Browsing: özet

Hikayeler / Masallar Dede Korkut

Dede Korkut Hikayeleri Hakkında Bilgi ve Örnek İki Adet Hikayesi

0

Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili bilgiler. Dede Korkut Hikayelerinden örnekler ve Dede Korkut Hikayeleri özellikleri hakkında bilgiler. DEDE KORKUT HİKAYELERİ daha önceleri Oğuz Türkleri arasında meydana gelip de XIV. yüzyılın • sonları veya XV. yüzyılda yazıyla tesbit edildiği tahmin edilen bir hikâye kitabıdır. Arap harfleriyle yazılmış asıl nüshası Dresden’de, ondan kopya edilmiş ikinci bir nüshası

Tarih Şark Meselesi Nedir?

Şark Meselesi Nedir? Özeti

0

Şark Meselesi nedir? Şark Meselesi (Sorunu) önemi, neden meydana gelmiştir? Şark Meselesi hakkında bilgi. Şark Meselesi (Doğu Sorunu) Nedir? Osmanlı Devleti, Avrupalılara göre doğudan gelerek Avrupa’nın ortasına kadar hakim olmayı başarmış bir devlettir. Osmanlı Devleti’nin Avrupalılar için oluşturduğu sorunlar, doğu ile ilgili olmuştur. Bu nedenle Osmanlı Devleti ile ilgili sorunlar ‘Doğu Sorunu‘ ya da ‘Şark

Din Değerler

9. Sınıf Din Kültürü Dersi Değerler Konu Özeti ve Açıklamaları

0

9. sınıf din kültürü dersi değerler konusu kısaca özeti. Değerlerimiz nelerdir? Din Dersi için Değerlerimiz ve kısa açıklamaları 9. Sınıf Din Kültürü Değerler • Değer; bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir. Değerlerin oluşumunda insanın doğuştan getirdiği özellikler ile yaşadığı sosyal çevre ve toplum

İnkılap Tarihi Saltanatın Kaldırılması

Saltanatın Kaldırılması Hakkında Özet Bilgi

0

1 Kasım 1922 tarihinde gerçekleşen Saltanatın kaldırılması olayı ile ilgili olarak maddeler halinde ve kısaca özet bilginin yer aldığı yazımız. SALTANATIN KALDIRILMASI (1 Kasım 1922) 1. 20 Ocak 1921 Anayasası ile padişah ve halife siyasî, dinî ve hukukî yetkilerinden yoksun hale getirilmişti. 2. İstanbul, Trakya ve Boğazların, Mudanya Mütarekesi ile TBMM yönetimine bırakılması ortaya saltanat

Tarih İstanbul'un Fethi (29 Mayıs 1453) Özeti

İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453) Özeti

39

29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilen İstanbul’un fethi ile ilgili özet bilgilerin yer aldığı yazımız. İstanbul’un Fethi (1453) Osmanlı Devleti kuruluş döneminde, Anadolu ve Rumeli’de yaptıkları fetihlerle sınırlarını doğu ve batı yönünde genişletti. İstanbul’un coğrafi konum itibariyle Osmanlı Devleti’ nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasında yer alması ve geçiş noktasında bulunması fethini

Kitap Özetleri Arzu İle Kamber Hikayesi Özeti

Arzu İle Kamber Hikayesi Özeti

10

Arzu ile Kamber hikayesinin özeti, kitabın açıklaması, hikayeden bir parça ve hakkında bilgi. Türk halk edebiyatında iki aşığın maceralarını anlatan türkülü bir hikayedir. Konusu şöyledir: Kamber, Horasanlı bir bezirganın oğludur. Kendisi küçükken babası ile anasını haramiler hac yolunda öldürmüşlerdir. Kamber’i babasının adamlarından biri kurtarmış, Arzu’nun babası evlat edinmiştir. Arzu ile Kamber bir arada büyürler. Arzu’nun

İnkılap Tarihi İzmir'İn İşgali

İzmir’in İşgali (Kısa Bilgi)

