Browsing: Osmanlı Sadrazamları

Biyografi

Nevesenli Salih Paşa Kimdir? Deli İbrahim Dönemi Sadrazamlarından

0

Nevesinli Salih Paşa Kimdir? Deli İbrahim dönemi sadrazamlarından Nevesinli Salih Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, Osmanlı sadrazamları hakkında bilgi. Nevesinli Salih Paşa; (1607- 1647) Sultan İbrahim zamanında sadrazamlık yapmış, padişahın emri üzerine kuyu ipiyle boğdurularak öldürülmüş bir Osmanlı veziridir. Bosnalı olan Salih Paşa, devlet hizmetine Defterdar Mustafa Paşa’nın yanında başladı. Divan kâtipliği yaptıktan sonra Yeniçeri Ağası

Biyografi Hekimoğlu Ali Paşa Camii

Hekimoğlu Ali Paşa Kimdir?

0

Hekimoğlu Ali Paşa Kimdir? Hekimoğlu Ali Paşa hayatı, biyografisi, dönemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Hekimoğlu Ali Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1684 – Kütahya 1758). III. Ahmet döneminde usta bir silahşör olduğu için saraya alındı, kapıcıbaşı oldu. Çalışkanlığıyla padişahın dikkatini çekti, bu hızlı ilerleme, Damat (Şehit) Ali Paşa’nın kıskançlığına neden olduğu için, Zile Voyvodalığı

Biyografi Ağa Hüseyin Paşa

Ağa Hüseyin Paşa Kimdir?

0

Ağa Hüseyin Paşa Kimdir? Ağa Hüseyin Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, Osmanlı vezirleri hakkında bilgi. Ağa Hüseyin Paşa Kimdir? Ağa Hüseyin Paşa; Osmanlı veziridir (Edirne 1776-Vidin 1849). 1789’da İstanbul’a geldi. 1807-1812 Osmanlı-Rus Savaşı’nda başarılı hizmetlerde bulundu, zağarcıbaşı oldu. Bu görevdeyken Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırmak isteyen n. Mahmut’un güvenini kazandı. Sadrazam Silahtar Ali Paşa‘ nın önerisiyle kulkâhyası

Biyografi Ahmet Muhtar Paşa

Ahmet Muhtar Paşa Kimdir?

0

Ahmet Muhtar Paşa hayatı, biyografisi. Ahmet Muhtar Paşa ve Osmanlı Sadrazamları hakkında bilgi. AHMET MUHTAR PAŞA (1839-1919) Osmanlı sadrazam ve komutanlarındandır. Bursa’da doğdu. Katırcıoğlu ailesinden Halil Efendi’nin oğludur. 1860 yılında Harbiye’den kurmay yüzbaşı olarak çıkmıştı. Bir müddet Harbiyede öğretmenlik yaptı. 1870 yılında, Paşa rütbesiyle, Yemen’in merkeze bağlılığını sağlamlaştırmak için gönderilen ordunun başına getirildi, buradaki başarısından

Biyografi İbrahim Müteferrika

Makbul İbrahim Paşa Kimdir?

0

Makbul İbrahim Paşa kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı sadrazamlarından Makbul İbrahim Paşa hayatı, biyografisi ve dönemi hakkında bilgi. Makbul İbrahim Paşa Makbul İbrahim Paşa; Maktul İbrahim Paşa olarak da bilinir (d. y. 1493, Parga [bugün Yunanistan’da] – ö. 15 Mart 1536, istanbul), 1. Süleyman (Kanuni) döneminde (1520-66) önemli siyasal ve askeri olaylarda rol oynayan sadrazamdır.

Biyografi biyografi

Kanije Fatihi İbrahim Paşa Kimdir?

