Browsing: sanatçıları

Sanat Barok Sanatının Tarihsel Gelişimi (Mimarlık, Resim ve Müzik)

Barok Sanatının Tarihsel Gelişimi (Mimarlık, Resim ve Müzik)

0

Barok sanatının tarihi, önemli sanatçıları, Barok resim, müzik, mimari sanatının özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. Barok Sanatı; 1600’lerden başlayıp, 17. yüzyılın tümünü 18. yüzyılın ilk yarısını kapsayan bir sanat akımıdır. Portekiz dilindeki barroco sözcüğünden gelen barok, sözlük anlamıyla “tam yuvarlak ve düzgün olmayan inci’leri tanımlamakta kullanılan bir kuyumculuk deyimidir. Mecazi anlamıysa “acayip”, “rahatsız edici”, “garip ve

Müzik Caz (Jazz) Müzik Nedir? Kökeni, Tarihçesi ve Gelişimi Hakkında Bilgiler

Caz (Jazz) Müzik Nedir? Kökeni, Tarihçesi ve Gelişimi Hakkında Bilgiler

0

Caz müzik nedir? Caz (Jazz) kelimesinin bir anlamı var mı? Caz müziğin tarihçesi, tarihteki önemli sanatçıları, özellikleri hakkında bilgi. Caz; Kuzey Amerika’da yaşayan Zencilerinin müziğiyken 20. yüzyılda ABD’de gelişen ve tüm dünyada benimsenen müzik türüdür. Çalgılarını ve armonisinin ana özelliklerini Avrupa, ritimlerini Afrika müziğinden almıştır. Caz (jazz) sözcüğünün kesin anlamı bilinmez. Caz müziğini oluşturan öğeler

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Fecr-i Ati Nedir? Bu Edebiyat Döneminin Özellikleri ve Sanatçıları Kimlerdir?

0

Fecr-i Ati nedir? Bu edebiyat dönemi hakkında kısaca bilgiler ve Fecr-i Ati sanatçıları ve özelliklerinin anlatıldığı sayfamız. Fecr-i Ati edebiyatı nedir? Fecr-i Ati, bir dönem Türk edebiyatında bir akım olarak doğmuş ve Fecr-i Ati akımı için çalışmalar yapan bir çok şair ve yazardan oluşan bir topluluk olmuştur. 1908’de Meşrutiyet ilan edildikten sonra edebiyat dünyasında da

Dil ve Edebiyat

Fecr-i Ati Edebiyatı Dönemi Özellikleri, Eserleri ve Sanatçıları

0

Fecr-i Ati edebiyatı ile ilgili olarak genel bilgiler. Fecr-i Ati dönemi özellikleri, eserleri ve sanatçıları ile edebi fikirleri hakkında bilgiler. Fecr-i Âtî İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra bazı genç sanatçılar bir topluluk oluşturarak edebiyatta yeni atılımlar yapmak istediler. Bu amaçla 2 Mart 1909 tarihinde ilk toplantılarını yaptılar. Aralarında Servet-i Fünûn Dönemi şairlerinden Celâl Sâhir ve Fâik

Dil ve Edebiyat Edebiyat

Fecr-i Ati Dönemi Hakkında Bilgi

0

Fecri Ati nedir? Fecr-i Ati topluluğunun özellikleri, dönemi önemli sanatçılar, Fecr-i Ati edebiyatı hakkında bilgi. Fecr-i Ati Dönemi Hakkında Bilgi Fecr-i Ati; İkinci Meşrutiyet sonrasında yeni bir kuşağın kurduğu edebiyatçılar topluluğudur. Doğum yılları ortalama 1885 olan, İstibdat döneminde 25 yaşına erişen, öğrenim yılları sonunda uygun bir ortamın elverişli koşulları içinde “İlan-ı Hürriye”e ulaşan, sanat emeğine

