Browsing: sanat

Atatürk Atatürkün Sanat Hakkında Sözleri

Atatürk’ün Kültür, Eğitim ve Sanata İlişkin Görüşleri

0

Atatürk’ün Kültür, Eğitim ve Sanata İlişkin Görüşleri, kültür, eğitim ve sanat ile ilgili sözleri. Atatürk’ün kültürel yaşamımıza bakış açısı. Atatürk, kültürü şöyle tanımlıyor: “Kültür ne demektir, tarif edeyim: Bir insan toplumunun; a. Devlet hayatında; b. Fikir hayatında, yani ilimde, toplum biliminde ve güzel sanatlarda; c. Ekonomik hayatta, yani tarımda, sanatta, ticarette, kara, deniz ve hava

Yazı - Şiir - Makale

Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir Kompozisyon

37

Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir konulu kompozisyon örneği. Atatürk’ün bu sözü hakkında yazı. Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir Açıklama Yapmak İçin izlenecek Yol: Bu konu hakkında düşünce plânımızı şu şekilde hazırlayabiliriz: 1 — Sanat, 2 — Sanatla insan yaradılışı ve karakteri arasında ilgi, 3 — Sanatın toplum

Sanat

Art Deco Sanat Akımı Nedir?

0

Art Deco sanat akımı nedir? Art Deco sanatının ayırt edici özellikleri, tarihçesi, yaratıcıları hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Örnekleri. Art Deco Sanat Akımı Art deco, Fransızca style moderne (modern üslup), dekoratif sanatlar ve mimarlıkta 1920’lerde ortaya çıkan ve 1930’larda iyice yaygınlaşan akımdır. Adını, 1925’te Paris’te bu üslubun ilk kez sergilendiği Uluslararası Çağdaş Dekoratif ve Endüstriyel

Yazı - Şiir - Makale Sanat İle İlgili Yazı - Hakkında Bilgi

Sanat İle İlgili Yazı – Hakkında Bilgi

0

Sanat nedir? Sanat insanlar için neden önemlidir? Sanatın özellikleri, faydaları, insanlara katkıları ile ilgili yazı. SANAT Sanat; çizim, resim, heykel-mimari ve bilgisayar grafiklerini kullanarak, imgeleri betimlemeye ve duyguları ifade etmeye yarayan yaratıcı çalışmalar olarak tanımlanabilir. Sanatın ilk örnekleri mağara duvarlarının oyulmasıyla elde edilen resimler ve imgelerdir. Mağara resimlerinin en eski örneği yaklaşık 40.000 yıl öncesine

Tarih Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Nedir? Sanat Tarihi Hakkında Bilgi

0

Sanat tarihi nedir? Sanat tarihi nasıl başlar? İnsanlık tarihinde sanatın yer nedir? Sanat tarihi ile ilgili genel bilgiler. İnsanlar çok eskiden beri hislerini ve heyecanlarını çeşitli sanat eserleri ile ifade etmişlerdir. İnsanlık tarihi kadar eski olan Sanat Tarihi ile ilgili bilgiler. SANAT, insan yaratıcılığının mimarlık, heykelcilik, resim, edebiyat, müzik, tiyatro gibi çeşitli faaliyetidir. Bunlara «güzel

Bilgi Dünyası sanat

Sanat İle İlgili İngilizce Kelimeler

0

Sanat, sanat dalları ile ilgili ingilizce kelimeler nelerdir? Sanat, art hakkında ingilizce kelimeler ve anlamları listesi. Sanat İle İlgili İngilizce Kelimeler A A L L abstract soyut landscape peyzaj acrylic paint akrilik boya latex paint lateks boya animation animasyon line çizgi architecture mimari liner brush astar fırçası art Sanat lithograph litograf art gallery Sanat Galerisi

Biyografi

Ergin Orbey Kimdir?