0

15 Mayıs 1919 tarihli İzmir’in işgali ile ilgili olarak kısaca bilgi veren sayfamız. İzmir’İn Yunanlılar tarafından hangi sebeple nasıl işgal edildi. İZMİR’İN İŞGALİ (15 Mayıs 1919) İtilaf Devletleri Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve çevresini Yunanistan’a vermişti. Yunan hükümeti daha konferansın başında İzmir ve çevresinde Rum nüfusunun Türk nüfusundan daha fazla olduğunu iddia etmişti. Fakat bu

Bilgi Dünyası

Kıbrıs Sorunu Özet

0

Kıbrıs Sorunu nedir, nedenleri nelerdir? Kıbrıs Sorunu’ndaki gelişmeler, sonuçları nedir, Kıbrıs Sorunu özet bilgi. Kıbrıs Sorunu Özet Nedenleri: 1. Yunanistan’ın Kıbrıs’ı ilhak için faaliyetlerini arttırması 2. Doğu Akdeniz’deki SSCB tehdidinin artması 3. Yunanistan’ın Kıbrıs’tan İngiltere’yi çıkartmaya çalışması 4. Doğu Akdeniz’deki Batı Bloku’nun zayıflatılıp, adanın komünist üssü hâline getirilmek istenmesi 5. Oniki Ada’yı alan Yunanistan’ın, Kıbrıs’ı

Bilgi Dünyası Soğuk Savaş

Soğuk Savaşa Geçiş Dönemi

0

Soğuk Savaş dönemine geçiş esnasında neler yaşandı? 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşananlar, soğuk savaşa geçiş özeti. Soğuk Savaşa Geçiş Dönemi II. Dünya Savaşı sonrasında Amerika ve SSCB arasında sürdürülen sürekli gerginlik ve sınırlı çatışma biçimine “Soğuk Savaş” denir. Bu dönemin diğer dönemlerden farkı sıcak çatışmaya girmeden üstünlüğü korumaya çalışmaktı. Bu deyim ilk kez 1947 yılında

Tarih Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Nedir? Sanat Tarihi Hakkında Bilgi

0

Sanat tarihi nedir? Sanat tarihi nasıl başlar? İnsanlık tarihinde sanatın yer nedir? Sanat tarihi ile ilgili genel bilgiler. İnsanlar çok eskiden beri hislerini ve heyecanlarını çeşitli sanat eserleri ile ifade etmişlerdir. İnsanlık tarihi kadar eski olan Sanat Tarihi ile ilgili bilgiler. SANAT, insan yaratıcılığının mimarlık, heykelcilik, resim, edebiyat, müzik, tiyatro gibi çeşitli faaliyetidir. Bunlara «güzel

Biyografi Aşık Veysel

Aşık Veysel Hayatı Özet Kısaca

0

Büyük Türk ozanı Aşık Veysel hayatının özeti. Kısaca Aşık Veysel’in hayatı ile ilgili bilgiler veren sayfamız. Aşık Veysel Şatıroğlu, Şarkışla’nın Sivralan köyünde doğmuştur. Bir çiftçinin oğludur. Yedi yaşında iken geçirdiği çiçek hastalığı sebebi ile kör olmuştur. Sivralan’da aşıkları dineleyerek saz şiirini, saz şairliğini yani aşık olmayı öğrenmiştir. Cumhuriyetimizin onuncu yılında Aşık Veysel Ankara’ya gelmiş ve

Atatürk Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Bütünleyici İlkeler Özet

0

Atatürk’ün temel ilkeleri ve bütünleyici ilkeleri nelerdir? Bütünleyici ilkelerin özellikleri, özeti, hakkında bilgi. BÜTÜNLEYİCİ İLKELER Osmanlılıktan Türk milliyetçiliğine, ümmetten millete, şeriattan laik devlete, kulluktan vatandaşlığa geçiş ve batıl inançlar yerine bilimsel gerçeklerin kabulü; Atatürk ideolojisinin Türk ulusuna kazandırdığı yeni kavramlardır. Bunların oluşması belirlenen temel ilkeler çerçevesinde yapılan devrimler sayesinde olmuştur. Bu ilkeleri, bütünleyici ilkeler adı