Bilgi Dünyası

Art İzlenimcilik Özellikleri

0

Art izlenimcilik, post empresyonizm nedir, özellikleri nelerdir? Art izlenimcilik sanatçıları, akımın önemli eserleri hakkında bilgi. Art İzlenimcilik Art İzlenimcilik; post-empresyonizm olarak da bilinir, Fransa’da, görsel sanatlar alanında izlenimciliğe karşı oluşturulan harekettir. Bu adı ilk kez İngiliz sanat eleştirmeni Roger Fry çoğu Fransız olan Paul Cézanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec

Bilgi Dünyası

Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem Sanatçıları

0

Tanzimat devri edebiyatı ikinci dönem sanatçıları kimlerdir? Tanzimat devri ikinci dönem sanatçılarının isimleri, eserleri ve özellikleri hakkında bilgi. Tanzimat Edebiyatı İkinci Dönem Sanatçıları İKİNCİ DÖNEM (İkinci Kuşak (1876 -1896) Bu dönemin başlıca şair ve yazarları Abülhak Hamit Tarhan, Recâizâde Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai, Nabızade Nazım’dır. İkinci dönem sanatçıları şu yönleri ile birinci dönem sanatçılarından

Bilgi Dünyası

Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem Sanatçıları

0

Tanzimat devri edebiyatı birinci dönem sanatçıları kimlerdir? Tanzimat devri birinci dönem sanatçılarının isimleri, eserleri ve özellikleri hakkında bilgi. BİRİNCİ DÖNEM SANATÇILARI ŞİNASİ (1826 -1871) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’mn kurucusudur. 1849 yılında Fransa’ya gönderilen ilk öğrenciler arasında bulunmuş ve Fransız edebiyatını yakından tanımıştır. Türk edebiyatına şu yenilikleri getirmiştir: 1. İlk özel Türk gazetesini çıkarmıştır. (Tercüman-ı Ahval

Bilgi Dünyası Hakkı Atamulu'nun Erzurum'da yapmış olduğu Atatürk Heykeli

Türk Resim ve Heykel Tarihi

0

Osmanlı döneminin sonları ile Cumhuriyet döneminde gelişmeye başlamış olan Türk resim ve heykel sanatı tarihi, gelişimi ve sanatçıları hakkında genel bilgiler. TÜRK RESİM VE HEYKELCİLİĞİ de çok eski çağlarda başlamıştır; Osmanlı devrinde gerilemiş, hatta durmuş, Cumhuriyet’le birlikte, milli ruhla yeniden canlanmıştır. Resim. — İlk büyük Türk resim ustaları Uygurlar’dır. Onların en eski resim örnekleri Hoço’daki

Bilgi Dünyası

Ulusal Edebiyat Akımı Hakkında Bilgi

0

Ulusal Edebiyat akımı ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. Ulusal edebiyat akımı temsilcisi sanatçılar ve eserleri ile ilgili bilgiler. Ulusal Edebiyat Akımı Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına doğru Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi birtakım düşünce akımları ortaya çıkmıştı. Bunlardan Türkçülük akımı, yabancı ilim adamlarının Türk dili, edebiyatı ve tarihi üzerindeki araştırmalarıyla başlamıştır denilebilir. Eski Türklerin

Bilgi Dünyası

Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun Edebiyatı)

0

Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun) dönemi edebiyatı ile ilgili olarak genel bilgilerin ve özelliklerin paylaşıldığı yazımız. Dönemin eserleri ve sanatçıları. Edebiyat-ı Cedîde (Servet-i Fünûn Edebiyatı) Tanzimat Dönemi sanatkârlarından Recaizâde Mahmut Ekrem’in, genç yazar ve şairleri Servet-i Fünûn dergisi çevresinde toplamasıyla gelişen bu edebiyat 1896 – 1901 yıllarını kapsamaktadır. Recaizâde Mahmut Ekrem, Tanzimat Döneminde başlatılan yeni edebiyatı

