Browsing: özetleri

Biyografi Orhan Kemal

Orhan Kemal Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği ve Kitaplarının Kısa Özetleri

0

Orhan Kemal kimdir? Büyük yazarlarımızdan Orhan Kemal Hayatı, biyografisi, eserleri, edebi kişiliği ve kitaplarının kısa özetleri Orhan Kemal; yazardır (15 Eylül 1914, Ceyhan, Türkiye – 2 Haziran 1970, Sofya, Bulgaristan). Asıl adı: Mehmet-Raşit Öğütçü. Hukukçu Abdülkadir Kemali’nin oğludur. 1930’larda Adana’ da kurduğu Ahali Cumhuriyet Fırkası hükümet tarafından kapatılınca Suriye’ ye geçmek zorunluluğunu duyan baba, ailesini de

Biyografi Aziz Nesin

Aziz Nesin Kimdir? Hayatının Dönemleri ve Eserleri Hakkında Bilgi

0

Aziz Nesin kimdir? Zübük gibi herkesin bildiği bir eserin yazarı olan Aziz Nesin’in hayatının dönemleri ve eserleri hakkında bilgi. Aziz Nesin’in hayatı 20 Aralık 1925 tarihinde Heybeliada’da dünyaya gelen Aziz Nesin’in baba tarafının dolayısıyla aslen Giresun’lu olduğu ve sonrasında İstanbula’a göç ettiği öğrenilmektedir. Babasının İstanbul’a gelişinden sonra burada bahçıvanlık mesleğiyle uğraşması ve bir süre sonra da

Biyografi Vatan Şairi Namık Kemal'in Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserlerinin Özetleri

Vatan Şairi Namık Kemal’in Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserlerinin Özetleri

0

Namık Kemal kimdir? Namık Kemal hayatı, biyografisi, eserleri, oyunları, eserlerinin kısa özetleri hakkında bilgi. Namık Kemal; şair ve yazardır (21 Aralık 1840, Tekirdağ – 2 Aralık 1888, Sakız Adası). Asıl adı: Mehmet Kemal. Annesi küçük yaşta ölünce dedesi vali Abdüllatif Paşa’nın yanında büyütüldü; onun çeşitli illerdeki (Kars, Sofya…) görevi sırasında özel hocalar önünde yetişti, zamanının kültürlü

Biyografi Fakir Baykurt

Fakir Baykurt Hayatı ve Önemli Eserlerinin Kısa Özetleri

0

Fakir Baykurt kimdir? Ünlü yazar Fakir Baykurt’un hayat hikayesi, eserleri, kitaplarının kısa özetleri, Fakir Baykurt hakkında bilgi. Fakir Baykurt; yazardır (Burdur/Akçaköy 1929 – 11 Ekim 1999, Essen). Gönen Köy Enstitüsü’nü bitirdi (1948). Beş yıl köylerde öğretmenlik yaptıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nü bitirerek ortaöğretim kademesine geçti (1955). Romanlarına yan çevre olacak kasaba yaşamını ortaokul öğretmenliği yıllarında tanıdı

Biyografi Ziya Gökalp

Ziya Gökalp Hayatı, Düşünceleri ve Eserlerinin Kısa Özetleri

0

Ziya Gökalp kimdir? Ziya Gökalp’in hayatı, detaylı biyografisi, kitapları, eserlerinin konuları, kısaca özetleri. Ziya Gökalp; şair ve yazar, düşünür (Diyarbakır 1876-İstanbul 1924). Doğduğu kentte öğrenime başladı (askeri rüşdiye, mülkiye idadisi), amcasından Arapça ve Farsça dersleri aldı, sınavla girdiği idadide (lise) bir gençlik bunalımı sırasında canına kıyma düşüncesiyle başına sıktığı kurşundan kurtarılarak (1894) kendisine bakan Dr.

