Browsing: pers

Tarih Yunan - Pers Savaşları

Pers Savaşları Hakkında Bilgi

0

Pers Savaşları ya da Yunan-Pers Savaşları olarak tarihe geçmiş olan savaşlar hakkında tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Pers Savaşları, grek-pers savaşları olarak da bilinir, Perslerle Yunan devletleri arasında yaklaşık yüzyıl (İÖ y. 546-448) süren savaşlar. Savaşın en yoğun çarpışmaları İÖ 490-479 arasında, Perslerin Yunan anakarasını işgal için bölgeye düzenlediği iki sefer sırasında yaşanmıştır. Savaşın Yunan

Biyografi Ariaramnes Döneminde Basılmış Para

Ariaramnes Kimdir?

0

Bir Pers kralı olan Ariaramnes hayatı ve dönemi ile ilgili olarak kısaca bilgiler veren sayfamız. Ariaramnes (ü. İÖ 7. yy sonları), Ahameniş hanedanından Pers kralı (hd İÖ y. 640 -y. 615). Ahameniş hanedanının ilk yıllarında tahta çıkan Ariaramnes, kendisinden önceki Kral I. Teispes’in oğluydu. Ariaramnes Persis’i (bugün İran’ın güneybatısındaki Fars) yönetirken, erkek kardeşi I. Kyros’a

Biyografi

Pers Kralları Darius’lar Hakkında Bilgi

0

Pers İmparatorluğunda Darius isimli krallar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DARİUS I Büyük, Persçe Darayavauş. Pers kralı (İÖ 550-486). Hükümdarlık dönemi: İÖ 522-486. Parthia Satrabı Hystaspes’in oğludur. Tahta çıktığında, sürmekte olan birçok ayaklanmayı bastırdı. Pers İmparatorluğu’ nu 20 satraplığa ayırarak yeniden düzenledi; yeni bir yıllık vergi koydu; yeni bir altın sikke kestirip

Biyografi

Mausolos Kimdir

0

Perslerin Karya Satrabı olarak bilinen Mausolos ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. MAUSOLOS, Karya satrabı (İÖ ? – ? 353). Saltanatı: İÖ 377-353. Perslerin Karya Satrabı olan babası Hekatomnos’un yerine satrap atandı. Yunan kökenli olmakla birlikte Perslerin güvenini kazandığı için bağımsız bir hükümdar gibi hareket etti. İÖ 371’de Pers Kralı II. Artakserksese’e karşı ayaklanan

Biyografi

Pers Kralı Dara Hayatı

0

Pers Kralı Dara kimdir? Pers Kralı Dara hayatı, biyografisi, imparatorluk dönemi hakkında bilgi. DÂRÂ (M. Ö. 550-M. Ö. 486) Pers İmparatorluğu’ nun en büyük hükümdarıdır. M. Ö. 521’de altı büyük asilzadeyle birleşerek Gavmata isyanını bastırdı, çok geçmeden de egemenliği ele aldı. Krallığının ilk yıllarında egemenliğini sağlamlaştırmak için uzun, yıpratıcı savaşlara girişti. Önce karışıklık içinde olan

Biyografi

Pers Kralı Kurus (Büyük Kiros) Hayatı

0

Kurus kimdir? Pers Kralı Kurus (Büyük Kiros) hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi hakkında bilgi. Pers Kralı Kurus (Büyük Kiros);(M.Ö. 558 -528) Büyük bir Pers hükümdarıdır. Babası Pers prensi I. Kambis, annesi Med Kralı Astiyag’ın kızı Mandana’ dır. Astiyag, rüyasında torununun tahtını elinden alacağını gördüğü için kızını bir Med prensiyle değil, bir Pers prensiyle evlendirmişti. Yalnız, gene

Bilgi Dünyası

II. Kiros Kimdir? II. Kiros Dönemi Hakkında Bilgi

0

Ünlü Pers hükümdarı II. Kiros hayatı ve dönemi ile ilgili kısa bilgiler. II. Kiros, Pers hükümdarı (Perris/ (Fars, İÖ 590-580 arası – ? 529). Yaşamına ilişkin güvenilir bilgi yoktur. Persisli Prens Kmabyses’in (Siyavahş) oğlu olduğu sınılır. Anne tarafından dedesi olan Med Kralı Astyages’i (Fefrasiyab) devirerek (İÖ 550) Med İmparatorluğu’nun yerine daha geniş ve güçlü Pers

Bilgi Dünyası

Artakserkses II. Mnemon Kimdir

0

Pers kralı Artakserkses II. Mnemon hakkında bilgi. Pers kralıdır. M.Ö. 404 ile M.Ö. 359/358 yılları arasında yaşadığı bilinmktedir. II. Darius’un oğludur. M.Ö. 401’de tahtı ele geçirmek için ayaklanan kardeşi Kyros ve ordusunu Kunaksa’da yendi. M.Ö. 394’te Sparta Kralı Agesilaos’un Batı Anadolu’daki seferini başarısızlığa uğrattı. Pers-Yunan savaşlarında Pers Ordusu’nun başaramadığını M.Ö. 386’da diplomasi yoluyla başardı. İmzalanan

Bilgi Dünyası

1. Artakserkses Kimdir

0

1. Artakserkses kimdir. 1. Artakserkses hakkında bilgi. Pers krallarından 1. Artakserkses zamanında yaşanılan savaşlar hakkında bilgi. 1. Artakserkses Kimdir M.Ö 465 ile 464-424 yılları arasında yaşadığı düşünülen Pers Kralıdır. Kserkses’in oğludur. Babasının öldürülmesi üzerine tahta çıktı. Döneminde geniş devlet topraklarının yönetiminde düzensizlik başladı. Salamis ve Mykale savaşlarından sonra deniz gücü zayıfladı bundan dolayı Eurymedon’da (Köprüçay)