Bilgi Dünyası

Milli Edebiyat Akımı Hakkında Bilgi

0

Milli Edebiyat Akımı ile ilgili olarak genel bilgiler. Milli edebiyat akımı nasıl ortaya çıkmıştır, yazarları kimlerdir ve genel olarak özellikleri nelerdir? Tanzimat Döneminde Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami, Süleyman Paşa, Ali Süavî gibi kişiler Türklük bilgisiyle ilgili çalışmalar yaparak milliyetçilik (ulusçuluk) akımının hazırlayıcısı oldular. Bu dönemde dilin yalınlaştırılması konusunda da birtakım görüş ve düşünceler ortaya

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

0

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ile ilgili genel bilgiler. 1940 yılına kadar ki ve yakın dönem Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı a. 1940 Yılına Kadar Türk Edebiyatı Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemizde birtakım toplumsal, siyasi ve kültürel değişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Cumhuriyet yönetimi, yeni kalkınma planları, Atatürk ilke ve devrimleri, kısacası Avrupa uygarlığına ayak uydurma

Bilgi Dünyası

Sembolizm Hakkında Bilgi

0

Sembolizm (simgecilik) akımı nedir? Sembolizm hakkında biglilerin ve sembolizm özelliklerinin bahsedildiği yazımız. Sembolizm akımının önde gelen sanatçıları kimlerdir? Açıklıktan kaçınıp sembollü (simgeli) ifadelere yer veren bir edebiyat akımıdır. XIX. yüzyıl sonlarında Fransa’da meydana çıkmış, edebiyatta, özellikle şiirde yeni bir anlayış ve anlatış yolu açmıştır. Klasizm, romantizm, realizm (gerçekçilik) gibi akımların belirli, oldukça kesin sınırları, kuralları

Bilgi Dünyası

Osmanlı El Sanatları Hakkında Bilgiler

0

Osmanlı El Sanatları ve gelişimi ile ilgili bilgiler. Osmanlılarda hattatlık, minyatür, resim, tezhip, çinicilik gibi el sanatları hakkında bilgiler. Hattatlık ve El Yazmaları Güzel yazı yazma sanatı olan Hattatlık Osmanlılarda oldukça gelişmişti. Levhalarda sülüs, dinî kitaplarda nesih denilen süslü yazı türü kullanılıyordu. Resmî belgeler, diplomalar, fermanlar, malî kayıtlar, el yazısı ile ve özgün biçimlerde hazırlanıyordu.

Bilgi Dünyası

Tanzimat Dönemi Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Tanzimat dönemi edebiyatı nasıl oluşmuştur? Tanzimat edebiyatı özellikleri nelşerdir? tanzimat edebiyatı yazarları, eserleri ve düşünceleri hakkında bilgiler. Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat Devri’nde gelişen edebiyatımıza «Tanzimat Edebiyatı» denilir. Önceleri «Edebiyat-ı Cedide» (yeni edebiyat) denilmişti. Sonradan bu deyim Tanzimat edebiyatından sonra gelişen başka bir topluluğun, Servet-î Fünun edebiyatı’nın malı olmuştur Tanzimat Edebiyatı, belirli özellikleri bulunan bir edebi yenilik

Bilgi Dünyası

Tanzimat Edebiyatı Hakkında Ayrıntılı Bilgi

0

Tanzimat edebiyatının özellikleri, birinci ve ikinci devre sanatçıları, eserleri, Tanzimat edebiyatı hakkında detaylı bilgiler. TANZİMAT EDEBİYATI AKIMI’NIN ÖZELLİKLERİ 1. Tanzimat edebiyatı akımının birinci devre sanatçıları, ilk özel Türk gazetesini çıkarmışlar, Divan edebiyat’ından miras olarak aldıkları nazım ve nesir türlerine Batı sanat anlayışına göre yeni bir nitelik vermişler; Divan edebiyatı’nın hiç tanımadığı makale, hâtıra, tenkid v.b.

