: 1640-1648. Babası I. Ahmet, annesi Mahpeyker Kösem Sultan‘dır. Topkapı Sarayı’nda, korkulu olaylar içinde büyüdü. Yeniçerilerin elinde öldürülen II. Osman’ın acı sonu ile

Biyografi Orhan Gazi

Orhan Gazi Kimdir? Orhan Gazi Dönemi

1

Orhan Gazi Kimdir? Osmanlı Padişahlarının 2. si olan Orhan Gazi’nin hayatı, Orhan Gazi dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. ORHAN GAZİ (1281 -1362) Osmanlı padişahlarının 2.sidir. Sonradan padişah sayılmış, hayatında böyle bir unvan taşımamıştır, çünkü Osmanlı devleti henüz imparatorluk derecesinde büyümemişti. Orhan Gazi, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Orhan Gazi Osman Gazi‘nin oğludur. Babasının zamanında başkomutandı. Osman Gazi’nin

Bilgi Dünyası

II. Bayezit Dönemi Olayları

0

Osmanlı padişahlarından II. Bayezit dönemi olayları ve II. Bayezit’in hayatı hakkında konu anlatımı II. Bayezit, Osmanlı padişahı (1447 – Dimetoka 1512). Padişahlık dönemi: 1481-1512. Babası Fatih Sultan Mehmet, annesi Gülbahar Hatun’ dur. Öğrenimini İstanbul’da yaptı. Sancağa çıkacak yaşa geldiğinde, Amasya Valiliği’ne gönderildi. Otlukbeli Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun sağ kol komutanlığını üstlendi. 3 Mayıs 1481′ de Gebze yakınlarında babası

Bilgi Dünyası

Yıldırım Bayezit Dönemi

0

Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezit dönemi olayları ve Yıldırım Bayezit’in hayatı hakkında konu anlatımı Yıldırım Bayezit, Osmanlı padişahı (1360 – Akşehir 1403). Padişahlık dönemi: 1389-1402. Babası I. Murat, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Çocukluğu Edirne ve Bursa’da geçti. 1381 ‘de Ger-miyanoğlu Süleyman Şah’ın kızıyla evlendi. Devlet Hatun’un çeyiz olarak getirdiği Eğrigöz, Simav ve Tavşanlı’ nın yönetimiyle görevlendirildi. I.

Bilgi Dünyası

Ertuğrul Gazi (1188 – 1281) Kimdir?

0

Ertuğrul Gazi Kimdir? Ertuğrul Gazi hayatı, biyografisi, Osmanlı Devletini kurması, dönemi hakkında bilgi. ERTUĞRUL GAZİ ERTUĞRUL GAZİ, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babasıdır (1188-Söğüt 1281). Yaşamıyla ilgili, tarihsel belgelere dayalı kesin bilgiler yoktur. Ölümünden yüz yıldan fazla bir zaman sonra yazılan kimi belgelerden, 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış ve ölmüş bir Türkmen beyi olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı

Bilgi Dünyası

2. Bayezid Kimdir? 2. Bayezid Dönemi

1

2. Bayezid Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 2. Bayezid’in hayatı, 2. Bayezid dönemindeki önemli olaylar, gelişmeler hakkında bilgi. BAYEZİD II. (1447-1512) Sekizinci Osmanlı padişahıdır. Fatih Sultan Mehmet‘in Gülbahar Hatun’dan olan oğludur. Sarayda son derece iyi bir tahsil görmüştür. Şehzadelik hayatını geçirdiği Amasya sancak beyliğinde de birçok bilginler, sanatkarlar arasında yaşamıştır. Bununla beraber, zevk ve safaya düşkünlük göstermesi

Bilgi Dünyası

Yıldırım Bayezid Kimdir? Yıldırım Bayezid Dönemi

0

Yıldırım Bayezid kimdir? Yıldırım Bayezid döneminde yaşanan önemli olaylar ve sonuçları. Yıldırım Bayezid’ın padişahlığı, hayatı ve ölümü. Ankara Savaşı ve Sonuçları. BAYEZİD I. [Yıldırım] (1360-1403) Osmanlı padişahlarının dördüncüsü, I. Murat (Hüdavendigâr) ın ikinci oğludur. Annesi Gülçiçek Hatun’dur. Şehzadeliğinde, Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’la evlenmiştir (1381 ). Yapılan tantanalı düğün için her yandan elçiler ve