0

Kanije Fatihi İbrahim Paşa kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Paşa hayatı, biyografisi ve dönemi hakkında bilgi. Kanije Fatihi İbrahim Paşa Kanije Fatihi İbrahim Paşa; (ö. 10 Temmuz 1601, Zemun, Belgrad yakınları), Kanije Kalesi’ni alan Osmanlı sadrazamıdır. Aslen Bosnalıdır. 1531’de enderuna alınarak yetiştirildi. Sarayda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra rikâbdar oldu. III. Murad’ın tahta çıkmasından

Biyografi

İbrahim Hakkı Paşa Kimdir?

0

Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Hakkı Paşa kimdir ve ne yapmıştır? İbrahim Hakkı Paşa hayatı, biyografisi, dönemi hakkında bilgi. İbrahim Hakkı Paşa İbrahim Hakkı Paşa; (d. 19 Nisan 1863, İstanbul – ö. 29 Temmuz 1918, Berlin), II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı sadrazamıdır. Modern bir yönetim oluşturmak için çaba harcamıştır. Şehremaneti (İstanbul Belediyesi) meclis reisi Sakızlı Remzi Efendi’nin oğludur.

Biyografi

İbrahim Edhem Paşa Kimdir?

0

İbrahim Edhem Paşa kimdir ve ne yapmıştır? İbrahim Edhem Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi, devlet adamlığı hakkında bilgi. İbrahim Edhem Paşa İbrahim Edhem Paşa; (d. y. 1818, Sakız Adası – ö. 19 Mart 1893, İstanbul), Osmanlı sadrazamı ve bilim adamıdır. Jeolojinin bir bilim dalı olarak yerleşmesine katkıda bulunmuştur. Osman Hamdi, İsmail Galib ve Halil Edhem

Biyografi biyografi

Koca Hüsrev Mehmed Paşa Kimdir?

0

Koca Hüsrev Mehmed Paşa kimdir, ne yapmıştır? Koca Hüsrev Mehmed Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi hakkında bilgi. Koca Hüsrev Mehmed Paşa Koca Hüsrev Mehmed Paşa; (d. 1756? -ö. 3 Mart 1855, İstanbul), Osmanlı sadrazamıdır. Özellikle II. Mahmud döneminde devletin genel siyasetinde ve yönetimde etkili olmuştur. Abaza asıllıydı. Enderunda yetişti. Kaptanı-derya Küçük Hüseyin Paşa’nın önce hürdarı,

Biyografi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Hayatı

0

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kimdir? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hayatı, başarıları, idamı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hakkında bilgi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa (1635-1683) Büyük bir Türk askeri ve devlet adamıdır. Osmanlı sadrazamlarının en büyüklerinden biri, İkinci Viyana Kuşatmasının kahramanıdır. Kara Mustafa Paşa, IV. Murat’ın Bağdat’ı ikinci fethinde 1638’da şehit olan süvari subaylardan Oruç Bey’in oğludur.

Bilgi Dünyası

Cezayirli Hasan Paşa Kimdir?

0

Cezayirli Hasan Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Cezayirli Hasan Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Cezayirli Hasan Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Kafkasya 1715 -Şumnu 1790). 25 yaşında, Yeniçeri Ocağı’na yazıldı. Belgrad kuşatmasında yararlık gösterdi. Cezayir yolunda bir gemiyi ele geçirerek içindekileri tutsak aldı. Cezayir dayısının gözüne girdi, korsanlık yapmasına izin verildi. Tlemsen sancakbeyi olduysa da burada

Biyografi

Koca Mustafa Paşa Kimdir?

