Browsing: rehberlik

Genel Kültür rehberlik

Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Rehberlik modellerinden gelişimsel rehberlik yaklaşımı nedir? Gelişimsel rehberliğin özellikleri, geleneksel yaklaşımla farkları. Gelişimsel Rehberlik Gelişim psikolojisinde yapılan çalışmalar gelişim dönemlerinin önemini ve her dönemde kendine özgü gelişmelerin sağlanmasının kritik olduğunu ortaya koymuştur. Gelişimsel rehberlik, bireyin gelişim görevlerine, sorunlarına ve özelliklerine yönelik olarak yürütülen bir hizmettir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin, program ya da meslek seçimi

Bilgi Dünyası Psikolojik Danışma

Rehberlikte Psikolojik Danışma Nedir?

0

Psikolojik danışma nedir? Rehberlikte psikolojik danışma hizmetlerinin özellikleri, kimler yararlanır, kavramlar, ilkeleri hakkında bilgi. Psikolojik Danışma Tüm rehberlik hizmetlerinin temelini ve özünü oluşturan psikolojik danışma hizmetleri, psikolojik danışmanlar tarafından profesyonel düzeyde sunulan sözel iletişime dayalı bir psikolojik yardım türüdür. Psikolojik danışma, çeşitli nedenlerle uyum sıkıntısı çeken, kendini yalnız hisseden, başarısız ve değersiz gören kimselere, sorunlarının

Bilgi Dünyası

Problem Tanıma Envanteri Nedir?

0

Bireyi tanıma tekniklerinden kendini anlatma tekniği, problem tarama listesi, envanteri nedir, nasıl yapılır, hakkında bilgi. Problem Tarama Listesi Problem tarama listeleri, bireyin gereksinimleri, kişisel sorunları, sağlık, bedensel gelişim, benlik algısı, sosyal destek sistemi, okul, öğretmenler, aile, gelecek, meslek seçme, insan ilişkileri, gelecek gibi konularda bireyin yaşamakta olduğu sorunlar hakkında bilgi toplamayı ve bireylerin sorunlarının giderilmesi

Bilgi Dünyası

Kendini Anlatma Teknikleri – Anket

0

Rehberlik birey tanıma tekniklerinden kendini anlatma teknikleri anket nedir, nasıl yapılır? Anket örneği, hakkında bilgi. Kendini Anlatma Teknikleri – Anket Anket Anket, rehberlik hizmetlerinde, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, kişisel duygu ve düşünceleri ve benzeri konularda bilgi toplamak için en çok kullanılan araçlardan biridir. Öğrenci, kendisiyle ilgili çeşitli yönlere ait soruları cevaplandırarak kendisini tanıtan bilgiler verir.

Bilgi Dünyası

Okul Düzeyinde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi

0

Rehberlik hizmetleri okul düzeyinde nasıl örgütlenmiştir? Okul müdürünün, yardımcısının, yürütme komisyonunun görevleri nelerdir? Okul Düzeyinde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi 17 Nisan 2001 tarihinde 24376 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre, okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütlenmesi şekilde verilmiştir. Okul Müdürünün Görevleri: 1. Okulda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sağlıklı bir

Bilgi Dünyası Öğretmenlik

Psikolojik Danışmanın Görevleri

0

Psikolojik Danışmanın Görevleri nelerdir? Rehberlik hizmetlerinde psikolojik danışmanın yeri ve maddeler halinde görevleri. Psikolojik Danışmanın Görevleri 1. İl çerçeve programını temel alarak okulun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri programını sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar. 2. Rehberlik programının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. 3. Okulun tür ve özelliklerine göre gerekli eğitsel ve

Bilgi Dünyası rehberlik

İl İlçe Düzeyinde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi

0

Rehberlik hizmetleri il ve ilçe düzeyinde nasıl örgütlenmiştir? İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İl Danışma Komisyonunun görevleri nelerdir? İl İlçe Düzeyinde Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi 17 Nisan 2001 tarihinde 24376 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre il/ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütlenmesi Şekilde gösterilmektedir. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü

Bilgi Dünyası

Doğrudan Öğrencilere Yönelik Olmayan Rehberlik Hizmetleri

0

Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinden doğrudan öğrenciye yönelik olmayan dolaylı rehberlik hizmetleri nelerdir, açıklaması, hakkında bilgi. DOĞRUDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLMAYAN (DOLAYLI) HİZMETLER 1. Program-Plan Hazırlama Hizmetleri Okul rehberlik hizmetleri belli bir program ve plan içerisinde yürütülür. Okullarda öğretim yılı başlamadan önce hazırlanan ve öğretim yılı boyunca yapılacak PDR çalışmalarını gösteren programa “Okul PDR programı” denilir. Bu

Bilgi Dünyası rehberlik

Doğrudan Öğrenciye Yönelik Rehberlik Hizmetleri

0

Okullarda verilen rehberlik hizmetlerinden doğrudan öğrenciye yönelik rehberlik hizmetleri nelerdir, açıklaması, hakkında bilgi. DOĞRUDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OLAN HİZMETLER 1. Bireyi (Öğrenciyi Tanıma) Tanıma 2. Bilgi Toplama ve Sunma (Bilgi Verme) Bilgi toplama hizmeti, bireyin ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiyi yine bireyin yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır. Örneğin, seçmeli dersler arasından öğrencinin seçim yapabilmesi için, derslerin

Bilgi Dünyası rehberlik

Rehberlik Hizmetleri Oryantasyon

0

Doğrudan öğrenciye yönelik rehberlik hizmetlerinden oryantasyon, duruma alıştırma nedir, nasıl sağlanır, hakkında bilgi. Oryantasyon (Duruma Alıştırma) Oryantasyon, bireyin yeni girdiği ya da gireceği bir ortama/duruma alışmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalardır. Oryantasyon hizmeti ile öğrencilere sistematik bir şekilde yeni okul, yeni kişiler ve kurallar tanıtılır. Duruma alıştırma etkinlikleri ile okul öğrenciye tanıtıldığı gibi öğrenci de okula

Bilgi Dünyası

Bireyi Tanıma Teknikleri

0

Bireyi tanıma teknikleri nelerdir? Rehberlik hizmetlerinde bireyi tanıma hizmeti temel ilkeler hakkında bilgi. Bireyi Tanıma Teknikleri Bireyin değişik yönlerinin tanınması rehberlik hizmetlerinin etkinliği bakımından çok önemlidir, elde edilecek bilgiler psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde özellikle; psikolojik danışma, bilgi toplama ve yayma, yöneltme, yerleştirme ve izleme hizmetlerinde kullanım alanlarına sahiptir. Bireyi tanımada esas amaç, bireyin kendisini

Bilgi Dünyası

Kişisel Rehberlik Nedir?

0

Kişisel rehberlik nedir? Kişisel rehberliğin amaçları ve hizmetlerinin kapsamı nelerdir? Kişisel rehberlik hakkında bilgi. Kişisel Rehberlik Nedir? Kişisel-sosyal rehberlik; bireyin kendini tanıması, anlaması, üstün ve sınırlı yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerikli; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bireyler yetiştirmek amacıyla verilen hizmetleri kapsamaktadır. Bireyin duygu ve düşüncelerinden,

Bilgi Dünyası

Mesleki Rehberlikte Uygulanacak Testler

0

Mesleki rehberlikte uygulanacak testler nelerdir? Mesleki rehberlik testlerinin özellikleri, hakkında bilgi. MESLEKİ REHBERLİKTE UYGULANACAK TESTLER Mesleki rehberlik; bireylerin ilgi, yetenek ve değer sistemlerine uygun nitelikte meslek seçmelerine yardım süreci olarak tanımlanabilir. Bireyin kendine uygun mesleği seçmesi; bireyin özellikleriyle, mesleğin gerektirdiği özelliklerin birbirine uygunluğu ile tespit edilebilir. Meslek seçiminin önemli iki boyutu vardır: 1. Bireyin ilgi,

Bilgi Dünyası meslek

Mesleki Gelişim Süreci Konu Anlatımı

0

Mesleki gelişim süreci nedir, evreleri nelerdir? Mesleki gelişim sürecinin evrelerinin özellikleri, konu anlatımı. Mesleki Gelişim Süreci Günümüzde meslek seçiminin bir anda verilen bir karar olmadığı, mesleki gelişim süreci içinde biçimlenerek ortaya çıktığı anlayışı kabul edilmektedir. (Meslek gelişim süreci, çocuklukta bir meslek fikrinin oluşmaya başlamasından itibaren, yetişkinlikte bir meslek sahibi oluncaya kadar geçen gelişim evrelerini kapsar.)