Bilgi Dünyası

Türklerde Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi Özet

0

Türklerde Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi nasıldır? Türklerde Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi hakkında özet bilgi. TÜRKLERDE PEYGAMBER VE EHL-I BEYT SEVGİSİ Müslüman olan Türkler, Hz. Muhammed’e (s.a.v) büyük bir sevgi beslemiştir. Onun örnek hayatını yaşamlarında uygulamışlar, ondan kalan her türlü mirasa sahip çıkmışlardır. Topkapı Sarayı‘nda bulunan kutsal emanetlere veren değer bunun bir göstergesidir. Ayrıca

Bilgi Dünyası

Uzayda Doğrultu Kavramı

0

12. sınıf geometri dersi uzayda doğrultu kavramı konu anlatımı. Uzayda doğrultu örnek sorular, açıklamalar, kısa özet. UZAYDA DOĞRULTU KAVRAMI Uzayda bir doğrular kümesi ve bu doğrular kümesinde bir paralellik bağıntısı verilmiş olsun. Paralellik bağıntısına göre birbirine paralel olan doğrular bir denklik sınıfı oluşturur. Şekildeki dikdörtgenler prizmasının kenarlarından geçen ve aynı renkle gösterilen doğrular paraleldir. Paralel

Bilgi Dünyası

Uzayda Üç Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda üç düzlemin birbirine göre durumu, konumu nasıl olabilir? 12. sınıf geometri dersi kısaca konu anlatımı. Uzayda Üç Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda üç düzlem, a- çakışık olabilir. b- paralel olabilir. c- bir doğru boyunca kesişebilir. Bir doğru boyunca kesişen düzlemler düzlem demeti oluşturur. d- bir noktada kesişebilir. e- ikişer ikişer bir doğru boyunca kesişebilir.

Bilgi Dünyası

Uzayda İki Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda iki düzlemin birbirine göre durumu, konumu nasıl olabilir? 12. sınıf geometri dersi kısaca konu anlatımı. Uzayda iki Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda iki düzlem; çakışık, paralel veya bir doğru boyunca kesişir konumda bulunur. Uzayda farklı iki düzlemin bir ortak noktası varsa, bu noktadan geçen bir ortak doğrusu vardır.

Bilgi Dünyası

Uzay Aksiyomları Konu Anlatımı

0

12. sınıf uzayda nokta doğru düzlem ünitesi uzay aksiyomları konusu anlatımı. Uzay aksiyomları kısa özeti, açıklaması. Uzay Aksiyomları a- Uzayda farklı iki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer. Şekildeki A ve B noktalarından bir tek doğru geçer. Bu doğru AB veya d doğrusu diye gösterilir. b- Uzayda herhangi bir doğru üzerinde en az iki

Din İslam - Kabe

İslamda Temel Hak ve Özgürlüklerimiz

0

Din Kültürü 10. sınıf Haklar özgürlükler ve din konusu kısa özeti. Haklar özgürlükler ve din hakkında bilgi. Hak; sözlükte adalet, gerçeğe uygunluk, hukukun gerektirdiği şey anlamlarına gelir. Kur’an’da insaf, görev, sorumluluk, değer, hakların korunması gibi anlamlara gelir. Özgürlük, serbest karar verebilme ve dilediğini seçme hakkına sahip olmaktır. Temel hak ve özgürlükler bütün insanlar için geçerli

Bilgi Dünyası

Abbasiler Dönemi Özet

2

Abbasiler nerede, ne zaman yaşamışlardır? Abbasiler dönemi tarihi, önemli olayları, kısaca özet konu anlatımı. ABBASİLER (750-1258) ***Ebu Müslim’in isyanı ile sona eren Emevi iktidarının yerini, Abbasi soyundan gelenlerin kurduğu Abbasi Devleti almıştır. ***Ebul Abbas Abdullah’tan sonra başa geçen ikinci halife Cafer Mansur döneminde Bağdat şehri kurulmuş ve başkent buraya taşınmıştır. ***Devletin en parlak dönemi olan

