Browsing: özelliği

Bilgi Dünyası Pusula

Pusulanın İğnesi Nereyi Gösterir?

0

Pusulanın iğnesi nereyi ve nasıl gösterir? Pusulanın iğnesinin eğilmesi nasıl gerçekleşir, nasıl işlev görür, hakkında bilgi. Pusulanın İğnesi Nereyi Gösterir? Magnetik pusula iğnesi kuzeyi gösterir. İğne aynı zamanda eğilir, yani bir ipin ucuna asıldığı zaman genellikle bir ucu aşağı doğru bakar. Bundan başka iğnenin eğikliği de dünya üzerinde bulunduğu yere göre değişir. Magnetik kutuplarda iğne

Din Kadir gecesi nedir

Kadir Gecesi Nedir?

1

Kadir Gecesi Nedir? Kadir gecesi ne zamandır, ne özelliği, fazileti vardır? Kadir Gecesinin önemi nedir, dinimizdeki yeri hakkında bilgi. Kadir Gecesi Nedir? “Kadir” kelimesi İslâm alimleri tarafından üç şekilde yorumlanmıştır: 1. Hüküm gecesi demektir. Buna göre, Kadir Gecesi demek: “Takdir-i İlahi’de hüküm olunmuş işlerin, yahut birçok işlere hükmeden muhkem emirlerin ayırt edildiği gece” anlaşılır. Buradaki

Belirli Gün ve Haftalar 23 Nisan Resimleri

23 Nisan Bayramının Özellikleri

0

23 Nisan Bayramının özellikleri daha doğrusu özelliği nedir? 23 Nisan çocuk bayramı ile ilgili kısa bir yazı. 23 Nisan Bayramının Özellikleri 23 Nisan’ın en büyük özelliği Çocuklara armağan edilmiş bir bayram olmasıdır. 23 Nisan 1920 günü açılan meclis sayesinde Ulusal Egemenliğin halka ait olduğu bir yönetim şekline milletimiz ilk adımlarını atmıştır. Bu sebeple 23 Nisan

Bilgi Dünyası

Panço Nedir? Hangi Ülkenin Giysisidir?

0

Panço nedir, ne demektir? Panço hangi ülkenin giysisidir, özelliği nedir? Panço hakkında kısa bilgi. Panço Panço, ortasında başın geçebilmesi için bir delik bulunan, kare biçimli kumaştan yapılmış kadın ve erkek pelerinidir. Latin Amerika Yerlilerine özgü bir giysi olan pançonun ilk örnekleri parlak renklerde, kaba el dokuması yünlü kumaşlardan yapılırdı. Yan kenarları birbirine koşut ya da

Bilgi Dünyası

Nispi Temsil Nedir?

0

Nispi temsil sistemi nedir? Nispi temsilin özellikleri nelerdir? Hangi ülkeler nispi temsili kullanır? Nispi temsil hakkında bilgi. Nispi Temsil Nispi Temsil; parlamento gibi seçimle belirlenen organların oluşturulmasında oy dağılımının gösterdiği farklı eğilimlerin orantılı biçimde yansıtılması ilkesidir. Oyların çoğunu alan listedeki adayların tümüne temsil yetkisi vererek çoğunluğun tercihini mutlak sayan ve azınlığı cezalandıran çoğunluk sistemlerinden farklı

Bilgi Dünyası

Mimaride Niş Nedir?

0

Mimaride niş nedir? Mimarideki nişin özellikleri, tarihçesi, niş bulunan önemli yapılar hakkında bilgi. Mimaride Niş Niş; mimarlıkta bir işlevi karşılamak için ya da süslemek amacıyla duvar içinde bırakılan girintidir. Nişlerin içine vazo, heykel, çeşme gibi süsleme amaçlı nesneler yerleştirilir. Eski Romalılar yapıların hem iç, hem dış duvarlarında niş kullanmışlardır. Gotik mimarlıkta da, örneğin Wells ya

Bilgi Dünyası

Islahhane Nedir?

