Browsing: resim

Biyoloji Kalbin Yapısı

Dolaşım Sistemi Şemaları – Dolaşım Sisteminde Organları ve Görevleri

0

İnsan vücudundaki Dolaşım sistemi diyagramları, şemaları, Dolaşım sisteminde bulunan organlar ve bu organların görevleri, sistemdeki yerleri. Bir organ, vücutta aynı amaç için birlikte çalışan en az iki farklı doku türüne sahip bir yapıdır. Böbrekler, kalp ve hatta cilt organlardır. Bir insanın aslında iki dolaşım sistemi vardır: kalpten akciğerlere ve sırtına giden, pulmoner sistem olarak adlandırılan

Atatürk Atatürkün Sanat Hakkında Sözleri

Atatürk’ün Resim ve Heykel Sanatına Verdiği Önem

2

Atatürk’ün resim ve heykel sanatına olan bakış açısı ile ilgili yazı. Atatürk ve sanata verdiği önem. Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkının güzel sanatların önemli kollarından resim ve heykeltıraşlıkta da ilerlemesi için birtakım faaliyetler yürütmüştür. Cumhuriyet Döneminde tüm Türk ressamların cumhuriyet ve inkılapları resmetmelerini sağlayarak, millî birliğin sanat alanına yansıması hedefine ulaşmıştır. Tüm Türkiye’de heykel ve

Bilgi Dünyası

Pastel Nedir? Hakkında Bilgi

0

Pastel nedir? Pastel resimleri özellikleri nelerdir, pastelin tarihçesi nedir? Pastel hakkında bilgi. Pastel Nedir? Hakkında Bilgi Pastel, 8-10 cm boyunda çubuklar haline getirilmiş kuru resim boyama malzemesi ve bu boyalarla yapılan resimlere verilen addır. Pastel kalemler, toz pigment ile az miktarda yağsız bağlayıcı malzemenin (çoğunlukla kitre, 20. yy’ın ortalarından sonra da metil selüloz) karıştırılmasıyla yapılır.

Bilgi Dünyası

Enteriyör (İç Mekan Resmi) Nedir? Hakkında Bilgi

0

Enteriyör, iç mekan resmi ne demektir? Enteriyör özellikleri, tarihçesi, tarih boyunca gelişimi ve iç mekan ressamları hakkında bilgi. Enteriyör (İç Mekan Resmi) Enteriyör (İç Mekan Resmi); iç mekânları ve bu mekânlardaki yaşam biçimlerini konu alan resim türüdür. Bağımsız bir konu olarak ilk kez 17. yüzyıl Felemenk sanatında görülür. Daha önce iç mekânlar çoğunlukla dinsel ya

Bilgi Dünyası

Işıncılık (Rayonizm) Nedir? Örnekleri

0

Işıncılık, rayonizm nedir, özellikleri nelerdir? Işıncılık sanatı örnekleri, tarihçesi, hakkında bilgi. IŞINCILIK (RAYONİZM) Işıncılık, Rusça luçism (Rusça luç: “ışın”), rayonizm olarak da bilinir, Rusya’da soyut sanatın gelişimini önemli ölçüde etkileyen ilk soyut akımlardan biridir. İlk örneği Mikhail Larionov’un kübizm, gelecekçilik ve orfizm ilkelerini betimsel olmayan soyut bir anlayışla birleştirdiği 1909 tarihli “Cam” (Guggenheim Müzesi, New

Bilgi Dünyası Hakkı Atamulu'nun Erzurum'da yapmış olduğu Atatürk Heykeli

Türk Resim ve Heykel Tarihi

0

Osmanlı döneminin sonları ile Cumhuriyet döneminde gelişmeye başlamış olan Türk resim ve heykel sanatı tarihi, gelişimi ve sanatçıları hakkında genel bilgiler. TÜRK RESİM VE HEYKELCİLİĞİ de çok eski çağlarda başlamıştır; Osmanlı devrinde gerilemiş, hatta durmuş, Cumhuriyet’le birlikte, milli ruhla yeniden canlanmıştır. Resim. — İlk büyük Türk resim ustaları Uygurlar’dır. Onların en eski resim örnekleri Hoço’daki

Bilgi Dünyası

Çin Sanatı Hakkında Bilgiler

0

Kadim Çin uygarlığının ortaya çıkardığı sanat ile ilgili bilgiler. Çin mimari, resim, heykel ve müzik sanatı hakkında bilgiler. Çinliler çok eski yıllardan beri sanatın her koluna büyük bir önem vermişlerdir. Mimarlık eserleri, resimler, el işi eserleri Çinliler’in güzel sanatlara karşı duydukları ilginin örneğidir. Mimarlık. — Çin’de mimarlık denince aklımıza çok katlı zarif kuleler, uçları kalkık uzun

