Browsing: sasani

Biyografi 1. Hüsrev

1. Hüsrev Kimdir?

0

1. Hüsrev kimdir ve ne yapmıştır? 1. Hüsrev hayatı, biyografisi, Sasani hükümdarlığı dönemi hakkında bilgi. 1. Hüsrev Kimdir? 1. Hüsrev; Hüsrev Anuşirvan (Farsçada “Ölümsüz Ruhlu Hüsrev”) ya da Adil Hüsrev olarak da bilinir (ö. 579), 531-579 arasında Sasani hükümdarıdır. Büyük bir reformcu, sanatın ve bilimin koruyucusu olarak tanınır. Hüsrev’in gençlik yıllarına ilişkin, efsaneler dışında pek

Biyografi

2. Hüsrev Kimdir?

0

2. Hüsrev kimdir ve ne yapmıştır? 2. Hüsrev hayatı, biyografisi, Sasani hükümdarlığı dönemi hakkında bilgi. 2. Hüsrev 2. Hüsrev; Hüsrev Perviz (Farsçada “Muzaffer Hüsrev”) olarak da bilinir (ö. 628), 590-628 arasında Sasani hükümdarıdır. Sasani İmparatorluğu’nu en geniş sınırlarına ulaştırmış, sonunda Bizanslılara yenilince bir saray darbesiyle tahttan indirilerek idam edilmiştir. İmparatorluğun yayılması. IV. Hürmüz’ün oğlu olan

Biyografi

IV. Hürmüz Kimdir?

0

IV. Hürmüz kimdir? Sasani kralı IV. Hürmüz hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi hakkında bilgi. IV. Hürmüz Hürmüz IV (ö. 590), 578/579-590 arasında Sasani kralıdır. I. Hüsrev’in oğlu ve ardılıdır. Eski bir kaynağa göre, orduda ve sarayda sıkı bir disiplin uygularken halkı kollamıştır. Saraydaki Zerdüşt rahipleri Hristiyanlara baskı yapılmasını istediğinde, tahtın ve yönetimin ancak her iki dinle

Bilgi Dünyası

Sasani İmparatorluğunun Tarihi

0

İran’da kurulmuş ve 400 yıldan fazla süre hüküm sürmüş olan Sasani İmparatorluğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. İran’ın ünlü bir imparatorluk hanedanıdır. Sasaniler’in saltanatı 226’dan 642’ye kadar 416 yıl sürmüş, bu arada 31 «şehinşah» (büyük imparator) gelip geçmiştir; bunların 2’si imparatoriçedir. Hanedanın başkenti bugünkü Bağdat yakınlarındaki Medâyin şehriydi; 590-628 arasında Batı İran’da Destecird’e aktarıldı.