Browsing: osmanlı

Tarih Divan-ı Humayun

Osmanlı’da Divan-ı Hümayun Üyeleri ve Görevleri Nelerdir?

11

Osmanlıda Divan-ı Hümayun, özellikleri, görevleri, kuruluşu ve üyeleri ile ilgili bilgi. Divan-ı Hümayun üyelerinin isimleri ve görevleri nelerdir? Osmanlı Devleti’nde, hem toplantının kendisi hem de toplantı yapılan yer bu kelime ile karşılanıyordu . Divan denildiğinde, bize ilk önce merkez teşkilatındaki Divan-ı Hümayun’u çağrıştırır. Devlet merkezindeki başka kurullar ve yine eyaletlerdeki valilerin meclisleri de divan olarak

Bakmadan Geçme ayasofya

Bizans ve Osmanlı Döneminde Ayasofya ve Ayasofya’nın Efsaneleri

0

Bizans ve Osmanlı döneminde Ayasofya’nın durumu nasıldı? Ayasofya’nın yapısı içinde bulunan türbeleri ve Ayasofya efsaneleri hakkında bilgiler. AYASOFYA İstanbul’daki Bizans eserlerinin en ünlüsüdür. Kilise olarak yapılmış, Fatih İstanbul’u alınca camiye çevrilmiştir. Bugün bir müzedir. Ayasofya’nın ilk defa, Roma İmparatoru Büyük Konstantinos’un imparatorluk merkezini Byzantion’a (İstanbul’a) getirerek şehri onarmaya başladığı sıralarda (M. S. 326) kurulduğu kabul

Tarih Osmanlı Döneminde Matrak Oyunu

Osmanlı İmparatorluğu Tarihinin İlkleri Nelerdir? Maddeler Halinde

2

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar yaşadığı ilkler, ilk anayasa, ilk kağıt para, ilk halife, ilk başkent, Osmanlının ilkleri. 1.İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. 2.Osmanlıların ilk başkenti SÖĞÜT dür. 3.Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ zamanında olmuştur. 4.İLK Osmanlı veziri ALAADDİN PAŞA dır. 5.İLK vakfı ORHAN BEY kurdu. 6.İLK düzenli ORDU ORHAN BEY

Tarih Selimiye Camii

Osmanlı Devletinde Mimari Alanındaki Gelişmeler Nelerdir?

0

Osmanlı Devletinde mimari alanındaki gelişmeler nelerdir? Osmanlı Mimarisinin özellikleri nelerdir ve Osmanlı döneminde hangi türde yapılar yapılmıştır ve özellikleri nelerdir? A- MİMARİ Osmanlı mimarisi özelliklerine göre şu dört grupta toplanır : Erken dönem Osmanlı mimarisi Klâsik dönem Osmanlı mimarisi Batı etkisinde Osmanlı mimarisi Yeni dönem (Neoklâsik) Osmanlı mimarisi Camiler Kuruluş döneminde iznik, Bursa ve Edirne’de

Tarih

Osmanlı Devletinde Eğitim Anlayışı

0

Osmanlı Devletinin eğitim anlayışı ve eğitim politikaları nasıldı? İlk ve orta öğretim ile yüksek öğretim hakkında bilgiler. A. Askerlerin Eğitimi En önemli askerî eğitim kurumu Acemioğlanlar Ocağı ve Yeniçeri Ocağı’ydı. Acemioğlanlar Ocağı’nda devşirme çocuklar eğitiliyordu. Buradaki çocuklardan zeki ve yetenekli olanlar Enderun Mektebi’ne alınıyordu. Tophane, kılıçhane, tüfekhane bölümleri bir nevî askerî sanat okuluydu. Enderun Mektebi’nde

Tarih Divanı Hümayun Üyeleri ve Görevleri

Osmanlı Divan Teşkilatı

0

Osmanlı Devletinde divan (hükümet) teşkilatı hakkında bilgi. Divan üyeleri kimlerdir ve divan üyelerinin görevleri nelerdir? DİVAN (HÜKÜMET) Divanın iki temel özelliği vardı : 1. En üst düzeyde yönetim örgütüydü. 2. En yüksek mahkeme idi. İlk zamanlardan 17. Yüzyılın sonlarına kadar Divan, Osmanlı yönetiminin başlıca merkezi organıydı. Divanda bütün devlet ve ülke işleri ile halka ait

İnkılap Tarihi Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı İmparatorluğunun bir oldu bitti ile I. Dünya Savaşına katılması sonrası savaştığı cepheler ve bu cepheler hakkında maddeler halinde bilgiler. Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle savaş daha geniş bir alana yayıldı. Ayrıca Avrupa’daki cephelerin yükü hafifledi. Çünkü Osmanlı Devleti yeni cepheler açarak Antlaşma Devletleri güçlerinin önemli bir kısmını buralara çekti.