0

Islahhane nedir? Osmanlıda Islahhaneler ne zaman ve ne amaçla, kim tarafından kurulmuştur? Islahhane hakkında bilgi. Islahhane Islahhane, 1863-70 arasında, Midhat Paşa’ nın öncülüğünde açılan Osmanlı sivil teknik okullarıdır. 19. yüzyıl ortalarına değin Osmanlı Devleti’nde askeri kurumlar dışında mesleki ve teknik eğitim veren okullar yoktu. Midhat Paşa Niş valisiyken, babaları savaşta ölmüş kimsesiz erkek çocukların eğitilmesi

Bilgi Dünyası imparator

İmparator Nedir? İmparator Unvanı Hakkında Bilgi

0

İmparator nedir, ne demektir? İmparator ünvanı kimlere verilirdi, tarih boyunca önemli imparatorlar, hakkında bilgi. İmparator İmparator; ilk kez Roma İmparatorluğu hükümdarlarının, ardından da bir kısım Avrupalı hükümdarların, daha çok birkaç devlete ya da bölgesel birime birden egemen oldukları zaman aldıkları, krallar kralı çağrışımı yapan unvandır. Avrupa dışında da bazı hükümdarlar tarafından kullanılmıştır. Roma’da Cumhuriyet döneminde

Bilgi Dünyası

İmari Porselen Hakkında Bilgi

0

İmari porselen nedir, özelliği nedir? İmari porselenin tarihçesi, çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi. İmari Porselen İmari Porselen; Arita porseleni ya da aka-e olarak da bilinir, Hizen eyaletindeki Arita fırınlarında yapılan Japon porselenidir. Arita porselenleri arasında beyaz sırlı, seladon olarak bilinen uçuk gri mavi ya da gri yeşil sırlı, siyah renkli ve sır altı tekniğiyle resimlenmiş

Bilgi Dünyası

İmamkulu Anıtı Hakkında Bilgi

0

İmamkulu Anıtı nerededir, hangi devletten ve hangi tarihten kalmıştır? İmamkulu Anıtı özelliği, tarihi hakkında bilgi. İmamkulu Anıtı İmamkulu Anıtı, Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı İmamkulu köyündeki Büyük Hitit İmparatorluğu döneminden (İÖ 1450 – y. 1200) kalma kaya kabartmasıdır. Alçak kabartma olarak işlenmiştir. Başları öne doğru eğik üç dağ tanrısının sırtındaki boğaların koşulu olduğu bir araba içinde

Bilgi Dünyası

Ardhanarishvara (Ardhanarişvara) Hakkında Bilgi

0

Ardhanarishvara (Ardhanarişvara) kimdir ve neyi temsil eder? Ardhanarishvara (Ardhanarişvara) özelliği, hikayesi hakkında bilgi. Ardhanarishvara (Ardhanarişvara) Ardhanarishvara (Ardhanarişvara); (Sanskrit dilinde “Yarı Kadın Olan Tanrı”), Hindu tanrısı Şiva’yı, eşi Parvati ile birlikte tasvir eden erkek dişi karışımı figürdür. Hindistan ve Güneydoğu Asya’daki birçok heykelde örneklerine rastlanır. Figürün sağ (erkek) yarısı Şiva’nın geleneksel süslemeleriyle donatılmıştır. Saçın yarısı örülerek

Bilgi Dünyası Ardahan Platosu

Ardahan Platosu Hakkında Bilgi

0

Ardahan Platosu nerededir, özellikleri nelerdir? Ardahan Platosu bitki örtüsü, coğrafi konumu, iklimi, yapısı hakkında bilgi. Ardahan Platosu Ardahan Platosu; Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeydoğusunda yüksek düzlük. Güneyde Uğurlu Dağı, kuzeyde Yalnızçam Dağlan ile çevrilidir. Denizden yüksekliği 1.800-2.000 m’dir. Temelini Neojen (y. 26-2,5 milyon yıl önce) volkanizması sonucu ortaya çıkmış lavlar oluşturur. Ardahan Platosu, Pliyosen sonu ve