Bilgi Dünyası

1. Mahmut Kimdir? 1. Mahmut Dönemi

0

1. Mahmut kimdir? Osmanlı padişahlarından 1. Mahmut’un hayatı, dönemindeki önemli olaylar ve yenilikler. MAHMUT I. (1696-1754) 24. Osmanlı padişahıdır. II. Mustafa‘nın büyük oğludur. Annesi Saliha Sebkati Valide Sultan’dır. Edirne Sarayı’nda doğdu. 1730’dan 1754’e kadar 24 yıl tahtta kaldı. 58 yaşında öldü. Çocuğu olmamıştır. Yerine kardeşi III. Osman geçmiştir. 1703’te, II. Mustafa tahttan indirilip az sonra

Biyografi

2. Süleyman Kimdir?

1

Osmanlı Padişahlarından 2. Süleyman Kimdir? 2. Süleyman hayatı, biyografisi, 2. Süleyman dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. SÜLEYMAN II. (1642- 1691 ) Osmanlı padişahlarının 20.’sidir. Deli İbrahim’in 2. oğludur. Kendisinden 3,5 ay büyük olan kardeşi IV. Mehmet’in 6,5 yaşında padişah olması üzerine, Şehzade Süleyman veliaht oldu, 40 yıl kadar veliaht kaldı. II. Süleyman bütün Osmanlı tarihinin

Bilgi Dünyası

Vahdettin (6. Mehmet) Kimdir? Vahdettin Dönemi

0

6. Mehmet (Vahdettin) Kimdir? Osmanlı padişahlarından Vahdettin hayatı, biyografisi, Vahdettin dönemi ile ilgili bilgi. Son Osmanlı Padişahı MEHMET VI. Vahdettin (1861 – 1926) Osmanlı padişahlarının 36.’sı ve sonuncusudur. Abdülmecit’in en küçük oğludur. Amcasının oğlu Veliaht Yusuf İzzettin Efendi’ nin intiharı üzerine, 1916’da veliaht oldu, ağabeyisi V. Mehmet Reşat‘ın ölümü üzerine 1918’de tahta geçti. VI. Mehmet,

Bilgi Dünyası

Kanuni Sultan Süleyman Seferleri

2

Kanuni Sultan Süleyman’ın düzenlediği seferler, savaşları, başarıları. Kanuni dönemi ile ilgili bilgi. SÜLEYMAN I., Kanuni (1495 – 1566) Osmanlı padişahlarının 10.’sudur. Yavuz Sultan Selim‘in tek oğludur. Annesi Hafsa Valide Sultan, Kırım Hanı I. Mengli Giray’ın kızıdır. Kanuni Süleyman babasının sancakbeyi bulunduğu Trabzon’da Kanuni Süleyman doğdu. Babası şehzadeyken «sancağa çıktı», yani vali oldu; büyükbabası olan Kırım

Bilgi Dünyası

4. Mehmet Kimdir? 4. Mehmet Dönemi

0

4. Mehmet Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 4. Mehmet döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi. MEHMET IV. (1642-1693) Osmanlı padişahlarının 19.’sudur. Sultan İbrahim’in büyük oğludur. Annesi Hatice Turhan Valide Sultan‘dır. Topkapı Sarayı‘nda veliaht olarak doğdu. Babasının tahttan indirilmesi üzerine 6 yaşında padişah oldu. 1687’de tahttan IV. Mehmet indirilinceye kadar 39 yıl hükümdarlık etti. Bu, Osmanlı

Bilgi Dünyası

3. Mehmet Kimdir?

0

3. Mehmet Kimdir? Osmanlı padişahlarından 3. Mehmet hayatı, biyografisi, döneminin önemli olayları ile ilgili bilgi. MEHMET III. (1566-1603) Osmanlı padişahlarının 13.südür. III. Murat’ın büyük oğludur. Annesi Safiye Vâ-lidesultan’dır. Babasının sancakbeyi bulunduğu Manisa’da doğdu. 17 yaşında Manisa’ya sancakbeyi olarak gönderildi. Babasının ölümü üzerine 1595’te III. Mehmet tahta çıktı. 9 yıla yakın süren bir hükümdarlıktan sonra 21

Bilgi Dünyası

Çelebi Mehmet (1. Mehmet) Kimdir?

