Browsing: Prensibi

Bilim ve Teknoloji Büyüteç

Büyüteç Hakkında Bilgi

0

Yüzyıllardır kullanılmakta olan cisimleri büyüterek görmemize yarayan büyüteç ile ilgili genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Küçük cisimleri daha büyük görebilmek için kullanılan yakınsak merceklere «büyüteç» adı verilir. On defaya kadar büyütebilen bu merceklerin odak boyutları birkaç santimetre arasında değişir. Kolay tutulabilmelerini sağlamak üzere merceğe ya bir sap takılır veya cepte taşıyabilmek için deriden

Bilgi Dünyası

Ampermetre Nedir

0

Ampermetre nedir ve ne işe yarar? Ampermetre neyi ölçer? Ampermetre hakkında bilgi ve çalışma prensibi. Ampermetre Nedir Ampermetre, akımölçer olarak da bilinir, doğru ya da alternatif elektrik akımlarını ölçmekte kullanılan aygıttır. Ampermetreler çok değişik büyüklüklerdeki akım değerlerini ölçebilir; çünkü büyük akım değerleri ölçüleceği zaman, aygıtın mekanizmasından akımın yalnızca küçük bir bölümü geçirilir, akımın büyük bölümünü

Bilgi Dünyası

Eylemsizlik Deneyi ve Açıklaması

0

Eylemsizlik prensibi deneyi nedir ve nasıl yapılır? Eylemsizlik deneyi amacı ve açıklaması, hakkında bilgi. Eylemsizlik Deneyi Bir sihirbazın üstü bardaklarla dolu bir masanın örtüsünü, bir bardağı bile düşürmeden çekip aldığını hiç gördünüz mü? Bu olay sadece bir sihirbazlık gösterisi değil ayrıca fen bilgisinin akıllıca bir kullanımı da. Bu deneyde biz sizden sofrayı kullanmanızı istemeyeceğiz; daha

Bilgi Dünyası

Hidroelektrik Santralleri Hakkında Bilgi

0

Bugünkü endüstrimizin dayandığı temel enerji kaynaklarından birisi olan Hidroelektrik Santralleri nasıl çalışır ne gibi özellikleri vardır? HİDROELEKTRİK SANTRALI [Su Santralı], su kuvvetini kullanarak elektrik elde etmeye yarayan santrallardır. Çağımızın endüstri hayatında bunların büyük yeri vardır. Birçok endüstri kolları sudan elde edilen elektrikle işler. Günlük yaşayışımızda çeşitli alanlarda birçok işler yaparız. Bu işler için bir enerjiye

Bilgi Dünyası

Paratoner Nedir?

0

Paratoner nedir ve ne işe yarar? Paratoner nasıl çalışır, çalışma prensibi nedir? Paratoner hakkında kısaca bilgi veren yazımız. Yapılara yıldırım düşmesini zararsız kılmak için kullanılan araçlara paratoner ismi verilmektedir.. Yıldırım yüksek yapılara, bu yapıların da sivri uçlarına düşer, çünkü sivri uçların elektriği kolay çekme, kolay itme özellikleri vardır. Bu yüzden, şehirlerde yüksek binalara daha çok

Bilgi Dünyası

Termosifon Çalışma Prensibi Nasıldır?

0

Termosifon nedir ne işe yarar? Termosifon nasıl çalışır çalışma prensibi kabaca nasıldır? Evlerdeki banyolarda suyu ısıtmak için kullanılan bir araçtır. Termosifon aslında bir kazanla, kazandaki suyu ısıtan bir sobadan yapılmıştır. Soba kazanın altındadır. İçinde eskiden odun yakılırdı şimdi ise LPG ya da doğal gazlı ısıtma sistemleri vardır. Üstünde silindir biçiminde bir kazan vardır. Kazanın ortasında

Bilgi Dünyası

Termosun Çalışma Prensibi Nedir?

0

Termos nedir ne işe yarar? termosun çalışma prensibi nasıldır? termosun kesit görüntüsü nasıldır? İçecekleri soğuk, ya da sıcak olarak saklamak, aynı zamanda kolayca taşımak için kullanılan bir araçtır. Termosun içinde camdan silindir biçiminde bir kap vardır. Cam ısıyı güç geçiren bir cisimdir. Camın üstüne ayrıca ısıyı güç geçiren bir cisim daha kaplanır. Bu cam kap,

Bilgi Dünyası Arşimet Kolu

Arşimet Burgusu ve Arşimet Prensibi Hakkında Bilgi

0

Büyük Yunanlı bilgin Arşimet’in bulmuş olduğu ve kendi adı ile anılan prensibi ve Arşimet burgusu hakkında bilgi. Arşimet Prensibi : Herhangi bir sıvı ve ya bir gaz içinde bulunan bir cisim yer çekimi kuvvetinin ters yönünde yani, aşağıdan yukarıya doğru bir itilme kuvvetine maruz kalır. Arşimet bunu şu şekilde izah etmiştir: Sıvı veya gaz içine

Bilgi Dünyası

Pauli Prensibi Nedir?

0

Pauli Prensibi nedir? Pauli prensibinin özellikleri, konu anlatımı, hakkında bilgi. Pauli Prensibi, Çok elektronlu atomlarda elektonun çekirdek çevresindeki dağılımını açıklamak için Pauli, “bir atomda kuantum sayıları birbirinin aynı olan iki elektron yoktur” şeklinde bir prensip öne sürmüştür. Bu prensibe göre, atomda iki elektron aynı 4 kuantum sayılarına (n, l, m,, nıs) hiç bir zaman sahip

Bilgi Dünyası

Sıvıların Mekaniği ve Paskal Prensibi Hakkında Bilgi

0

Sıvıların mekaniği neyi inceler? Hidrostatik, hidrodinamik nedir? Pascal prensibi ve hesaplanması hakkında bilgi. Sıvılar, akıcı özellikleri olan ve bulundukları kapların şeklini alan maddelerdir. Hidrostatik: Hareketsiz sıvıların denge şartlarını inceler. Hidrodinamik: Hareket halindeki sıvıların; hız, ivme ve etki kuvvetleri arasındaki bağıntıları inceler. Örnek: Su türbinlerindeki akış enerjisi. Makinecilikte basınçlı sıvıların sahip olduğu enerji, çeşitli hareketlerin üretilmesinde