Bilgi Dünyası

Ardagh Kadehi Nedir? Hakkında Bilgi

0

Ardagh kadehi nedir ve ne zaman yapılmıştır? Ardagh kadehi özelliği, tarihçesi, şu anda bulunduğu yer, hakkında bilgi. Ardagh Kadehi Ardagh Kadehi; altın, yaldızlı tunç ve mine işleriyle bezenmiş, iki kulplu büyük gümüş kadehtir. İrlanda’da kiliseler için yapılmış metal eşyanın en tanınmış örneklerindendir. 1868’de küçük bir tunç kap ve dört takı iğnesiyle birlikte, İrlanda’nın Limerick bölgesindeki

Bilgi Dünyası arbalet

Arbalet Nedir? Hakkında Bilgi

0

Arbalet nedir, nasıl ortaya çıkmıştır ve nasıl çalışır? Arbalet özelliği, tarihçesi ve yapısı hakkında bilgi. Arbalet Arbalet; ortaçağın en önemli fırlatma silahıdır. Başlangıçta tahtadan bir kundağa dikine oturtulmuş kısa bir yaydan oluşurdu; bu kundağın üstünde okun yerleştirildiği sürgü denen bir oyuk ve oku boşaltmak için bir tetik vardı. Önemli bir teknik ilerlemeyi ifade eden arbalet,

Bilgi Dünyası amensalizm

Amensalizm Nedir?

0

Amensalizm nedir, özelliği nedir? Amensalizm örnekleri, nasıl olur, özelliği, Amensalizm hakkında bilgi. Amensalizm Amensalizm; farklı türlere ait iki organizma arasında görülen ve bunların birini etkilemediği halde, öbürünün gelişmesinin durmasına ya da yok olmasına yol açan ilişkidir. Amensalizmin iki temel biçimi vardır: rekabet durumunda, büyük ya da güçlü olan canlı, kendisinden küçük ya da zayıf olanı

Bilgi Dünyası Amelung Cam İşi

Amelung Cam İşi Nedir?

0

Amelung cam işi nedir, John Frederick Amelung kimdir? Amelung cam işinin özelliği, tarihçesi hakkında bilgi. Amelung Cam İşi Amelung Cam İşi; ABD’de 1784-95 arasında Alman kökenli John Frederick Amelung tarafından üretilen cam eşyadır. Alman ve Amerikalı girişimcilerden sermaye sağlayan Amelung, Maryland’deki Frederick kenti yakınlarında New Bremen Glassmanufactory’yi (New Bremen Cam Fabrikası) kurdu. Almanya’dan cam işçileri

Bilgi Dünyası

Amedi Kalemi Nedir?

0

Amedi kalemi nedir, özelliği nedir? Osmanlı Devleti’nde Amedi Kaleminin yeri ve görevi nedir, tarihçesi, hakkında bilgi. Amedi Kalemi Amedi Kalemi; Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun kalemlerinden biridir. Divan-ı Hümayun’a bağlı dört kalemden biri (öbürleri Beylik, Rüus ve Tahvil kalemleri) olan Amedi Kalemi’nin amirine amediyi Divan-ı Hümayun ya da amedci denirdi. Amedi Kalemi reisülküttabın sadrazam adına yazması

Bilgi Dünyası

Jüpiter’in Uydusu İo Hakkında Bilgi

0

Jüpiter’in uydusu İo ne zaman, kim tarafından keşfedilmiştir, nerede yer alır, özellikleri nelerdir? İo hakkında bilgi. İo İo; Jüpiter gezegeninin dört büyük Galilei uydusundan en içte yer alanıdır. 1610’da Galileo Galilei tarafından bulunan İo, Etkin yanardağlara sahip bir gökcismidir. Jüpiter’e her zaman aynı yüzünü gösterir; yörüngede dolanım süresi ile kendi ekseni çevresindeki dönme süresi aynıdır

Biyografi

Mitolojide İo Kimdir?

0

Yunan mitolojisinde İo kimdir ve ne yapmıştır? İo’nun özelliği, efsanesi, hikayesi nasıldır? İo hakkında bilgi. İo İo, Yunan mitolojisinde, Argos kentinin Irmak Tanrısı İnakhos’un kızıdır. Kallithyia adıyla Zeus’un karısı Hera’nın ilk rahibesi olarak kabul edilir. İo’ya âşık olan Zeus, Hera’nın gazabından korumak için onu beyaz bir ineğe dönüştürür. Hera, Zeus’u ineği kendisine vermeye ikna eder

Bilgi Dünyası

Iphigenia Kimdir?