Bilgi Dünyası Naturalizm resim sanatına bir örnek : William Bell Scott - Demir ve Kömür isimli tablosu

Natüralizm Ne Demek?

0

Natüralizm (Doğalcılık) akımı nedir, nasıl doğmuştur ve neyi ileri sürmektedir. Natüralizm akımı ile ilgili sanatçılar ve eserlerine örneklerin de yer aldığı yazımız. NATÜRALİZM [Doğalcılık], bir felsefe ve edebiyat terimidir. Felsefedeki anlamına göre natüralizm doğayı her şeyin üstünde bir kudret sayan görüştür. Buna göre, yaratılmış olan, doğanın yapısında bulunan her şey kendi kendisinin yaratıcısı olmuştur ve

Bilgi Dünyası Bulgaristan Bayrağı

Bulgar Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Uzun bir tarihi olan Balkan halklarından olan Bulgarların edebiyatı sanatçıları ve belli başlı eserleri Bulgar halkında ulusal bilincin oluşma süreci içinde çağdaş Bulgar Edebiyatı’nın “ulusal diriliş” dönemi olarak adlandırılan 1792-1878 arasında yazılan eserlerin edebiyat değerleri düşük olmakla birlikte, oynadıkları rolle büyük politik önem taşırlar. Bu dönemde Yorgi Rokovski (1321-1867), Luben Karavelay (1835-1879) ve özellikle Hristo

Bilgi Dünyası

Çağatay Edebiyatı Özellikleri ve Eserleri

0

Çağatay edebiyatının özellikleri nelerdir? Çağatay Edebiyatı önemli sanatçıları ve eserleri hakkında bilgi. ÇAĞATAY EDEBİYATI; Çağatay diyeleği, Çin’in Kansu eyaletinden Kırım’a, Kazan’a, Hindistan güneylerine kadar uzanan Türk ülkelerinde kullanılmış edebi bir dildir. Meselâ gerek Türkistan’daki, gerek Hindistan’daki Timur İmparatorluğu’nun konuşma dilidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda da medreselerde öğretilmiş, hattâ Çağatay Türkçesiyle şiir yazmak, Osmanlı şairleri arasında, Arapça ve

Bilgi Dünyası

Amerikan Mimarlık Sanatı Hakkında Bilgi

0

Amerika Birleşik Devletlerinde sömürgecilik döneminden günümüze kadar mimarlık sanatı, eserleri ve sanatçıları ile ilgili bilgiler Sömürgecilik döneminin sanatsal niteliği kendisini daha çok mimarlık alanındaki eserleriyle dışa vuruyordu. Doğu kıyısında, özellikle de New England ve Virginia’daki yapıların çoğu İngiliz mimarlığının izlerini taşıyordu. Burada ve buranın başlıca bölümlerinde görülen öteki ulusal üsluplar ise sömürgecilerin ayrıldıkları ülkelere ve

Bilgi Dünyası

Amerikan Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Amerikan Edebiyatı ile genel bilgiler. Amerikan edebiyatının gelişimi, dönemleri, eserleri ve sanatçıları hakkında bilgiler 17. yüzyıl ABD Edebiyatı İngiliz gibi düşünüp yazan İngiliz yazarlarca başlatıldığı için başlangıçta doğal olarak bir sömürge (koloni) edebiyatıydı. İngiliz göçmenlere buralarda kendilerini bekleyen fırsatları ballandırarak açıklayan A True Relation of … Virginia… (Virginia’nın Gerçek Yüzü…) 1608 ve The Summer Isles

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Barok Sanatı

0

Türkiye’de barok sanatı nasıl gelişmiştir? Türkiye’deki Barok sanatı örnekleri, sanatçıları hakkında bilgi. Türkiye’de Barok Sanatı; 18. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa ile gelişen ilişkiler ve özellikle Fransa’dan getirilen eşya, başta Osmanlı sarayı olmak üzere, Türkiye’deki geleneksel yaşama biçimiyle beğenilerin değişmesine neden oldu. O tarihlere kadar Avrupa’nın toplumsal, kültürel ve sanatsal etkinliklerine uzak kalan Osmanlı toplumu, yoğun