Din Hudeybiye Antlaşması

Hudeybiye Antlaşması (Kısaca) Hakkında Bilgi

0

İslam tarihinin en önemli antlaşmalarından birisi olan Hudeybiye Antlaşması ile iligli bilgiler. Hudeybiye antlaşması nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılmıştır. Hz. Muhammed (sav.), Hicretin 6. Yılı 628’de yani Hendek savaşından bir yıl sonra Mekke’ye yakın bir konumda bulunan Hudeybiye köyünde Mekkeli Müşriklerle bir antlaşma yapmak durumunda kalmıştı. Çünkü Mekkeliler, Hz. Peygamberi ve 1500 kişilik

Bilgi Dünyası İsmet İnönü

İnönü Savaşları (Kısaca)

0

Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile ilgili olarak kısaca özet bilgilerin yer aldığı yazımız. İnönü Savaşlarının kısaca özet anlatımı. 1921 yılının ilk aylarında Eskişehir’in batısındaki İnönü mevkiinde yapılan savaşlardır. Birinci İnönü Savaşı. — Çerkez Ethem kuvvetlerinin kendi taraflarına geçmesini fırsat bilen Yunanlılar, vakit geçirmeden, hücuma geçerek Türk cephesini çökertmek istiyorlardı. 6 ocak 1921 ‘de Bursa

Din

Ramazan Bayramı Neden Kutlanır (Özet)

0

Bizlerin milli bayramları haricindeki dini bayramlarından birisi olan Ramazan bayramı neden ve ne zaman kutlanır? RAMAZAN BAYRAMI Ramazan Bayramı, oruç ayı olan Ramazan’ın sonunda kutlanır. Müslümanlar bütün bir ayı oruçlu geçirerek, Yüce Allah’a O’nun istediği şekilde ibadet etmiş olmanın sevincini yaşarlar. Ramazan Bayramına “Şeker Bayramı“da denir. Çünkü bu bayramda gelenlere şeker ikram edilir. Bazı kimseler

Bilgi Dünyası Birleşmiş Milletler San Fransisco Konferansı

Birleşmiş Milletler San Fransisco Konferansı

0

İlk kurucu 50 devletin toplandığı ve Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun ilan edildiği San Fransisco Konferansı hakkında kısa bilgi. Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın ilk kurucu 50 devlet tarafından imzalandığı toplantıdır. Amerika’da San Francisco şehrinde yapılan bu konferans 1945 yılının 25 nisanından 26 haziranına kadar 2 ay sürmüştür. Birleşmiş Milletler’in ilk kuruluş görüşmeleri 1943 yılında Amerika, İngiltere, Rusya arasında

Bilgi Dünyası Lozan Barış Antlaşmasını İsmet Paşa imzalarken çekilmiş meşhur fotoğraf

Lozan Barış Antlaşması Konu Anlatımı

0

Lozan Barış Antlaşması konu anlatımı. Lozan Antlaşmasında görüşülen ve mutabakata varılan konular, kalan pürüzler ve antlaşmanın önemi hakkında bilgiler. LOZAN ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923) Lozan Konferansı’na Türkiye’den başka İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Japonya, Romanya ve Yugoslavya; Boğazlarla ilgili konular üzerinde konuşulduğunda, Sovyetler Birliği ve Bulgaristan katıldı. Konferansta Türkiye’nin isteklerine karşı en çok İngiltere, Fransa ve

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfus Dağılışı Nasıldır?

0

Yurdumuzdaki nüfusun dağılımı nasıldır? Bölge bölge Türkiye’de nüfus dağılışı ile ilgili olarak özet bilgilerin verildiği yazımız. Karadeniz Bölgesi’nde, kıyı şeridi Türkiye’nin en yoğun nüfuslu alanlarından biri olarak dikkatimizi çeker. Özellikle doğu kesiminde yoğunluk, Türkiye ortalamasının birkaç katını bulur. Türkiye’de bir bütün halinde en sık nüfuslanmış olan yer Marmara Bölgesi’dir. Çatalca-Kocaeli yarımadalarında çok daha sık olmak