0

Ergin Orbey kimdir ve ne yapmıştır? Ergin Orbey hayatı, biyografisi, eserleri ve sanat kariyeri hakkında bilgi. Ergin Orbey Ergin Orbey; (d. 14 Ağustos 1936, İstanbul – ö. 18 Temmuz 2012, İstanbul), tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve yöneticisidir. Genel müdürlüğü sırasında Devlet Tiyatroları’nın izleyici sayısının iki kat artmasını sağlamıştır. Kabataş Lisesi’nde öğrenciyken İstanbul Belediye Konservatuvarı’na devam etti.

Bilgi Dünyası İlkel Sanat

Primitif Sanat (İlkel Sanat) Hakkında Bilgi

1

Primitif Sanat (İlkel Sanat) nedir? Primitif sanatın özellikleri, Primitif dönem sanatçıları hakkında bilgi. Primitif Sanat (İlkel Sanat) Primitif Sanat (İlkel Sanat); Yerli sanatlarını, Rönesans öncesi Batı resmini ve naif sanatı tanımlamakta kullanılan ortak terimdir. Üç farklı sanat türünü tanımlamasından ötürü çoğu kez sanat tarihinde karışıklıklara ve yanlış anlamalara yol açmıştır. 19. yüzyılda Afrika Yerlileri, Eskimolar

Bilgi Dünyası

Işık Gölge (Chiaroscuro) Nedir?

0

Işık gölge (Chiaroscuro) tekniği nedir? Işık gölge tekniğinin özellikleri, sanattaki yeri hakkında bilgi. Işık Gölge (Chiaroscuro); Işık Gölge; İtalyanca chiaroscuro (chiaro: “ışık”, oscuro: “gölge”), görsel sanatlarda ışığı ve gölgeyi rengin kullanımından bağımsız olarak göstermek için kullanılan tekniktir. Işık-gölgeyi en etkili biçimde 15. yüzyılın sonlarında “Müneccim Kralların Tapınması” (1481, Uffizi Galerisi, Floransa) gibi resimleriyle Leonardo da

İlginç Bilgiler

Ağaçta Sanat Eseri Yetiştirmek : Full Grown

0

Ahşap bir mobilya üretmek için ne yaparsınız? Ağaçları kesersiniz ve uygun parçaları uygun aletler ile birleştirip bir mobilya oluşturursunuz. Basit olarak bir mobilya ve ya benzeri aksesuarlar bu şekilde yapılır. Derbyshire merkezli bir firmanın mobilya tasarımcısı konumunda yer alan Gavin Munro ise olaya çok daha farklı bakmış. Ağaçları bir sandalye formunda büyümeye zorlarsak eğer bunun

Bilgi Dünyası

Mağara Adamının Sanat Eserleri

0

İnsanlığın ilk dönemlerinde mağaralarda yaşayan insanlık mağara duvarlarına bir çok farklı çizim ve sanat eseri bırakmıştır. MAĞARA ADAMININ bundan 20-30.000 yıl önce mağara duvarlarına yaptığı resimler bugünkü sanatçıları şaşırtacak kadar olgunluk gösteriyor, insanın, duygularını belirtmek ihtiyacını Mağara Adamı da duymuş, bu İsteği yerine getirmek için sivri demir çubuklar, renkli topraklar kullanmıştır. Demir çubuklarla mağara duvarlarının

Bilgi Dünyası

Realizm Nedir?

0

Realizm nedir ne anlama gelir? Sanatın edebiyat, resim, heykel, tiyatro ve sinema alanlarındaki realizm akımı gelişmeleri ve örnekleri nelerdir Sanatta, edebiyatta bir akımdır. Gerçekteki şeyleri, hayatı, doğayı olduğu gibi, hatta çirkinlikleriyle anlatmayı amaç edinen bu akıma edebiyatta bazan «natüralizm» (doğalcılık) da denir. Felsefede ise realizm, genel fikirleri birer gerçek varlık sayan düşünüş düzenidir. Bu görüşün

Bilgi Dünyası

Sanat ve Kültür İlişkisi Nasıldır?

