Browsing: sanayi

Genel Kültür hava kirliliği

Sanayinin Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir? Endüstriyel Kirliliğin Etkileri

0

Sanayi çevreye ne gibi zararlar verir? Endüstrinin, sanayi atıklarının çevreye olan etkileri nelerdir, zararlarının açıklaması. Sanayinin Çevreye Verdiği Zararlar Endüstriyel Kirliliğin Korkunç Etkileri Sanayi ve fabrikalar, toprak, hava ve sular dahil olmak üzere çevreye çeşitli kirleticiler bırakmaktadır. Tüm kirliliğin yaklaşık% 50’sinin sanayi ve imalat faaliyetlerinin sonucu olduğu tahmin edilmektedir. Bu oran endüstrilerin ve fabrikaların çevreye

Bilgi Dünyası Sanayi Devrimi

Sanayi İnkılabı Nedir? Sanayi İnkılabının Temel Taşları ve Sonuçları Nelerdir?

4

Sanayi inkılabı nedir ve ne zaman olmuştur? Sanayi inkılabının özellikleri, neden ve sonuçları. Ayrıca sanayinin aşamaları nelerdir? Sanayi İnkılabı (1790 – 1830) İnsanlığın ortaya çıkışından günümüze kadar, tüketimin artmasıyla yeni üretim tarzı ve kaynaklan ortaya çıkmıştır. İlkel çağlarda yaşayanların ilk geçim kaynakları toplayıcılıktır. Daha sonra avcılık en yaygın geçim kaynağı olurken, toprağın işlenmesiyle tarım en

Coğrafya Ege Bölgesinde Tarım

Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

1

Ege Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? Ege Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi. Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetler TARIM Bölgede tarım alanları oldukça geniştir. Kıyı Ege’deki ovalar birer delta olduğu için çok verimlidir. Ayrıca Akdeniz İklimi’nin tarım üzerindeki olumlu etkisi, sulamanın yapılabilmesi, ürünlerin pazarlamasının kolaylığı gibi nedenlerle tarım çok önemli bir konuma gelmiştir, iç Batı

Bilgi Dünyası makine mühendis

Üretimde Makineleşmenin Olumlu ve Olumsuz Yönleri

0

Üretimde makineleşme zararlı mıdır, yararlı mıdır? Üretimde makineleşmenin avantaj ve dezavantajları nelerdir, maddeler halinde. Üretimde Makineleşmenin Olumlu ve Olumsuz Yönleri Üretimde Makine kullanımının avantajları: Makine belli avantajları nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Aşağıdakiler makineleşmenin başlıca avantajlarıdır: Doğanın Gücünün Kullanımı: Makineler, doğanın gücünü insanın hizmetinde kullanılmasını sağlamıştır. Doğal kaynaklardan elektrik üretimi, örneğin şelalelerden elektrik üretimi buna örnek

Bilgi Dünyası İç Anadolu Bölgesinde Yetişen tarım Ürünleri

İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

0

İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? İç Anadolu Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi. İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler TARIM Bölge ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Ekili dikili alanların oranı bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alır. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşır. İklimin yarı kurak karakterine rağmen çok geniş alanlar tarıma

Coğrafya Karadeniz Ekonomisi

Karadeniz Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

2

Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? Karadeniz Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi. Karadeniz Bölgesi Ekonomik Faaliyetler TARIM Bölge halkının en önemli geçim kaynağı tarımdır. Ancak bölgenin doğal koşulları nedeniyle tarım alanları oldukça dardır. Tarımda makina kullanımı çok güç olduğundan insan ve hayvan gücü ile işlenen tarım alanları vardır. Bölgenin en geniş tarım alanları

Bilgi Dünyası

Islah-ı Sanayi Komisyonu Nedir?

0

Osmanlıda Islah-ı Sanayi Komisyonu nedir, ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Islah-ı Sanayi Komisyonu çalışmaları, hakkında bilgi. Islah-ı Sanayi Komisyonu Islah-ı Sanayi Komisyonu, Batı sanayisinin rekabeti karşısında bunalıma giren Osmanlı sanayisini canlandıracak önlemleri belirlemesi için 1864’te oluşturulan komisyondur. Meclis-i Vâlâ’nın alt komisyonu olarak kurulan Islah-ı Sanayi Komisyonu beşi devlet memuru, dördü tüccar ve sanayici olmak

Bilgi Dünyası

İmalat Sanayi Nedir?

0

İmalat sanayi nedir, özelliği nelerdir? İmalat sanayinin alanı, ülke ekonomisindeki yeri hakkında kısa bilgi. İmalat Sanayi İmalat Sanayi; hammaddelerin el emeği ya da makineyle işlenip tüketim, yatırım ya da ara mallarına dönüştürüldüğü sanayi dalıdır. İmalat sanayisi, ağır ve hafif sanayi olarak ikiye ayrılabilir. Makine ve donanım için büyük yatırımlar gerektiren ağır sanayinin karmaşık bir iş

Bilgi Dünyası Sanayi Devrimi

Sanayi Devriminin Nedenleri ve Sonuçları

0

İnsanlığın yönünü değiştirmiş bir inkılap yani devrim olan Sanayi devrimi hakkında bilgiler. maddeler halinde nedenleri ve sonuçları. Sanayi devrimi; tarıma ve sanatlara dayalı bir ekonomiden, sanayinin ve makine üretiminin egemen olduğu ekonomiye geçiş sürecidir. XVIII. Yüzyılda İngiltere’de başlamış, buradan diğer ülkelere yayılmıştır. İngiltere, çıkardığı bir kanunla ülkesine gelen ve ülkesinden götürülen her türlü malın kendi

SAĞLIK

Sanayi Zehirlenmeleri Hakkında Bilgi

0

Sanayi tipi zehirlenmeler ile ilgili temel bilgiler Sanayi Zehirlenmesi: Bazı kimseler işyerlerinde, meseia bir kimyasai atölyede tehlikeli maddelerle ya da gazlarla karşılaşabilirler. Bu durum örneğin atölyedeki bir başarısızlık sonucu ya da yakıcı bir maddenin dökülmesi sonucu ortaya çıkabilir. Endüstriyel zehirlerin en yaygınlanndan biri gazlardır. Bunlar genellikle şöyie sınıflandırılırlar. Tahriş ediciler (amonyak ve nitrit dumaniar); kusturucular

Bilgi Dünyası

Endüstri Ne Demektir?

0

Endüstri (sanayi) ne demektir? Endüstrinin özellikleri, çeşitleri, endüstri hakkında bilgi. Endüstri (sanayi) hammaddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların tümüdür. Tarımsal üretimle elde edilen ürünlerin dışında kalan her türlü malın üretimi endüstri kavramının içine girer. Endüstri, kömür, hampetrol, her çeşit maden cevheri üretimi gibi maden endüstrisi ve genellikle doğal haliyle kullanılmaya elverişli

Bilgi Dünyası

Endüstri Devrimi Nedir?

0

Endüstri devrimi ne demektir? Endüstri devriminin tarihi, nedenleri, özellikleri, hakkında bilgi. Endüstri Devrimi; 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında Avrupa’da endüstride buhar ve makineleşmeyle gerçekleşen büyük atılımdır. Bir başka tanımlamayla, endüstrileşmeyle başlayan ve buna bağlı olarak sınıf ve toplumsal değerler sıralamasında yeni düzenlemelere girişen toplumların, geleneksel tarımsal yapıyı bir daha geriye dönmemek üzere terk