Bilgi Dünyası

İngiliz Sanatı Hakkında Bilgi

0

İngiliz Sanatı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İngiliz sanatı hakkında genel bilgiler. Mimarlık. — İngiltere’nin en önemli mimarlık eserleri eskiden kalma büyük kiliselerdir. Londra’daki Westminster Abbey geçmişi yaşatan bir anıt gibidir. İngiltere’nin en büyük Katedrali küçük Ely kasabasındadır. Yapılışı 100 yıl sürmüş, XII. yüzyılda tamamlanmıştır. İngiltere’deki kiliselerin en güzeli ise Sallisbury Katedrali’dir.

Bilgi Dünyası

Realizm Nedir?

0

Realizm nedir ne anlama gelir? Sanatın edebiyat, resim, heykel, tiyatro ve sinema alanlarındaki realizm akımı gelişmeleri ve örnekleri nelerdir Sanatta, edebiyatta bir akımdır. Gerçekteki şeyleri, hayatı, doğayı olduğu gibi, hatta çirkinlikleriyle anlatmayı amaç edinen bu akıma edebiyatta bazan «natüralizm» (doğalcılık) da denir. Felsefede ise realizm, genel fikirleri birer gerçek varlık sayan düşünüş düzenidir. Bu görüşün

Bilgi Dünyası Georges Seurat - Grande Jatte Adası'nda Bir Pazar Öğleden Sonrası isimli tablosu

Neo-Empresyonizm Akımı Hakkında Bilgi

0

Resimdeki neo-empresyonizm akımı ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin bulunduğu yazımız. Resim sanatında bir akımdır; «yeni empresyonizm» demektir. Empresyonist ressamlar «renkleri parçalama» işini içgüdü ile tatbik ederlerdi. Seurat, Signac gibi Fransız ressamları ise bu işi tamamiyle fizik bilimindeki ışık konusunun o dönemdeki son araştırmalarına uygun bir şekilde yaptılar. Fizikçi Helmoltz’un 1878’de, Rood’un da 1881’de

Bilgi Dünyası

Danimarka Sanatı Hakkında Bilgi

0

Kuzey Avrupa’nın Vikingler ülkesiolan Danimarka’nın mimarlık, heykel, resim, tiyatro ve sinema sanatı ile ilgili genel bilgiler. Mimarlık. Danimarka’nın en eski mimarlık kalıntılarına İS 11. yüzyılda yapıldı. Roman kiliseleri 12. yüzyılda yapıldı. Roman sanatı geleneğiyle Avrupa ölçümlerinde yapılan başlıca yapılar Lund, Viborg ve Ribe katedralleridir. Danimarka krallarından birçoğunun gömüldüğü Roskilde Katedraline Roman sanat akımının egemenlik döneminde

Bilgi Dünyası Bulgaristan Bayrağı

Bulgar Sanatı Hakkında Bilgi

0

Bulgar sanatı ile ilgili genel bilgiler. Bulgar Mimarlık, resim, müzik sanatları ile ilgili sanatçılar ve eserleri. Mimarlık. 9. yüzyılda Hıristiyanlığı benimseyinceye kadar Sasanilerin ve Doğu’nun etkisi altında bulunan Bulgaristan sanatında bu dönemden sonra ülkenin siyasal koşullarını yansıtan üç akım ortaya çıktı. 9. yüzyıldan 1393’e kadar, özellikle de 13. ve 14. yüzyıllarda Bizans etkileri güçlüdür. 1393-1878

Bilgi Dünyası

Alman Resim, Heykel ve Müzik Sanatı Hakkında Bilgi

0

Almanların resim, heykel ve müzik sanatı ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Almanlardan güzel sanatlarda birçok büyük sanatkarlar yetişmiş, özellikle müzikte Alman bestecileri dünyaya ün salmışlardır. Alman sanatı resim ve heykelde de ölmez eserler vermiştir. Resim. — Ortaçağ’da başlayan Alman resminin ilk örneklerini minyatürler ve kitap resimleri teşkil eder. XIII. ve XIV.

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Resim ve Minyatür Sanatı Özellikleri

0

Anadolu Selçuklu devleti döneminde resim ve minyatür sanatı ile ilgili genel bilgiler ve eserler Anadolu Selçuklu dönemi resim sanatı hakkındaki bilgiler 12. ve 13. yüzyıldan kalma birkaç minyatürlü yazmanın çerçevesi içinde kalmaktadır. Bu türdeki eserlerden en eskisi Dioskorides’in ünlü Materia Medica adlı botanik ve zoolojiyle ilgili eserinin Arapça çevirisi olan Kitap el-Haşâis’in yeni bir yorumdur.