Bilgi Dünyası

Mesleki Rehberliğin Amaçları

0

Mesleki rehberliğin amaçları nelerdir? Mesleki rehberlik amaçları maddeler halinde konu anlatımı. Mesleki Rehberliğin Amaçları • Bireyin seçme alanına giren mesleklerin işlevleri, nitelikleri, sorumlulukları ve sağladıkları olanaklar hakkında gerçekçi ve objektif bilgi edinmelerine yardım etmek • Kendi kişisel yetenek ve becerilerini keşfetmelerine ve bunlarla İlgili mesleğin gerekleri ile bağıntı kurmalarına yardım etmek • Kendi yetenek ve

Bilgi Dünyası

Yükseköğretimde Rehberlik Hizmetleri

0

Yükseköğretimde rehberlik hizmetlerinin özellikleri, önemi nedir? KPSS Yükseköğretim rehberlik hizmetleri konu anlatımı. Yükseköğretimde Rehberlik Hizmetleri Yükseköğretim basamağındaki eğitim kurumlarının yapı, amaç, işlev ve işleyişleri ilk ve ortaöğretim basamağındaki eğitim kurumlarından farklıdır. Ayrıca yükseköğrenim gören öğrencilerin ihtiyaç ve sorunları daha önceki gelişim dönemlerinin ihtiyaç ve sorunlarından da farklıdır. Dolayısıyla yükseköğretimde sunulacak rehberlik hizmetlerinin programlanması ve örgütlenmesi

Bilgi Dünyası rehberlik

Ortaöğretimde Rehberlik Hizmetleri

0

Ortaöğretimde rehberlik hizmetlerinin özellikleri, önemi nedir? KPSS Ortaöğretim rehberlik hizmetleri konu anlatımı. Ortaöğretimde Rehberlik Hizmetleri 15-18 yaş gurubunu kapsayan ortaöğretim, öğrencilere bir meslek kazandırmayı ve onları yükseköğretim kurumlarına hazırlamayı amaçlayan eğitim devresidir. Ortaöğretim kurumları süre,amaç ve programlar açısından farklıdırlar. Ortaöğretim döneminde rehberlik hizmetlerinin önemi ve gerekçesi bu yaşlardaki öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçları karşılamada

Bilgi Dünyası

İlköğretimde Rehberlik Hizmetleri

0

İlköğretimde rehberlik hizmetlerinin özellikleri, önemi nedir? KPSS İlköğretim rehberlik hizmetleri konu anlatımı. İlköğretimde Rehberlik Hizmetleri İlköğretim 6-14 yaş grubu için devlet tarafından sağlanan parasız ve zorunlu temel bir eğitimdir. İlköğretim, bir yandan çocuğun kendine yeter bir hale gelmesine bir yandan da ileride mesleğini belirlemesinde rol oynayabilecek bir üst öğrenime hazırlar. Gerek yönlendirmenin isabetli olması gerekse

Anne&Çocuk

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Hizmetleri

0

Okul öncesi eğitimde rehberlik hizmetleri önemi nedir? KPSS okul öncesi eğitim rehberlik hizmetleri konu anlatımı. Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Hizmetleri Gelişimin ilk yılları (0-6 yaş arası) çok önemlidir. Çocuktaki bedensel, zihinsel, sosyal ve dil gelişimi oldukça hızlıdır. Çocuğun kendini fark etmesi ve ifade etmesi açısından çok önemli bir dönemdir. Birçok araştırma bu dönemdeki gelişmelerin çocuğun

Bilgi Dünyası

Eğitsel Rehberlik Nedir? Konu Anlatımı

0

Eğitsel rehberlik nedir? KPSS konu anlatımı, eğitsel rehberlik özellikleri, amaçları, ilkeleri, konu alanları, öğretmen davranışları konu anlatımı. Eğitsel Rehberlik Nedir? Bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik yapısı, duygu, özellikleri, sosyal durumu ve zekâ seviyeleri dikkate alınarak uygun bir eğitim alanını seçmesi ve bu alanda başarılı olması için kendisine yapılan yardımlara “Eğitsel Rehberlik” denir. Eğitsel rehberlik,