Bilgi Dünyası

Caz Müzik Hakkında Kısa Bilgi

0

Caz nedir? Caz müziğin özellikleri nelerdir? Caz müzik tarihçesi, türleri, önemli sanatçıları hakkında bilgi Caz; Halk müziğinin modern mirasçısıdır. Caz, Amerikan tarihinin kesin olarak saptanamayan bir noktasında ve kesin olarak saptanamayan bir şekilde ortaya çıkmış ve bu konuda yazılan binlerce kitap sayesinde her şey iyice arapsaçına dönmüştür. İki tür caz vardır: 1) Geleneksel caz. Müzisyenler

Bilgi Dünyası

Fransa’da Rönesans Dönemi

0

Fransız rönesansı nasıl başlamıştır, kimler öncülük etmiştir? Fransa’da rönesans hakkında bilgi. Fransız rönesansı belli başlı sanatçıları. Fransız Rönesans‘ı, İtalya’nın etkisiyle oldu. Bunun da başlıca sebebi, Fransa Kralı VIII. Charles’ın İtalya savaşlarıydı. Fransızlar, İtalya’ya girince, oradaki anıtların güzelliğinin etkisi altında kaldılar. İtalyan sanatı Fransa’da da taklit edildi. Fikir alanında ise Fransa’da bambaşka bir çığır açıldı: Fransız

Bilgi Dünyası

Edebi Akımlar ve Özellikleri

0

Edebi akımlar nelerdir? Edebi akımların genel özellikleri, önemli temsilcileri, sanatçıları hakkında bilgi. EDEBİ AKIMLAR; Bilinen bir çağda, ortak anlayışlar çerçevesinde eser veren sanatçıların meydana getirdiği “sanat anlayışına” akım ya da ekol denir. Bu akımların meydana gelmesinde devrin şartları etkili olur. Özellikle sosyal ve siyasal gelişmeler, devrin sanatçılarını, düşünce ve sanat anlayışları bakımından yönlendirir. İşte bu

Bilgi Dünyası

Çağdaş Edebiyat Akımları ve Özellikleri

0

Çağdaş edebiyat akımları nelerdir? Çağdaş edebiyat akımlarının özellikleri, temsilcileri, sanatçıları hakkında bilgi. ÇAĞDAŞ AKIMLAR 20. yüzyılda şiirde ve düzyazıda ortaya çıkan akımlar eski anlayışlara yeni görüşler kazandırmayı ya da onları kökten yıkmayı amaçlar. 1. SÜRREALİZM Freud’un koyduğu esaslara göre; sanatın gerçek kaynağının bilinçaltında olduğunu savunan bir akımdır. Kurucusu Andre Breton’dur. Sürrealistler Freud’un psikanaliz yönteminden yola

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Eleştiri ve Özellikleri

0

Eleştiri ne demektir? Edebiyatta eleştirinin özellikleri, örnekleri, önemli yazarları hakkında bilgi. Eleştiri;sanat ürünlerini ve yaratıcılarını inceleme, açıklayıp aydınlatma, yargılayıp değerlendirme çalışması; bu amaca yönelik edebiyat (ve sanat) türüdür (eski tenkid, tenkit). Her edebiyat değeri gibi varlığı önce bir toplum değişimine, daha sonra onun edebiyata yansımasına bağlı olan türler (örneğin senaryo, skeç, radyo oyunu ancak son

Bilgi Dünyası

Rock Müziğin Tarihçesi

0

Rock müzik nedir? Rock müzik ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır, önemli sanatçıları, tarihçesi hakkında bilgi. Rock Müzik; (Rock’n Roll sözcüğünden). 1950’den bu yana Blues, Rhythm-and-Blues, yanı sıra Country and Western Music türlerinden oluşan popüler afro-Amerikan müzik biçimlerinin toplu adıdır. Eşanlamlı “pop müziği” teriminin 1968’lerde üslup sınırlarının silinmesi nedeniyle çok geniş anlamlı bir nitelik alması

Bilgi Dünyası

Hümanizm Nedir?

