Browsing: Şairler

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Dünya Edebiyatındaki (Doğu ve Batı) Önemli Yazarlar – Şairler

0

Dünya edebiyatında çığır açanlar, Batı ve Doğu edebiyatındaki önemli şairler, yazarlar kimlerdir? Bu önemli şahsiyetler haklarında kısaca bilgi. Batı Edebiyatı; DANTE ( 1265-1321 ). — “İlâhi Komedi” siyle Rönesans edebiyatında çığır açmış, İtalyan şiirini yaratmıştır. PETRARCA (1304-1374). — Rönesans çağının ilk hümanist yazarlarındandır. Avrupa edebiyatına klâsik konuları getirmiştir. BOCCACCİO (1313-1373). — Toplum hayatını ilk hicveden

Biyografi Edgar Allan Poe ve Kuzgun

Edgar Allan Poe Kimdir? Öykü ve Şiirleri İle Meşhur Amerikalı Yazar

0

Edgar Allan Poe kimdir? Macabr tarzı öyküleri ve elbetteki başta Kuzgun olmak üzere şiirleri ile ünlü olan Amerikalı yazarın hayatı. Edgar Allan Poe (d. 19 Ocak 1809, Boston – ö. 7 Ekim 1849, Baltimore, ABD), ABD’li şair, öykü yazarı ve eleştirmen. “The Murders in the Rue Morgue” (1841; Morg Sokağında İki Taraflı Cinayet, 1948/ Morgue

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Son Dönem Türk Edebiyatının Özellikleri

0

1940 sonrası Türk Edebiyatı. 1940 yılından sonra Cumhuriyet Son Dönem Türk Edebiyatının özellikleri, şairleri ve yazarları kimlerdir, hakkında bilgi. Son Dönem Türk Edebiyatının Özellikleri 1940 yılından günümüze kadar, ülkemizde siyasal, toplumsal ekonomik alanlarda büyük değişimler yaşanmıştır. Yapılmış olan devrimler, patlak veren II. Dünya Savaşı, kıtlık yılları, çok partili sisteme geçişimiz, Birleşmiş Milletlere, NATO’ya üye oluşumuz,

Bilgi Dünyası edebiyat

İkinci Yeni Şiiri Hakkında Bilgi

0

İkinci yeni şiir akımı nedir? İkinci yeni şiirlerinin özellikleri, önemli şairleri kimlerdir, hakkında bilgi. İkinci Yeni Şiiri İkinci Yeni, Türk şiirinde 1950’den sonra Garip akımına ve 1940 Kuşağı’nın toplumsal gerçekçi şairlerine tepki olarak doğan, değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir söyleyişi amaçlayan şiir akımıdır. İkinci Yeni adını ilk kez, akımın savunucularından Muzaffer Erdost kullandı.

Biyografi

Aşık Paşa Kimdir, Eserleri Nelerdir

2

Aşık Paşa Kimdir? Aşık Paşa Hayatı, biyografisi, eserleri. Aşık Paşa ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Aşık Paşa; Şair (? 1272 – Kırşehir 1333). Yazılı belgelere dayanmayan, sözlü menkıbelere yaslanan bir yaşam öyküsü vardır. Babalar Ayaklanması’ nda (1241) rol oynamış Muhlis Paşa’ nın üç oğlundan biri ve asıl adının Âli olduğu bile bir söylenti değerindedir. Birleşilen

Bilgi Dünyası

Pleiade Nedir?

0

16. yüzyılda Fransa’da yaşayan şairlerin kurmuş olduğu bir topluluk olan Pleiade ile ilgili genel bilgiler. Pleiade şairleri kimlerdir? XVI. yüzyılda Fransız edebiyatında bir şairler topluluğudur. 7 kişi oldukları için kendilerine Boğa burcunda 7 yıldızdan meydana gelen Pleiade (Süreyya) yıldız topluluğunun adını almışlardı. Pleiade şairleri şunlardır: 18 yaşında sağır olan Pierre de Ronsard (1524- 1585), Jean