Bilgi Dünyası

Düzenli Ordunun Kurulması

0

Milli Mücadele esnasında kurulan Düzenli Ordunun kurulma sebepleri ve düzenli ordunun kurulmasının sonuçları özet ve maddeler halinde. DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI Mondros’tan sonra yalnızca Doğu Anadolu’da bazı birlikler ile birkaç yerde küçük askeri üniteler kalmıştı. Düzenli bir Ordu olmadan, sadece Kuvayi Milliye’nin dağınık güçlerine dayanılarak kurtuluş savaşırım kazanılması olanaksızdı. Üstelik Kuvayi Milliye birlikleri giderek zararlı olmaya

Bilgi Dünyası

Timurlular Devletinin Özellikleri

0

Timurlular Devleti ya da Timur İmparatorluğu ile ilgili özet bilgilerin ve özelliklerinin yer aldığı yazımız. XIV. Yüyılın ikinci yarısında Türkistan’da kuruldu, kısa sürede Hindistan’a, Anadolu’ya, Basra Körfezi’ne ve Aral Gölü’nün kuzeyi ile bugünkü Ukrayna’ya kadar genişledi. • Altın Orda Hanlığı ile mücadele ederek yıkılmasına neden oldu. • Ankara Savaşı’nda (1402), Yıldırım Bayezit’i yenen Timur, Anadolu’ya

Bilgi Dünyası TBMM'nin Açıldıktan Sonraki İlk Çalışmaları

Halifeliğin Kaldırılması (Özet)

0

Mustafa Kemal Atatürk ve devrim arkadaşları tarafından yapılan ilk işlerden birisi olan halifeliğin kaldırılması ile ilgili kısa bilgi. Halifelik Osmanlı İmparatorluğu’na Yavuz Sultan Selim’in 1517 yılında Mısır’ı Osmanlı ülkesine katmasıyla geçmişti. Halife olan Osmanlı padişahları, Müslüman ülkelerin halkına ve topraklarına kolaylıkla sahip olunacağı inancını taşıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü zamanında bile, Arap halkının Türklerle birlikte

Bilgi Dünyası

Menteşeoğulları Beyliği (Özet Bilgi)

0

Uzun yıllar Güneybatı Anadolu’da hüküm sürmüş bir Anadolu beyliklerinden birisi olan Menteşeoğulları Beyliği ile ilgili özet bilgilerin yer aldığı yazımız. MENTEŞEOĞULLARI, Anadolu Türk beyliği (1280-1424). Kurucusu Menteşe Bey’dir. Güneybatı Anadolu’ da egemenlik kurdu. Menteşe Beyliği’ ni kuran Türkmenlerin, Bizans Donanması’na ait gemileriyle korsanlık yaptıkları kabul edilir. Muğla ve yöresi 1261’den sonra kıyıdan başlayarak Türkler tarafından

Bilgi Dünyası Anadolu Selçuklu Devleti Haritası

Anadolu Selçuklu Devleti Konu Özeti

0

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu, gelişmesi , büyümesi, yaptığı savaşlar, haçlı seferleri ve yıkılışı ile ilgili genel bilgiler ve konuların kısa özetleri Selçukluların Anadolu’yu almasından sonra, burada Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. Bu devlet 1077’den 1308’e kadar 231 yıl sürmüştür. 1074 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan’ın oğlu Melikşah, amcasının oğlu Kutalmışoğlu Süleyman Bey’i, Anadolu’da Kızılırmak’ın batısında

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmede Küçük Boy Kuramlar

0

Toplumsal değişmeyi açıklayan küçük boy kuramlar nelerdir? Küçük boylar kuramının açıklaması, yaklaşımları, hakkında bilgi. Toplumsal Değişmede Küçük Boy Kuramlar Küçük boy kuramlar, toplumsal değişmeyi grup etkinliklerine ve psikolojik öğelere bağlayan kuramlardır. Bu kuramlara göre toplumsal değişme, birey – grup – toplum çizgisini izler. • Gruba dayanan modeller, toplumdaki değişmeyi anlamak için gruptaki değişmeyi anlamak gerektiğini

