Browsing: Peygamberler

Din

Nuh Peygamberin Hayatı

3

Hz. Nuh (Nuh Peygamber)in hayatı, mucizeleri, kıssası. Hz. Nuh Peygamberin hikayesi, özellikleri hakkında bilgi. Nuh Peygamberin Hayatı Müslümanlık inancına göre, ilk peygamber Hz. Adem‘den sonra dördüncü peygamberdir. Adem’den sonra oğlu Şiyt, ondan sonra İdris, ondan sonra Nuh, peygamber olmuştur. Şiyt’e 50 sayfalık emir inmiş, Kâbe onun tarafından yapılmıştır. İdris elbiseyi, yazıyı icat etmiştir. Ondan sonra

Din islamiyet

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) Hayatı

0

Hz. Muhammed nerede ve ne zaman doğmuştur? Hicreti, savaşları, peygamberliği ile ilgili kısa bilgi. Hz. Muhammed’in hayatı. Hz. MUHAMMED, (570 – 632) sonuncu peygamber ve İslam dininin kurucusudur. Mekke’de doğdu. Babası Abdullah (545-570), Hz. Muhammed doğmadan 25 yaşında ölmüştü. Anası Amine, Vehb İbni Abd Menâf ile Berre binti Abdu’l Uzze’nin kızıdır; 576 yılında Peygamber 6

Bilgi Dünyası

Peygamber Amos Kimdir?

0

Peygamber Amos Kimdir? Hangi topluma ne zaman gelmiştir? Amos peygamberin hayatı, özellikleri, kitabı hakkında bilgi. Peygamber Amos Kimdir? Amos (ü. İÖ 8. yy), Eski Ahit’te kendi adıyla anılan bir kitabı bulunan ilk Yahudi peygamberidir. Kuzeydeki İsrail Krallığı’nın yıkılışını, buna Asurların neden olacağını belirtmemekle birlikte, önceden haber verdiğine inanılır. İsrailoğullarına gazap ve yıkım haberi veren Eski

Biyografi

Hz. Hud Hayatı Kısaca

1

Hz. Hud Peygamberin hayatı, kısaca hayat hikayesi, mucizeleri nelerdir? Hz. Hud Peygamber ve yaşadıkları hakkında bilgi. Hz. Hud Hz. Hud; İslam inanışında, Nuh tufanından kurtulanların soyundan gelen Âd kavmine gönderilen peygamberdir. Kuran’a göre Yemen ile Umman arasında Ahkâf adlı bölgede yaşayan (Ahkâf: 21) Âd kavmi gelişkin bir uygarlık kurmuştu (Şuara: 133-134). Ama bu halk zamanla

Din

Peygamberlerin Nitelikleri

0

Peygamberlerin nitelikleri nelerdir? Peygamberlerin ortak özellikleri, mucizeleri, ortak sıfatları nelerdir, hakkında bilgi. Peygamberlerin Nitelikleri Yüce Allah’ın seçtiği peygamberler, dürüst ve güvenilir karakterleriyle, sorumluluk sahibi olmaları ve adil davranmalarıyla örnek kişilerdir. Onlar sabırlı, cesur, merhametli ve hoşgörülü insanlardır. Onlar güvenilir, doğru, günah işlemekten kaçınan, akıllı ve zeki, Yüce Allah’ın mesajlarını insanlara olduğu gibi ileten insanlardır. Peygamberler

Bilgi Dünyası Hz. Muhammed

Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

0

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri nelerdir? Peygamberin insan olmasını getirdiği kolaylıklar nelerdir, hakkında bilgi. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri Yüce Allah insanlardan birini peygamber olarak seçmiş olmasının nedeni, vahyin anlaşılmasını, kabul edilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmaktır. Peygamberler, toplumlarını her yönüyle iyi tanıdıklarından insanların problemlerini doğru bir şekilde çözmüş ve insanlara liderlik etmiştir. Peygamberler, vahyin yaşama aktarılmasında örnek bir

Biyografi

Hz. Davut’un Hayatı

0

Hz. Davut peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. Davut’un hikayesi, hayatının özeti, Hz. Davut hakkında bilgi. Hz. Davut;Kuran’da, daha başka din kitaplarında adı geçen bir peygamberdir. Süleyman’ın babasıdır. M. Ö. 1015’ten 975 ‘ e kadar 40 yıl saltanat sürmüştür; İbraniler’in ikinci kralıdır. Davut Kudüs yakınlarında Beytüllâhim’de dünyaya geldi, onbeş yaşına kadar çobanlık etti, fevkalâde güzel ve

Biyografi

Hz. Yunus Peygamber’in Hayatı

0

Hz. Yunus kimdir? Hz. Yunus peygamberin hayatı, Kuran’da anlatılan hikayesi, mucizeleri, özellikleri hakkında bilgi. Hz. Yunus; Kutsal kitaplarda adı geçen, hayatı efsanelerle karışık peygamberlerden biridir. Yunus Peygamber, Asurlular zamanında, bu ulusa ve bu ülkeye gönderilmiş bir peygamberdir. Ancak soyca Asurlu değildir; İbranilere, İsrailoğulları’na bağlıdır. Kendisinin; İsrailoğulları’nın 70 yıl süren esirliği devresinde Babil’e götürülmüş İsrailoğulları’ndan bir aileden