6

Çelebi Mehmet (1. Mehmet) Kimdir? Çelebi Mehmet hayatı, biyografisi, döneminin önemli olayları ile ilgili bilgi. MEHMET I. (1389? -1421 ) Osmanlı padişahlarının dördüncüsüdür. Çelebi Sultan Mehmet diye anılır. Yıldırım Bayezit’in oğullarındandır. Annesi Devlet Hatun’dur. Amasya sancakbeyiyken babasıyla birlikte 28 temmuz 1402 Ankara Meydan Savaşı’na katıldı. Yenilgiden sonra Amasya’ya çekildi. Sivas, Ankara, Zonguldak, Bolu, Eskişehir, Tokat,

Bilgi Dünyası

4. Mustafa Kimdir? 4. Mustafa Dönemi

0

4. Mustafa Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 4. Mustafa döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi. MUSTAFA IV. (1779-1808) Osmanlı padişahlarının 29.’sudur. I. Abdülhamit‘in oğludur. Annesi Ayşe Sineperver Valide Sultan’dır. Amcasının oğlu olan III. Selim‘in gericiler tarafından tahttan indirilmesi üzerine 1807’de tahta geçti. 1808’de tahttan indirilinceye kadar 1 yıl, 2 ay saltanat sürdü. Birkaç ay sonra,

Biyografi

3. Mustafa Kimdir? 3. Mustafa Dönemi

0

3. Mustafa Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 3. Mustafa döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi. MUSTAFA III. (1717 -1774) Osmanlı padişahlarının 26.’sidir. III. Ahmet’in oğullardandır. Annesi Mihrişah Emine Kadınefendi, oğlunun padişahlığından önce ölmüştür. III. Mustafa amcasının oğlu III. Osman‘ın ölümü üzerine 40 yaşında tahta Mustafa III. çıktı. 1774’e kadar 16 yıl, 11 ay tahtta kaldı.

Bilgi Dünyası

1. Mustafa Kimdir? 1. Mustafa Dönemi

0

1. Mustafa Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 1. Mustafa döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi. MUSTAFA I. (1591-1639) Osmanlı padişahlarının 15.’sidir. III. Mehmet’in oğlu ve I. Ahmet‘in kardeşidir. 1617’ye kadar, babadan, büyük oğula kalan Osmanlı saltanat usulü, Sultan Mustafa’ nın, ağabeysi I. Ahmet‘in yerine tahta geçmesi ile değişmiştir. Saray entrikaları sonunda I. Ahmet‘in büyük oğlu

Bilgi Dünyası

5. Murat Kimdir? 5. Murat Dönemi

0

5. Murat Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 5. Murat döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi. MURAT V. (1840 -1904) Osmanlı padişahlarının 33. südür. Abdülmecit’in büyük oğludur. Annesi Şevkefza Valide Sultan’ dır. İstanbul’da Eski Çırağan Sarayı’nda doğdu. İyi bir öğrenim gördü, amcası Abdülâziz’in tahta çıkması üzerine veliaht oldu. V. Murat Amcası ile birlikte Avrupa’ya gitti. Dışta

