Browsing: prizma

Matematik

Prizmanın Yüzey Alanı Hesaplanması

0

Prizmanın, dikdörtgenler prizmasının, kübün alanı nasıl hesaplanır? Prizmanın yüzey alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Prizmanın Alanı Prizmanın alanı yanal alanı ile taban alanlarının toplamına eşitttir. Prizmanın yanal alanı, bütün yan yüzlerinin alanlarının toplamıdır. Prizmanın taban alanları ise alt ve üst tabanlarının toplamıdır. Prizmada alt ve üst tabanlar birbirine eştir. Not Bir dik prizmanın

Bilgi Dünyası

Küp Prizmanın Özellikleri

0

Küp prizma nedir, özellikleri nelerdir? Küp prizma ile ilgili sorular ve çözümleri, örnekler, hakkında bilgi. Küp Prizma Bütün ayrıtlarının uzunluğu birbirine eşit olan dikdörtgenler prizmasına küp denir. Küpün bütün yüzleri birbirine eş karedir. Bütün ayrıtları birbirine eşittir. Küpün bir ayrıt uzunluğuna a birim dersek, yüzey köşegeninin uzunluğu birim cisim köşegeninin uzunluğu birim olur. Örnek: Şekilde,

Bilgi Dünyası

Düzgün Prizmanın Özellikleri

0

Düzgün prizma nedir, özellikleri nelerdir? Düzgün prizma hakkında bilgi. Düzgün Prizma Tabanı düzgün çokgen olan dik prizmaya düzgün prizma denir. Düzgün prizmaların taban köşeleri bir çember üzerindedir. Çemberin merkezi aynı zamanda düzgün prizmanın taban merkezidir. Düzgün prizmanın taban merkezlerini birleştiren doğruya eksen denir. [00′], şekildeki düzgün altıgen prizmanın eksenidir. Düzgün prizmanın yan yüzleri birbirine eş

Bilgi Dünyası

Prizmanın Hacmi Hesaplanması

0

Prizmanın hacmi nasıl hesaplanır? Prizmanın hacim formülü, örnek soruların çözümü ile hacim hesaplaması. Prizmanın Hacmi Ayrıtlarının uzunluğu a, b ve c birim olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, V = a * b * c birimküp olur. Örnek: Dikdörtgenler prizmasında, |AB| =6 cm |BC| = 3 cm |CM| = 4 cm olduğuna göre, prizmanın hacmini bulalım.

Bilgi Dünyası

Prizma Nedir?

0

Bir geometrik şekil olan prizma nedir ve prizmaların ne gibi özellikleri vardır? prizmalar hakkında genel bilgilerin verildiği yazımız. Prizma Sözlük Anlamı Prizma Nedir? Birbirine eşit iki çokgenin köşelerini doğrularla birleştirecek olursak, ortaya çıkan hacimsel geometrik şekle «prizma» denir. Bu işlem sırasında kullanılan çokgenin cinsine göre prizmanın çeşidi kendiliğinden belirir. İki üçgenin köşeleri birleştirilerek «üçgen prizma»

Bilgi Dünyası

Eğik Prizmanın Yanal Alanı Hesaplanması

0

Eğik Prizmanın Yanal alanı nasıl hesaplanır? Eğik Prizmanın Yanal alan formülü, örnek soruların çözümü, alan hesaplaması. Eğik Prizmanın Yanal Alanı Bir prizmanın yanal ayrıtına dik olan düzlemle ara kesitine prizmanın dik kesiti denir. Prizmanın yanal alanı, dik kesit çevresi ile yanal ayrıt uzunluğunun çarpımına eşittir. Eğik prizmanın yanal alanı da dik kesit çevresi ile yanal

Bilgi Dünyası

Eğik Prizmanın Hacmi Hesaplanması

0

Eğik prizmanın hacmi nasıl hesaplanır? Eğik prizmanın hacim formülü, örnek soruların çözümü ve hesaplanması. Eğik Prizmanın Hacmi Eğik prizmanın hacmi, dik prizmada olduğu gibi tabanı ile yüksekliğinin çarpımı ile bulunabilir. Hacim = Taban x Yükseklik Ayrıca, bir eğik prizmanın hacmi dik kesit alanı ile yanal ayrıtının çarpımına da eşittir. Hacim = Dik kesit x Yanal

Bilgi Dünyası

12. Sınıf Işığın Kırılması Konu Anlatımı

0

12. sınıf fizik dersi ışığın kırılması konusu özeti. Kırılma kanunları, görünür derinlik, kırılma indisi, prizmalar konu anlatımı 12. Sınıf Işığın Kırılması Konu Anlatımı Işığın saydam bir ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Işığın kırılmasının nedeni farklı ortamlarda farklı hıza sahip olmasındandır. Kırılma Kanunları 1. Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. 2.

Bilgi Dünyası

Prizmalarda Işığın Kırılması

0

Prizma nedir? Işığın prizmalarda kırılması ve özellikleri, renklere ayrılması hakkında bilgi ve çizimler. PRİZMALARDA IŞIĞIN KIRILMASI 1. Şekil saptırıcı prizma ve 2. Şekil Tam yansımalı prizmadır. Işığın kırılma özelliği ile ışığı saptıran sistemlerdir. Beyaz ışık prizmadan geçince renklerine ayrılır. Bunun nedeni prizmanın değişik renkler için ayrı kırılma indisine sahip olmasıdır. ***Cam için nmor > nkırmızı

Bilgi Dünyası

Hacim Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Hacim ne demektir? Hacim hesabı nasıl yapılır? Prizmaların, kürenin, koninin hacmi nasıl bulunur? Hacim; cisimlerin boşlukta kapladığı yerdir. Cisimlerin boşlukta kapladığı üç boyutlu uzayın ölçüsü ya da bir cismin içine sığabilen nesneler bakımından büyüklüğü o cismin hacmidir. Maddelerin hacimleri, ağırlıkları yoğunluklarına bölünerek bulunur. Hacim= Ağırlık / Yoğunluk Hacim sözcüğü genel olarak H ya da V