Din

Peygamberlerimizin İsimleri

6

Peygamberlerin listesi, isimleri. Peygamberlerimiz kimlerdir, Kuran’da geçen peygamberler hangileridir? Kuran- Kerim’de adları sıra ile bildirilen peygamberler şunlardır: 1) Hz. Âdem 2) Hz. İdris 3) Hz. Nûh 4) Hz. Hud 5) Hz. Salih 6) Hz. İbrahim 7) Hz. Lût 8) Hz. İsmail 9) Hz. İshak 10) Hz. Yakup 11) Hz. Yusuf 12) Hz. Eyyub 13) Hz.

Bilgi Dünyası

Hz İlyas Hayatı

0

Hz. İlyas peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. İlyas’ın hikayesi, hayatının özeti, Hz. İlyas hakkında bilgi. Hz İlyas; İsrailoğullarının peygamberlerinden biridir. Tektanrılı dinin, Kenan tanrısı Baal’ın kültüyle yozlaşmasını önleme çabasında Hz. Musa’yla birlikte anılır. Eski Ahit’e göre, İsrailoğullarının tanrısı Yehova’dan başka gerçek olmadığını savunan İlya, Tanrı’nın aşkın olduğu ve kurtuluşun, günahlardan arınmış bir “azınlığa” bağışlanacağı öğretisinin

Bilgi Dünyası

Hz. Davut Kimdir?

0

Hz. Davut kimdir? Peygamberlerden Hz. Davut hayatı, özellikleri, kitabı hakkında bilgi. Hz. Davut; İsrail peygamberi ve kralıdır (Beytlehem “Beytüllahm” İÖ 1026-Kudüs 962). 15 yaşına kadar çobanlık yaptı. Filistinli dev Calut’u (Golyat) savaş alanında teke tek dövüşte sapan taşıyla alnından vurup öldürmesi sonucu yiğitliğiyle Kral Talut’un (Saul) dikkatini çekip saraya girdi, kralın saz şairi ve silahşörü

Bilgi Dünyası

Hz. İsa Peygamber’in Hayatı

0

Hz. İsa kimdir? Hz. İsa peygamberin hayatı, özellikleri, Hristiyanlığın kurulması, havarileri hakkında bilgi. Hz. İsa; Hristiyanlığın kurucusudur. Hristiyanlar, onun «Tanrı’nın oğlu» olduğuna, insanlığı kurtarmak için gökten yeryüzüne indiğine inanmışlardır. Müslümanlık’ta da Hz. İsa’ nın peygamberliği kabul edilmiştir. İslâm dininde Hz. İsa, Hz. Peygamber’den sonra bütün peygamberlerin en büyüğüdür ve Müslümanlığın ortaya çıkışına kadar «hak dini»

Bilgi Dünyası

Hz. Süleyman Hayatı

0

Hz.Süleyman kimdir? Hz. Süleyman peygamberin hayatı, özellikleri, hakkında bilgi. Hz. Süleyman; Kutsal Kitaplar’da adı geçen peygamberlerden biridir. Hz. Davut’un oğludur. M. Ö. 970′ te babasının ölümü üzerine İsrailoğulları devletinin tahtına çıktı, 40 yıl kadar hükümdarlık ettikten sonra Kudüs’te öldü. Süleyman Peygamber’in hayatına dair türlü hikayeler anlatılır. Bir inanışa göre, Hz. Süleyman, hayvanlardan divan kurar, yerin

Biyografi

Hz. İbrahim’in Hayatı

0

Hz. İbrahim peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. İbrahim’in hikayesi, hayatının özeti, Hz. İbrahim hakkında bilgi. Hz. İbrahim; peygamberdir (İÖ 1263 ?-1088 ?) Ehl-i Kitaba göre, 24 peygamberden biridir. Tevrat’ta, İncil’de ve Kuran’da adı ve öyküleri geçer. Soyu Nuh Peygamber’e bağlanır, İbrahim Peygamber üzerine Tevrat’ta (Eski Ahit-Tekvin 10 – Abraham 12-25) ve Kuran’da geniş bilgiler vardır.

Biyografi

Hz. Yusuf’un Hayatı

1

Hz. Yusuf peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. Yusuf’un hikayesi, hayatının özeti, Hz. Yusuf hakkında bilgi. Hz. Yusuf; Kuran’ın 12. sûresinin ve bu metinde serüveni anlatılan İbrani Peygamberinin adıdır. İbrani peygamberi Yakup’un Rahel’den doğma iki oğlundan biri (öteki Benyamin), kardeşlerinin küçüğüdür. Babasının ayrıcalıklı sevgisi ve gördüğünü ilettiği düşlerin anlamı yüzünden kıskanılır, önce bir kuyuya atılır, sonra