Browsing: Paşa

Biyografi Pîri Mehmed Paşa Camisi

Pîri Mehmed Paşa Kimdir?

0

Pîri Mehmed Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından olan Pîri Mehmed Paşa hayatı ve dönemi ile ilgili genel bilgiler. Pîri Mehmed Paşa Kimdir? Pîri Mehmed Paşa, pir mehmed paşa olarak da bilinir (d. Karaman ya da Amasya. – ö. 13 Ekim 1532, Silivri, İstanbul), Osmanlı sadrazamı. Ulemadan Mehmed Celaleddin’in oğluydu. Amasya’da medrese öğrenimini tamamladıktan sonra mahkeme kâtibi

Genel Kültür Pertev Paşa Camii

Pertev Paşa Camii Hakkında Bilgi

0

Osmanlı vezirlerinden Pertev Mehmet paşa tarafından Kocaeli’de yaptırılmış olan Pertev Paşa Camii hakkında genel bilgiler. Pertev Paşa Camisi, İzmit’te, D-100 Kara-yolu’nun kara tarafında, Osmanlı veziri Pertev Mehmed Paşa için kethüdası Sinan Ağa’nın yaptırdığı cami. Mimar Sinan tarafından yapılmış ve 1579/80’de tamamlanmıştır. Camiyle birlikte bir külliye oluşturan kervansaray, sıbyan mektebi ve hamam günümüze ulaşmamıştır. Cami kare

Biyografi

Pertev Paşa Kimdir?

0

Pertev Paşa kimdir? Osmanlı Devletinin ilk nazırlarından olan devlet adamı ve şair Pertev Paşa hakkında kısa bilgi. Pertev Paşa, tam adı mehmed said pertev paşa (d. 1785, Darıca, Kocaeli – ö. Kasım 1837, Edirne), Osmanlı devlet adamı ve şair. Divan-ı Hümayun’un Rüus ve Divan kalemlerinde, Sadaret Mektubi Kalemi’nde çalıştı. Daha sonra amedeiliğe (1820), Divan-ı Hümayun

Bilgi Dünyası

Osmanlıda Paşa Nedir? Kimlere Denir?

0

Osmanlı Devleti’nde paşa nedir, kimlere denir? Paşalık ünvanının özellikleri nelerdir? Osmanlıda paşa hakkında bilgi. Osmanlıda Paşa Nedir? Kimlere Denir? Paşa, Osmanlı Devleti’nde, bu devletten ayrılan Müslüman ülkelerde ve 1934’e değin de Türkiye Cumhuriyeti’nde yüksek rütbeli askerlerle kamu görevlilerine verilen unvandır. “Büyük kardeş” anlamındaki “başağa” ya da “beşe”den gelen paşa sanı 13. yüzyılda kullanılmaya başladı. Orhan

Biyografi

Damat İbrahim Paşa Kimdir?

0

Osmanlı tarihinin belki de en ünlü veziri olan kanuni Sultan Süleyman’ın can yoldaşı Damat Pargalı İbrahim Paşa hayatı ile ilgili bilgiler. DAMAT İBRAHİM PAŞA [Makbul] (Ölümü: 1536) Kanuni Sultan Süleyman’ın 10 vezir-i âzamının ikincisi ve en ünlüsüdür. Epir’de Parga kasabasının bir köyünde doğdu. En kuvvetli rivayete göre bir İtalyan balıkçısının oğludur. 8 yaşlarında Türk korsanları

Biyografi

Koca Ragıp Paşa Hakkında Bilgi

0

Büyük bir devlet adamı olmasının yanında büyük de bir şair olan koca Ragıp Paşa hayatı ve dönemi hakkında genel bilgiler. Koca Ragıp Paşa (1698 – 1763) Osmanlı devletinin büyük siyaset adamlarından biridir. «Damat Ragıp Mehmet Paşa» diye de anılır. Şiirlerinde «Râgıb» mahlasını kullanmıştır. İstanbul’da doğdu. İyi bir öğrenimden sonra, derece derece yükselerek, sadaret mektupçusu (başbakanlık

Biyografi

Musa Kazım Paşa Kimdir?

0

19. yüzyıl divan şairlerinden ve bir asker olan Musa Kazım paşa hayatı ve eserleri ile ilgili genel bilgiler. Musa Kazım Paşa, divan şairi, asker (Yunanistan / Koniçe 1821 – ? 1889). Divan-ı Hümayun’da görev aldı, askerliğe geçerek liva katipliğinde bulundu, yergilerinin yarattığı dedikodu yankısıyla bir ara Kıbrıs’a sürüldüyse de bir süre sonra bağışlandı (1863). Osmanlı-Rus

Biyografi

Liman von Sanders Paşa Kimdir?

0

Ünlü Alman asker ve Osmanlı ordularında komutanlık yapmış olan Liman von Sanders hayatı hakkında kısa bilgi. Otto Liman von Sanders, Alman askeri (Stolp / bugün Polonya’da 1855 – Münih 1929). 1874’te Essen muhafız birliğinde subaylığa başladı 1911’de generalliğe yükseldi. Osmanlı Ordusu için gerekli yenilikleri yapmak üzere Almanya’dan çağırılan kurulun başkanı olarak 1913’te İstanbul’a geldi. Birinci

Biyografi Ahmet Muhtar Paşa

Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kimdir?

0

Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa hayatı, başarılı ve dönemi ile ilgili olaylar hakkında bilgi veren yazımız Büyük bir Türk komutanı ve matematik bilginidir. 1 Kasım 1839’da Bursa’da doğdu. Babası Katırcızade Hacı Halil Edhem Efendi 1845’te ölünce, Ahmet Muhtar’ı büyük babası Hacı İbrahim Edhem Ağa büyüttü. Ailesi Bursa’nın ünlü ipek tacirleriydiler. Ahmet Muhtar 1856’da Bursa Askerî