Tarih Fransız İhtilali

Fransız İhtilalinin Sonuçları ve Osmanlıya Etkileri

0

Fransız ihtilalinin sonuçları nelerdir? 1789 Fransız ihtilali sonrası Avrupa’da yaşanan gelişmeler, Avrupa’ya etkileri ve Fransız ihtilalinin Osmanlı Devletine olan etkileri Fransız İhtilalinin Sonuçları ve Osmanlıya Etkileri Fransa İhtilâlinin Dünyaya Getirdiği Yenilikler: Fransa İhtilâli, Avrupa’da yeni bir devlet yönetiminin doğmasının nedeni olmuştur. Bugün adına Demokrasi dediğimiz bu yönetim, halkın kendi kendini yönetmesi, devlet ve memleket yönetimine

Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Siyasi Olayları

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Siyasi Olayları

0

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminde meydana gelmiş olan olayların maddeler halinde özet bir şekilde verildiği konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Siyasi Olayları OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ NEDENLERİ: a) Şah Tahmasb’m ölümü üzerine İran’da taht kavgalarının başlaması. b) Bazı Osmanlı devlet adamlarının bu karışıklıktan faydalanmak gerektiğini ileri sürerek III. Murat’ı savaşa ikna etmeleri. (1577) ►Sokullu

Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri

Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri

0

Osmanlı İmparatorluğunda duraklama döneminin iç sebepleri nelerdir? Duraklama döneminin iç sebeplerinin maddeler halinde verildiği yazımız. Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri 1. Devlet Otoritesinin Zayıflaması: a) Padişahların otoritelerinin zayıflaması. Başa geçen padişahların bir kısmının çocuk denecek yaşta olması. Devlet işlerini sadrazama ve valide sultanlara bırakmaları. b) Veraset sisteminin etkisi. Şehzadelerin sancaklara gönderilmeyip, sarayda tutuldular. Yönetim yeterli

Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri

Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri

0

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama dönemlerinin iç ve dış nedenlerinin maddeler halinde sıralandığı yazımız. Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin büyümesi durmuş, duraklama dönemi başlamıştır. Duraklamanın Dış Nedenleri Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren doğuda ve batıda aşamayacağı büyük devletlerle karşı karşıya gelmişti. a. Doğuda yapılan savaşlar Safevî Devleti’ni bir tehlike

Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Dış Sebepleri

Osmanlı Duraklama Dönemi Dış Sebepleri

0

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminin dış sebepleri / nedenleri nelerdir? Duraklama döneminin dış sebeplerinin maddeler halinde verildiği sayfamız. Osmanlı Duraklama Dönemi Dış Sebepleri Doğal Sınırlara Kavuşma: XVI. yüzyılın sonlarında imparatorluğun sınırları, doğuda Iran dağlarına, Azerbaycan’a ve Hazar denizine kadar genişlemişti. Güneyde Umman denizinden, Habeşistan dağları ve Büyük Sahra’dan Fas’a kadar uzanıyordu. Kuzeyde ise sınırlarımız, Kırım ve

Tarih Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Özeti

1

Osmanlı Devleti kurulduktan sonra İmparatorluk haline geldiği yükselme döneminin önemli aşamaları ve olayları hakkında bilgi. Osmanlı Devleti Ankara Savaşı’nda yaşanan yenilgiden sonra toparlanma devrine girmiştir. Devletin kuruluştan Ankara Savaşına kadar geçen süredeki önemli olayları için TIKLAYIN. * Ankara Felâketi’nden İstanbul’un Fethi’ ne (1402-1453) — Bundan sonraki 51 yılda Osmanlı padişahları, Yıldırım‘ın son yıllarındaki güce erişmek

Tarih Osmanlı Gerileme Dönemi Haritası

Osmanlı Devletinde Duraklama, Gerileme ve Çöküş Dönemi

1

Osmanlı Devleti ne zaman ve neden duraklama gerileme dönemine girmiştir? Osmanlı Devletinin çöküşüne kadar ulaşan bu dönemin önemli olayları. Osmanlı Devletinde Duraklama, Gerileme ve Çöküş Dönemi Duraklama Başlıyor * İmparatorluğun Son Haşmet Çağı (1595-1683) — Bundan sonra gelen 88 yılda imparatorluk büyüklüğünden bir şey kaybetti sayılmaz. Zaman zaman IV. Murat devrinde, Köprülüler çağında Kanuni devrindekinden

Tarih

Osmanlı’da Baltacı Ne Demek?

