Browsing: Ovalar

Coğrafya Iğdır Ovası

Iğdır Ovası Hakkında Bilgi

0

Iğdır Ovası nerededir? Iğdır ovasının özellikleri, yetişen ürünler, iklimi, toprak yapısı hakkında bilgi. Iğdır Ovası Iğdır Ovası; Doğu Anadolu Bölgesi’ nde, Erzurum-Kars Platosuna gömülmüş ovadır. Ortalama yüksekliği 850 m’dir. Doğu uzantısı olan Dil Ovasıyla (90 km2) birlikte toplam 770 km2’lik bir alanı kaplar. Aynı doğal özelliklerle Ağrı Dağının kuzey eteklerinden, Türkiye sınırları ötesinde Ermenistan’daki Alagöz

Bilgi Dünyası

Akarsu Biriktirmesiyle Oluşan Yerşekilleri

0

Akarsu biriktirmesi ile oluşan yer şekillerinden deltalar, birikinti ovaları, birikinti konileri ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. AKARSU BİRİKTİRMESİYLE OLUŞAN YERŞEKİLLERİ Bir akarsuyun gücü azalırsa ya da yükü artarsa sürüklediği maddeleri artık taşıyamaz ve çökeltir. Bu çökelme sonucu türlü şekiller oluşur. Akarsu biriktirmesi sonucu oluşan başlıca şekiller : Deltalar, birikinti konileri, dağ eteği

Coğrafya

Antalya Ovası Hakkında Bilgi

0

Antalya ovası nerededir? Antalya Ovasında neler yetişir, özellikleri, iklimi, yüzölçümü hakkında bilgi. Antalya Ovası; Antalya Körfezi’nin kuzey-kuzeybatı kıyısını kaplayan, üçgen biçimindeki büyük kıyı düzlüğüdür. Batı Toros Dağları ile Akdeniz arasında yer alır. Ovanın doğu bölümü, kıyıya yaklaşan Toroslar’dan dolayı, daralarak son bulur. Bereketli bir tarım alanı olan Antalya Ovası’nın kıyı boyunca uzunluğu yaklaşık 110 km, genişliği 10-35

Bilgi Dünyası

Eskişehir Ovası Hakkında Bilgi

0

Eskişehir ovası nerededir? Eskişehir Ovasında neler yetişir, özellikleri, iklimi, yüzölçümü hakkında bilgi. Eskişehir Ovası; İç Anadolu Bölgesi’nin, Yukarı Sakarya Bölümü nde ova. Kuzeyden Sündiken Dağları, güneyden Sivrihisar Tepeleri ile sınırlanan ova, Porsuk Çayı çevresinde gelişerek hafif bir eşikten sonra güneydoğuya doğru Çifteler Ovası’na açılır. Kuzeybatı köşesinde Porsuk Çayı’nın geçtiği, bir kenarında Eskişehir Kenti nin bulunduğu ovanın genişliği

Bilgi Dünyası

Konya Ovası Hakkında Bilgi

0

Konya ovası nerededir? Konya Ovasında neler yetişir, özellikleri, iklimi, yüzölçümü hakkında bilgi. Konya Ovası; İç Anadolu Bölgesi’nde, Konya İli’nde ovadır. Yüzölçümü 4.000 km2. İlin güney, güneydoğu ve güneybatı kesiminde uzanır. Türkiye’ nin en önemli tahıl üretim bölgesidir. Kuzeyde Obruk Yaylası, güneyde Toros Dağları’nın kuzey eteklerinde sıralanan orta yükseklikteki yaylalar arasında yer alan ovanın batısı Bozdağlar

Bilgi Dünyası

Çukurova Ovası Hakkında Bilgi

0

Çukurova nerededir? Çukurova ovasında ne yetiştirilir, özellikleri, hangi bölgededir, hakkında bilgi. Çukurova; Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda ovadır. Yüzölçümü 3.150 km2. Mersin Körfezi ile İskenderun Körfezi arasında yer alır. Kuzeyde Toroslar üzerindeki Aladağlar’ın eteklerinden, batıda Erdemli, doğuda Misis Dağı’na kadar uzanır. Doğusundaki Ceyhan, batısındaki Seyhan ırmakları ve Tarsus Suyu ile beslenir. Ovada kıyı boyunca irili ufaklı göller

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası’ndaki Ovalar ve Yaylalar

0

Avrupa Kıtasında bulunan ovalar, yaylalar ve özellikleri nelerdir? Avrupa Kıtasındaki ovalar ve yaylalar hakkında bilgi. Kıtanın dağlık kesimlerinde yer yer oluşan kesintiler, parçalanmış yaylalarla kaplıdır. İspanya’nın büyük bölümünü kaplayan Meseta, Pireneler ile Sierra Nevada arasında uzanır. Fransa’da, Massif Central Pireneler ile Alpler; Bulgaristan’da Rodop Yaylası, Pindus Dağları ile Balkanlar arasındaki boşluğu doldurur. Avrupa’nın, Akdeniz’deki kesimiyle

Bilgi Dünyası

Elbistan Ovası Nerededir?

0

Elbistan Ovası hangi bölgemizde bulunur? Elbistan Ovası’nın özellikleri, yetiştirildiği ürünler, hakkında bilgi. Elbistan Ovası; Doğu Anadolu’ nun güneybatı ucunda ovadır. Yüzölçümü 3.000 km2, uzunluğu 60-65 km, genişliği 40-45 km, deniz düzeyinden yüksekliği 1.150 m. Yüksekliği yer yer 2.000-3.000 m’yi geçen dağlarla çevrili olan ovanın batı ucu, Binboğa Dağları ile sınırlanır. Güney kesimdeki Berit Dağı (3.027

Bilgi Dünyası

Erzurum Ovası Hakkında Bilgi

0

Erzurum Ovası nerededir? Erzurum Ovası konumu, iklimi, özellikleri, Erzurum Ovası ile ilgili bilgi. ERZURUM OVASI, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’ndeki ovadır. Yüzölçümü 870 km2, deniz düzeyinden yükseltisi 1.750-2.000 m. Kuzeyden Dumlu (3.186 m), güneyden Palandöken Dağları (3.176 m), doğudan Kargapazarı Dağları (3.048 m) gibi volkanik dağlarla çevrelenen ova, Doğu Anadolu’nun en büyük ovalarından biridir. Kuzeydoğu-güneybatı

Bilgi Dünyası

Erzincan Ovası Hakkında Bilgi

0

Erzincan Ovası nerededir? Erzincan Ovası konumu, iklimi, özellikleri, Erzincan Ovası hakkında bilgi. Erzincan Ovası; Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde ovadır. Yüzölçümü 600 km2, deniz düzeyinden yükseltisi 1.150-1.300 m. Karasu Vadisi boyunca yer yer genişleyip daralarak ortaya çıkan ovanın tabanı baştan başa kalın alüvyonlarla örtülüdür. Sansa Boğazı ile doğuya, Kemah Boğazı ile batıya açılan ova,