0

Koca Mustafa Paşa kimdir? Osmanlı Sadrazamlarından Koca Mustafa Paşa hayatı, dönemi önemli olaylar, hakkında bilgi. Koca Mustafa Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (?-Bursa 1512). Fatih Sultan Mehmet döneminde devşirme olarak saraya getirildi. Enderun’da eğitim görerek kapıcıbaşılığa kadar yükseldi. Bayezit ile Cem arasındaki iktidar kavgasında Bayezit’in yanında yer aldı. Roma’ya gelen Cem Sultan‘ın burada korunması için Papa VIII. Innocentius’a

Bilgi Dünyası

Koca Sinan Paşa Dönemi

0

Osmanlı Sadrazamı Koca Sinan paşa dönemi, sadrazamlığında yaşanan önemli olaylar, savaşlar hakkında bilgi. Koca Sinan Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Arnavutluk/Topoyani 1520 -İstanbul 1596). Devşirme olarak İstanbul’a getirildi. Enderun’a girdi. Kısa zamanda yükselerek Kanuni Sultan Süleyman’a çaşnigirbaşı oldu. Değişik devlet görevleri yüklendi. Mısır Beylerbeyliği sırasında,Yemen’de ayaklanmayı bastırdı. Lala Mustafa Paşa’nın serdarlığında Mısır askerinin başında bulundu. Lala Mustafa Paşa’nın

Bilgi Dünyası

Lütfi Paşa Kimdir?

0

Lütfi Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Lütfi Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Lütfi Paşa;Osmanlı sadrazamıdır (? 1488 – Dimetoka 1563). Avlonya’dan devirilerek İstanbul’a getirildi. Sarayda eğitim gördü ve çuhadarlık hizmetinde bulundu. Yavuz Sultan Selim‘in tahta çıkışında taşraya çıktı. Aydın Livası’na, sonra Yanya Sancakbeyliği’ne atandı. Birinci Viyana Kuşatması’na katıldı. 1533’te Karaman beylerbeyi oldu. Bir

Bilgi Dünyası

Koca Davut Paşa Kimdir?

0

Koca Davut Paşa kimdir? Koca Davut Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Koca Davut Paşa; (Ölümü: 1499) Osmanlı sadrazamlarındandır. Enderun’da eğitim, öğrenim gördükten sonra sancakbeyi (tümgeneral) olarak Saray’dan çıktı, Anadolu Beylerbeyiliğine kadar yükseldi, 1473 Otlukbeli Meydan Savaşı’nda Türk ordusunun öncü birliklerine komuta etti.. Davut Paşa 1478’de Rumeli Beylerbeyliğine atandı, 1481’de vezirliğe yükseltildi.

Bilgi Dünyası

Çelebizâde Sait Mehmet Paşa Kimdir?

0

Çelebizâde Sait Mehmet Paşa kimdir?Osmanlı sadrazamlarından Çelebizâde Sait Mehmet Paşa hayatı, dönemi, matbanın kurulmasında katkıları hakkında bilgi. Çelebizâde Sait Mehmet Paşa; (? 1761) Memleketimizde matbaacılığın kurulmasında İbrahim Müteferrika ile birlikte büyük rolü olan, çeşitli elçiliklerde, sadrazamlıkta bulunmuş değerli bir vezirdir. Seyahatnamesi ile meşhur Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin oğludur. 1719’da babası Fransa elçiliğinde bulunurken, o da kethüda

Bilgi Dünyası

Ali Rıza Paşa Kimdir?

0

Ali Rıza Paşa kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı sadrazamlarından Ali Rıza Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Ali Rıza Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1860-ay. y. 1932). Askeri Lise (1880) ve Harbiye’den (1886) sonra kurmay olarak Harbiye’ye muallim muavini atandı. Öğrenim için Almanya’ya gönderildi. Olağan terfilerle rütbeleri yükseldi. Harbiye’de yine öğretmenlik, polis ve jandarma

Biyografi

Mehmet Talat Paşa Kimdir?