0

Osmanlı saray teşkilatında bir tür hizmetli olan baltacı ne demek? Baltacıların görevi nedir? Baltacılar ile ilgili olarak genel bilgiler. Osmanlı’da Baltacı Ne Demek? Baltacı, teberdar ve teberli olarak da bilinir, Osmanlı saraylarında görev yapan bir tür hizmetli, özel muhafız. Baltacılar taşıdıkları uzun saplı baltalarıyla tanınmışlardı. Baltacılar Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde sarayın odun gereksinmesiyle doğrudan ilgiliydiler.

Tarih

Osmanlı Döneminde Kimlere “azap” denirdi?

0

Osmanlı döneminde azap kimlere denilirdi? Osmanlı döneminde ki azap olarak nitelendirilen kişiler ile ilgili bilgiler. azap (Arapçada “bekâr erkek“), Anadolu Beylikleri’nde donanma hizmetinde kullanılan asker, Osmanlı ordu ve donanmasında hafif piyade askerine verilen isimdir. İlk azap örgütü Aydınoğlu Umur Bey tarafından 14. yüzyılın ilk yarısında İzmir’de kuruldu. Umur Bey Ege Adalarına düzenlediği akınlarda bu donanma

Tarih Aydın Vilayeti Haritası

Osmanlı Aydın Vilayeti Hakkında Bilgi

0

Osmanlı Aydın Vilayeti haritası. Osmanlı Aydın Vilayeti ile ilgili olarak genel tarihi bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. Aydın Vilayeti, Tanzimat döneminde kurulan ve Batı Anadolu’nun büyük bir bölümünü kaplayan vilayet. II. Mahmud döneminde (1808-39) Osmanlı Devleti’nin geleneksel yönetim yapısında da değişikliklere gidildi ve bütün Batı Anadolu’yu kaplayan Anadolu Eyaleti 1836’da Ankara, Hüdavendigâr (Bursa) ve Aydın müşirliklerine

Bilgi Dünyası

Osmanlı Pazar Kayığı Hakkında Bilgi

0

Pazar kayığı nedir, ne işe yarar? Osmanlı pazar kayığının özellikleri ve tarihçesi nedir, Osmanlı pazar kayığı hakkında bilgi. Osmanlı Pazar Kayığı Hakkında Bilgi Pazar kayığı, Osmanlı döneminde İstanbul’ da kullanılan toplu deniz taşımacılığı aracıdır. Fetihten sonra Haliç, Boğaziçi ve Adalar gelişince, buralara insan, hayvan ve yük taşımak için düzenli kayık seferleri yapılmaya başladı. Bu iş

Et Yemekleri Tabahçe Tarifi

Tabahçe Tarifi

0

Osmanlı Mutfağından Tabahçe için gereken malzemeler ve tarifi. Değişik kültürlerden yemek tarifleri. Kullanılacak Malzemeler: 200 gram yağsız koyun eti (tercihen but bölgesinden) 2 adet orta boy soğan 50 gram tereyağı 100 ml sirke 100 ml üzüm suyu 1/2 torba kasığı sumak 1 tutam kişniş 1 tutam kimyon 1 tutam tarçın 1 tutam safran 1 tutam

Bilgi Dünyası edebiyat

Osmanlı Devleti Döneminde Nesirle Yazılmış Metinler

0

Osmanlı Devleti Döneminde Nesirle Yazılmış Metinler nelerdir? Nesirle yazılan metinlerin özellikleri, hakkında kısaca bilgiler. OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDE NESİRLE YAZILMIŞ METİNLER Tefsir kitapları: Kur’an ayetlerini yorumlayan kitaplar. Bu tür kitapların önemli bir bölümü Arapça ya da Farsçadan çevrilmiştir. Hadis kitapları: Hz. Muhammed’in sözlerinin toplandığı kitaplar. Akaid kitapları islam inanç esaslarının anlatıldığı kitaplar. İlmihaller: Bir Müslüman’ın, bilmesinin

Bilgi Dünyası

Numune Mektebi Nedir?