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmede Orta Boy Kuramlar

0

Toplumsal değişmeyi açıklayan orta boy kuramlar nelerdir? Orta boylar kuramının açıklaması, yaklaşımları, hakkında bilgi. Toplumsal Değişmede Orta Boy Kuramlar Orta boy kuramlar; ekonomik, siyasal ya da kültürel değişmelerin sonuçlarını ve etkilerini 30, 40, 50 yıllık dönemler içinde ele almışlardır. Orta boy kuramlar, toplumun bütünündeki değişmeyi değil, tam tersine toplumsal yapıyı oluşturan unsurlardaki farklılaşmaları konu alır. Orta

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmede Büyük Boy Kuramlar

0

Toplumsal değişmeyi açıklayan büyük boy kuramlar nelerdir? Büyük boylar kuramının açıklaması, yaklaşımları, hakkında bilgi. Toplumsal Değişmede Büyük Boy Kuramlar Büyük boy kuramlar, toplumları bütün insanlık tarihi içinde ele alır. İnsanlığın doğuşundan günümüze kadar meydana gelen değişmeleri açıklamaya çalışır. Büyük boy kuramların amacı, insanlık tarihinin gelişme yasalarını bulmaktır. Bu kuramlardan kimi organizma, kimi evrim, kimi de

Bilgi Dünyası

Denizatı (Seahorse) İle İlgili İngilizce Hikaye

0

Denizatı, hayvanlar konulu çocuklar için ingilizce hikaye örneği. Denizatı İle İlgili İngilizce Hikaye özeti Denizatı (Seahorse) İle İlgili İngilizce Hikaye Seahorses All of the fish under the sea had bright colors, swishy tails and fins and could blow big bubbles. Some had stripes, others had patches and some were brilliant and shiny. Sam, a seahorse,

Bilgi Dünyası

Ayı (Bear) İle İlgili İngilizce Hikaye

0

Ayılar, hayvanlar konulu çocuklar için ingilizce hikaye örneği. Ayı İle İlgili İngilizce Hikaye özeti Ayı (Bear) İle İlgili İngilizce Hikaye; Bears like honey, but not bees! Bruce was a big bear that lived in the Highlands of Scotland. He was covered with dark brown hair, had four large paws, a wet nose on the end

Bilgi Dünyası

Karadeniz Bölgesi Özellikleri

0

Karadeniz bölgesi genel özelliklerini kısa bir şekilde derlenip toparlanmış hali. Karadeniz Bölgesi yurdumuzun kuzey kesimini kaplar. Doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Aşağı Sakarya ovasına kadar, Karadeniz kıyısı boyunca uzanır. Batıda Marmara Bölgesi’ne, güneyde de, İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’ne komşudur. Yüzölçümü 141.155 km2‘dir. Dağlık bir bölgedir. Kuzey Anadolu Dağları bu bölgeyi iki sıra

Bilgi Dünyası

Dağlar Nasıl Oluşmuştur?

0

Dağlar hakkında kısa özet bilgiler. Dağlar nasıl oluşmuştur bu konu hakkında da kısa ve özet bilgiler Dağ, çevresindeki yüzey şekillerine oranla, daha yüksekçe olan toprak kitleleridir. Dağlar, genellikle, uzun kıvrımlar, dağ zincirleri halinde uzanırlar. Dikkat edilecek olursa, dünyadaki başlıca dağ zincirlerinin, kuzey-güney, doğu-batı doğrultularında uzandığı görülür. Kuzey-güney doğrultusundaki dağlar Büyük Okyanus’u sınırlar; doğu-batı doğrultusundaki dağlar

KİTAP

Tolstoy – Diriliş Kısa Özeti

0

Lev Tolstoy’un klasik romanı Diriliş’in kısa özeti. Zengin, yakışıklı, şımarık ve bencil Prens Nehlyudov, teyzelerinde konuk kaldığı bir gece sorumsuz bir iştahla hizmetindeki yetim köylü kızı Katyuşa’yı baştan çıkarır, bıkarıp gider. İkinci karşılaşmaları altı yıl sonra bir duruşma salonunda olur. Jüri üyesi Nehlyudov, kötü yollara düşmüş Katyuşa’nın adam öldürmek suçuyla cezalandırılmasına tanık olur. Prens Nehlyudov