0

Mehmet Talat Paşa kimdir? Mehmet Talat Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Mehmet Talat Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Edirne 1874-Almanya/Berlin 1921). Ortaöğrenimi eksik kaldığı için kendini yetiştirmeye çalıştı, babasının ölümü üzerine geçim için Edirne Posta ve Telgraf İdaresi’nde küçük bir memurluğa girdi (1891). Gizli derneklerle yakınlık sağladığı için jurnal üzerine tutuklanarak (30 Temmuz 1896)

Bilgi Dünyası

Osmanlı Sadrazamları Listesi

0

Osmanlı İmparatorluğu’nda görev alan sadrazamların listesi, sadrazamlık dönemli, biyografileri. Osmanlı vezir listesi. Sadrazam Başlangıç Bitiş Hacıkemaleddinoğlu Alaeddin Paşa 1320 1331 Mahmudoğlu Nizamüddin Ahmed Paşa 1331 1348 Hacı Paşa 1348 1349 Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa 1349 1364 Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa 1364 1387 Çandarlı Ali Paşa 1387 1406 Osmancıklı İmamzade Halil Paşa 1406 1413 Amasyalı

Bilgi Dünyası

Abdurrahman Nurettin Paşa Kimdir?

0

Abdurrahman Nurettin Paşa kimdir?Osmanlı sadrazamlarından Abdurrahman Nurettin Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Abdurrahman Nurettin Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Kütahya 1836-İstanbul 1912). Özel öğrenim gördü. Babasının Şehrizor, Şam ve Cidde valiliklerinde bulunduğu 1852-1860 arasında onun kethüdalığını ve Divan kâtipliğini yaptı. 1861’de Rumeli aşarının beş yıllığının birleştirilmesi konusunda halkı aydınlatmak için Tolçi ve Köstence yöresine

Bilgi Dünyası

Koca Yusuf Paşa Kimdir?

0

Koca Yusuf Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Koca Yusuf Paşa hayatı, biyografisi, dönemi hakkında bilgi. Koca Yusuf Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (?-Cidde 1800). 1764’te Cezayirli Hasan Paşa’nın kaptanıderyalığı döneminde onu yanına hazinedar olarak görev aldı. Bir süre sonra da kapı kethüdası oldu ve kapıcıbaşı unvanını aldı. Cezayirli Hasan Paşa padişah üzerindeki etkisinden yararlanarak 25 Mart 1784’te sadrazam

Biyografi

Koca Ragıp Paşa Kimdir?

0

Koca Ragıp Paşa kimdir? Koca Ragıp Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, Osmanlı sadrazamları hakkında bilgi. Koca Ragıp Paşa; Osmanlı sadrazamı, şairdir (İstanbul 1698, 1699-ay.y. 1763). Medrese öğreniminden geçti, defterhane kaleminde (tapu ve kadastro) işe başladı, İran savaşlarında yeni alınan toprakların kaydı için Revan Valisi Arifi Paşa’nın mektupçusu oldu (1724). Revan defterdarlığından (1729) merkeze döndü, bu kez

Bilgi Dünyası

Hüseyin Avni Paşa Kimdir?

0

Hüseyin Avni Paşa kimdir? Hüseyin Avni Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi hakkında bilgi. Hüseyin Avni Paşa;(1820-1876) Bir Türk askeri ve devlet adamıdır, sadrazam da olmuştur. Isparta’da doğdu. Bir köylünün oğludur. İstanbul’a medresede okumak üzere 1836′ da geldiyse de Harbiye’ye alındı. Subay çıktıktan sonra Harbiye’de tâbiye hocası oldu. Kırım Savaşı’na katıldı. Sonra Serdâr-ı Ekrem (başkomutan) Ömer

Bilgi Dünyası

Keçecizade Fuat Paşa Kimdir?

0

Keçecizade Fuat Paşa kimdir? Keçecizade Fuat Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi hakkında bilgi. Keçecizade Fuat Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1815-Fransa/Nice 1869). Şair Keçecizade İzzet Molla’nın oğludur. Tıbbiyeyi bitirdi. Trablusgarb’da bir süre hekimlik yaptı. 1837’de Tercüme Odası’na girdi. 1840’ta elçilik tercümanı olarak Londra’ya gitti, 1843’te Madrid, 1844’te Lizbon’da Osmanlı Devleti’ni geçici olarak temsil etti. Başkâtipliğe yükseldi.