0

Numune mektebi nedir, ne zaman ve ne amaçla kurulmuşlardır? Numune mekteplerinin özellikleri, tarihçeleri hakkında bilgi. Numune Mektebi Numune Mektepleri; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemi sonrasında açılan örnek ortaöğretim kurumlarıdır. Tanzimat Fermanı, özellikle de Islahat Fermanı (1856) sonrasında Osmanlı eğitim düzenini yeniden örgütlemek amacıyla bir dizi çalışma başlatıldı. Ama bu çalışmayı genelleştirmeden önce, yeni düzeni örnek okullarda

Bilgi Dünyası

Islah-ı Sanayi Komisyonu Nedir?

0

Osmanlıda Islah-ı Sanayi Komisyonu nedir, ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Islah-ı Sanayi Komisyonu çalışmaları, hakkında bilgi. Islah-ı Sanayi Komisyonu Islah-ı Sanayi Komisyonu, Batı sanayisinin rekabeti karşısında bunalıma giren Osmanlı sanayisini canlandıracak önlemleri belirlemesi için 1864’te oluşturulan komisyondur. Meclis-i Vâlâ’nın alt komisyonu olarak kurulan Islah-ı Sanayi Komisyonu beşi devlet memuru, dördü tüccar ve sanayici olmak

Biyografi Hüseyin Hilmi Paşa

Hüseyin Hilmi Paşa Kimdir?

2

Hüseyin Hilmi Paşa kimdir ve ne yapmıştır? Hüseyin Hilmi Paşa hayatı, biyografisi, Osmanlıdaki siyasi kariyeri hakkında bilgi. Hüseyin Hilmi Paşa Hüseyin Hilmi Paşa; (d. 1855, Midilli – ö. 1922, Viyana), Osmanlı devlet adamıdır. Midilli’de rüştiyeyi bitirdi ve bir süre medrese eğitimi gördü. Bu arada fıkıh ve Fransızca dersleri aldı. 1874’ten sonra Tahrirat Kalemi’ne girdi, Midilli

Bilgi Dünyası

İlmiye Sınıfı Nedir?

0

Osmanlıda İlmiye sınıfı nedir, özellikleri nelerdir? İlmiye sınıfının yapısı, tarihçesi, İlmiye hakkında bilgi. İlmiye Sınıfı İlmiye; Osmanlılarda şeriat ve fıkıhla uğraşan bilginler sınıfına verilen addır. Devlet ya da egemen sınıf örgütlenmesinin dört ana meslek (öbürleri askeriye, mülkiye ve kalemiye) sınıfından biri olan ilmiyenin başı şeyhülislam, ilmiye rütbelerinin en yükseği de Rumeli kazaskerliğiydi. İlmiye rütbeleri mansıb

Bilgi Dünyası

İhtisab Nedir? Hakkında Bilgi

0

İhtisab nedir? İhtisabın özellikleri, Osmanlı döneminde ihtisab, tarihçesi, hakkında bilgi. İhtisab İhtisab, Osmanlılarda belediye hizmetleri ile güvenlik işlerinden sorumlu örgüttür. İslam devletlerindeki hisbe örgütününkine benzer işlevi olan ihtisab, 15. yüzyılda oluşturuldu. Önceleri doğrudan sadrazama bağlı olan örgüt, daha sonra İstanbul kadısının yönetimine verildi. Örgütün en büyük amiri muhtesib de denen ihtisab ağasıydı. İhtisab ağası ve

Bilgi Dünyası Huzur Dersleri

Osmanlıda Huzur Dersleri Hakkında Bilgi

0

Osmanlıda huzur dersleri nedir? Osmanlıdaki padişah huzur derslerinin özellikleri, hakkında bilgi. Osmanlıda Huzur Dersleri Hakkında Bilgi Huzur dersleri, huzur-i hümayun dersleri olarak da bilinir. Osmanlı sarayında padişahın huzurunda verilen ve ramazanın birinci günü başlayıp sekiz derste tamamlanan Kuran tefsiri dersleridir. Ders veren din bilginine mukarrir, soru yöneltenlere de muhatap denirdi. Osmanlı yazılı geleneğine göre huzur