Bilgi Dünyası

Birey Sayısına Göre Rehberlik

0

Birey sayısına göre rehberlik nedir? Bireysel rehberlik ve grup rehberliğinin özellikleri, konu anlatımı. BİREY SAYISINA GÖRE REHBERLİK Bireysel Rehberlik ve Grupla Rehberlik: Bireyle ya da grupla yürütülen rehberlik hizmetleri “bilgi verme” işlevinin ön planda olduğu, bireylerin zihinsel süreçlerinin geliştirilmesine ağırlık verilen hizmetler olarak karşımıza çıkmaktadır. Rehberlikte bilgi verme işlevi ön planda olduğundan psikolojik danışmanların yanı

Bilgi Dünyası

İşlevlerine Göre Rehberlik

0

İşlevlerine göre rehberlik alanları nelerdir? İşlevlerine göre rehberlik çeşitleri ve özellikleri konu anlatımı. İşlevlerine Göre Rehberlik 1. Uyum Sağlayıcı Rehberlik Öğrencilerin çevrelerine sağlıklı bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar uyum sağlayıcı rehberliktir. Öğrencilerin yeni bir durum ya da ortama uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için yürütülen çeşitli etkinlikler, rehberliğin uyum sağlayıcı işlevini yerine getirmektedir.

Bilgi Dünyası

Hizmet Alanına Göre Rehberlik Çeşitleri

0

Kurumlara, hizmet alanına göre rehberlik çeşitleri nelerdir? Eğitim, sağlık, sosyal yardım, endüstri, adalet ve güvenlik alanında rehberlik nedir. KURUMLARA (HİZMET ALANINA) GÖRE REHBERLİK 1. Eğitim Alanında Rehberlik Rehberlik hizmetlerinin, en yaygın uygulama alanlarından biri eğitim alanıdır. Rehberlik hizmetleri, çağdaş eğitim sistemine göre düzenlenen günümüz okullarında öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yürütülmektedir. Okulların yanı sıra okullardaki hizmetleri

Bilgi Dünyası

Kendini Gerçekleştiren İnsanın Özellikleri

0

Kendini gerçekleştirmekte olan bireyin özellikleri nelerdir? Maddeler halinde kendini gerçekleştiren insan özellikleri. Kendini Gerçekleştiren İnsanın Özellikleri Eksik ve kusurlu yanlarının farkında olma, bunları kişiliğinin istendik yönleri gibi kabullenebilme, kusurlu ve eksik yanlarına karşın kendinden hoşnut olabilme ve geçmişe pişmanlık, vicdan azabı gibi duygularla yüklü olmaksızın bakabilme, eleştiriye hoşgörülü olabilme, geleceğe ilişkin amaçlarında gerçekçi olabilme (kendini

Bilgi Dünyası İhtiyaçlar Hiyerarşisi

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nedir?

0

İhtiyaçlar hiyerarşisi nedir? KPSS Rehberlik Kendini gerçekleştirme ve Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi konu anlatımı. Kendini Gerçekleştirme Kavramı ve İhtiyaçlar Hiyerarşisi Hümanist yaklaşım denilince akla Maslow ve onun ortaya koyduğu ihtiyaçlar hiyerarşisi (piramidi) gelir. İhtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağında ise “kendini gerçekleştirme” ihtiyacı yer alır. İhtiyaçlar hiyerarşisindeki ihtiyaçlar en alt düzeyden başlayarak sırasıyla fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı,

Bilgi Dünyası rehberlik

Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları

0

Rehberlik hizmetlerinin amaçları ve önemi nedir? Rehberlik amacı hakkında bilgi, konu anlatımı. Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları Türk eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizli güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen

Bilgi Dünyası

Rehberlik Nedir? Hakkında Bilgi

0

Rehberlik nedir, nasıl tanımlanır? Rehberlik kavramı ile ilgili örnek tanımlar, açıklamalar. Rehberlik hakkında bilgi. Rehberliğin Tanımı Yıllardan beri rehberlik üzerine çok çeşitli tanımlar yapılmıştır, ancak bunlardan hiçbirinin rehberlik kavramını kapsayacak genişlikte olduğu söylenemez. Rehberliği tanımlamakla ilgili sıkıntıları şöyle sıralayabiliriz: • Rehberlik uygulamalarının dayandığı değişik kuramlar vardır. Bu kuramlar arasında geniş görüş ayrılıkları bulunmaktadır. • Rehberlik

Bilgi Dünyası

Öğrenci Kişilik Hizmetleri Nedir?