Ders Konuları Türkçe

8. Sınıf Türkçe Konuları

0

8. Sınıf Türkçe Konuları anlatımı, özetleri. 8. sınıf Türkçe dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. DİLBİLGİSİ Fiilimsiyle,fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farklar Fiilimsi Çeşitleri Fiilimsileri özelliklerine uygun kullanma Fiilimsiye bağlı kelime ve kelime grupları Fiilimsi konusunu tekrar çalışması Cümlenin temel ögeleri Cümlenin yardımcı ögeleri Cümlede vurgu Fiillerin çatı özellikleri (Öznesine göre)

Ders Konuları Coğrafya

9. Sınıf Coğrafya Konuları

0

9. Sınıf Coğrafya Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Coğrafya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. DOĞAL SİSTEMLER Dünya Hangi Doğal Unsurlardan Oluşur? Doğa ve İnsan Etkileşimi Doğal Ortamlar ve Coğrafya Harita ve Kullanım Amaçları Haritacılık Tarihi Türk Bilim Adamlarının Haritacılığa Katkıları Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Küresel Konumlandırma Sistemi Projeksiyonlar ve Özellikleri

Ders Konuları

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular İNSAN VE DİN 1. İnsanın Evrendeki Konumu 2. İnsanın Doğası ve Din 3. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi 4. İnanmanın Çeşitli Biçimleri 4.1. Tek Tanrıcılık (Monoteizm) 4.2. Çok Tanrıcılık (Politeizm) 4.3.

Ders Konuları

10. Sınıf Dil Anlatım Konuları

0

10. Sınıf Dil Anlatım Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf Dil Anlatım dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. SUNUM, TARTIŞMA, PANEL 1. Sunum Atatürkçü Düşünce Sistemi – Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi 2. Tartışma 3. Panel ANLATIM VE ÖZELLİKLERİ 1. Anlatıma Hazırlık 2. Anlatımda Tema ve Konu 3. Anlatımda Sınırlandırma 4. Anlatımın ve

Ders Konuları

11. Sınıf Dil Anlatım Konuları

0

11. Sınıf Dil Anlatım Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Dil Anlatım dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Metinlerin Sınıflandırılması ÖĞRETİCİ METİNLER 1. Mektup 2. Günlük (Günce) 3. Anı (Hatıra) * Atatürk’le ilgili anılar 4. Biyografi (Hayat Hikâyesi), Otobiyografi * Atatürk’ün Kişiliği ve Özellikleri 5. Gezi Yazısı (Seyahatname) 6. Sohbet (Söyleşi)

Ders Konuları

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, İNSAN VE KADERİ 1. Kader ve Kaza Kavramları 2. İnsan İradesi ve Kader 3. Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar 3.1. Ecel ve Ömür 3.2. Hayır ve Şer 3.3. Afet 3.4. Sağlık ve Hastalık 3.5.

Ders Konuları

11. Sınıf Sosyoloji Konuları

0

11. Sınıf Sosyoloji Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Sosyoloji dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1.Sosyolojinin Alanı Sosyoloji ve Toplum Sosyolojinin Doğuşu Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri BİREY VE TOPLUM 1.Sosyalleşme Süreci Sosyalleşme Kavramı ve Unsurları Sosyalleşme Serüveni 2.Toplumsal İlişkiler Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık Toplumsal Değerler, Normlar ve Toplumsal Kontrol

Ders Konuları

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları DÜNYA HAYATI VE AHİRET 1.Hayat Amaçsız Değildir 2.Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir. 4. Ahirete Uğurlama 4.1. Cenaze Namazı 4.2. Kur’an ve Mevlit Okumak 4.3. Dua Etmek ve

Kitap Özetleri

Aristoteles’in Eserleri Kısa Özetleri

0

Ünlü Antik Yunanistan’ın büyük filozofu Aristoteles’in başlıca bilinen eserlerinin kısa özetleri, eserleri ile ilgili bilgi. Aristoteles’in başlıca eserlerinin özetleri: Ahlat (Ethika), Ahlak üzerine üç kitabından, yalnız Ethika Nikomakheia (Nikomakhos Ahlakı)’nın doğrudan doğruya kendisinin olduğu kabul edilir. Kitapta ahlaklı olmak, “insan için iyi olan şeylere bizi yaklaştıran eylemleri bilinçli olarak yapmak” biçiminde tanımlanır. Ahlaktan pozitif bilimler