Bilgi Dünyası

Damat Ferit Paşa Kimdir?

0

Damat Ferit Paşa kimdir? Damat Ferit Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi hakkında bilgi. Damat Ferit Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1853-Fransa/Nice 1923). Hariciye’ye girerek Paris, Berlin, Petersburg ve Londra elçiliklerinde kâtip olarak çalıştı. Dönüşünde, Abdülmecit’in kızlarından Mediha Sultan (1856-1928) ile evlenerek damat (1886) olunca, hanedana yakınlığının sağladığı olanakla iki yıl sonra vezir rütbesiyle Şurayı Devlet üyeliğine

Bilgi Dünyası

Çorlulu Ali Paşa Kimdir?

0

Çorlulu Ali Paşa kimdir? Çorlulu Ali Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi hakkında bilgi. Çorlulu Ali Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Çorlu 1670-İstanbu/Midilli 1711) Silahtar da denir. Enderunda yetişti. Amcazade Hüseyin Paşa’nın korumasında, II. Mustafa’nın silahtarı oldu (1700). Padişaha yakınlığı ve devlet işlerindeki etkinliğinin artmasından hoşlanmayan Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Kubbealtı vezirliğine yükseltilerek İstanbul’dan uzaklaştırıldı. III. Ahmet

Biyografi

Çandarlı Halil Paşa Kimdir?

0

Çandarlı Halil Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Çandarlı Halil Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Çandarlı Halil Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (? – İstanbul 1453). Babası İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı sırasında kazaskerliğe atandı. Babası ölünce II. Murat tarafından sadrazamlığa getirildi (1429). Padişahın savaştan hoşlanmadığını göz önünde bulundurarak, barışçı bir politika izledi. Şehzade II. Mehmet’in 13 yaşında

Bilgi Dünyası

Mahmut Şevket Paşa Kimdir?

0

Mahmut Şevket Paşa kimdir? Mahmut Şevket Paşa hayatı, dönemi önemli olaylar, Osmanlı sadrazamları hakkında bilgi. Mahmut Şevket Paşa; Osmanlı askeri ve sadrazamıdır (Bağdat 1856-İstanbul 1913). 1882’de kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. Genelkurmay’da ve Harp Akademisi’nde görev yaptı. Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra, Almanya’da 9 yıl süreyle askerlik bilgi ve görgüsünü geliştirdi. 1894’te Fransa’ya gönderildi ve Fransa Ordusu’

Bilgi Dünyası

Mahmud Nedim Paşa Kimdir?

0

Mahmud Nedim Paşa kimdir? Sadrazam Mahmud Nedim Paşa hayatı, dönemi, önemli olaylar, hakkında ansiklopedik bilgi. Mahmud Nedim Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1818-ay.y. 1883). Gürcü Mehmet Necip Paşa’nın oğludur. Babasının yardımıyla Babıâli’de göreve başladı. Sadaret Mektubi kalemi ile Amedi kaleminde bir süre çalıştıktan sonra, 1834’te Hacegan-ı Divan-ı Hümayun’a girdi ve 1847’de ise Sadaret Müsteşarı oldu. Bir

Bilgi Dünyası

Piri Mehmet Paşa Kimdir?

0

Piri Mehmet Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Piri Mehmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi hakkında bilgi. Piri Mehmet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (? – Silivri 1532). Medrese öğrenimi gördükten sonra mahkeme başkâtipliği yaptı. Sofya, Silivri, Siroz (Serez) ve Galata kadılıklarında bulunduktan sonra İstanbul’da Fatih İmareti mütevvellisi oldu. Yavuz Sultan Selim’ in Çaldıran Seferi’nde iaşe ve menzil görevlerinde yararlılık

Bilgi Dünyası

Ahmed Tevfik Paşa (Okday) Kimdir?