0

Hümanizm (insancılık) ne demektir? Hümanizmin özellikleri, tarihçesi, ünlü sanatçıları hakkında bilgi. Hümanizm (İnsancılık); insana değer veren, saygı gösteren, insanın özündeki iyilik ve güzellikleri geliştirmeyi amaçlayan, insana olumlu nitelikler kazandıracak refah ve bolluğu sağlama gereğini savunan tutum ve eğilimlerin tümüdür. Akımı doğuran çalışmalar, eskiçağ metinlerinin incelenmesiyle öteki güzel sanat ürünlerinin değerlendirilmesini amaçlayan 14-16. yüzyıl düşüncesinden doğduğu

Bilgi Dünyası

Tasavvuf Felsefesi Hakkında Bilgi

0

Tasavvuf nedir? Tasavvuf felsefesinin özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi. Tasavvuf edebiyatının önderleri kimlerdir? Tasavvuf; evrenin tümünü Tanrının görünümü (tecelli) sayan din felsefesi; vahdet-i vücud (varlık birliği), pantheisme: panteizm: heptanrıcılık, kamutanrıcılıktır. Dinsel düşünce Allah’ın yaratan (halik), insanın yaratık (mahluk) oluşuna, kulluğun Tanrı buyruklarına inanıp boyun eğişine bağlıdır; yani Tanrı başka bir güç kaynağıdır (müessir), evren onun yarattığı

Bilgi Dünyası

Serveti Fünun Edebiyatı Özellikleri – Sanatçıları

0

Serveti Fünun döneminin özellikleri, edebiyatı, sanatçıları, Serveti Fünun edebiyatı, dönemi hakkında bilgi. Serveti Fünun; adını taşıyacak edebiyat kümelenişinin (Edebiyat-ı Cedide) yayın organıdır (anlamı: Ferilerin Zenginliği); Ahmet İhsan Takgöz’ün (1868-1942) ilk sayısını 27 Mart 1891’de çıkardığı haftalık dergidir. Bir siyasal organ değil, okur gereksinimlerini karşılayan oyalayıcı, eğlendirici, zaman zaman öğretici yazılarla yüklü bir haber aracıydı. İlk

Bilgi Dünyası

Art Nouveau Akımı Hakkında Bilgi

0

Art-Nouveau Sanat Akımı nedir? Art-Nouveau özellikleri, tarihçesi, Osmanlı Döneminde Art-Nouveau, Türkiye2ye gelişi, önemli sanatçıları. Art Nouveau; 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başlarında Avrupa’ yı etkileyen ve Osmanlı imparatorluğu’nda da uygulanan romantik, bireyselci, genellikle bezemeye özgü kaldığı söylenebilecek bir sanat akımıdır. 20. yüzyıl başı sanat ortamında akademizm kalıplarından uzaklaşma, bağımsızlık, gruplaşma anlayışları simgelenmiştir. Art-Nouveau (yeni sanat),

Sanat NKFU

Devlet Sanatçıları Listesi – Devlet Sanatçısı Olma Tarihleri

0

Kimler ne zaman Devlet Sanatçısı ünvanını aldı? Devlet sanatçılarımız, Devlet sanatçısı ünvanı alanların listesi. 1971 Yılında Seçilen Devlet Sanatçıları 15 Mart 1971 tarih ve 13779 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik çerçevesinde Devlet Sanatçısı unvanı verilen sanatçılar: Prof. A. Adnan Saygun (Kompozitör) Necil Kazım Akses (Kompozitör) Ulvi Cemal Erkin (Kompozitör) Mithat Fenmen (Kompozitör) Prof. İlhan Usmanbaş