Browsing: rönesans

Tarih Rönesans

Rönesans Nedir? Rönesans Dönemleri ve Etkileri Nelerdir?

0

Rönesans nedir? Rönesans nasıl tanımlanır ve nasıl bir devirdir? Rönesansın dönemleri, açıklamaları ve etkileri nelerdir? Rönesans ortaçağın din ve skolastik anlayışından kurtulan Batı toplumlarında Antik Çağ sanat ve kültür değerlerine dayanarak yarattıkları en çok insana önem veren yeni eğilimdir. Rönesans sanatı, ortaya çıktığı 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’yı derinden etkiledi ve bu etkilerini 20. yüzyıla

Sanat Sant'Angelo in Formis

İtalyan Mimarisi : Roman, Gotik, Rönesans ve Barok Eser ve Mimarları

0

İtalyan mimarlığı ile ilgili bilgi. Roman, Gotik, Rönesans ve son olarak da Barok Mimarlık tarzları ve önde gelen isimleri hakkında bilgi Roman ve Gotik Mimarlığı: 568’de yönetimi ellerine geçiren Lombardlar İtalya’da yeni uygarlık merkezleri kurdular. Karanlık Çağlar adı verilen bu dönemden sonra 8. yüzyılda ortaya çıkan ve 12. yüzyıla kadar süren Roman sanatında mimarlık alanında

Tarih rönesans

Rönesans Günümüz Bilimini Nasıl Etkilemiştir? Rönesans Bilim Çalışmaları

0

Rönesans günümüz bilimini nasıl etkilemiştir? Rönesans dönemindeki bilimsel alandaki çalışmalar nelerdir, hakkında bilgi. Rönesans Günümüz Bilimini Nasıl Etkilemiştir? Rönesans, düşünce tarzındaki bir değişimden dolayı geldi. İnsanlar çevrelerindeki dünyayı anlamak istemeye başladı. Bu dünya çalışması ve nasıl çalıştığı yeni bir bilim çağının başlangıcıydı. Bu bilimsel çalışmalar ve gelişmeler olmasaydı, günümüz bilimi bugün geldiği yere asla gelememiş

Bilgi Dünyası edebiyat

İrlanda Edebiyat Rönesansı

0

İrlanda Edebiyat Rönesansı ne zaman gerçekleşmiştir, özellikleri, öncüleri kimlerdir? İrlanda Edebiyat Rönesansı hakkında bilgi. İrlanda Edebiyat Rönesansı İrlanda rönesansı, İrlanda edebiyatında 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında yaşanan canlanmadır. Siyasal alandaki milliyetçi akımlarla birlikte gelişmiştir. İrlanda dili ve edebiyatının, tarih ve kültürünün Gael kökenlerine duyulan ilgi, edebiyattaki bu canlanmanın beslendiği kaynağı oluşturmuştur. Standish James

Bilgi Dünyası Rönesans Felsefesi

Rönesans Felsefesi Nedir? Hakkında Bilgi

0

Rönesans felsefesi nedir? Rönesans felsefesinin özellikleri, önemli filozofları, bu filozofların felsefeleri hakkında bilgi. RÖNESANS FELSEFESİ: Temel Özellikleri: a) Felsefede önemli olan insan aklı ve deneyin doğrularıdır. Doğrular kutsal kitaplarda hazır olarak verilmiş değildir. İnsan aklıyla ve deneyimle onları çaba göstererek arayıp bulacaktır. b) Bir tek sistem değil, bir sistemler çokluğu görülür. Dinin belirleyiciliği ortadan kaldırıldığı

Bilgi Dünyası Rönesans

Rönesans Sanatı Hakkında Kısa Bilgi

0

Bugünkü Batı dünyasının şimdiki şeklini almasına sebebiyet veren Rönesans dönemi sanatı ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. RÖNESANS SANATI denince, plastik sanatlarda görülen yenileşme anlaşılır. Ancak, bu yenileşme, değişme, öyle, kısa bir süre içinde gerçekleşmiş bir şey değildir. Bu bakımdan, plastik sanatlardaki Rönesans, önce zaman süresi, sonra da değişik yerlerdeki görülüşü noktalarından ayrı ayrı

Biyografi

Benvenuto Cellini Kimdir?

0

Rönesans döneminin ünlü İtalyan heykeltraşlarından olan Benvenuto Cellini hayatı ve eserleri hakkında genel bilgiler. Benvenuto Cellini 3 November 1500’de Floransa’da dünyaya geldi ve 13 Şubat 1571 yılında yine Floransa’da gözlerini hayata yummuştur. Rönesans devrinin büyük İtalyan heykeltıraşlarındandır. Floransalı bir müzisyenin oğluydu. Babasının yolundan gitmesi, müzik aletleri yaparak hayatını kazanması isteniyordu. Benvenuto Cellini, küçük yaşta kuyumculuğa

Bilgi Dünyası

Fransa’da Rönesans Dönemi

0

Fransız rönesansı nasıl başlamıştır, kimler öncülük etmiştir? Fransa’da rönesans hakkında bilgi. Fransız rönesansı belli başlı sanatçıları. Fransız Rönesans‘ı, İtalya’nın etkisiyle oldu. Bunun da başlıca sebebi, Fransa Kralı VIII. Charles’ın İtalya savaşlarıydı. Fransızlar, İtalya’ya girince, oradaki anıtların güzelliğinin etkisi altında kaldılar. İtalyan sanatı Fransa’da da taklit edildi. Fikir alanında ise Fransa’da bambaşka bir çığır açıldı: Fransız