Biyografi Sophokles

Sophokles Hayatı ve Eserleri

0

Sophokles kimdir? Antik Çağ Yunan Tragedya yazarı Sophokles hayatı, biyografisi, eserlerinin kısa özetleri, şiirleri hakkında bilgi. Sophokles; Antik Çağ Yunan tragedya şairidir (Atina/Kolonos İÖ 496-494 ?-Atina İÖ 406). Varlıklı bir ailenin olanakları içinde yetişti, eksiksiz bir eğitimden geçti, ilgi duyduğu her alanda özel dersler alma yolunu kullandı; sağlıklı sporculuğu, yakışıklı vücudu, müzik bilgisi ve kendine

KİTAP Sait Faik Abasıyanık

Sait Faik Abasıyanık Eserleri

0

Sait Faik Abasıyanık’a ait kitaplar, romanları, hikayeleri, yazıları ve eserlerinin tanıtımı. Sait Faik Abasıyanık eserleri hakkında bilgi.    SAİT FAİK ABASIYANIK Öykü ve roman yazarı, şair Doğum : 23 Kasım 1906 Ölüm : 11 Mayıs 1954 BİYOGRAFİSİ ESERLERİ ROMANLARI Medarı Maişet Motoru  1944 Kayıp Aranıyor  1953 HİKAYELER Alemdağ’da Var Bir Yılan  1954 Az Şekerli  1954 Havada Bulut

Biyografi knut hamsun

Knut Hamsun Hayatı ve Eserleri

0

Knut Hamsun Kimdir? Knut Hamsun hayatı, biyografisi, eserleri, kitapları ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Açlık ve Dünya Nimeti kitap özeti. Knut Hamsun Kimdir? Knut Pedersen Hamsun; Norveçli yazardır (Lom/Garmostraet 1859-Grimstad/Nörkholm 1952). Düzenli öğrenim göremedi. İki kez ABD’ye giderek daha uygun fırsatlar aradı, kendini yetiştirdi, hazırladı. İlk romanı Açlık (Sult) ile 1890 geniş ilgi gördü. 1920

Biyografi Halide Edip Adıvar

Halide Edip Adıvar Hayatı – Eserleri ve Kısa Özetleri

0

Halide Edip Adıvar Kimdir? Halide Edip Adıvar hayatı, biyografisi, eserleri, eserlerinin kısa özetleri hakkında bilgi. Halide Edip Adıvar Hayatı Halide Edip Adıvar; yazardır (İstanbul 1884-ay.y. 1964). İstanbul Amerikan Kız Koleji’ni bitirdi. O günlerin ünlü aydınlarından özel dersler aldı ve matematikçi Salih Zeki ile evlendi (1901). Bu yüzden İkinci Meşrutiyet’in (1908) canlandırdığı basın dünyasında ilk yazılarını

Bilgi Dünyası 10. Sınıf Psikoloji Konuları

10. Sınıf Psikoloji Konuları

0

10. Sınıf Psikoloji Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf Psikoloji dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. 10. Sınıf Psikoloji Konuları PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM A. Psikolojinin İlgi Alanları, Konular, Örnekler – Psikolojinin Bilim Dalı olma süreci -Bilimsel Psikolojinin oluşmasına katkıda bulunanlar – Bilimsel Psikolojinin kurulması ve ekoller dönemi B. Psikolojinin Bilim Dalı Olma Süreci

Ders Konuları

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf İnkılap dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. ALLAH İNANCI 1. Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri 2. Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir. 3. İnsanın Allah’la İletişim 3.1. Dua 3.2.İbadet 3.3 Tövbe 3.4. Kur’an Okuma 4. Temel İnanç Esasları 4.1.