0

Öğrenci kişilik hizmetleri nedir, kapsamı nedir? KPSS rehberlik Öğrenci kişilik hizmetleri konu anlatımı. ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ (ÖKH) Çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçası olan “Öğrenci Kişilik Hizmetleri (ÖKH)”, okulda öğrenciye öğretim çalışmalarından ayrı, sınıf öğretimi dışında sağlanan ve öğrencinin kişiliğinin duygusal ve toplumsal yanlarıyla birlikte sağlıklı bir şekilde gelişmesine hizmet eden etkinlikleri kapsar.

Bilgi Dünyası Eğitim

Eğitimde Rehberliğin Yeri ve Önemi

0

Eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri neden önemlidir? Geleneksel eğitime getirilen eleştiriler nelerdir? Eğitimde Rehberliğin Yeri ve Önemi Bireylerde toplumca istenilen davranışları geliştirme sürecine “eğitim” denir. Örgün eğitim ise bu davranış geliştirme işleminin planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sürecidir. Toplumlarda 20. yy’a kadar genel olarak eğitim ile planlı eğitim durumları hazırlanarak öğrencilere kültürel mirasın aktarılmasına, onların

Bilgi Dünyası

Okul PDR Hizmetleri Programı Modeli

0

Rehberlik modellerinden Okul pdr hizmetleri programı modeli nedir, özellikleri, temel süreçleri, konu anlatımı, hakkında bilgi. Okul PDR Hizmetleri Programı Modeli Yeni sınıf rehberlik programları ile birlikte çerçeve programlarda da yeni bir düzenleme yapılmış ve kapsamlı rehberlik programlarını temel alan bir model oluşturulmuştur: Okul PDR Hizmetleri Modeli. Bu modelde, “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı”,

Bilgi Dünyası rehberlik

Kapsamlı PDR Programı – Özellikleri

0

Rehberlik modellerinden kapsamlı pdr programı unsurları, özellikleri nelerdir? Kapsamlı pdr programı hakkında bilgi. Kapsamlı PDR Programları Günümüzde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğrencilerin, gerek okulda gerekse okul dışında, ihtiyaç duydukları yaşantı ve becerileri tanımlama çabası olup, iyileştirici, kriz yönelimli, önleyici ve gelişimsel danışma ve rehberlik yaklaşımlarının bütünleştirilmesi anlayışına dayalı hizmetlerin tümünü ifade eder. Bu hizmet

Bilgi Dünyası

Karar Vermeye Yardım Süreci Olarak Rehberlik

0

Rehberlik modellerinden karar vermeye yardım süreci olarak rehberlik, Katz, Tiedeman ve Jones Modeli hakkında bilgi. Karar Vermeye Yardım Süreci Olarak Rehberlik (Katz, Tiedeman, Jones) Bireylerin iş ve meslek seçimi sırasında ihtiyaç duydukları olgusal bilgiyi sağlamak amacıyla başlatılan rehberlik hizmetlerini, demokratik yaşamın bireyleri sık sık tercih yapma durumlarıyla karşı karşıya getirmesi sonucu “karar verme sürecinde bireye

Bilgi Dünyası

Klinik Yaklaşım (Özellik Faktör Kuramı) Rehberlik Modeli

0

Klinik Yaklaşım (Özellik Faktör Kuramı) Rehberlik Modeli, Williamson Rehberlik modeli nedir, özellikleri nelerdir? Hakkında bilgi Klinik Yaklaşım / Özellik – Faktör Kuramı (Williamson) Bireysel farkların öneminin anlaşılması, eğitimin bireyselleştirilmesi; rehberlik hizmetlerinde yeteneklerin, ilgilerin, bireysel ihtiyaçların ön plana çıkmasını sağlamıştır. Rehberlikte klinik yaklaşım, bireysel ayrılıkların anlaşılması ve bireysel ihtiyaçların karşılanması amaçlarına dayalıdır. Klinik model bireyin ayrıntılı

