Browsing: Protein

Biyoloji Proteinlerin Özellikleri Nelerdir?

Proteinlerin Özellikleri Nelerdir?

0

Protein nedir? Proteinler ne işe yarar? Proteinlerin genel özellikleri nelerdir? Proteinler nelerden oluşur yapılarında neler vardır? Canlılarda en çok bulunan organik moleküllerden olan proteinler, hücrelerde yapı ve metabolik faaliyetlerde rol oynar. Proteinler hücrelerde 3. dereceden enerji kaynağı olarak kullanılır. Proteinlerde, karbonhidrat ve yağlardan farklı olarak yapılarında; karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarından başka,

Bilgi Dünyası

Protein Sentezi Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

0

Protein sentezi nedir? Gerekli amino asitleri aktifleşmesi, aşamaları, nasıl gerçekleşir hakkında bilgi. Protein Sentezi Nedir? Nasıl Gerçekleşir? PROTEİN SENTEZİ: Tanım: Canlılar besin olarak aldıkları, büyük moleküller halindeki proteinleri sindirimle parçalarlar. Ortaya çıkan birim maddeler olan aminasitler hücreler içine alınırlar. Ve DNA şifresine göre yeniden dizilirler. Böylece, vücut yapısına uygun protein haline getirilirler. Bu olaya -Protein

Biyoloji

RNA Çeşitleri ve Protein Sentezindeki Görevleri

0

RNA Çeşitleri nelerdir? RNA Çeşitlerinin protein sentezindeki görevleri konu anlatımı, açıklamaları. RNA Çeşitleri ve Protein Sentezindeki Görevleri; a) Elçi RNA: (mRNA): DNA molekülünün, herhangi bir proteinin yapımı ile ilgili bilginin alındığı dizisine anlamlı dizi denir. m.RNA, DNA molekülünün anlamlı dizisinin bir bölümü üzerinden (DNA nın genetik kod sırasına göre) RNA polimeraz enzimi aracılığı ile sentezlenir.

Bilgi Dünyası

Amino Asitlerin Yapısı – Proteinlerin Oluşumu

0

Aminoasitlerin yapısı nasıldır? Amino asit grupları ve özellikleri, Proteinlerin oluşum ile ilgili bilgi. Aminoasitler 20 çeşittir. Bu aminoasitlerin bir bölümü hücrelerde yapılır. Yapılamayanlar ise besinlerden alınır. Dışarıdan hazır olarak alınan bu aminoasitlere temel aminoasitler denir. Proteinlerin çoğu 20 çeşit aminoasitin hemen tümünü kapsar. Her aminoasitte bir temel karbon atomu, bir amino grubu, bir karboksil grubu,

Bilgi Dünyası

Amino Asitlerden Protein Oluşumu

0

Protein, amino asit nedir? Amino asitlerin özellikleri, Proteinlerin yapısı, yapı taşları ile ilgili bilgi. Yağ ve karbonhidrat moleküllerinde yalnız karbon ve hidrojen atomlar, bulunur, fakat proteinlerde daima azot (nitrojen) atomları ve bazen kükürt ve fosfor atomları da bulunur. Protein molekülleri bütün maddelere nazaran çok daha karmaşıktır, zira bir protein molekülünde pek çok sayıda atomlar bulunduğu