0

Iphigenia kimdir? Yunan mitolojisinde Iphigenia özelliği, hikayesi ve efsanesi nasıldır? Iphigenia hakkında bilgi. Iphigenia Iphigenia; Yunan mitolojisinde, Mykenai kralı Agamemnon ile Klytaimestra’nın en büyük kızıdır. Troya Savaşı sırasında, Akha donanmasının komutanı olan babası tarafından, donanmanın denize açılabilmesi için uygun bir rüzgâr estirmesi karşılığında, Aulis’te Tanrıça Artemis’e kurban edilir. İphigenia, bazı Yunan trajedilerinin baş kişisi olmuştur.

Bilgi Dünyası

İplikli Haç Nedir?

0

İplikli haç nedir? İplikli haç ne iş yarar? İplikli haç özelliği, tarihçesi, hakkında bilgi. İplikli Haç İplikli Haç; genellikle çaprazlama bağlanmış iki çubuğun uçlarından renkli iplikler dolanarak oluşturulmuş örümcek ağına benzeyen nesne. Tibet büyü törenlerinde kötü ruhları yakalamak için kullanılır. Tibet’ten başka Güney Afrika, Peru, Avustralya ve İsveç’te de benzeri iplikli haçlara rastlanmıştır. Tibet’teki iplikli

Bilgi Dünyası

Illinois Nehri Hakkında Bilgi

0

Illinois Nehri nerededir, nereden akar, nereye dökülür? Illinois Nehri’nin özellikleri, uzunluğu, hakkında bilgi. Illinois Nehri Illinois Nehri; ABD’de, Illinois eyaletinin kuzeydoğu kesimindeki Grundy ilinde akarsudur. Kankakee ve Des Piaines ırmaklarının birleşmesiyle oluşmuştur. Hennepin’e kadar genellikle batı doğrultusunda akarak eyaleti boydan boya geçer; Hennepin’de aniden güneye kıvrılarak Grafton’da Mississippi Irmağıyla birleşir. Toplam uzunluğu 440 km olan

Bilgi Dünyası İnceburun

Sinop İnceburun Hakkında Bilgi

1

Sinop İnceburun nerededir? İnceburun coğrafi konumu, özelliği, Sinop İnceburun hakkında bilgi. Sinop İnceburun İnceburun; Anadolu’nun en kuzey noktasıdır. Sinop Yarımadasının Karadeniz’e uzanan ucunda, 42°06′ kuzey enlemi ve 34°58′ doğu boylamında yer alır. Burun, katılaşmış lav ve aglomeralardan oluşur. Üst Kretase (Tebeşir) Dönemine (Kretase Dönemi, y. 136-65 milyon yıl önce) ait volkanik yüzeyde lavlar, aglomeralara oranla

Bilgi Dünyası

Fotoiletkenlik Nedir?

0

Fotoiletkenlik (ışıl iletkenlik) nedir? Fotoiletkenlik teorisi, özellikleri, nasıl olur? Fotoiletkenlik hakkında bilgi. Fotoiletkenlik Fotoiletkenlik, bir malzemenin elektrik iletkenliğinin üzerine düşen ışıktan etkilenen bölümü. Işığın varlığının sezilmesinde ve şiddetinin ölçülmesinde bu etkiden yararlanılır. Silisyum ve germanyum elementlerinin kristallerini de içeren birçok kristalde elektronlar bir elektrik gerilimi uygulandığında malzeme içinde serbestçe hareket edemezler, bu nedenle bu kristallerin

Bilgi Dünyası

Rasyonel Sayıların Kapalılık Özelliği

0

Rasyonel sayıların kapalılık özelliği nedir? Kapalılık özelliği ile ilgili örneklerle açıklamalar, toplama, çıkarma, çarpma ve bölmede kapalılık özelliği. Rasyonel Sayıların Kapalılık Özelliği Rasyonel sayıların toplama, çıkarma, çarpma ve bölmedeki dört işlemde kapalılık özelliği mevcuttur. İki rasyonel sayının toplanması, çıkarılması, çarpılması ve bölünmesi sonucunda yine rasyonel bir sayı elde edilir. İki örnek kesir alarak 4 işlemi

