Browsing: Peygamber

Biyografi Kuran

Hz. İdris Hayatı Kısaca

0

Kuran’da adı geçen peygamberlerden Hz. İdris’in hayat hikayesi, yaptıkları, mucizeleri. Hz. İdris hakkında bilgi. Hz. İdris Hz. İdris; Kuran’da adı geçen peygamberlerden biridir. Ölümsüz olduğuna inanılır. Sünniler arasında yaygın olan inanışa göre Hz. İdris, Adem ile Nuh peygamber arasındaki bir tarihte ortaya çıkmış ve suhuf (sayfalar) aracılığıyla kutsal vahiyleri aktarmıştır. Ölmemiş, sonsuza değin Tanrı’yla yaşamak

Bilgi Dünyası

Türklerde Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi Özet

0

Türklerde Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi nasıldır? Türklerde Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi hakkında özet bilgi. TÜRKLERDE PEYGAMBER VE EHL-I BEYT SEVGİSİ Müslüman olan Türkler, Hz. Muhammed’e (s.a.v) büyük bir sevgi beslemiştir. Onun örnek hayatını yaşamlarında uygulamışlar, ondan kalan her türlü mirasa sahip çıkmışlardır. Topkapı Sarayı‘nda bulunan kutsal emanetlere veren değer bunun bir göstergesidir. Ayrıca

Bilgi Dünyası

Hz. Eyüp Sabır Hikayesi

0

Hz. Eyüp (Eyyüp) peygamberin sabır hikayesi, hastalığı, kıssası. Hz. Eyüp peygamber nasıl hastalandı, nasıl iyileşti, hikayesi. Hz. Eyüp Sabır Hikayesi Kur’an-ı Kerim’de sabır kahramanı olarak anlatılan, sabır denince hemen hatırlanan ve ilahi dinlerin ortak atası olarak kabul edilen Hz. İbrahim’in (a.s) soyundan gelen peygamber Hz. Eyüp’tür (a.s). Hz. Eyüp (a.s), Yüce Allah’ın kendisine çokça mal

Bilgi Dünyası Hz-Muhammed

Hz. Muhammed’in Kısaca Hayatı

0

Hz. Muhammed’in doğduğu ortam, çocukluğu ve gençliği, ilk vahyin gelişi, peygamberliği, islamı yayma çabaları, veda hutbesi ve ölümü, kısaca hayatı. Hz. Muhammed’in Kısaca Hayatı HZ. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU ORTAM Hz. Muhammed’in doğduğu şehir olan Mekke, Hz. ibrahim ve oğlu Hz. İsmail’in inşa ettiği Kâbe nedeniyle bölgenin en kutsal şehriydi. Arap halkının büyük bir çoğunluğu putperestti. Kendi

Bilgi Dünyası

Peygamber Nedir? Peygamberler Hakkında Bilgi

0

Peygamber nedir ne demektir? Peygamberler hakkında ansiklopedik bilgiler ve Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberlerin listesinin yer aldığı yazımız. Dini inanışlara göre, Tanrı ile insanlar arasında «habercilik», «elçilik» görevini gören, Tanrı’nın buyruklarını insanlara ulaştıran kişilere «peygamber» denir. Dilimize Farsça’dan geçen bu kelime «haber getirici» anlamına gelir. Arapçada karşılığı «nebî» ve «resûl», Türkçesi de «elçî»dir. Peygamberler insanlık tarihinde

Din

Hz. Muhammed Bir Peygamberdir Konusu

0

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed bir peygamberdir konusu ile ilgili olarak kısa ve temel açıklamaların yer aldığı yazımız. Peygamberlerin Allah’ın elçileri olması, onlara insanüstü sıfatlar kazandırmaz. Yani onları “İlâh” veya “Yarı ilâh” bir duruma yükseltmez. Peygamber efendimizden önceki tarihi süreçte Yahudiler, Üzeyr (a.s)’a, Hıristiyanlar İsâ (a.s)’a insanüstü sıfatlar vermişlerdir ki, bunun hiçbir haklı ve mantıklı tarafı

Din Hz. Lut Peygamberin Hayatı (Kısaca)

Hz. Lut Peygamberin Hayatı (Kısaca)

3

Kuran’-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden olan Hz. Lut aleyhisselam hayatı ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. Hz. Lut, Peygamberdir. Tevrat ve Kuran’da adı geçer. Yaşamı günahlarıyla tanınan Sodom Kenti ile yakından ilgilidir. Sodom, Lût Peygamber zamanında, büyük günahların işlendiği bir kentti. 40 yıl boyunca, burada yaşayan insanları doğru yola getirmek için uğraştı, ancak kent