Browsing: Ovası

Coğrafya Iğdır Ovası

Iğdır Ovası Hakkında Bilgi

0

Iğdır Ovası nerededir? Iğdır ovasının özellikleri, yetişen ürünler, iklimi, toprak yapısı hakkında bilgi. Iğdır Ovası Iğdır Ovası; Doğu Anadolu Bölgesi’ nde, Erzurum-Kars Platosuna gömülmüş ovadır. Ortalama yüksekliği 850 m’dir. Doğu uzantısı olan Dil Ovasıyla (90 km2) birlikte toplam 770 km2’lik bir alanı kaplar. Aynı doğal özelliklerle Ağrı Dağının kuzey eteklerinden, Türkiye sınırları ötesinde Ermenistan’daki Alagöz

Bilgi Dünyası

Amik Ovası Nerededir? Özellikleri

0

Amik Ovası nerededir? Amik ovasının özellikleri nelerdir? Amik ovası iklimi, yetişen ürünler ve yapısı nasıldır, hakkında bilgi. Amik Ovası Amik Ovası, Akdeniz Bölgesi’nin doğu kesiminde geniş düzlüktür. Batısında duvarı andırır biçimde Amanoslar uzanır. Güneybatıda Ziyaret Dağı, güneyde Suriye’deki platolar ve doğuda ise gene Suriye topraklarında yer alan Kürt Dağı ile sınırlanır. Boyu kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık

Bilgi Dünyası

Nullarbor Ovası Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Nullarbor Ovası nerededir, özelliği nedir? Nullarbor Ovası, düzlüğü genişliği, yapısı, tarite ilk geçen kaşif hakkında bilgi. Nullarbor Ovası Nullarbor Ovası; Avustralya’da büyük platodur. Güney Avustralya’daki Ooldea’dan Batı Avustralya’ya doğru 650 km. Büyük Avustralya Körfezinden kuzeydeki Büyük Victoria Çölüne doğru 400 km boyunca uzanır. 260.000 km2’lik bir alanı kaplayan ovanın yüzeyi genellikle düzdür. 180 m olan

Bilgi Dünyası

Niksar Ovası Hakkında Bilgi

0

Niksar Ovası nerededir? Niksar Ovası nasıl oluşmuştur, özellikleri nelerdir, ovada neler yetişir? Niksar Ovası hakkında bilgi. Niksar Ovası Niksar Ovası, Karadeniz Bölgesi’nde, Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesiminde ovadır. İçinden Yeşilırmak’ın en büyük kolu olan Kelkit Irmağı geçen ovanın uzunluğu 50 km, genişliği ise 10 km kadardır. Kuzeyinde Canik Dağları, güneyinde de Sakarat Dağları yer alır.

Bilgi Dünyası

İnegöl Ovası Nerededir? Hakkında Bilgi

0

İnegöl Ovası nerededir? İnegöl Ovası coğrafi konumu, iklimi, özelliği, yetişen ürünler nelerdir? İnegöl Ovası hakkında bilgi. İnegöl Ovası inegöl Ovası, Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda ova. Kuzeybatısındaki Kadimi yöresi ile doğusundaki Kurşunlu kasabası arasında uzunluğu 24 km’dir. Batıdaki Yeniceköy yakınlarında 3-4 km kadar olan genişliği, güneyde Hocaköy yakınlarında 9 km’yi bulur. Doğuya doğru gidildikçe ovanın genişliği azalır;

Bilgi Dünyası

Bakırçay ve Bakırçay Ovası Hakkında Bilgi

0

Bakırçay ile ilgili ve Bakırçay ovası ile ilgili olarak genel coğrafi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Ege Bölgesi’nde, Ege Denizi’ne dökülen bir akar sudur. Kaikos ve Bergama Çayı da denilir. Manisa ilinin ilçelerinden Kırkağaç kasabasının 20 kilometre kuzeyinde bulunan Şifa Dağı’ndan çıkar. İlk önce Kırkağaç Ovası’nı sular. Ovanın tam ortasından akarak Kırkağaç kasabasının 2,5 km. doğusundan

Bilgi Dünyası

Develi Ovası Hakkında Bilgi

0

İç Anadolu bölgesinde yer alan Develi Ovası ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DEVELİ OVASI, İç Anadolu Bölgesi* nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde ova. İç Anadolu’nun en büyük bataklıklarından Sultansazlığı, ovanın en alçak bölümünü kaplar. Kuzeyden Erciyas Dağı, güneyden Toroslar’ın uzantıları, doğudan Develi Pağları, batıdan İç Anadolu Bölgesi’nin önemli volkanik tepeleriyle çevrili olan ova

Bilgi Dünyası

Amik Ovası Hakkında Bilgi

0

Amik Ovası ile ilgili genel bilgiler. Ülkemizin önemli ovalarından olan Amik Ovası özellikleri. Amik Ovası, Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde, Hatay İli sınırları içerisinde ova. Yüzölçümü 900 km2, uzunluğu 90 km, ortalama genişliği 27 km, deniz düzeyinden yüksekliği 80 metredir. Batıdan Amanos Dağları, güneyden Kuseyr Yaylası, doğudan Kurt Dağı ile çevrili çukur bir ovadır. Kuzeyde daralarak