Bilgi Dünyası

Amerikan Heykel ve Resim Sanatı Hakkında Bilgi

0

Sömürgecilik döneminden günümüze kadar ki Amerika Birleşik Devletlerinde ki heykel ve resim sanatı, eserler ve sanatçıları hakkında bilgi Sömürgecilik döneminde heykel ve resim alanında, ülkenin İspanyol-Kızılderili etkisini gösteren Güneybatı bölgesinde yaratıcı bir halk sanatı doğdu. Bu bölgede, dinsel konulardan esinlenilerek yaratılan resim ve heykellerin yanı sıra oyulmuş eşya, deri semer gibi gereksinme duyulan nesneler de

Bilgi Dünyası

Alman Resim Sanatı Hakkında Bilgi

0

Alman resim sanatı dönemleri, eserleri ve ressamları hakkında bilgi Karolenjler döneminden günümüze yalnızca kitap resimleri kalmıştır. Bu resimler, birbirine karşıt üslupları olan Geç Antik, Bizans ve Suriye resimlerini örnek almışlardır. Hem Doğu hem Batı Frank okullarında beliren el yazmalarının kökenini saptamak çok zordur. Ada Dua Kitabı ve buna benzer birtakım eserler; büyük olasılıkla Aachen’da bulunan

Bilgi Dünyası

Peyzaj Nedir

0

Peyzaj nedir? Resimde peyzaj tarzı sanatı hakkında kısa bilgi. Peyzaj ressamları Manzara resimlerine özelikle kır manzaralarına “peyzaj” denir. Bu çeşit tablolar Batı resim sanatında Rönesans‘tan çok sonra gelişmiştir. Rönesans, klasik sanatı örnek aldığı için daha çok büyük kompozisyonlar oda içi resimleri devrini açmıştı. Yalnız İngiltere’de doğanın cömertliği karşısında, Gainsborough, Constable gibi büyük peyzajcılar yetişti. Fransız

Bilgi Dünyası

Resim Çeşitleri Hakkında Bilgi

0

Belli başlı resim çeşitleri hakkında kısa bilgiler içeren yazı Portre : Bir insanın dış görünüşünü tespit eder. Gerçek bir portre ressamı manevi vasıfları da bulup belirtmeyi bilir. Portrenin ilk amacı benzetmek olduğu halde bu benzetme şahsi olduğundan portre sanatı birçok yöntem ve dünya görüşü değişikliklerinden geçmiştir. Sanatta natüralist akımlar kuvvetlendiği zamanlarda portrenin parlak günleridir. Resimde

Bilgi Dünyası

Resim Teknikleri Hakkında Bilgi

0

Belli başlı en çok kullanılan resim yapma teknikleri ve kullanılan boyalar hakkında bilgiler. Resmin işlediği konulara kullandığı malzemeye göre çeşitli teknikleri vardır. Bunlardan başlıcalarına kısaca bakacak olursak: Suluboya : Boyalar su ile karıştırılır, bundan dolayı, saydam olur, resim zeminini gösterirler. Suluboya çoğunlukla kağıt üzerine yapılır, kumaş, fildişi, parşömen üzerinde de olur. Fırçalar yumuşak kıllı, sivri

Bilgi Dünyası

Ortaçağ Resim Sanatı(Kısaca)

0

Ortaçağ resim sanatı hakkında bilgi. Orta çağ resim sanatı dönemi özellikleri, Ortaçağ’ın en belirli resim akımını Bizans sanatı açmıştır. Bizans’ta mozaiğin yanında freskler de önemli duvar süslemesidir. İlk Hıristiyan minyatür sanatı da Bizans’ta doğmuştur. M.S.IV. yüzyıldan itibaren en kıymetlileri erguvan parşömen üzerine altın, gümüş yaldızlı, çeşitli renkli kitap resimleri meydana gelmiştir. “İkon” adı verilen tablo

Bilgi Dünyası

Rönesans Resim Sanatı

0

Rönesans resim sanatı hakkında bilgiler. Rönesans ressamları hakkında kısa bilgiler Yeniçağ’ın ilk sanat tarzı olan Rönesans sanatı her dalda olduğu gibi resimde de büyük yenilikler yaratmıştır. Antik devre ve onun insanı merkeze alan görüşüne dönen Rönesans resmini ilk canlandıran Floransalı sanatçılardan Giotto di Bondone (1267 -1337) olmuştur. Bizans resminin merasimci ciddiyetinden dünya ötesi sükunetinden İtalyan

