Browsing: paralel

Bilgi Dünyası

Paralel Bağlı Dirençler

0

Paralel bağlı direnç nedir, nasıl hesaplanır? Paralel bağlı dirençlerin özellikleri, hesaplanması, konu anlatımı. Paralel Bağlı Dirençler Eğer birkaç elektrik lambası, her lambadan geçen elektronlar ayrı bir yoldan akacak şekilde bir bataryaya bağlanmışsa buna paralel bağlı direnç denir. Elektrik akımı elektronların, yani atomların en dış kısımlarını meydana getiren ufak taneciklerin taşıdığı elektriğin akmasıdır. Paylarına düşenden daha

Bilgi Dünyası

Üreteçlerin Seri ve Paralel Bağlanması

0

Üreteçlerin seri ve paralel nasıl bağlanırlar? Üreteçlerin seri ve paralel bağlanması şemaları, formülleri, konu anlatımı. ÜRETEÇLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ Üreteçler istenilen amaca (akım şiddeti, kullanım süresi vb.) göre değişik şekillerde bağlanabilir. Seri bağlı üreteçler Üreteçler daha büyük akım elde edebilmek için seri bağlanırlar. Devreden geçen akım üreteçler özdeş ise Paralel bağlı üreteçler Üreteçler paralel bağlanacaksa emk’ları

Bilgi Dünyası

Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması

0

Elektrik dirençlerin bağlanma şekilleri nasıldır? Paralel ve seri bağlama nasıl yapılır, şemaları ve formülleri. DİRENÇLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ Seri Bağlama Devre elemanlarının uçları arasındaki potansiyel farklarının toplamı üretecin potansiyel farkına eşittir. Devre elemanlarından geçen akım şiddetleri eşittir. Devrenin eşdeğer direnci Paralel Bağlama Dirençlerin her iki ucu da ortak olduğu için, potansiyel farkları eşittir. Dirençler üzerinden geçen

Bilgi Dünyası

Paralel Nedir?

0

Matematiksel bir terim olan paralel nedir ve ne anlama gelmektedir? Paralelin tanımı ve özellikleri ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. PARALEL [Koşut] Birbirine kavuşmadan uzayıp giden, aralarındaki uzaklık hiç değişmeyen çizgilere geometride «paralel» (koşut) denir. Yer yuvarlağının üzerinde çizildiği tasarlanan, ekvatora koşut çemberler de bu adla anılır. Çizgiler gibi yüzeyler de birbirine paralel olabilir.

Bilgi Dünyası

Paralel Daireleri Nedir?

0

Paralel daireleri nedir? ne işe yararlar ve pararlel dairelerinin özellikleri örnekler ile anlatıldığı yazımız. PARALEL DAİRELERİ • Kutuplardan eşit uzaklıktan geçtiği kabul edilen çembere Ekvator denir. Ekvator, Yer’i iki eşit yarım küreye bölen en büyük çemberdir. • Ekvator’dan itibaren kutuplara doğru birer derece aralıklarla çizilen birbirine paralel dairelere, paralel daireleri denir. Bunların sayısı (90 tanesi

Bilgi Dünyası

Paralel ve Meridyenlerin Özellikleri

0

Paralel ve meridyen daireler nerelerde bulunur, özellikleri nelerdir? Paralel ve meridyenlerin maddeler halinde özellikleri, hakkında bilgi. Paralel Daireleri Ekvatora paralel olarak birer derecelik açılarla çizildiği varsayılan dairelerdir. Özellikleri: 1- Birer derece aralıklarla çizilirler. 90 tanesi kuzeyde, 90 tanesi güneyde olmak üzere 180 tanedir. 2- Ekvator 0 ° başlangıç paraleli olup, en uzun olandır. (40.000. km.)

Bilgi Dünyası

Bağlantı Nedir (Elektrik)

0

Elektrikte bağlantı nedir? Bağlantı çeşitleri nelerdir ve seri, paralel ve diğer bağlantı çeşitlerinin şekilleri hakkında bilgi. İki elektrik elemanının devresinin ya da aygıtının arka arkaya birleştirilmesine bağlantı denir. Bu birleşmeyi sağlayan iletken tel, parça, devre ya da aygıta bağlantı elemanı denir. İki kablonun birbirine bağlandığı ek yeri de bir bağlantıdır. Bağlama, amaca yönelik olmak üzere

Bilgi Dünyası

Meridyen Nedir

0

Merdiyen nedir? Merdiyenler hakkında bilgi. Merdiyenin tanımı ve mantığı hakkında bilgi. Greenwich merdiyeni ne işe yarar? Dünya üzerinde bir noktanın yerini belirtmek için yer yuvarlağı üzerine çeşitli dairelerin çizildiği varsayılır. Bunların içinde dünyanın iki kutbuna eşit uzaklıkta bulunmak üzere çizildiği düşünülen çembere ekvator denir. Bir dairenin çevresi 360° (derece)dir. Ekvator dairesini de 360 parçaya bölelim