Bilgi Dünyası Osmanlı Padişahı III. Murat

3. Murat Kimdir? 3. Murat Dönemi

6

3. Murat Kimdir? Osmanlı Padişahlarından 3. Murat döneminde yaşanan önemli olaylar, savaşlar, dönem hakkında bilgi. III. (1546 -1595) Osmanlı padişahlarının 12.’sidir. II. Selim‘in büyük oğludur. Annesi Nur-Banu Valide Sultan’dır. Babasının sancakbeyi bulunduğu Manisa’da doğdu. 1558’de Akşehir, 1562’de Manisa sancakbeyi oldu, babasının ölümü üzerine III. Murat 1574’te tahta çıktı. 20 yıl saltanattan sonra 49 yaşında öldü,

Biyografi

2. Murat Dönemi

0

2. Murat Kimdir? 2. Murat hayatı, dönemi, 2. Murat döneminin önemli olayları ile ilgili bilgi. MURAT II. (1404 1451 ) Osmanlı padişahlarının 6.’sidir. «Gazi» diye anılır. I. (Çelebi Sultan) Mehmet’in büyük oğlu, Fatih Sultan Mehmet’in babasıdır. Annesi Dulkadiroğlu Nâsırettin Mehmet Bey’in kızı Emine Hatun’dur; oğlunun padişahlığından önce ölmüştür. II. Murat, Amasya’ da doğdu. 1421 ‘de

Bilgi Dünyası

1. Murat (Hüdavendigar) Dönemi

0

1. Murat Hüdavendigar Kimdir? Murat Hüdavendigar (1. Murat) hayatı, dönemindeki önemli olaylar, hakkında bilgi. MURAT I. ( 1328 -1389) Osmanlı padişahlarının 3.’südür. «Hüdavendigar» (sahip, efendi) ve «Gazi» diye anılır. Tahta çıktıktan birkaç yıl sonra Osmanlı Devleti’ni bir imparatorluk haline getirmiş, öldüğü zaman devlet, Timur (Doğu Türk) İmparatorluğundan sonra, dünyanın 2. büyük ve güçlü devleti derecesine

Biyografi

Genç Osman (2. Osman) Kimdir? Genç Osman Dönemi

5

Osmanlı Padişahlarından 2. Osman (Genç Osman) Kimdir? Genç Osman hayatı, biyografisi, Genç Osman Dönemi hakkında bilgi. OSMAN II. [Genç Osman] ( 1603-1622) Osmanlı padişahlarının 16.’sidir. I. Ahmet’in büyük oğludur. Annesi Mâhfiruz Vâlide Sultan’dır. 1. Ahmet, 1617’de, 27 yaşında ölünce, büyük oğlu Veliaht Şehzade Osman’ın tahta geçmesi lâzımken, Sultan Ahmet’in eşi, 3 Genç Osman şehzade anası

Bilgi Dünyası

Osman Gazi Dönemi – Hayatı

0

Osmanlı Padişahı, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi’nin hayatı, biyografisi, dönemi, devletin kuruluşu hakkında bilgi. OSMAN GAZİ (1258-1324) Osmanlı devletinin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. «Osman Gazi» diye ünlüdür. Sonradan ilk padişah sayılmışsa da, hayatında yalnız «bey» (prens) unvanıyla yetinmiştir. Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Ertuğrul, Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensup bir aşiretin beyiydi. Konya’ daki Selçuklu Sultanı onu kuzeybatı

Biyografi

Osmanlı Padişahı – 1. Abdülhamit Dönemi

0

Osmanlı padişahı 1. Abdülhamit döneminde yapılan yenilikler, 1. Abdülhamit’in biyografisi, katıldığı savaşlar, hükümdarlık dönemi. 1. Abdülhamit; Osmanlı padişahıdır (İstanbul 20 Mart 1725-ay. y. 7 Nisan 1789). Padişahlık dönemi: 1774-1789. Babası III. Ahmet, annesi Rabia Şermi Sultan’dır. Çocukluğu ve eğitimi; babası,Patrona Halil Ayaklanması (1730) ile tahttan indirilinceye kadar kardeşleriyle birlikte sürdü. Tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu kötü

Bilgi Dünyası

Osmanlı Padişahları – Abdülaziz Dönemi

0

Otuzikinci Osmanlı padişahı Abdülaziz döneminde yapılan yenilikler, Abdülaziz’in biyografisi, katıldığı savaşlar, hükümdarlık dönemi. Abdülaziz; Osmanlı padişahıdır (İstanbul 8 Şubat 1830-İstanbul 4 Haziran 1876). Padişahlık dönemi: 1861-1876. Babası II. Mahmut, annesi Pertevniyal Sultan’dır. Gerek babasının gerekse ağabeyi Abdülmecit’in dönemlerinde ciddi bir eğitim görmedi, Abdülmecit’in kendisine tanıdığı serbesti içinde gençlik yıllarını av partileri ve spor yaparak geçirdi.