Bilgi Dünyası

Eski Çağda (Eski Yunan) Resim Sanatı

0

Eski çağ ve Eski Yunan’da resim sanatı nasıldır? Önemli Eski Yunan ressamları ve eserlerinin özellikleri nelerdir? Hakkında bilgi. Resim güzel sanatlardan biridir. Kalemle, boyayla, kağıt, bez gibi yüzeyler üzerine bir şeyin benzerini çizme, böylece, duyguları belirtme sanatıdır. insanlar var olalı resmi kendilerine en önemli ifade araçlarından biri yapmışlardır. İnsanlığın en eski izleri olan mağara buluntuları

Bilgi Dünyası

Romantizm Nedir? Romantizmin Sanat Dallarına Etkileri Nelerdir?

0

Romantizm hakkında bilgi. Romantizm akımının edebiyat, mimarlık, resim ve heykel sanatlarına etkileri ve önde gelen Romantizm sanatçıları ve eserleri hakkında bilgiler. Hemen bütün sanat dallarında, doğallıkla edebiyatta etkileri görülen bir tutum ve eylem birliği, klasikçiliğe tepki olarak doğan sanat akımıdır. 18. yüzyıl sonlarında doğumu gözlenir, 19. yüzyılın ilk yarısını (1790-1850) kapsar, etkileri hiçbir zaman tümüyle

Bilgi Dünyası

Gotik Resim Sanatı Hakkında Bilgi

0

Gotik Resim nedir? Gotik Resim sanatının özellikleri, sanatçıları, hakkında bilgi. Gotik Resim; Floransalı ressam Giotto di Bondone (1266-1337) Bizans sanatının tutuculuğunu bir yana atarak gotik heykel sanatının canlı figürlerini resme aktardı. Sanatçı duvar resimlerinde düz bir yüzey üzerinde derinlik yanılsaması yaratarak tüm resim sanatı anlayışını değiştirme olanağını elde etti. Sanat tarihi, Giotto’dan başlayarak ilk önce

Bilgi Dünyası

Avustralya’da Sanat

0

Avustralya’da mimarlık, resim, tiyatro, sinema, müzik sanatlarının gelişimi, özellikleri hakkında bilgi. Mimarlık: Avustralya mimarlığında yerel tasarım çok azdır. İlk sömürge yapılarının yerini, 20. yüzyılda güçlü bir Amerikan etkisi altında İngiliz yöntem ve gelenekleriyle oluşturulan yapılar aldı. Barınak özelliğindeki ilk yapılardan sonra dayanıklı yapılara geçildi ve gereç olarak sert tahtalı ağaçlarla Sydney kumtaşı kullanıldı. 1814′ te

Bilgi Dünyası

Non Figüratif Nedir?

0

Non figüratif ne demektir? Non-figüratif resim sanatı hakkında kısa bilgi ve non-figüratif resim örnekleri. Non Figüratif Yeni bir resim akımının adıdır. “figürsüz resim” anlamına gelmektedir.Resimde insan, ağaç, masa gibi her türlü motife «figür» denir. Bundan dolayı içinde hiçbir doğa motifi bulunmadan yapılan resimlere non-figüratif denilmektedir. Non-figüratif resimde konuyu soyut bir hale getirme sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bilgi Dünyası

Eski Mısır Sanatı

0

Eski Mısır sanatı hakkında bilgi. Eski Mısır’da edebiyat, mimarlık, resim, müzik ve dil hakkında bilgiler. Mısırlılar sanatta edebiyatta da çok ileriydiler günümüze kadar ulaşan ölmez eserler bırakmışlardır. Eski Mısır Edebiyatı : Ele geçen en eski Mısır edebiyat metinleri hiyeratik yazısı ile yazılmıştır. Hiyeratik yazı hiyeroglife benzeyen bir yazı çeşididir. Mısır edebiyatının en eski örneklerinde piramitlerde

Bilgi Dünyası

İtalyan Resim Sanatı

0

İtalyan resim sanatı hakkında bilgi. 15. yüzyıldan günümüze değin İtalyan Resim Sanatı ile ilgili bilgiler. Gotik Resim: Modern sanatın öncüsü sayılan Giotto’nun ünlü Padua Arena Kilisesi’ne yaptığı freskolarla ünü ülke sınırını aştı. Rönesans sanatçılarınca öncü sayıldı. Roma Lateran Bazilikası, Siena ve Orvieto‘da çeşitli eserler üreten Gentile da Fabriano uluslararası gotiğin öncüsü oldu. Rönesans Resmi: Sanatçılar