0

Ahmed Tevfik Paşa (Okday) Kimdir? Ahmed Tevfik Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Ahmed Tevfik Paşa;son Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1845-ay. y. 1936). Kırım kökenli; süvari feriki Hakkı Paşa’nın oğludur. Vidin’de rüştiye’yi bitirdikten sonra 14 yaşında Davut Paşa İkinci Süvari Alayı’na yazıldı. 18 yaşında sınavla teğmen oldu. Sağlık nedeniyle askerlikten ayrılıp (1865) Babıâli Tercüme

Biyografi Ahmet izzet Paşa

Ahmet İzzet Paşa Kimdir?

0

Ahmet İzzet Paşa Kimdir? Ahmet İzzet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Ahmet İzzet Paşa Kimdir? Ahmet İzzet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Görice/Manastır 1864-İstanbul 1937). İstanbul’da askeri rüştiye (1875), askeri idadi (1878) ve birincilikle Harbiye’yi bitirip (1884) süvari teğmeni oldu, Erkân-ı Harb Okulu’ndan sonra da kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı (1887), Harbiye ve Erkân-ı

Bilgi Dünyası

Silahtar Damat Ali Paşa Kimdir?

0

Silahtar Damat Ali Paşa Kimdir? Silahtar Damat Ali Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, önemli olaylar hakkında bilgi. Silahtar Damat Ali Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İznik/Sölöz Köyü 1667-Petervaradin 1716). Enderun’da öğrenim görürken ilgi gördüğü III. Ahmet‘in tahta çıkmasından sonra silahtar olarak etkisi arttı, devletin güçlü kişilerinden biri oldu. 1709’da III. Ahmet tarafından vezirlik rütbesi verildi. Bu arada beş

Biyografi

Pargalı İbrahim Kimdir?

0

Pargalı İbrahim Paşa Kimdir? Pargalı İbrahim hayatı, biyografisi, dönemi, Osmanlı sadrazamları hakkında bilgi. Pargalı İbrahim Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Epir/Parga 1495 – İstanbul 1536). Makbul Damat, Maktul, Pargalı diye de anılır. Kefe sancakbeyi Şehzade Süleyman’ın (Kanuni) yanında onunla birlikte büyüdü, Türkçeyi öğrendi. Türk adetlerini benimsedi, Türkçeden başka Farsça, Arapça, batı dillerinden de İtalyanca, Hırvatça ve Rumcayı

Bilgi Dünyası

Hezarpare Ahmet Paşa Kimdir?

0

Hezarpare Ahmet Paşa Kimdir? Hezarpare Ahmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, Osmanlı sadrazamları hakkında bilgi. Hezarpare Ahmet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul ? – ay. y. 1648). Sadrazam Kara Mustafa Paşa’ nın yanında çalıştı, bir süre tezkireciliğini yaptı. 1646’da sipahi bölüğü ağalığına getirildi. Aynı yıl vezir rütbesiyle defterdar oldu, 1647’de Sadaret Kaymakamlığına atandı. Görevde kaldığı on ay

Biyografi Sait Halim Paşa

Sait Halim Paşa Kimdir?

0

Sait Halim Paşa Kimdir? Sait Halim Paşa hayatı, biyografisi, dönemi hakkında bilgi. Osmanlı sadrazamları. Sait Halim Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Kahire 1863 – Roma 1921). Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Paşa‘nın torunu ve vezir Halim Paşa’nın oğludur. İsviçre’de siyaset bilimi öğrenimi gördükten sonra İstanbul’a geldi. 1888′ de Şura-yı Devlet (Danıştay) üyeliğine getirildi. 1901’de bir jurnal üzerine kovuşturmaya

Bilgi Dünyası

Mütercim Rüştü Paşa Kimdir?