Ders Konuları

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. ZEKAT, HAC VE KURBAN İBADETİ 1. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? 2. Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar 3. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi 4.Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?

Kitap Özetleri William Shakespeare

William Shakespeare Eserlerinin Kısa Özetleri

0

William Shakespeare’e ait olan Hamlet, Antonius ile Kleopatra, Kral Lear, Macbeth, Romeo ve Juliyet ve Othello adlı eserlerin kısaca özetleri. William Shakespeare Eserlerinin Kısa Özetleri Antonius ile Kleopatra, on yıllık bir zaman diliminin olaylarını sergileyen oyun, 42 sahneden oluşursa da perde bölümlerine ayrılmadığı için sonradan emek katan yazarlar tarafından düzenlendi. Genellikle karışık, kopuk, değişik teknikte

Ders Konuları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları

0

11. Sınıf İnkılap Tarihi Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf İnkılap dersine ait işlenecek, araştırılıp öğrenilecek konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL 1. MUSTAFA KEMAL’İN AİLESİ VE YAŞADIĞI ÇEVRE Selanik Kenti: Osmanlı Devleti’nin Batılı Yazarlar 2. MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM HAYATI 3. MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATININ GELİŞİMİ Mustafa Kemal’i Etkileyen Şehirler Mustafa Kemal’i

Hikayeler / Masallar Kırmızı Başlıklı Kız

Grimm Kardeşlerin Masalları – Resimleri

0

Alman Jacob ve Wilhelm Grimm kardeşlerin toplamış oldukları hikaye / masallardan en bilinenleri. Grimm Kardeşlerin Masalları Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler: Dünyada en fazla bilinen masallardan birisidir. Dünyalar güzeli Pamuk prensesin hikayesinde kötü kalpli cadı üvey annesinin türlü entrikalarından kaçan ve ormanda yaşayan 7 cücelere sığınması ve akabinde gerçekleşen olaylar anlatılır. Rapunzel: Çooook uzun saçları

Biyografi

Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı ve Eserleri

1

Faruk Nafiz Çamlıbel kimdir? Faruk Nafiz Çamlıbel hayatı, biyografisi, eserleri, kısa özetleri, hakkında bilgi. Faruk Nafiz Çamlıbel; şairdir (İstanbul 1898 – Fethiye/Samsun gemisi 1973). Tıp öğrenimini bırakarak edebiyata bağlandı (ilk şiiri 1915), aruz ve hece ölçülerini aynı yatkınlıkla kullanan aşk duygularını etkiyle dile getiren bir yetenek olarak Hece Şairleri içinde öne geçti. Sürekli savaşlarla dolu bunalım

Bilgi Dünyası

10. Sınıf Tarih Konuları

2

10. Sınıf Tarih Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf Tarih dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453) 1. Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453) 1. XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa 2. Kayıların Anadolu’ya gelişi ve yerleşmesi a. Kayılar Anadolu’da b. Beylikten Devlete c. İlk Osmanlı Fetihleri 3. Balkanlardaki Fetihler

Ders Konuları

8. Sınıf İngilizce Tarihi Konuları

0

8. Sınıf İngilizce Tarihi Konuları anlatımı, özetleri. 8. sınıf İngilizce Tarihi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. UNIT 1 FRIENDSHIP Friend ship rules UNIT 2 ROAD TO SUCCESS Study Skills UNIT 3 IMPROVING ONE ’S LOOKS Body Care UNIT 4 DREAMS Sweet Dreams UNIT 5 ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC The

Bilgi Dünyası

9. Sınıf Biyoloji Konuları

0

9. Sınıf Biyoloji Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Biyoloji dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1.1. Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji 1.2. Canlıların Ortak Özellikleri Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farklar hücresel yapı, beslenme, solunum, boşaltım, hareket, uyarılara tepki, uyum, üreme, büyüme ve gelişme Metabolizma kavramı Hareket kavramının tek