0

Sanat ve kültür arasındaki ilişki nasıldır? Sanat ve kültür arasındaki ilişki ile ilgili olarak kısa ve genel açıklamaların yer aldığı yazımız. Sanat; “güzeli yaratan ve anlatan etkinliklerin bütünü, ya da hoşa giden biçimler yaratma çabası” diye tanımlanabilir. Kültür, insan doğa ilişkilerinden doğmuştur. Sanat da doğanın güzelliklerinin insanı etkilemesi ile başlar.Sanat, doğanın güzelliklerinin kültüre yansıması olarak

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Kültür ve Uygarlık

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi, din, inanış, ekonomik hayat ve bilim- sanat hakkında maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Anadolu Selçuklularında devlet ve ülke yönetimi Büyük Selçuklulardaki gibiydi. Hukuk sistemi diğer Türk – İslam devletlerinde olduğu gibi Şer’î ve Örfî olmak üzere ikiye ayrılıyordu. • İlk başkenti İznik’ti. İznik’in I. Haçlı Seferinde

Din

İslam Kültür ve Uygarlığı Hakkında Bilgiler

0

İslamiyetin doğup yayılması ile birlikte yaşadığı coğrafyalarda oluşturduğu kültür ve medeniyet (uygarlşık) ile ilgili bilgiler. 1. İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞININ NİTELİĞİ • İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an; aynı zamanda islam kültür ve uygarlığının da temelini oluşturur. • İslamiyetten önce çok ilkel bir hayat sürdüren ve önemli bir kültürel varlık gösteremeyen Araplar, İslamiyetin çıkışından sonra

Bilgi Dünyası

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

0

İlk kurulan Türk devletlerinde kültür ve uygarlık ile ilgili bilgiler. Devlet Yönetimi, din, inanış, sosyal, edebi yaşam ve bilime bakış açısı. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Temel birim Oguş (aile) idi. Ataerkil bir özellik gösteren aile, soyları oluşturuyordu. Soyların ya da ailelerin bir araya gelişiyle bod ya da boylar oluşuyordu. • Eski Türk devletlerinde yönetim birimi

Bilgi Dünyası

Sanat İle İlgili Kompozisyon

0

Sanat ve sanatın önemi ve yaşama olan katkıları ile ilgili ve sanatın toplum için ne ifade ettiği ile ilgili yazı / kompozisyon SANATIN DEĞERİ Sanat, bir milletin medeniyet alanında ilerlemesini sağlayan en belli başlı kudrettir. Milletler, teknikte ilerledikleri ölçüde rahatlık ve güven içinde yaşarlar. Sanatsız millet, vatanını dış ve iç tehlikelere karşı koruyamadığı gibi insanca

Bilgi Dünyası

Kültür ve Sanat İlişkisi

0

Kültür ve Sanat arasındaki ilişki nasıldır? Kültür ve Sanat İlişkisi ile ilgili yazı, hakkında bilgi. Kültür ve Sanat İlişkisi; Sanat, kültürü oluşturan ana öğelerden biridir. Sanat, bir duygunun, tasarımın ya da niteliğin belli yöntemlerle belirtilmesi ya da yaratılması demektir. Sanat, özgür bir ortam ister. Özgürlüğün bulunduğu, sanatçının özgürce düşünüp eserini yarattığı toplumlarda gelişebilir. Sanata ve

Bilgi Dünyası

Çocuğu Hangi Sanata Doğru Yöneltmeli

0

Sanata ilgisi, hevesi olan çocuğu hangi sanata ve nasıl yöneltmeliyiz? Çocuğumuzun hangi sanata eğilimi olduğunu nasıl anlarız, hakkında yazı. Çocuğu Hangi Sanata Doğru Yöneltmeli Anne, babanın elbette kendileri ilgi duydukları bir sanat dalma karşı çocuklarını da yöneltmek isterler. Ne var ki bu konuda gözü kapalı, davranmamalı, dediği-dedik bir durum takınmamalıdırlar. Çocuk, aile çevresindekinden ayrı bir

Yazı - Şiir - Makale

Sanat Yetenek Gerektirir Mi?