Biyografi

3. Ahmet Kimdir? 3. Ahmet Dönemi

1

Lale Devrinin Barış sever padişahı 3. Ahmet’in hayatı, 3. Ahmet Döneminde Osmanlı İmparatorluğu, 3. Ahmet hakkında bilgi. AHMET III. (1673-1736) III. Ahmet; yirmi üçüncü Osmanlı padişahıdır. IV. Mehmet’in oğludur. 1703’te tahttan indirilen kardeşi II. Mustafa’nın yerine geçmiştir. Tarihimizdeki meşhur Lale Devri onun , padişahlığı sırasına rastlar. III. Ahmet, Edirne’ de tahta çıktı. İsyan sonunda tahta

Bilgi Dünyası

2. Ahmet Dönemi

0

47 yıl hapiste yattıktan sonra padişah olan 2. Ahmet’in hayatı, 2. Ahmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu, İkinci Ahmet hakkında bilgi. AHMET II. (1643-1695) 2. Ahmet; yirmi birinci Osmanlı padişahıdır. Sultan İbrahim ile Muazzez Sultan’ın oğludur. 1691 de kardeşi II. Süleyman’ın ölümü üzerine tahta çıkmıştır. II. Ahmet tahta geçtiği zaman, İmparatorluk, İkinci Viyana Kuşatmasıyla uğraşmaktaydı. Köprülü Fazıl

Biyografi I. Ahmet

1. Ahmet Kimdir? 1. Ahmet Dönemi

0

Kardeş öldürme geleneğine son veren Osmanlı Padişah 1. Ahmet kimin oğludur, Kimdir? 1. Ahmet’in hayatı, 1. Ahmet Dönemi hakkında bilgi. AHMET I. (1590 -1617) Osmanlı padişahlarının on dördüncüsüdür. III. Mehmet ile Handan Sultan’ın oğludur. Manisa’da doğmuş, 1603 te babasının yerine tahta geçmiştir. 1. Ahmet’in yaptığı ilk icraat Bayezit zamanında başlayıp Fatih Mehmet zamanında kanunlaşan kardeş

Bilgi Dünyası

Otuz İkinci Osmanlı Padişahı Abdülaziz Dönemi

0

Otuz ikinci Osmanlı Padişah Sultan Abdülaziz hayatı, Sultan Abdülaziz dönemi hakkında bilgi. ABDÜLAZİZ (1830-1876) Osmanlı padişahlarının otuz ikincisidir. II. Mahmut’un Pertevniyal Sutlandan dünyaya gelen oğludur. İstanbul’da doğmuştur. Ağabeysi Abdülmecit’in ölümü üzerine 1681 de tahta çıktı. Az bir tahsil görmüştür. Veliahtlığı zamanında güreş, horoz dövüşü, av, cirit gibi sporlara merakı ile tanınmıştı. İri yarı, heybetli bünyesi

Bilgi Dünyası

İki Kez Tahta Çıkan Padişahlar

0

Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca iki kere tahta çıkmak durumunda kalmış olan osmanlı Padişahlarının tarihleri ile birlikte listesi aşağıda bulunmaktadır. İki kere tahta çıkan ilk padişah İkinci Murat’tır. Sırasıyla İkinci Murat, Fatih Sultan Mehmed, İkinci Murat, Fatih Sultan Mehmed şeklinde ikişer kez tahta geçmişlerdir. İşte iki kere tahta çıkan padişahların listesi: 6. Padişah: II.Murad (Gazi )