Bilgi Dünyası İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

0

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı paylaşma için yaptığı gizli antlaşmalar ve bu gizli antlaşmaların önemi nedir? OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA TASARILARI NEDENLERİ ♦ Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na İttifak bloğunun yanında katılması ♦ İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırmasının Rusya’yı endişelendirmesi ♦ Savaş sonrasında Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasında aralarında anlaşmazlık çıkmasının önlenmek istenmesi YAPILAN GİZLİ

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında savaştığı cephelerin isimleri bu cephelerin açılma sebepler ve sonuçları hakkında bilgi veren sayfamız. KAFKAS CEPHESİ (DOĞU CEPHESİ) Komutanlar: Enver Paşa, Hasan İzzet Paşa, Hafız Hakkı Paşa, Mahmut Kâmil Paşa Cephenin Açılma Nedenleri ♦ 1878 Berlin Antlaşması’yla kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum’un geri alınmak istenmesi ♦ ittihatçıların Anadolu’daki Türklerle Orta Asya’daki

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşının Başlaması ve Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi

0

Birinci Dünya Savaşının başlaması, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi, Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa katılma nedenleri ve Almanya’nın Osmanlıyı yanında savaşa sokma sebepleri. Sırp sorununu kökünden çözmek isteyen Avusturya, Almanya’nın da aynı görüşte olduğunu öğrenince Sırbistan’a 23 Temmuz’da sert bir nota verdi, içişlerine karışma hükümleri taşıyan bu nota, Rusya’nın Sırbistan’ı yalnız bırakırsa, Balkanlar ve boğazlar üzerinde

Bilgi Dünyası Selimiye Camii

Edirne’de Yer Alan Anıtlar

0

İstanbul ve Bursa’dan sonra en önemli Osmanlı anıtları Edirne’dedir.İşte Edirne’de Osmanlı döneminden kalma cami ve saraylar ile ilgili genel bilgiler. Saraylar. — Edirne’de Eski Saray’dan sonra yapılan Yeni Saray, Türk İmparatorluk sarayları içinde Topkapı Sarayı’ndan sonra en büyüğüdür. Onun gibi pek çok kasır, köşk, daha başka binalardan meydana gelen, yüzyıllar boyunca ek inşaatla gittikçe genişleyen

Bilgi Dünyası 1870 Berlin Antlaşmasına göre Osmanlı Devletinin batı topraklarında ortaya çıkan siyasi tablo

19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Siyasi Durumu ve Olayları

0

19. yüzyılda Osmanlı devletinin siyasi durumu nedir? 19. yüzyıl Osmanlı Devleti ile diğer Avrupa devletleri arasındaki siyasi olaylar, isyanlar ve sonuçları hakkında bilgiler. Avrupa Devletleri’nin Osmanlı İmparatorluğu’na Yönelik Amaçları; Rusya: a) Tek başına Osmanlı Devletine egemen olmak, b) Bunu gerçekleştiremezse, Avrupa devletlerinden biri ya da birkaçı ile birlikte Osmanlı Devleti’ni paylaşmak, c) Osmanlı Devleti’ni himayesi

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

18. Yüzyılda Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

0

18. yüzyılda Osmanlı Devleti gerileme dönemi hakkında bilgi. Gerileme döneminde Osmanlı’nın izlediği siyaset, Osmanlı Devleti ile Rus, Venedik ve İran ilişkileri. Osmanlı Devletinin izlediği siyaset: *XVIII. yüzyılın başlarında Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri almak için; kuzeyde Rusya, batıda Venedik ve Avusturya, doğuda İran’la savaşlara girmiştir. *Bu yüzyılın başlarında başarılı olmuş sonraları büyük toprak

Bilgi Dünyası II. Mahmut

Osmanlı Padişahları Meslekleri Listesi

0

Osmanlı padişahlarının meslekleri nelerdir? Meslek sahibi Osmanlı hükümdarlarının listesi ve meslekleri. Resmi Hükümdar Mesleği   Mehmed I. (1403-1421) Yay kiriş ustası   Fatih Mehmed II. (1451-1481) Bahçıvan   Beyazid II. (1481-1512) Hattat   Selim I. (1512-1520) Kuyumcu   Süleyman I. (1520-1566) Kuyumcu   Selim II. (1566-1574) Şair, asa yapardı Murat III. (1574-1595) Şair, hattat, ok