Bilgi Dünyası

Hece Ölçüsü Nedir? Özellikleri

0

Hece Ölçüsü nedir? Hece ölçüsü nasıl bulunur, özellikleri nelerdir, hece ölçüsü kullanan şairler ile ilgili bilgi. Hece Ölçüsü; nazımda kullanılan bir uyum (ahenk) ölüsü. Türkçenin yapı özelliklerine uyan hece ölçüsü bir manzum parçanın dizelerinde hece sayısı eşitliğine dayanır. Dilimizde ses değeri bakımından birbirinden değişik heceler (kısa, uzun, çok uzun) olmadığı için, dizelerdeki hece sayısı eşitliği,

Bilgi Dünyası

Bulgaristan Türkleri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Bulgaristan Türkleri Edebiyatının özellikleri, tarihi, önemli şairleri ve yazarları ile ilgili bilgi. Bulgaristan Türkleri edebiyatı, XVI. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar klasik Türk edebiyatına, geleneksel halk edebiyatına ve Tanzimat edebiyatına paralel bir gelişme göstermiştir. Bu dönemin önemli temsilcileri Aydoslu İsmail Hakkı Celveti, Öksüz Dede, Kazak Abdal, Gevheri, Şumnulu Ali, Yusuf Akif Efendi, Aşık Hıfzı, Ahmet Cevdet

Bilgi Dünyası

Lirizm Nedir?

1

Lirizm nedir? Lirizm hakkında bilgi ve hem batı hem de doğu edebiyatındaki en büyük lirik şairler kimlerdir Bir şairin, duygularını içinden geldiği gibi şiirine aktarmasına “lirizm” denir. “Lirizm” sözü dilimize Fransızca’dan son yüz yıl içinde girmiştir. Şiirde lirizmi canlandıran en güzel tarif Şeyh Galip tarafından şu beyitle yapılmıştır: “Bir şu’lesi var ki şem’-i cânın Fânûsuna

Bilgi Dünyası Cahit Külebi Sözleri

Cahit Külebi Hayatı

2

Cahit Külebi Kimdir? Cahit Külebi hayatı, biyografisi, şiirleri, eserleri. Cahit Külebi ile ilgili bilgi. Cahit Külebi Hayatı Cahit Külebi (Tokat/Zile/Çeltek Köyü 1917 – Ankara 1997) Cahit Külebi şairdir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1940), savaş içindeki askerliği süvari yedek subayı olarak Trakya yöresinde geçti. Edebiyat öğretmeni olarak Antalya Lisesi’nde (1943-1945),

Bilgi Dünyası Aşık Ömer

Aşık Ömer Kimdir?

0

Aşık Ömer Kimdir? Aşık Ömer hayatı, biyografisi, eserleri. Aşık Ömer ile ilgili bilgi. Aşık Ömer Kimdir? Aşık Ömer; Saz şairidir (17. yüzyıl). 17. yüzyılın ilk yarısında doğduğu sanılan, 1707’de öldüğü bir yazılı kayıtla anlaşılan Âşık Ömer üzerine fazla bilgi yoktur. Zamanının gerekli öğreniminden geçerek klasik divan edebiyatına yaklaşmayı amaç edinen bir şehir âşığı; bulunduğu ve

Bilgi Dünyası Ahmet Haşim

Ahmet Haşim Hayatı ve Şiirleri

0

Ahmet Haşim Kimdir? Ahmet Haşim’in hayatı, biyografisi, Ahmet Haşim eserleri, şiirleri hakkında bilgi, şiirlerinden örnekler. AHMET HAŞİM (1885-1933) XX. Yüzyıl Türk edebiyatının en dikkate değer şairlerindendir. Annesi ve babası Bağdat’lıdır. Ahmet Haşim, çocukluğunda babasıyla beraber birçok yerleri gezmiş, babasının 1896 da Fizan Mutasarrıflığına tayini üzerine okumak için İstanbul’a gönderilmiştir. 1907 yılında Galatasaray Lisesini bitiren Haşim

Bilgi Dünyası

Gordon George Byron Kimdir?

0

Gordon George Byron Kimdir? Gordon George Byron biyografisi, hayatı, kitapları. Gordon George Byron hakkında bilgi. Gordon George Byron (1788-1824) Ünlü bir İngiliz şairidir. Londra’da doğdu. 1798’e kadar İskoçya’da Abardeen’de annesiyle beraber yaşadı. Öğrenimini, Horrow School’da ve Cambridge’deki Trinity College’de yaptı. İlk şiirleri 1807’de “Hours of Idleness” (Avarelik Saatleri) adıyla yayınlandı. “Edinburgh Review” de, bu şiirleri