Bilgi Dünyası

Rönesans Resim Sanatı

0

Rönesans resim sanatı hakkında bilgiler. Rönesans ressamları hakkında kısa bilgiler Yeniçağ’ın ilk sanat tarzı olan Rönesans sanatı her dalda olduğu gibi resimde de büyük yenilikler yaratmıştır. Antik devre ve onun insanı merkeze alan görüşüne dönen Rönesans resmini ilk canlandıran Floransalı sanatçılardan Giotto di Bondone (1267 -1337) olmuştur. Bizans resminin merasimci ciddiyetinden dünya ötesi sükunetinden İtalyan

Bilgi Dünyası

İtalya’da Rönesans Sanatı

0

İtalya’da rönesans nasıl başlamıştır? İtalya’da rönesansın doğuşu, önemli eserleri ve sanatçıları, İtalyan rönesans sanatı hakkında kısa bilgi. İtalya’da Rönesans XIV. yüzyıldan beri Dante, Boccaccio, Petrarca gibi yazarların, Donatello, Anqelico, Ghiberti gibi ressam ve heykeltıraşların etkisiyle, edebiyat ve güzel sanatlarda bir yenileşme başlamıştı. Öte yandan, fikir adamlarının Eskiçağ’a karşı gösterdiği ilgi, Latince ile Eski Yunanca’yı moda

Bilgi Dünyası

Rönesans’ı Yaratan Sebepler

0

Rönesans sebepler nelerdir? Rönesansın gerçekleşmesinin siyasi, sanatsal ve toplumsal nedenleri hakkında bilgi. Tarih yönünden «Rönesans», 1450’den 1600 yılına kadar süren bir çağdır. Bu çağı yaratan sebepler şöyle özetlenir: Siyasi Sebepler : Türkler’in İstanbul’u (Bizans’ı) alması üzerine, Doğu yolunun kapanması, Avrupalılar’ı yeni yollar aramaya zorladı. Büyük deniz yolculukları yapıldı ve bu deniz yolculukları sonunda Amerika kıtası

Bilgi Dünyası Rönesansın merkezi konumundaki kent Floransa'dan bir görünüm

Rönesans Nedir? Kısaca

0

Rönesans ne demektir. Rönesansın anlamı ve Rönesansın getirdiği yenilikler hakkında kısa bilgi. Rönesans Nedir? Rönesans Avrupa’da Ortaçağ’dan sonra açılan bir bilim ve sanat çığırıdır. “Renaissance” (rönesans) kelimesi Fransızcada «yeniden doğuş» anlamına gelir. Rönesans, XV ve XVI. yüzyıllar içinde Avrupa görüşünü, duyuşunu değiştiren, düşünüş ve yaratışta getirdiği yeniliklerle uygarlığın bir dönüm noktası olmuştur. Bu değişimden sonra,

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası İlk Uygarlıklar ve Ulusal Devletler (Avrupa Tarihi)

0

Avrupa kıtasının ilk çağlardan ulus devletlerin kuruluşuna kadar ki büyük zaman diliminde ki tarihi. Avrupa Tarihine bir göz atış. Avrupa Kıtasında ki İlk Uygarlıklar M.Ö. 3000’lerde deniz yoluyla araştırmalar yapan tüccarlar Malta’da bir üs kurdular. Daha sonra Akdeniz’in batı kıyılarını ve Avrupa’ nın Atlas Okyanusu’na dönük kıyılarını dolaşarak kıtanın en eski uygarlığını oluşturdular. Bu dönemde

Bilgi Dünyası

Mobilya Tarihi

0

Tarih boyunca mobilyanın gelişimi hakkında bilgi. Eski Mısırlılardan günümüze kadar değişik medeniyetlerde mobilya. Mobilya tarihi. Mobilyanın çok eski devirlere kadar uzanan bir geçmişi vardır. Yalnız o çağların mobilyalarını bugün ancak kabartmalarda görebiliyoruz. Öte yandan tarihin ilk medeni miletlerinden Sümerliler’in mobilyaları hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmiyor. Bilinen en eski mobilyalar Mısırlılar’dan kalanlardır. Eski Mısır’da Mobilya

Bilgi Dünyası

İtalyan Resim Sanatı

0

İtalyan resim sanatı hakkında bilgi. 15. yüzyıldan günümüze değin İtalyan Resim Sanatı ile ilgili bilgiler. Gotik Resim: Modern sanatın öncüsü sayılan Giotto’nun ünlü Padua Arena Kilisesi’ne yaptığı freskolarla ünü ülke sınırını aştı. Rönesans sanatçılarınca öncü sayıldı. Roma Lateran Bazilikası, Siena ve Orvieto‘da çeşitli eserler üreten Gentile da Fabriano uluslararası gotiğin öncüsü oldu. Rönesans Resmi: Sanatçılar

Bilgi Dünyası

İtalyan Heykel Sanatı

0

İtalyan heykel sanatı ile ilgili bilgilendirme. Gotik Heykelcilik: Fransa’dan çıkan gotik sanat, İtalya’ya 12. yüzyılın ikinci yarısında geldi (Benedetto Antelami). Güney İtalya’da gotik sanatın koruyucusu İmparator II. Frederico oldu. Toskana’da ise Nicola Pisano Roma döneminin heykelciliğini canlandırmaya çalıştı. Gotik üsluplu kiliselerin ön yüzlerini eski Roma dönemi heykelleriyle bezemesinin yanı sıra Pisa Vaftizhanesi’nde rahip kürsüsünün kabartmalarını