Ünlü Sözler Osmanlı Tuğrası

Padişah Sözleri

0

Padişah sözleri. 600 yıl boyunca hüküm sürmüş olan Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler. Emir Allah’ındır… Lâkin kulların hic hatası yok mudur? Andımız olsun ki, Belgrad’ı düsman eline komayız. Velâkin orada kılıctan gecirilen, katledilen binlerce Müslüman icin aglarız! II.Sultan Yardım almaya alısan, emir almayada alısır! Sultan IV.Murad Kılıc kınından cıkmadıkca it

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Yükselme Dönemi Konu Anlatımı

0

Osmanlı İmparatorluğu yükselme dönemi konu anlatımının yer aldığı yazımız. Özellikle KPSS – LYS YGS gibi sınavlara hazırlanan kişiler için özet Osmanlı Yükselme Dönemi konu anlatımı XVII. YÜZYILA KADAR II.Mehmet (Fatih) Dönemi (1451-1481) II.Mehmet, II.Murat’m ölümünden sonra ikinci kez tahta çıktı. Devlet kuruluş devresini tamamlamış, yenilikler yapılması aşamasına gelmişti. İlk iş olarak, ileride rakip olmaması için

Bilgi Dünyası

Sancak Nedir?

0

Osmanlı İmparatorluğunun idare teşkilatında yer alan bir terim olan sancak nedir? Osmanlı sancakları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı İmparatorluğumun idare teşkilatında, bugünkü illerle ilçeler arasında bir ülke bölümüne «sancak» denirdi. Bazan bu kelimenin Arapçası olan «liva» da kullanılmıştır. Tanzimat’a kadar sancak valilerine «sancakbeyi» denirdi, Tanzimat’tan sonra «mutasarrıf» adı verildi. Sancakbeyleri hem

Bilgi Dünyası

Osmanlı-Rus Savaşları Hakkında Bilgi

0

Dünya tarihine damga vurmuş ve yaşadığımız coğrafyayaı temelden etkilemiş olan Rus Türk (Osmanlı) savaşları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Rus – Türk Savaşları, bizim tarihimiz için olduğu gibi dünya tarihi bakımından da çok önemli çarpışmalardır. Son yüzyılların jeopolitik durumu ve Ruslar’ın emperyalist siyasetleri, Türkler’le Ruslar’ı birçok defa karşı karşıya getirmiş, Ruslar, en çok

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanoğulları Hanedanı Hakkında Bilgiler

0

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osmanoğulları ailesi / hanedanı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı devleti hanedanının adıdır. Bu hanedana adını veren, devletin kurucusu Osman Gazi’dir ki sonradan «I. Sultan Osman» diye anılmıştır. Osman Gazi, Oğuzlar’ın Kayı boyundan bir aşiretin başı olan Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Ertuğrul Gazi’nin babasının adı ya Süleyman Şah, ya

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Devlet İdaresi Hakkında Bilgiler

0

Osmanlı devlet idaresi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı idari teşkilatı ile hükümet teşkilatı hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları içinde düzinelerce millet yaşar, çeşitli iklimler hüküm sürer, birbirinden pek farklı medeniyetler bulunurdu. Onun için, bu geniş topraklar aynı siyasi rejimle idare edilemezdi. Değil uzak eyaletler, meselâ Anadolu eyaletleri için

İlginç Bilgiler

Osmanlı Devrinde Yaşanmış Garip Olaylar

0

Osmanlı devri hayatında yaşanmış olan garip olaylara yer verilen olaylara örnekler veren yazımız. Osmanlı devrinde devlet dairelerine «Kalem» denirdi. Kalemde bütün memurlar uzun yazı rahlelerinin önünde şiltelere bağdaş kurarak otururlardı. Kalemin kayıt defterleri sandıklarda, işlem görmekte olan evrak da torbalarda saklanırdı. Kalemde, memurlar okullarda olduğu gibi rahlelerin önünde çalışırlar aynı zamanda, gene o zamanın okullarında

Bilgi Dünyası

Osmanlı Musikisi Hakkında Bilgiler

0

Osmanlı Musuki sanatı ile ilgili olarak genel bilgiler. Osmanlı musukisi ileilgili maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. MUSİKİ Osmanlılarda, Enderun’un bir bölümü musiki eğitimi veriyor, konservatuvar gibi çalışıyordu. XIV. ve XV. yüzyıllarda, müzik alanında en ünlü kişi Abdülkadir Meragi’dir. Doğu Türkistan’dan gelmiş, II. Murat’ın sarayında yetişmiş, birçok önemli eser vermiştir. XVI. Yüzyılın ünlü bestekarı olan