Bilgi Dünyası

Rasyonel Sayılarda Değişme Özelliği

0

Rasyonel sayılarda değişme özelliği var mıdır?Rasyonel sayıların toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde değişme özelliğinin örneklerle incelenmesi. Rasyonel Sayılarda Değişme Özelliği İki adet rasyonel sayı alır ve dört işlem için değişme özelliğini incelersek; Örnek olarak alacağımız kesirler: -3/7 ve 2 1/2 Toplama İşleminde; = SONUÇLAR BİRBİRLERİNE EŞİTTİR. Genel olarak eğer a/b, c/d ∈ Q ise; Rasyonel

Bilgi Dünyası

Rasyonel Sayılarda Dağılma Özelliği

0

Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde dağılma özellikleri var mıdır? Dağılma özelliğinin örneklerle açıklaması. Rasyonel Sayılarda Dağılma Özelliği; Dağılma özelliği için iki adet işlem gerekli. İnceleyeceklerimiz; (a) Çarpmanın toplama üzerinde dağılma özelliği (b) Çıkarmanın çıkarma üzerinde dağılma özelliği Örnek için üç adet kesir ele alırsa; -3/4, 2/3 ve 2 1/2 Çarpmanın Toplama Üzerinde Dağılma

Bilgi Dünyası

Rasyonel Sayılarda Ters Eleman

0

Rasyonel sayıların toplama ve çarpma işlemlerinde ters eleman nedir, nasıl bulunur? Rasyonel sayılarda ters elemanın örneklerle açıklaması. Rasyonel Sayılarda Ters Eleman; Toplama İşleminde: Toplama işlemindeki ters eleman, rasyonel sayıya eklendiğinde toplamanın etkisiz elemanı 0 sayısını veren sayı olmalıdır. Örneğin, -6/7 ve n sayısını ele alalım ve n için ters eleman diyelim : Burada n= 6/7

Bilgi Dünyası

Rasyonel Sayılarda Yutan Eleman

0

Rasyonel sayıların çarpma işleminde yutan eleman nedir? Çarpmada yutan eleman nasıl bulunur, örneklerle anlatımı. Rasyonel Sayılarda Yutan Eleman; Rasyonel sayılarda yutan elman sadece çarpma işleminde mevcuttur. Herhangi bir rasyonel sayıyı 0 ile çarptığınızda 0 sayısını elde edersiniz. O yutan elemandır. Örneğin -6/7 rasyonel sayısını ele alalım; ve Genel olarak eğer a/b ∈ Q ise: Rasyonel sayıların

Bilgi Dünyası

Tarih Değiştirme Çizgisi Nedir?

0

Tarih değiştirme çizgisi nedir, nerededir? Tarih değiştirme çizgisinin özelliği nasıl hesaplanır, hakkında bilgi. Tarih Değiştirme Çizgisi: 180° doğu 180° batı meridyeni aynı meridyen olup, 0° başlangıç meridyeninin uzantısıdır. 180 ° dünyanın yarısıdır ve 180 ° x 4 dk. = 720 dk: 60 dk. = 12 saattir. 180 ° meridyeninin doğusu ile batısı arasında 12 +

Bilgi Dünyası

Greenwich Gözlemevi Nerededir?

0

Greenwich Gözlemevi nerededir? Greenwich Gözlemevi’nin özelliği nedir, üzerinden ne geçer, hakkında bilgi. Greenwich Gözlemevi; Büyük Britanya’da astronomiyle ilgilenmek üzere kurulan ilk devlet kuruluşudur. Enlemlere göre tüm resmi saat ayarlamaları, dünya çevresindeki doğu ve batı tüm boylam ölçümleri bu gözlemevinden yapılır. Gözlemevi denizciliğe yardım niteliğinde gökyüzü cisimlerini incelemek amacıyla 1675’te Kral II. Charles tarafından Londra‘nın bir