Browsing: osmanlıda

Tarih Osmanlı Ordusu

Osmanlıda Pençik Sistemi Nedir?

0

Osmanlıda pençik sistemi nedir? Osmanlı Devletinde pençik sisteminin özellikleri ve uygulanması hakkında bilgi. Osmanlıda Pençik Sistemi Nedir? Pençik, akın ve savaşlarda ele geçirilen her beş tutsaktan birinin hükümdarın hakkı olarak ayrılması ya da devlete vergi olarak verilmesidir. İslam devletlerinde yaygın olarak görülen köle (gulam, kul ya da memlûk) ordularının en gelişmişi olan Osmanlı devşirme sisteminin

Tarih Tuğra

Osmanlıda Pençe Nedir?

0

Osmanlı Devleti’nde pençe nedir? Osmanlıda pençe koyma uygulaması nedir, özellikleri ve tarihçesi hakkında bilgi. Osmanlıda Pençe Nedir? Osmanlıda Pençe; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önceki dönemde sadrazam, vezir ve beylerbeylerinin resmî belgelere koydukları özel istifli imza. Bu adın verilmesi, daha eskiden kâğıtlara yetkilinin mürekkebe batırdığı elini (pençe) basmasına ya da bu imza biçiminin pençeye benzemesine bağlanır. Pençe

Bilgi Dünyası

Osmanlıda Paşmaklık Nedir?

0

Osmanlı Devletinde Paşmaklık Nedir? Paşmaklık sistemi ne demektir, nasıl uygulanmaktaydı? Paşmaklık hakkında bilgi. Osmanlıda Paşmaklık Nedir? Paşmaklık, Osmanlı Devleti’nde, padişahın annesi (valide sultan), kızları, kız kardeşleri ile hasekilerine ayrılan ve 20 bin akçeye kadar olan gelirlere verilen addır. İlk dönemlerde padişahın yakını kadınlara bir ya da birkaç köyün tımarı ayrılıyordu. Saray yaşamının önem kazanmaya başladığı

Bilgi Dünyası

Osmanlıda Paşa Nedir? Kimlere Denir?

0

Osmanlı Devleti’nde paşa nedir, kimlere denir? Paşalık ünvanının özellikleri nelerdir? Osmanlıda paşa hakkında bilgi. Osmanlıda Paşa Nedir? Kimlere Denir? Paşa, Osmanlı Devleti’nde, bu devletten ayrılan Müslüman ülkelerde ve 1934’e değin de Türkiye Cumhuriyeti’nde yüksek rütbeli askerlerle kamu görevlilerine verilen unvandır. “Büyük kardeş” anlamındaki “başağa” ya da “beşe”den gelen paşa sanı 13. yüzyılda kullanılmaya başladı. Orhan

Bilgi Dünyası hukuk

Örfi Hukuk Nedir? Hakkında Bilgi

0

Örfi hukuk nedir? örfi hukukun özellikleri, Osmanlılarda örfi hukuk tarihi, Örfi hukuk kuralları ve hakkında bilgi. Örfi Hukuk Nedir? Hakkında Bilgi Örfî hukuk, Osmanlı Devleti’nde kaynağı örf olan yönetsel ve yargısal kurallardır. Şeriatın kapsamadığı alandaki örflerin kanunnamelerle yasallaştırılması yoluyla oluşturulmuştur. İslamın yayılma döneminde Arap dünyası dışındaki ülkelerin birçoğunda büyük uygarlıklarla yüz yüze gelindi. Bu uygarlıkların

Bilgi Dünyası

Osmanlıda Başıbozuk Nedir?

0

Osmanlıda başıbozuk nedir? Başıbozuk askerlerin özellikleri, yapısı, tarihçeleri nedir? Başıbozuklar hakkında bilgi. Osmanlıda Başıbozuk Başıbozuk, Osmanlı ordusuna bağlı düzensiz birliklerde çarpışan ücretli askerdir. Tımar sisteminin zayıfladığı ve ordunun “klasik dönem”e (15-16. yüzyıllar) özgü yapısının bozulduğu 17-18. yüzyıllar boyunca, nitelik ve eğitim eksikliğini kuru kalabalıkla kapatma çabası sonucu sayıları çoğalmıştı. Disiplinsizlikleri ve yağmacılıklarıyla tanınırlardı. Önceleri, Osmanlı

Bilgi Dünyası

Nişan (Madalya) Hakkında Bilgi

0

Nişan nedir? Nişan neden verilir, özelliği nedir? Osmanlı’da verilen nişanlar hakkında bilgi. Nişan (Madalya) Nişan; bir kişiyi, topluluğu ya da kurumu başarısından dolayı onurlandırmak için verilen belgeli takıdır. Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıla değin onurlandırma hilat, çelenk, kılıç ve sorguç verilerek yapılırdı. Aynı amaçla ilk kez 1730’da madalya, 1801’de de nişan verilmeye başladı, ilk Osmanlı nişanı

Bilgi Dünyası

Osmanlı’da Tarım ve Ticaret

0

Osmanlı Devleti’nde tarım ve ticaret nasıldı? Osmanlı’da tarım, toprak sistemi, ticaretteki gelişmeler hakkında bilgi. Osmanlı’da Tarım ve Ticaret Tarım: Osmanlı imparatorluğu yalnız silâh kuvvetine değil, aynı zamanda ekonomik temellere de dayanmakta idi. Osmanlı devletinin ekonomisinin temeli topraktı. Halkın çoğu çiftçi ve çobandı. Yeni elde edilen bir memlekette bütün tarlalar, bağ ve bahçeler yazılır, dirliklere bölünerek

Bilgi Dünyası

Islahhane Nedir?

0

Islahhane nedir? Osmanlıda Islahhaneler ne zaman ve ne amaçla, kim tarafından kurulmuştur? Islahhane hakkında bilgi. Islahhane Islahhane, 1863-70 arasında, Midhat Paşa’ nın öncülüğünde açılan Osmanlı sivil teknik okullarıdır. 19. yüzyıl ortalarına değin Osmanlı Devleti’nde askeri kurumlar dışında mesleki ve teknik eğitim veren okullar yoktu. Midhat Paşa Niş valisiyken, babaları savaşta ölmüş kimsesiz erkek çocukların eğitilmesi

Bilgi Dünyası

Osmanlıda İcazetname Nedir?

0

Osmanlı Devletinde icazetname nedir, kimlere verilir, özellikleri nelerdir? İcazetname ve tarihçesi hakkında bilgi. İcazetname İcazetname, Osmanlılarda medrese öğrenimini bitirenlere ya da hattatlık eğitimini tamamlayanlara verilen diplomadır. Osmanlı medrese sisteminde ilk aşama olan hariç medresesinden en üst aşamalar olan sahn ve Süleymaniye medreselerine kadar öğrenciler bir aşamadan öbürüne temeşsük denen başarı belgesi ile geçerlerdi. Öğrencinin hangi

Bilgi Dünyası

İcazet Hakkında Bilgi

0

İcazet ne demektir? İcazetin anlamı, nasıl alınır, hukukta ve Osmanlı hukukunda icazet kavramı, hakkında bilgi. İcazet İcazet, üçüncü kişinin ya da ilgili işleme taraf olan kimsenin iradesinin eklenmesiyle geçerlik kazanan işlemlerde sonradan alman onaydır. Bazı durumlarda borç altına girme yeteneği yasal olarak bulunmayan sezgin kişilerin borçlanmasına yol açan işlemler, yasal temsilcilerinin icazet vermesiyle geçerlilik kazanır.