Bilgi Dünyası Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına Girmesi

0

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girme sebepleri nelerdir? Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Savaşa Sokma Nedenleri OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRMESİ Osmanlı Devleti, önce savaşa katılmayıp tarafsız kalmayı yeğledi. Balkan Savaşı’nın bitiminden ancak bir yıl geçmişti. Devlet perişan ve yoksuldu. Halk bitkindi. Anlaşma Devletleri de Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istiyorlardı. Böylece Ortadoğu yolu güvenlik altında olur, yeni cepheler

Bilgi Dünyası Topkapı Sarayı

Türkiye’deki Saraylar ve Özellikleri

0

Türkiye’de bulunan Osmanlı ve Bizans sarayları nelerdir? Türkiye ve İstanbuldaki saraylar, isimleri, özellikleri ve tarihçeleri hakkında bilgi. TÜRKİYE’DEKİ SARAYLAR SARAY, devlet başkanlarının, özellikle kralların oturdukları büyük konaklardır. Cumhuriyetle idare edilen, halkın egemenliği esası üzerine kurulmuş devletlerde ise başkanlar daha ufak çapta, herkesinkinden pek farksız evlerde otururlar. Bu gibi ülkelerde «saray» sözü, daha çok, halkın hizmetine

Biyografi

Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kimdir? (Kısaca)

0

Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey’in dedesi olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah kimdir? Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın hayatı ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’in büyükbabası, Ertuğrul Bey’in babasıdır. Kızılbuğa Bey’in torunu, Kayaalp’ın oğludur. Kayıhan Kabilesi’ne mensup olduğu ve Cengiz korkusu ile ailesini Altay’dan alarak Horasan ve Mahan taraflarına göç ettiği söylenir.

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devletini Paylaşma Tasarıları

1

Birinci Dünya Savaşından mağlup ayrılan Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmak adına yapılan antlaşmalar, konferanslar ve tasarılar hakkında genel bilgiler. OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA TASARILARI I. Dünya Savaşı devam ederken, Anlaşma devletleri, Osmanlı Devleti’ni kendi aralarında paylaşmışlardı. 1917 yılı ilkbaharına kadar olan anlaşmalar şunlardı: 1. Sykes Pykot Antlaşması İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalandı. Anlaşmaya göre Mersin’e kadar olan

Bilgi Dünyası

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması

0

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması / toplanması ile ilgili olarak kısaca maddeler halinde bilgiler veren yazımız. SON OSMANLI MEBUSLAR MECLİSİNİN AÇILMASI (12 Ocak 1920) Anlaşma Devletleri, seçilecek yeni meclisin kendileri için bir tehlike olamayacağını düşünüyorlardı. Oysa meclise çoğunlukla Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti adayları seçilmişti. Mebuslar Meclisi’nin İstanbul’da toplanması olumsuz bir durumdu. Çünkü ağır tehdit altındaki başkentte

Bilgi Dünyası

Osmanlılarda Batının Türk Kültürüne Etkisi

0

Osmanlı İmparatorluğu Avrupalı rakiplerince dahi antlaşmalarda hep bir Avrupa devleti olarak geçerdi? Peki Batı kültürü Türk kültürüne nasıl bir etki göstermiştir? BATININ TÜRK KÜLTÜRÜNE ETKİSİ • Osmanlı Devleti’nde, Batılılaşma isteği halktan gelmemiş; devletin, Batı karşısında gücünü korumak için üst düzeydeki yöneticilerin başvurduğu bir tercih olarak ortaya çıkmıştır. • Batılılaşma hareketinin ilk evresi Lâle Devri’dir. Bu

Bilgi Dünyası

Osmanlılarda Seyirlik Oyunlar ve Tiyatro

0

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde seyirlik oyunlar ile tiyatro sanatı ile ilgili genel bilgilerin maddeler halinde verildiği yazımız. OSMANLILARDA SEYİRLİK OYUNLAR VE TİYATRO • Türklerin Orta Asya kökenli bir çok seyirlik oyunu Osmanlı Devleti’nde de devam etmiştir. • Köylü tiyatro geleneğinde birçok kısa seyirlik oyun sergilenirdi. Bu oyunlarda halkın yaşayış ve inanışına ilişkin öğeler ele alınırdı. •

1 2 3