0

Mütercim Rüştü Paşa Kimdir? Mütercim Rüştü Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olayları hakkında bilgi. Mütercim Rüştü Paşa;(1811 – 1882) Osmanlı sadrazamlarındandır. Sinop’un Ayandan köyünden Hacı Hasan adında fakir bir kayıkçının oğludur. Subay çıkmış, çok iyi Fransızca öğrenip «Mütercim» lâkabıyla tanınmıştır. Derece derece yükseldi. 1859’da Abdülmecit onu sadrazam yaptı. 1878’e kadar 4 padişah devrinde 5 kere

Bilgi Dünyası

Mustafa Reşit Paşa Kimdir?

0

Mustafa Reşit Paşa Kimdir? Mustafa Reşit Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, tazminat fermanı hakkında bilgi. Mustafa Reşit Paşa Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1800-ay.y.l858). Babasından özel dersler aldı, medresede öğrenim gördü. Babasının ölümünden sonra (1810) eniştesi Seyyit Ali Paşa’nın yanında büyüdü; 1820’lere doğru onun mühürdarı olarak birlikte Mora’ya gitti. Buradaki ayaklanmanın bastırılması sırasında, çağdışı yöntemlerle hareket eden ordunun

Bilgi Dünyası

Lala Mustafa Paşa Kimdir?

0

Lala Mustafa Paşa Kimdir? Lala Mustafa Paşa hayatı, biyografisi, dönemi. Osmanlı Sadrazamları hakkında bilgi Lala Mustafa Paşa; Osmanlı sadrazamıdır(Sokol 1505-İstanbul 1580). Sokollu Mehmet Paşa‘nın ailesindedir. Enderuna girdi. 6 yıl kadar Kanuni‘nin berberbaşlığını yaptı, Manisa’da bulunan Şehzade Selim’in yanına Lala olarak gitti, güvenini kazandı. Şehzade Selim’in desteğiyle, Tamışvar Beylerbeyliği’ne atandı (1560). Tamışvar’a gitmek istemeyince, Van beylerbeyi

Biyografi

Lala Mehmet Paşa Kimdir?

0

Lala Mehmet Paşa Kimdir? Lala Mehmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi. Osmanlı Sadrazamları hakkında bilgi Lala Mehmet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (?-istanbul 1606). Devşirme olarak İstanbul’a getirildi, Enderun‘da yetişti. Yeniçeri ağalığına getirildiğinde, pek çok sefere katıldı, göstediği başarı ve çabası ününü artırdı. 1595’te, Prens Mansfield’in kuşattığı Estergon Kalesi’ne kapanarak, yiğitçe bir savunma gösterdi. Fakat beklediği yardım gelmeyince,

Biyografi Kuyucu Murat Paşa

Kuyucu Murat Paşa Kimdir?

0

Kuyucu Murat Paşa Kimdir? Kuyucu Murat Paşa hayatı, biyografisi, dönemindeki icraatlar hakkında bilgi. Kuyucu Murat Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (?-Diyarbakır 1611). Sarayda yetişti. Mahmut Paşa’nın Mısır Valiliği sırasında, yanında bulundu, devlet işlerinde bilgisini artırdı. Mahmut Paşa’nın 1569’da ölümü üzerine Yemen Valisi oldu. 1585’te Tebriz Seferi’ne Karaman Beylerbeyi olarak katıldı. Tebriz yakınında yapılan bir savaşta, savaş alanındaki

Bilgi Dünyası

Köprülü Numan Paşa Kimdir?

0

Köprülü Numan Paşa Kimdir? Köprülü Numan Paşa hayatı, biyografisi, dönemi, ıslahatları hakkında bilgi. Köprülü Numan Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1670-Kandiye 1719) Fazıl Mustafa Paşa‘nın büyük oğludur. Köprülü vakıflarının mütevellisi, Amcazade Hüseyin Paşa’nın sadrazamlığı sırasında altıncı vezir ve hemen sonra da Erzurum Valisi oldu. 1703’te Eğriboz Muhafızlığına atandı. Bir yıl sonra da Kandiye muhafızı oldu. Dört

Biyografi

Köprülü Mehmet Paşa Kimdir?