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Dil Anlatım Konuları

0

12. Sınıf Dil Anlatım Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Dil Anlatım dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. SANAT METİNLERİ 1. Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri 2. Sanat Metinleri 2.1. Fabl 2. 2. Masal 2. 3. Hikâye (Öykü) 2.4. Roman * Vatan ve millet sevgisi * Birleştirme bütünleştirme gücü 2.5. Tiyatro 2.6. Şiir SÖZLÜ

Bilgi Dünyası

9. Sınıf Dil Anlatım Konuları

0

9. Sınıf Dil Anlatım Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Dil Anlatım dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim * Basın Hürriyeti 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil – Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1.Dillerin Sınıflandırılması 2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve

Ders Konuları

6. Sınıf İngilizce Konuları

0

6. Sınıf İngilizce Konuları anlatımı, özetleri. 6. sınıf İngilizce dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. FAMILY 1-simple present tense “ to be “ a-olumlu b-olumsuz c-soru cümleleri 2-have got, has got a-olumlu b-olumsuz c-soru cümleleri 3-colours 4–possessive pronouns and adjectives a-possessive ‘s HOBBIES AND INERESTS 1-simple present tense a-olumlu b-olumsuz c-soru cümleleri

Ders Konuları

12. Sınıf Mantık Konuları

0

12. Sınıf Mantık Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Mantık dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. MANTIĞA GİRİŞ A.Doğru Düşünme nedir? 1. Temel Kavramlar 2. Akıl İlkeleri B. Mantığın Uygulama Alanları 1. Mantık ve Pratik Yaşam 2. Mantık ve Teknik 3. Mantık ve Bilim 4. Mantık ve Felsefe KLASİK MANTIK A. Kavram ve

Ders Konuları

11. Sınıf Felsefe Konuları

0

11. Sınıf Felsefe Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Felsefe dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? 1-Felsefenin Anlamı 2-Felsefenin Alanı 3-Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu (İşlevi) B-Felsefe Hikmet İlişkisi C-Felsefi Düşüncenin Nitelikleri Ç-Felsefede Tutarlılığın Önemi D-Felsefe ve Yaşam İlişkisi E-Felsefe Dil İlişkisi BİLGİ FELSEFESİ A-Bilginin Oluşum Süreci B-Bilgi Türleri 1-Bilimsel

Bilgi Dünyası

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. MELEK VE AHİRET İNANCI 1. Varlıklar Âlemi 2. Meleklere İman 2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri 2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı 3. Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan 4. Şeytanın

Ders Konuları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 1. Peygamber ve Peygamberlere İman 1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri. 1.2. Peygamberlerin Nitelikleri 1.3. Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amaçları 2. İlahi Kitap ve İlahi

Ders Konuları islam

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. ALLAH İNANCI 1. İnsan Akıllı ve İnanan Bir Varlıktır 2. Evrende Bir Düzen Vardır 3. Allah Vardır ve Birdir 4. Çalışırım, Allah’ın yardımına Güvenirim ve Başarırım 5. İhlas Suresi

Ders Konuları

12. Sınıf Coğrafya Konuları

0

12. Sınıf Coğrafya Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Coğrafya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. DOĞAL SİSTEMLER Sıradışı Doğa Olayları Yarından Sonra BEŞERÎ SİSTEMLER İlk Kültür Merkezleri Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE Türkiye’de Bölge Sınıflandırması Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi Ulaşım Sistemeri ve Kalkınma Türkiye’de

Ders Konuları Coğrafya

10. Sınıf Coğrafya Konuları

0

10. Sınıf Coğrafya Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf Coğrafya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. DOĞAL SİSTEMLER Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? Kayaçlar Yeryüzü Şekillerinin Oluşumunu Nasıl Etkiler? Su Kaynakları Nelerdir? Denizler ve Okyanuslar Göller Akarsular Yer Altı Suları ve Kaynaklar Toprak Nasıl Oluşur? Topraklar Nasıl Sınıflandırılır? Yeryüzünde Bitki Topluluklarının Dağılışı BEŞERÎ SİSTEMLER