0

Sanat yapmak sanatçı olmak için yetenek, kabiliyet şart mudur? Heves ve çalışma insanı sanatçı yapar mı? Sanat Yetenek Gerektirir Mi? Sanat Hevesi ve Kabiliyet “Sanat bir kabiliyet işidir” sözü çok kullanılır. Bunda gerçeğin büyük bir payı olduğuna şüphe yok. Yalnız, bir kabiliyetin, gelişmesi için yardım isteğini de unutmamalıdır. Sanata heves eden bir çocuğu, kendisine sanat

Yazı - Şiir - Makale

Sanatın İnsanlara Yararları

3

Sanatın insan psikolojisi, ruhu için yararları var mıdır? Sanatın ruh için faydaları hakkında yazı. Sanat Ruhu Yüceltir Sanat insanlara tabiat sevgisi, evren sevgisi, birbirini sevme sevgisi aşılayan sanat yaratma, yücelme, yüceltme duygusu da verir. Kişinin, kişilerden meydana gelmiş toplumun rastgele bir sürü olmadığını, kişinin beden yapısı dışında, belki o beden yapısından çok defa daha önemli

Bilgi Dünyası

Sanat Nasıl Doğmuştur?

0

Sanat nasıl meydana çıkmıştır, doğmuştur? İlk sanatçılar ve sanat eserleri, sanatın tarihçesi hakkında bilgi. Sanat Nasıl Doğdu? Birçok tarihçilerin, bilginlerin, düşünürlerin, incelemeleri sonunda, vardıkları sonuca göre bütün güzel sanatların kaynağı dindir. Bu görüşü şöyle özetleyebiliriz: Yeryüzündeki en eski mânevi kurum dindir. Yavaş yavaş yaban çağından, mağara çağından sıyrılıp kurtulmaya başlayan ilk insanlar güneş, yağmur, gök

Anne&Çocuk

Sanatı Çocuklarımıza Nasıl Tanıtıp Sevdirebiliriz?

0

Çocuklarımızın gelişiminde sanatın önemi nedir? Sanatı çocuklara nasıl öğretiriz ve nasıl sevdirebiliriz ile ilgili yazı. Sanatı Çocuklarımıza Nasıl Tanıtıp Sevdirebiliriz? Çocuğun iyi, başarılı bir insan olabilmesi için, onun bilgi bakımından olduğu gibi duygu bakımından da gelişmesini gözetmeliyiz. Küçük yaşta verilecek sanat duygusu körpe fidanları türlü fırtınalardan koruyacak bir destek olur. İyi bir insan bedeni, kafası,

Bilgi Dünyası

Etrüskler Kimdir? Etrüskler Hakkında Bilgi

1

Etrüskler kimlerdir? Etrüskler nerede ve ne zaman yaşamışlardır? Etrüskler’de din, dil, sanat ve tarihi hakkında bilgi. Etrüskler; İtalya’da Yunan kolonilerinin kuruluşundan önce Toscana ve Kuzey Latium bölgelerinde yaşayan halktır. Bu halkın kimler oldukları konusunda başlıca iki görüş vardır: 1) Etrüsklerin yaşadıkları yerlerin yerli halkı oldukları konusundaki görüş; 2) Doğudan geldiklerini ileri süren görüş. ÎÖ 13.

