Browsing: politikası

Yakın Tarih Kars - Sovyet Sınırı

2. Dünya Savaşı’ndan Sonra Türk Dış Politikası

0

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Türk Dış Politikası nasıldı? Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den istedikleri, ABD’nin Türkiye’yi desteklemesi ve Kore Savaşı. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle uluslararası sistem ciddi bir yapısal değişime uğramıştır. Uluslararası sistemdeki bu köklü değişiklik ülkelerin dış politikalarına yansırken, Türkiye’nin dış ilişkilerinin yeniden düzenlenmesinde etkili olmuştur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin dış politikasına egemen olan

Genel Kültür

1960 ve Sonrası Türk Dış Politikası

0

1960 ve sonrasındaki Türk dış politikası nasıldı? Türk Amerikan, Yunan ve Ortadoğu ilişkileri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Son yirmi yıllık Türk dış politikasının esas mihverini bir tek mesele teşkil etmiştir: Kıbrıs meselesi. Türk dış politikasının aktivitesi Kıbrıs meselesi etrafında dönmüş ve diğer alanlardaki faaliyetlerimiz bu meselenin dalları olarak gelişmiştir. Türk dış

Bilgi Dünyası

Panslavizm Nedir? Hangi Ülkeleri Etkiledi?

0

Panslavizm politikası nedir? Panslavizmin özellikleri, etkilenen devletler, tarihçesi nedir, Panslavizm hakkında bilgi. Panslavizm Panslavizm; Doğu Avrupa ile Orta Avrupa’nın doğu kesimindeki çeşitli Slav halkları arasında ortak kültürel ve siyasal hedefler doğrultusunda birlik sağlamaya çalışan harekettir. Batı ve Güney Slav halklarının ulusal kimlik arayışı içinde olduğu 19. yüzyılın ilk yarısında aydınlar, bilim adamları ve şairler arasında

Bilgi Dünyası

Pangermenizm Nedir? Hakkında Bilgi

0

Pangermenizm nedir, ne zaman, nerede doğmuştur? Pangermenizm politikası, özellikleri, tarihçesi, öncüleri nelerdir, hakkında bilgi. Pangermenizm Pangermenizm, Almanca ya da Germen dillerinden birini konuşan halkların siyasal birliğini amaçlayan harekettir. Hareketin kökeni, 1. Napoléon‘a karşı verilen bağımsızlık savaşının (1813-15) yol açtığı Alman birliği ülküsüydü. Bu ülkü Friedrich Ludwig Jahn ve Ernst Moritz Arndt gibi ilk Alman milliyetçileri

Bilgi Dünyası

Çin Nüfus Politikası

0

Çin’in uyguladığı nüfus politikası nedir, nüfus piramitleri, nüfus politikasının sonuçları hakkında bilgi. Çin Nüfus Politikası Çin hem nüfusu çok fazla olan hem de nüfusu hızla artan bir ülkeydi (Bu durum 1990 yılına ait nüfus piramidinde görülmektedir). Artan nüfusun gereksinimlerini karşılamak, onlara iş olanağı sağlamak gibi hem devletin üstlendiği hizmetlere yetişilemediği, hem de bu çalışmalara ayrılan

Bilgi Dünyası

Amerika Nüfus Politikası

0

Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı nüfus politikası nedir, nüfus piramitleri, nüfus politikasının sonuçları hakkında bilgi. Amerika Nüfus Politikası Yukarıda ABD’ye ait nüfus piramitlerinde görülüyor ki, 1940’ta sanayide gelişmiş bir ülke piramidinin özelliği olan tabanı daralan yani nüfus artış hızı giderek azalan bir ülke görünümü vardır. Bu durum gelişmiş bir ülkenin giderek artan işgücü gereksiniminin karşılanamaması demektir.

Bilgi Dünyası

II. Dünya Savaşında Türkiye’nin Tutumu

0

II. Dünya Savaşına girmeyerek büyük bir felaketten kurtulmuş olan Türkiye’nin bu savaş esnasında ki politikası ve tutumu ile ilgili bilgiler. TÜRKİYE’NİN TUTUMU 1939-1945 yılları bütün dünya için olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti için de büyük sorun ve sıkıntılarla dolu bir dönem oldu. Türkiye, savaşa girmemekte kararlı olduğu halde çevresi bir ateş ve kan çemberiyle sarılmıştı. a.

Atatürk

Yurtta Sulha Cihanda Sulh Dış Politası

0

Atatürk döneminde Türkiye’nin dış politikasına yön veren “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda güdülen dış politika ve olaylar hakkında bilgiler. Yeni Türkiye’nin dış politikası Atatürk’ün sağlam, yerinde görüşüne dayanarak gelişti. Atatürk, ileri bir Türkiye’yi kurmak için barış istiyordu. Gerçek bir barışa onun kadar inanmış dünya çapında bir önder bulmak güçtür. Atatürk, Türkiye’nin iç ve dış

Bilgi Dünyası

Rusya’nın Osmanlı Politikası

0

19. yüzyılda Rusya’nın Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Rusya’nın Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler. Rusya’nın Osmanlı Politikası XVIII. yüzyıl başlarında Rus Çarı I. Petro döneminden itibaren Rusya, Osmanlı toprakları üzerinde egemenliğini ve etkinliğini artırarak sıcak denizlere ulaşmak istemekteydi. Bu amaçla Rusya, Balkan uluslarını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmış, Boğazlar’da ayrıcalıklar elde etmeye çalışmıştır. Osmanlı

Bilgi Dünyası

Fransa’nın Osmanlı Politikası

0

19. yüzyılda Fransa’nın Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler. Fransa’nın Osmanlı Politikası Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlayan Osmanlı Fransız dostluğu, 1798’de Napolyon komutasındaki Fransız ordusunun Mısır’ı işgal etmesiyle bozulmuştur. Osmanlı Devleti, bu işgali İngiltere ve Rusya’dan yardım alarak sonlandırmıştır. XIX. yüzyılda Fransa, Osmanlı toprak bütünlüğü konusunda değişken bir politika

Bilgi Dünyası

İngiltere’nin Osmanlı Politikası

0

19. yüzyılda İngiltere’nin Osmanlı politikasında ne gibi değişiklikler olmuştur, Osmanlı’ya karşı tutumu nasıldır, siyasi gelişmeler. İngiltere’nin Osmanlı Politikası Coğrafi Keşifler sonrasında büyük bir sömürge imparatorluğu kuran İngiltere, Avrupa politikasında Rusya’nın etkinliğinin artmasını engellemek amacıyla XIX. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmuştur. İngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü korumasının başlıca nedenleri şunlardır: ✓ İngiltere’nin Orta Doğu’daki sömürgelerine

Bilgi Dünyası

Nasyonal Sosyalizm Nedir?

0

Nasyonal Sosyalizm neye denir? Nazizm özellikleri, tarihi, Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi’nin politikası hakkında bilgi. Nasyonal Sosyalizm; Hitler’ in ve Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’nin öğretisidir (Nazizm de denir). 1933-1945 arasında Almanya Devleti’ nin resmi öğretisi oldu. Nasyonal Sosyalist ideolojide en yüksek değer ırktır. İnsanlar ve ırklar eşit değildir. Büyük bir uygarlık ancak uygarlık kurma yeteneğine