Bilgi Dünyası

11. Sınıf Coğrafya Konuları

0

11. Sınıf Coğrafya Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Coğrafya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. DOĞAL SİSTEMLER Biyoçeşitlilik Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışı Ekosistemlerdeki İşleyiş Besin Zinciri Madde Döngüleri BEŞERÎ SİSTEMLER Nüfus ve Nüfus Politikaları Şehirlerin Fonksiyonları Şehirlerin Etki Alanları Büyük Şehirlerin Kurulduğu Yerler Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörleri Arasındaki Etkileşim Doğal Kaynaklar MEKÂNSAL

Bilgi Dünyası

5. Sınıf İngilizce Konuları

0

5. Sınıf İngilizce Konuları anlatımı, özetleri. 5. sınıf İnkılap dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. COUNTRIES: My Country Greeting people informally and Formally Introducing yourself and other people REGIONS: My Region Asking for and giving information anout region Describing geographical locations and features Asking and talking about places CITIES: Capital Cities Describing

KİTAP Atatürk Geometri Kitabı

Atatürk’ün Eserleri

0

Mustafa Kemal Atatürk’e ait kitaplar, yazılar ve eserlerinin tanıtımı. Atatürk eserleri hakkında bilgi. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK  Devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.  Doğum : 1881  Ölüm : 10 Kasım 1938  BİYOGRAFİSİ  RESİMLERİ  SÖZLERİ  RESİMLİ SÖZLERİ Mustafa Kemal Atatürk’ün Eserleri   Atatürk’ün Bursa Nutku 5 Şubat 1933   Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku  29 Ekim 1933   Atatürk’ün

Bilgi Dünyası

Cenap Şahabettin Eserleri

0

Cenap Şahabettin’e ait kitaplar, romanları, hikayeleri, yazıları ve eserlerinin tanıtımı. Cenap Şahabettin eserleri hakkında bilgi.  CENAP ŞAHABETTİN Şair ve yazar Doğum : 21 Mart 1870 Ölüm : 13 Şubat 1934 BİYOGRAFİSİ ESERLERİ DÜZ YAZI   Hac Yolunda  1909   Evrak-ı Eyyam  1915   Afak-ı Irak  1917 Avrupa Mektupları (1919) Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryaki

Bilgi Dünyası

El Harezmi Eserleri

0

El Harezmi’ye ait kitaplar, çalışmalar, yazıları ve eserlerinin tanıtımı. El Harezmi eserleri hakkında bilgi.  EL HAREZMİ Bilimadamıdır Doğum : 780 civarı Ölüm : 835 – 850 arası BİYOGRAFİSİ MATEMATİK ALANINDAKİ ESERLERİ    El- Kitab’ul Muhtasar fi’l Hesab’il Cebri ve’l Mukabele    Kitab al-Muhtasar fil Hisab el-Hind    El-Mesahat ASTRONOMİ ALANINDAKİ ESERLERİ Zîc-ul Harezmî   Kitab

KİTAP

Refik Halid Karay Eserleri

0

Refik Halid Karay’a ait kitaplar, romanları, hikayeleri, yazıları ve eserlerinin tanıtımı. Refik Halid Karay eserleri hakkında bilgi.  REFİK HALİD KARAY Yazardır. Doğum : 15 Mart 1888 Ölüm : 18 Temmuz 1965 BİYOGRAFİSİ ESERLERİ ROMANLARI Anahtar  1949 Ay Peşinde  1922 Ayın On Dördü  1980 Bu Bizim Hayatımız  1950 Bugünün Saraylısı  1954 Çete  1940 Dişi Örümcek  1953 Dört Yapraklı

Bilgi Dünyası

Jules Verne Eserleri

0

Jules Verne’a ait kitaplar, romanları, hikayeleri, yazıları ve eserlerinin tanıtımı. Jules Verne eserleri hakkında bilgi.  JULES VERNE Yazar ve Gezgindir. Doğum : 8 Şubat 1828 Ölüm : 24 Mart 1905 BİYOGRAFİSİ   ESERLERİ ROMANLARI 80 Günde Devri Alem Le Tour du monde en quatre-vingts jours 1873 Ablukadan Geçiş Altın Volkanı Le Volcan d’or 1906 Antillere Seyahat Ayın