Bilgi Dünyası

Friglerde Sanat ve Din

0

Friglerde sanat, mimarlık, heykelcilik, el sanatları, dil, yazı ve din hakkında bilgi. Friglerde Sanat; Çeşitli Frig merkezlerinde yapılmış olan kazılar sonunda açığa çıkarılmış olan buluntular, Friglerin kendi dönemleri içinde oldukça gelişmiş bir uygarlığa sahip olduklarını gösterir. Özellikle başkent Gordion, Pazarlı ve Pessinus’ta (bugün Balahi-sarı) ele geçirilen çeşitli buluntular bunu kanıtlamaktadır. Mimarlık: Gordion’da yapılan kazılarda açığa

Bilgi Dünyası

İnkalar Hakkında Bilgi

0

İnka Uygarlığı nerede ve ne zaman kurulmuştur? İnkaların özellikleri, kültür ve sanat örnekleri, hakkında bilgi. İnkalar, Güney Amerika’da İspanyollar tarafından yıkılıncaya kadar süren Kızılderili imparatorluğudur. İnkaların yazıları olmadığından tarihlerine ilişkin bilgiler söylencelere, kazılarda ele geçenlere, İspanyolların günlüklerine dayanır. Söylencelere göre, imparatorluğun kurucusu Manco Capac’tır. Tarih ve arkeoloji verilerine göre, ilk kurulan kent Cuzco’dur. İnka tahtına

Bilgi Dünyası

Geç Hitit Dönemi

0

Geç Hititler kimlerdir? Geç Hititler dönemi, kurulan geç hitit devletleri, özellikleri, sanat anlayışları ve tarihteki yeri hakkında bilgi. Geç Hititler; Hitit İmparatorluğu’nun Deniz Kavimleri adı verilen topluluklar tarafından İÖ 1190’da yıkılmasından sonra, Tuz Gölü’nden Akdeniz’e, Tuz Gölü’nden Malatya’ya, Malatya’dan Kargamış’a kadar çizilen sınırlar içinde Hititler, küçük kent devletçikleri kurdular. Hitit İmparatorluğu’nun yakılmasından sonra özellikle İç

Bilgi Dünyası

Hitit Uygarlığının Özellikleri

0

Hitit uygarlığında devlet yönetimi, ordu, hukuk, din, dil ve sanat dallarının özellikleri ile ilgili bilgi. Devlet Yönetimi: Yönetimin başı kraldı. Labarna ya da Tabama sanını taşıyan bu krallar, imparatorluk döneminde bu unvanların yanında “Güneşim” unvanını da kullandılar. Eski devlet döneminde kral kendinden sonra gelecek veliahtı kendi seçerdi. İmparatorluk döneminde Telipinu fermanına göre bu kural krallık

Bilgi Dünyası

Safeviler Kimdir? Safeviler Tarihi

0

Safeviler kimlerdir? Safevilerin tarihi, özellikleri, nerede yaşamışlardır? Safeviler hakkında bilgi. Safeviler; İran’da devlet kurmuş olan Türkmen soyudur (1501-1737). Önceleri bir tarikat olarak ortaya çıkmış, başlangıçları Şeyh Safiüttin Erdebili’ye bağlanmıştır. Ölümünden sonra şeyhi-liği oğlu Sadrettin Musa (1334-1392), sonra onun oğlu Şeyh Alaattin Ali (1347-1429) üstlendi. 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Timur’un İran’a götürdüğü Türkmenler bir süre sonra

Bilgi Dünyası

Roma İmparatorluğunda Sanat

0

Roma İmparatorluğunun başlangıç döneminden yıkılışına kadar sanatın gelişimi, özellikleri, önemli tarihi eserleri. Başlangıç dönemlerinde Roma sanatının üzerinde Yunan etkisi büyüktür, ikinci etki alanı da Etrüskler, üçüncü etki alanı ise Hellenistik dönem etkileridir. Hellenistik dönemde geniş bir alana yayılmış olan Yunan sanatı, Romalıların bu kültürlerin yayıldığı bölgeleri ele geçirmelerinden sonra, Romalıları da etkisi altına aldı. Bu