0

Köprülü Mehmet Paşa Kimdir? Köprülü Mehmet Paşa hayatı, biyografisi, ıslahatları, dönemi ile ilgili bilgi. Köprülü Mehmet Paşa; Osmanli sadrazamıdır (Amasya/Köprü 1575-Edirne 1661). Tımarlı sipahi olarak devlet hizmetine başladı, saray hizmetine girdi. 1623’te hassa aşçılan arasındayken geçimsizliği yüzünden İstanbul’dan uzaklaştırıldı ve Köprü kasabasında oturmak zorunda bırakıldı (1634). Daha sonra İstanbul’a döndü ve rikab-ı hümayun kapıcıbaşısı ve

Biyografi

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Kimdir?

0

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Kimdir? Köprülü Fazıl Mustafa Paşa hayatı, biyografisi, ıslahatları, dönemi ile ilgili bilgi. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Köprü 1638, Salankamen 1691). Köprülü Mehmet Paşa’nın oğlu ve Fazıl Ahmet Paşa’nın küçük kardeşidir. Fazıl Ahmet Paşa‘nın Giriş Seferi sırasında annesiyle birlikte onun yanında bulundu. 1669’da annesiyle birlikte hacca gitti. Kardeşinin sadrazamlığı döneminde onun

Bilgi Dünyası

Nasuh Paşa Kimdir?

0

Osmanlı sadrazamlarından Nasuh Paşa Kimdir? Nasuh Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Nasuh Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (? – İstanbul 1614). Devşirme olarak saraya girdi. 1599’da Zile voyvodası, 1603’te Halep beylerbeyi ve 1604’te Sivas beylerbeyi olarak görev yaptı. Cigalazade Sinan Paşa’nın yerine üçüncü vezirliğe atandı ve kendisine Bağdat valiliği de verildi. 1606’da görevine gitmek

Biyografi

Zağnos Paşa Kimdir?

0

Osmanlı sadrazamlarından Zağnos Paşa hayatı, biyografisi. Zağnos Paşa dönemi, yaşam hikayesi, hakkında bilgi. Zağnos Paşa; (?- 1460) Rum, ya da Sırp aslından gelme ünlü bir Osmanlı veziridir. Küçükken devşirilip Türk ve İslam terbiyesi verildiği yolunda bir söylenti olmakla beraber; ileri bir yaşta Müslüman olup Osmanlılar’ın hizmetine girdiği kanaati daha kuvvetlidir. Müslüman olduktan sonra Mehmet adını

Biyografi

Baltacı Mehmet Paşa Kimdir?

0

Baltacı Mehmet Paşa Kimdir? Baltacı Mehmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemindeki gelişmeler, hakkında bilgi. Baltacı Mehmet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Osmancık 1660-Limni 1712). Genç yaşta Trablusgarb, Cezayir, Tunus’ta bulundu. IV. Mehmet‘in tahttan indirilmesinden sonra da Baltacılar Ocağı’na geçti. Bir süre İstanbul’dan uzaklaştırıldı, birçok eyaleti görevle dolaşmak zorunda kaldı. Tahta çıkması için çaba gösterdiği III.Ahmet tarafından birinci mirahurluğa

Bilgi Dünyası

Özdemiroğlu Osman Paşa Kimdir?

0

Özdemiroğlu Osman Paşa Kimdir? Özdemiroğlu Osman Paşa hayatı, biyografisi, dönemi ile ilgili bilgi. Özdemiroğlu Osman Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Kahire 1527-Tebriz 1585). Mısır kölemenlerinden Özdemir Paşa’nın oğludur. Enderun‘da eğitim gördü. 1547’de Mısır’da sancakbeyi oldu. 1561’de de Mısır emirülümeralığına atandı. Babasının ölümü üzerine Habeş Beylerbeyi oldu, Habeş Eyaleti’nde düzenli ve disiplinli bir yönetim kurdu. Yemen Beylerbeyliğine atandı.

1 2