KİTAP

Reşat Nuri Güntekin Eserleri

0

Reşat Nuri Güntekin’e ait kitaplar, romanları, hikayeleri, yazıları ve eserlerinin tanıtımı. Reşat Nuri Güntekin eserleri hakkında bilgi. Reşat Nuri Güntekin Romancı, öykücü, oyun yazarı Doğum : 25 Kasım 1889 Ölüm : 7 Aralık 1956 BİYOGRAFİSİ ESERLERİ ROMANLARI Acımak  1928 Akşam Güneşi  1926 Ateş Gecesi  1942 Bir Kadın Düşmanı  1927 Çalıkuşu  1922 Damga  1924 Değirmen  1944 Dudaktan Kalbe

Bilgi Dünyası

Halid Ziya Uşaklıgil Hayatı ve Eserleri

0

Halid Ziya Uşaklıgil kimdir? Halid Ziya Uşaklıgil hayatı, biyografisi, eserleri, kitaplarının kısa özetleri, hakkında bilgi. Halid Ziya Uşaklıgil; yazardır (İstanbul 1866-ay.y. 1945). İzmir Rüştiyesi’ndeki öğrenimini Fransızca öğretim yapılan Katolik okulunda sürdürdü, özel derslerle yabancı dil bilgisini geliştirdi, Fransızca öğretmenliği yaptı, Osmanlı Bankası’nda çalıştı, dergi ve gazete işini deneti (Nevruz, 1884; Hizmet, 1886). Reji örgütünün (tütün

Bilgi Dünyası

İbrahim Şinasi Kimdir?

0

İbrahim Şinasi kimdir? İbrahim Şinasi hayatı, biyografisi, eserlerinin kısa özetleri, eserleri hakkında bilgi. İbrahim Şinasi; şair ve yazar (İstanbul 1826-ay.y. 1871). Babasını yitirdiği zaman (1828) iki yaşlarında olduğu için anasının ve yakınlarının gözetiminde büyüdü, mahallesinin okulunda öğrenime başladı. Ortaöğretim kurumları bulunmadığı için çocuk yaşta Tophane Kalemi’ne memur oldu, yetim çocuklara gösterilen ilgi ve sevecenlikle oradaki

Biyografi

Charles Baudelaire Hayatı ve Eserleri

0

Charles Baudelaire kimdir? Charles Baudelaire hayatı, biyografisi, eserlerinin kısa özetleri, şiirleri hakkında bilgi. Charles Baudelaire; Fransız şairidir (Paris 1821-ay. y. 1867). Orta öğrenimini Lyon’da ve üvey babasının görevlendirildiği (1836) Paris’te yaptı. Dışarıdan sınavlara girerek Louis-Le-Grand Lisesi’ni bitirdi (1840). Hukuk Fakültesi’nin ilk yılında başlayan başıboş ve dağınık bohem yaşantısı ise ölümüne kadar sürdü. Edebiyatçı olma konusundaki

Bilgi Dünyası Kemal Tahir

Kemal Tahir Hayatı – Eserleri ve Kısa Özetleri

0

Kemal Tahir kimdir? Kemal Tahir hayatı, biyografisi, eserleri, eserlerinin kısa özetleri hakkında bilgi. Kemal Tahir; yazardır (İstanbul 1910 – ay. y. 1973). Soyadı: Demir. Özyaşamsal öğelerinin doğruya en yakın biçimi ölümünden sonra çıkan iki ciltlik Bir Mülkiyet Kalesi eserindendir (1977). Galatasaray Lisesi’nde ancak lise onuncu sınıfına kadar okudu; babasıyla anlaşıp geçinemediği için de ekmeğini çıkarabilmek

1 2