Bilgi Dünyası

Avustralya’da Sanat

0

Avustralya’da mimarlık, resim, tiyatro, sinema, müzik sanatlarının gelişimi, özellikleri hakkında bilgi. Mimarlık: Avustralya mimarlığında yerel tasarım çok azdır. İlk sömürge yapılarının yerini, 20. yüzyılda güçlü bir Amerikan etkisi altında İngiliz yöntem ve gelenekleriyle oluşturulan yapılar aldı. Barınak özelliğindeki ilk yapılardan sonra dayanıklı yapılara geçildi ve gereç olarak sert tahtalı ağaçlarla Sydney kumtaşı kullanıldı. 1814′ te

Bilgi Dünyası

Endülüs Emevilerinde Sanat

0

Endülüs Emevi Devletindeki kültür ve sanat anlayışı, bırakılan sanat eserleri, sanatsal yapılar nelerdir, hakkında bilgi. Endülüs Emevi sanatının ilk ve en önemli mimarlık anıtı Kurtuba (Cordoba) Büyük Cami’dir. Yapımına I. Abdurrahman döneminde başlandı, oğlu I. Hişam döneminde tamamlandı. Bu ilk camiden kuzeydoğu bölümü günümüze kadar ulaştı. II. Abdurrahman döneminde Kurtuba’nın nüfusu artınca cami genişletildi ve

Sanat Barok Resim Sanatı

Barok Sanatı Hakkında Bilgi

1

Barok nedir? Barok sanatının özellikleri, tarihçesi, önemli sanatçıları, mimarlığı ile ilgili bilgi. Barok; XVI. yüzyılın ortalarından XVIII. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa sanatına hakim olan bir üsluptur. Kelimenin kökü olan «barrueco» İspanyolcada «İşlenmemiş iri inci» anlamına gelir. Düzenli ve kaidelere bağlı Rönesans sanatının yerini tutan barok tarzı sanat dünyasına büyük bir serbestlik, heyecan ve taşkınlık dolu

Bilgi Dünyası

Andy Warhol Kimdir?

0

Andy Warhol kimdir? Andy Warhol’un kısa hayatı ve sanatsal çalışmaları hakkında bilgi. Andy Warhol 6 Ağustos 1928 ile 22 Şubat 1987 yılları arasında yaşamış ABD’li ressam, film yapımcısı ve yayıncıdır. Pop Art akımının en tanınan isimlerinden ve öncülerinden birisidir. Andy Warhol eserlerini genellikle afiş tekniği sayesinde çoğaltmıştır. Yirminci yüzyılın en önemli ressamlarından biri olan Andy

Atatürk Atatürk Featured

Güzel Sanatlarla İlgili Atatürk’ün Sözleri

17

Sanat ve güzel sanatlar hakkında Atatürk’ün söylediği sözler, Güzel Sanatlarla ilgili güzel sözler. GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ ★ “Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, yontma, oyma ile olursa heykeltraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.” ★ “Yüksek bir insan toplumu olan Türk milletinin tarihi

Resimler

İnanılmaz Şangay Şehir Maketi

0

Şangay 20 milyonluk nüfusu ile Çin’in en kalabalık kenti ünvanını elinde bulundurmaktadır. Şangay kentsel Planlama Müzesi’nin üçüncü katında dünyanın en büyük ölçekli şehir modeli bulunmaktadır Aşağıda da resimlerde görmüş olduğunuz model Şangay kentinin 2020 yılında nasıl görüleceğine ait bir modeldir. Çin’in bu en kalabalık kentindeki hemen hemen her yapı özel olarak tek tek planlandı. Çin

Resimler

Ampül İçi Gemi Yapma Sanatı

0

Başlık oldukça ilginç değil mi? Ampül içi gemi yapma sanatı. Aslında ampül içine sadece gemi yapmıyorlar ama en yaygını gemi yapmak. Sabır ve beceri isteyen bir iş olduğu aşikar ama sonuç oldukça güzel. Ampül içine adım adım gemi yapma sanatı