Bilgi Dünyası

Brewer Rehberlik Modeli Hakkında Bilgi

0

Rehberliğin eğitim süreci ile kaynaştırılması, brewer rehberlik modeli nedir, özellikleri nelerdir? Brewer rehberlik modeli. Rehberliğin Eğitim Süreci ile Kaynaştırılması (Brewer) Zamanla, Parson’ın meslek bürosunda yürüttüğü çalışmalar yani kişilere tam işe yerleşecekleri sırada rehberlik hizmeti sunmanın geç kalınmış bir girişim olduğu ileri sürülmüştür. Böylece, okullarda çalışma hayatının gereklerini açıklama anlamında yapılan rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılarak eğitim süreci

Bilgi Dünyası

Parsonian Modeli Hakkında Bilgi

0

Rehberlik hizmetlerindeki yaklaşımlardan parsonian modeli nedir, özellikleri nelerdir? Parsonian modeli hakkında bilgi. Parsonian Modeli Dünyada mesleki rehberlik kavramını ilk defa kullanan ve genel olarak rehberlik hizmetlerinin kurucusu sayılan Frank Parsons, 1908’de bir meslek bürosu açarak kendisine işe yerleşme isteğiyle başvuran adayların niteliklerini, yetenek ve ilgilerini saptayarak, sahip oldukları bu özelliklere uygun bir işe yerleştirilmelerini sağlamıştır.

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Faktörler

0

Rehberlik nasıl ortaya çıktı? Rehberliğin ortaya çıkmasına yol açan gelişmeler, tarihçesi. Rehberliğin tarihi gelişimi konu anlatımı. Rehberliğin Tarihi Gelişimi I. Rehberliğin Ortaya Çıkmasını Gerektiren Gelişmeler Rehberlik hizmetlerinin ortaya çıkışında, teknolojik gelişmelerden kaynaklanan bazı toplumsal sıkıntıların, beliren yeni ihtiyaçların önemli rolü olmuştur. İnsan anlayışındaki gelişmeler ve psikoloji biliminde gerçekleşen ilerlemeler hem rehberlik hizmetlerinin gereğinin hissedilmesine hem

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Felsefe İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin felsefe ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri felsefe ilişkisi Rehberliğin Felsefe İle İlişkisi Felsefe, bir bilim dalının ulaşmaya çalışacağı uzun vadeli amaçları vermektedir. İnsan hayatı ve davranışlarına ilişkin felsefi görüşler 2 grupta incelenebilir: I. Bireye dönük/bireyi merkeze alan, II. Topluma dönük/toplumu merkeze alan. Bireye dönük felsefelerde bireyin kişisel bütünlüğü ve

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Sosyoloji İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin sosyoloji ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri sosyoloji ilişkisi Rehberliğin Sosyoloji İle İlişkisi Sosyoloji (Toplumbilim), insanların toplumsal yaşamlarını, toplum içerisindeki rollerini ve karşılıklı ilişki biçimlerini inceleyen bilim dalıdır. Diğer bir deyişle, toplum içinde insanı incelemektedir. Bireylerin davranışlarına yön veren toplumsal etmenleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Rehberlik bireyin dış dünyasına ilişkin bilgileri

Bilgi Dünyası

Rehberliğin Psikoloji İle İlişkisi

0

Rehberlik hizmetlerinin psikoloji ile olan ilişkisi, benzerlikleri ve farklılıkları nedir? Rehberlik hizmetleri psikoloji ilişkisi Rehberliğin Psikoloji İle İlişkisi Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yararlandığı bilim dallarının başında gelen psikoloji, insan davranışlarının nedenlerini, temel ilke ve kavramlarını açıklamaktadır. Bu alanda algı, davranış, duygu, gelişim gibi birtakım konular incelenmekte ve bireylerin çevreye uyumu ile ilgili sorunlar ele

Bilgi Dünyası

Rehberliğin İlkeleri Nelerdir?

0

KPSS Konusu rehberliğin ilkeleri nelerdir, maddeler halinde yazımı ve açıklamaları. Rehberliğin ilkeleri konu anlatımı. Rehberliğin ilkeleri 1. Rehberliğin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Demokrasi; toplumda bireylerin kendi kendilerini yönetme, seçim yapma, karar alma hakkı olduğunu kabul eder. Rehberliğin doğuşu demokratik toplumun yapısından ve bireylerin ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır.