Browsing: savaşı

Tarih Miryokefalon Savaşı Haritası

Miryokefalon Savaşı Ne Zaman, Kimler Arasında Oldu? Sonuçları Nelerdir?

1

Miryokefalon Savaşı ne zaman, nerede ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Miryokefalon savaşı tarihi, önemi, hakkında bilgi. Miryokefalon Savaşı; Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan (1155-1192) ile Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos (1143-1180) arasında Denizli yakınlarındaki Miryokefalon’da yapılan savaştır (17 Eylül 1176). Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, 1175’te Sivas, Tokat ve Niksar’ı da ele geçirerek Danişmentoğulları

Tarih Peloponnesos Savaşı

Peloponnesos Savaşı Sebepleri, Savaş Esnasında Yaşananlar ve Sonucu

0

Peloponnesos savaşı ile ilgili detaylı bilgi. Peloponnesos savaşı sebepleri, her iki tarafın savaş gücü, İyonya savaşı kısacası Peloponnesos ile ilgili herşey Savaşın Nedenleri : Peloponnes harbinin nedenleri Eski Çağdan beri tarihçiler arasında bir çok tartışmalara yol açmıştır. M.Ö. 431 yılına doğru partilerin üstünde büyük bir devlet adamı düzeyine ulaşmış olan Perikles gerek sağ, gerek sol

Tarih Peloponnesos Savaşı

Peloponnesos (Peloponez) Savaşı Ne Zaman, Nerede Oldu ve Sonuçları

0

Peloponnesos (Peloponez) Savaşı ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir? Peloponnesos (Peloponez) Savaşı sonuçları ve önemi hakkında bilgi. Peloponnesos (Peloponez) Savaşı; Atina ile Peloponnesos Birliği’ne bağlı kentler arasında yapılan bir dizi savaştır (İÖ 431-404). Savaşın kesin nedeni bilinmemektedir. Temel neden Yunanistan’daki iki güçlü devlet olan Atina ile Sparta arasındaki ekonomik çekişmedir. Peleponnesos Birliği’nin güçlü kenti Sparta, Korinthos’un

Tarih Çaldıran Savaşı

Çaldıran Savaşı Ne Zaman ve Neden Oldu? Önemi ve Sonuçları

0

Çaldıran Savaşı ne zaman ve hangi devletler arasında gerçekleşmiştir? Çaldıran savaşının önemi, nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Çaldıran Savaşı; Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan meydan savaşıdır (23 Ağustos 1514). II. Bayezit’in saltanatının son yıllarında, İran’da Safevi Devleti’ni kurmuş olan Şah İsmail, devletini ve saltanatını güçlü kılmak amacıyla Şii mezhebini Anadolu’da yaymaya başladı ve “halife” adını

İnkılap Tarihi Çanakkale Zaferi

Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları Hakkında Genel Bilgiler

0

Çanakkale Savaşları ne zaman gerçekleşmiştir? Çanakkale Savaşları neden olmuştur? Deniz ve kara Çanakkale Savaşları nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgi. Çanakkale Savaşı Hakkında Bilgi 1914’de patlak veren I. Cihan Savaşı Osmanlı Devleti’nin de katılmış olduğu bir büyük ölüm-kalım savaşı olmuştur. Müttefikleri olan Alman ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları yanında bu kanlı mücadeleye girişen Osmanlı Devleti, savaşın çıkışıyla

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı Nedenleri Maddeler Halinde

1

Birinci dünya savaşının nedenlerinin maddeler halinde kısaca açıklandığı 1. Dünya Savaşı sebepleri hakkındaki yazımız. 1. Dünya Savaşı neden çıktı? Birinci Dünya Savaşının Nedenleri Maddeler Halinde aşağıda yer almaktadır. 1 – Sanayi devrimi sonrası gelişmiş devletler arasında snayi devrimi sebebi ile başlayan üretimde kullanılmak üzere hammadde arayışları ve bu sebeple başlayan sömürgecilik yarışı 2 – Birinci

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşına Katılan Devletler

0

20.yüzyılın başında kopmuş olan Birinci Dünya Savaşına katılan devletler ve bu devletlerin savaşa katılma tarihleri nelerdir? AVUSTURYA, SIRBİSTAN: 28 Temmuz 1914 ALMANYA, RUSYA: 1 Ağustos 1914 FRANSA, BELÇİKA: 3 Ağustos 1914 İNGİLTERE: 5 Ağustos 1914 KARADAĞ: Sırbistan’la birlikte savaşa girdiği kabul edilir. JAPONYA: 23 Ağustos 1914 OSMANLI İMPARATORLUĞU: 11 Kasım 1914 İTALYA: 24 Mayıs 1915

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşının Sebepleri Nelerdir?

0

Birinci Dünya Savaşının sebepleri maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci dünya savaşının nedenlerinin kısaca ve maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci Dünya Savaşının sebepleri aşağıda yer almaktadır : Sömürge Rekabeti : SÖmürge yarışında bayrağı önde götüren Fransa ve İngiltere’nin kendi milli birliklerini geç oluşturan İtalya ve Almanya’nın çok önünde olması ve bu ülkelerinde sömürge pazarından pay almak

Tarih Nizip Savaşı

Nizip Meydan Savaşı Neden Kaybedildi

0

Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Osmanlı için bir felaket olan Nizip Meydan savaşının kaybedilme sebepleri nelerdir? Nizip Savaşı; Osmanlı orduları ile Mısır valisi Mehmed Ali Paşa’nın orduları arasında Nizip’te yapılan ve Osmanlıların yenilgisiyle sonuçlanan savaştır (24 Haziran 1839). Osmanlıların 1833’te Kütahya Antlaşması’yla Adana ve Suriye valiliklerini Mehmed Ali Paşa’ya bırakmasından sonra da

Tarih

Otlukbeli Savaşı Hakkında Bilgi

0

Otlukbeli Savaşı ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır? Otlukbeli Savaşı’nın nedenleri, sonuçları hakkında bilgi. Otlukbeli Savaşı Hakkında Bilgi Otlukbeli Savaşı; Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet ile Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan savaştır (11 Ağustos 1473). Fatih, Dulkadiroğulları topraklarının işgalini sona erdirmek ve Karamanoğlu Pir Ahmet’in topraklarını yeniden kendisine teslim etmek istiyordu. Uzun Hasan ise

İnkılap Tarihi Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Trablusgarp savaşının nedenler, sonuçları ve sonrasında imzalanan Uşi Antlaşması hakkında maddeler halinde kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız. p style=”text-align: justify;”>İkinci Meşrutiyet devrinin ilk büyük olayı İtalya ya da Trablusgarp savaşıdır. İtalya, birliğini kurduktan sonra (1870) sömürgecilik yolunda yürümeye başlamıştı. Osmanlı ülkelerinden olan Tunus’ta gözü vardı. Fakat Fransızların 1881’de Tunus’u, İngilizlerin de 1882’de Mısır’ı almalarından sonra,

İnkılap Tarihi Atatürk Masaüstü Duvar Kağıtları

Trablusgarp Savaşı Hakkında Bilgi

0

İtalya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan Trablusgarp savaşı sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi. Trablusgarp Savaşı (1911-1912) Nedenleri: 1. İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı 2. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp topraklarını sa-vunamayacak durumda olması 3. Trablusgarp’ın İtalya’ya yakınlığı Bölgeyle karadan irtibatı kopmuş olan Osmanlı Devleti bölgeye gönüllü subayları gizlice göndererek halkı direnişe geçirmeye çalışmıştır. Aralarında Mustafa Kemal,

Tarih

İkinci Dünya Savaşında Hava ve Deniz Savaşları

0

İkinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleşmiş olan hava ve deniz savaşları ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. Hava savaşları. — Savaş başladığı sıralarda Almanlar’ın hava ordusu Müttefikler’in ordusundan çok kuvvetliydi. Üstelik, kitle halinde uçak yapımında da Müttefikler’den ileriydiler. Buna karşılık, Alman uçakları yıldırım savaşlarında kara kuvvetlerini desteklemeye elverişli şekilde yapılmamıştı. Fransa’nın işgalinden sonra Alman hava

İnkılap Tarihi Mustafa Kemal Çanakkale Savaşında

Çanakkale Savaşında Kadınların Rolü ve Önemi

0

Türk tarihinin en önemli zaferlerinden ve savaşlarından birisi olan Çanakkale Savaşında Türk kadınlarının rolü ve önemi ile ilgili yazımız. Yiğit Türk kadınları tarih boyunca her daim Türk erkeği ile birlikte olmuş ve verebileceği en büyük desteği veregelmiştir. Çanakkale Savaşında da Türk kadınlarının yadsınamayacak rolleri bulunmaktadır. Çanakkale Savaşında Türk kadını bilinenlerin aksine sadece cephe gerisinde bulunmamaış

Tarih piskoposlar savaşı

Piskoposlar Savaşı Hakkında Bilgi

0

Piskoposlar savaşı ne zaman oldu? Piskoposlar savaşı ile ilgili genel ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Piskoposlar Savaşı Hakkında Bilgi Piskoposlar Savaşları, İngiltere kralı I. Charles ile İskoçlar arasında çıkan iki çatışma (1639, 1640). Savaşların nedeni, Charles’ın İskoçya Kilisesi’ne Anglikan ayin biçimlerini zorla benimsetmek istemesi ve İskoçların piskoposluğu kaldırmak konusundaki kararlı tutumları idi. 1637’de Edinburgh’da

Tarih

Hindiçini Savaşı Özet

0

Hindiçini Savaşı ne zaman ve kimler arasında meydana gelmiştir? Birinci ve ikinci Hindiçini Savaşı nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Hindiçini Savaşı (1954) Nedenleri 1. Fransa’nın Hindiçini’ndeki sömürge düzenini sürdürmek istemesi 2. Japonya’nın, Fransa’nın izlerini silmek için sarı ırk milliyetçiliğini, bağımsızlık duygularını tahrik etmesi 3. 14 Ağustos 1941 tarihli Atlantik Demeci ile bütün milletlerin, kendi seçtikleri

Tarih Paraguay Savaşı

Paraguay Savaşı Hakkında Bilgi

0

Paraguay savaşı hakkında bilgi. Paraguay savaşı ne zaman ve kimler arsında gerçekleşmiştir? Paraguay savaşının sebepleri ve sonuçları nelerdir? Paraguay Savaşı, Üçlü İttifak Savaşı olarak da bilinir, Paraguay ile Arjantin, Brezilya ve Uruguay’dan oluşan Üçlü İttifak arasında, Latin Amerika tarihinin en kanlı savaşı (1864-70). 1864’te Brezilya yönetimi, Uruguay’daki Beyaz Parti’nin (PB) devrilmesinde Renkli Parti’ye (PC) yardım

Tarih Afgan - Rus Savaşı

Afgan – Rus Savaşı Hakkında Bilgi

0

1979 Aralık ayında başlamış ve 9 yıl boyunca sürmüş olan Afgan Rus savaşı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Afgan – Rus Savaşı Sovyetler Birliği’nin Aralık 1979’da Afganistan’ı işgali, 9 yıl sürecek bir maceraya atılmasına; Sovyetlerin dağılmasına varan gelişmelere ve hem iç ve hem de dış etkilere maruz kalmasına sebep oldu. Afganistan krallıkla

Tarih İran Irak Savaşı

İran – Irak Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

İran Irak savaşı ile ilgili bilgiler. İran – Irak Savaşı neden çıktı? İran Irak savaşının sebepleri gelişmesi ve sonuçları ile ilgili kısa bilgiler. Savaşın Nedenleri; Soğuk Savaş boyunca Irak – İran ilişkileri iyi olmadı. 1969 Nisan ayında, Amerika Birleşik Devletleri’nin de desteğini alan İran Şahı, önemli bir su yolu olan ve 1937 yılı İran –

Tarih Vietnam Savaşı

Vietnam Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

0

Vietnam Savaşı ile ilgili olarak kısa bilgi. 1965 ile 1973 yılları arasında gerçekleşmiş olan Vietnam Savaşı ile ilgili kısa bilgi. Vietnam Savaşı Hakkında Kısa Bilgi Vietnam Savaşı (1965- 1973) 1854 Cenevre Antlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam adında bağımsız devletler ortaya çıkmış, bu ülkelerden Kuzey Vietnam Kominizm rejimini benimsemiştir. ABD bu olay karşısında Güney Vietnamla

Tarih Keşmir Sorunu

Keşmir Sorunu Nedir?

0

Keşmir sorunu nedir? Dünya üzerinde ki bitmeyen ve sonlanamayan sorunlardan birisi olan Keşmir Sorunu ve 1965 Hindistan Pakistan Savaşı hakkında bilgiler. Keşmir Sorunu Nedir? 1947’de Pakistan ve Hindistan İngiltere’den bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde, Keşmir halkı yapılan mutabakata göre uygulanan seçim haklarını Müslüman Pakistan’dan yana kullanmıştı. Ne var ki, Keşmir’in yöneticisinin ülkeyi para karşılığı Hindistan’a verip İngiltere’ye

Tarih İkinci DÜnya Savaşı

2.dünya savaşı öncesi devletlerin durumu

0

İkinci dünya savaşı öncesi dünyadaki önemli devletlerin durumu nasıldı? Mihver ve Müttefik devletlerinin oluşması ve savaşın nedenleri. Mihver Ve Müttefik Devletlerin Oluşması Geniş anlamıyla Almanya ile II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa katılan italya ve Japonya’ya MİHVER DEVLETLER adı verilir. 1936’da Nazi Almanyası ile Faşist İtalya arasında kurulan birlikten sonra ortaya çıkmıştır. Almanya ve İtalya’nın

Tarih Avrupa Haritası - Ülkeler

İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Avrupa’daki Gelişmeler

0

İki dünya savaşı arasında Avrupa’da yaşanmış önemli olaylar ve önemli gelişmeler hakkında genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Avrupa’daki Gelişmeler I. Dünya Savaşı’ndan sora imzalanan antlaşmalarda sınırlar milliyetçilik etkeni gözardı edilerek çizildiğinden kalıcı bir barış uzun süre sağlanamamıştır. II. Dünya Savaşı’nın sebepleri I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarında yattığı için II. Dünya Savaşı’nı

Tarih Ayn Calut Savaşı

Ayn Calut Savaşı Ne Zaman ve Kimler Arasında Olmuştur? Özeti

0

Dünya tarihi açısından da önemli bir savaş olan Ayn Calut (Ayn-ı Calut ) Savaşı ile ilgili olarak kısa ve özet bilgilerin yer aldığı sayfamız. Ayn Calut Savaşı, Memlûklerin istilacı Moğollara karşı kazandıkları kesin zafer (3 Eylül 1260). Mısır’ı ve İslamlığı Moğol tehlikesinden kurtararak Moğol İmparatorluğu‘nun batıya doğru yayılmasını durdurmuştur. İlhanlı hükümdarı Hulagu komutasındaki Moğolların 1258’de

Tarih Ayacucho Savaşı

Ayacucho Savaşı Hakkında Bilgi

0

Ayacucho Savaşı ile ilgili bilgiler. Ayacucho savaşı ne zaman nerede ve kimler arasında gerçekleşmiştir. Ayacucho savaşı hakkında bilgiler. Ayacucho Savaşı Hakkında Bilgi Ayacucho Savaşı, Latin Amerika bağımsızlık savaşları sırasında, yurtseverlerin Peru’da Ayacucho yakınlarındaki yüksek platoda kralcılara karşı zafer kazandıkları savaş (9 Aralık 1824). Bu savaş Peru’nun İspanyol egemenliğinden kurtulmasını ve yeni kurulan Güney Amerika cumhuriyetlerinin

Bilgi Dünyası Peloponnesos Savaşı

Peloponnesos Savaşı (Peloponez Savaşı) Nedenleri ve Sonuçları

0

Peloponnesos Savaşı (Peloponez Savaşı) nedir, ne zaman ve kimler arasında meydana gelmiştir? Peloponnesos Savaşı (Peloponez Savaşı) nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Peloponnesos Savaşı (Peloponez Savaşı) Peloponnesos Savaşı, Eski Yunan kent devletlerinin önde gelen ikisi olan Atina ile Sparta’nın arasındaki savaştır (İÖ 431-404). Thukydides tarafından, o güne değin yapılan en büyük savaş sayılmıştır. Atina ile Sparta,

Tarih Altın Mahmuzlar Savaşı

Altın Mahmuzlar Savaşı Hakkında Bilgi

0

Tarihe Altın Mahmuzlar Savaşı olarak geçmiş olan Flamanlar ile Fransızlar arasında geçen savaş ile ilgili bilgiler. Altın Mahmuzlar Savaşı Hakkında Bilgi Altın Mahmuzlar Savaşı, courtrai savaşı ya da kortruk savaşı olarak da bilinir, Flandre’da Kortrijk yakınlarında lonca üyesi zanaatçılardan, özellikle de dokumacılardan oluşan eğitimsiz bir Flaman piyade milis gücünün, Fransız askerleriyle soylu Flamanlardan kurulu bir

Bilgi Dünyası

Aspern Essling Savaşı Hakkında Bilgi

0

Aspern Essling Savaşı nedir? Aspern Essling Savaşı kimler arasında, neden meydana gelmiştir, Aspern Essling Savaşı hakkında bilgi. Aspern Essling Savaşı Aspern Essling Savaşı; Napoléon’un ilk önemli yenilgisini aldığı savaştır. 21-22 Mayıs 1809’da Viyana’nın 6 km dışında. Tuna Irmağı kıyısındaki Aspern ve Essling kasabalarının çevresinde gerçekleşen savaşta, Fransızlar ile Müttefiklerin 73 bin kişilik ordusu Arşidük Kari

Bilgi Dünyası

Panipat Savaşı Hakkında Bilgi

0

Panipat Savaşı kimler arasında ve ne zaman gerçekleşmiştir? Panipat Savaşının neden ve sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Panipat Savaşları Panipat Savaşları, Kuzey Hindistan tarihinde önemli yer tutan üç çarpışmadır (1526, 1556, 1761). Üç çarpışma da Delhi’ nin yaklaşık 80 km kuzeyinde, süvari manevraları için çok uygun olan Panipat Ovasında gerçekleşmiştir. 21 Nisan 1526’daki ilk çarpışma, o

Bilgi Dünyası

Körfez Savaşı ve Türkiye’ye Etkileri

0

Körfez Savaşı ne zaman ve hangi devletler arasında olmuştur? Körfez Savaşı’nın nedenleri, sonuçları ve Türkiye’ye etkileri nelerdir? Körfez Savaşı ve Türkiye’ye Etkileri BİRİNCİ KÖRFEZ SAVAŞI NEDENİ 1980-1988 yılları arasında İran’la yaptığı savaşta ekonomik yönden ağır zarara uğrayan Irak’ın zararlarını telafi etmek için 2 Ağustos 1990 yılında Kuveyt’i işgal etmesidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak’ın Kuveyt

İnkılap Tarihi Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taaruz Önemi ve Sonuçları

0

Büyük Taaruz Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın nedeni, gelişimi, önemi ve sonuçları nelerdir? Büyük Taaruz hakkında bilgi. BÜYÜK TAARUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN SAVAŞI Sakarya Savaşı’nda ağır bir yenilgi alan Yunan ordusu, elinde kalan toprakları yeni bir savaşta kaybetmemek için savunma önlemleri almaya başlamıştır. Yunan savunma hatlarını gören ingiliz subayları Türklerin bu hatları geçemeyeceğini ve Türklerin saldırı savaşı

İnkılap Tarihi

Sakarya Meydan Savaşı’nın Önemi

0

Sakarya Savaşı’nın nedenleri, önemi ve sonuçları nelerdir? Maddeler halinde önemi ve sonrasındaki gelişmeler hakkında bilgi. SAKARYA MEYDAN SAVAŞI Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin ilanından sonra Türk milleti üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiş, fakat yardımlar tam anlamıyla cepheye henüz ulaşmamıştı. İngilizlerden yardım alan Yunanlıların askeri üstünlükleri açıkça görülmekteydi. Yunan ordusuna destek vermek amacıyla Yunan Kralı Konstantin cepheye

Bilgi Dünyası

Onin Savaşı Hakkında Bilgi

0

Onin Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Onin Savaşı sebep ve sonuçları hakkında bilgi. Onin Savaşı Onin Savaşı; Japonya’da, Kyoto bölgesinin orta kesiminde odaklaşan ve uzun süreli bir iç karışıklık dönemine (1490-1590) yol açan iç savaştır (1467-77). Malikâne sistemine son vererek büyük toprak sahibi daimyo’ların yükselişini hızlandırmıştır. Savaşı hazırlayan asıl etken Şogun Aşikaga Yoşimasa’nın

Bilgi Dünyası

Omdurman Savaşı Hakkında Bilgi

0

Omdurman Savaşı ne zaman, neden ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Omdurman Savaşı sonuçları, hakkında bilgi. Omdurman Savaşı Omdurman Savaşı; Tümgeneral Sir Herbert Kitchener komutasındaki İngiliz-Mısır kuvvetlerinin, Mehdici lider Abdullah Taaşi’nin kuvvetlerini yenilgiye uğrattığı savaştır (2 Eylül 1898). Mehdicilerin 1881’de ele geçirdiği Sudan topraklarının İngiliz yönetimine girmesi sonucunu doğurmuştur. İngilizler Omdurman’a yönelik saldırının hazırlıklarına Temmuz 1898’in sonlarında

Bilgi Dünyası

Isandlwana Savaşı Hakkında Bilgi

0

Isandlwana Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Isandlwana ve Rorke’s Drift Çarpışmaları neden ve sonuçları hakkında bilgi. Isandlwana Savaşı Isandhlwana ve Rorke’s Drift çarpışmaları, Güney Afrika’nın yerli halkı Zulularla İngilizler arasındaki Zulu Savaşı’nın (1879) en büyük çarpışmalarıdır (22-23 Ocak 1879). 20 bini aşkın Zulunun Isandhlwana’ daki İngiliz kampına düzenlediği baskın sonucunda 1.700 İngiliz askeri

Bilgi Dünyası

Isonzo Muharebeleri Hakkında Bilgi

0

Isonzo Muharebeleri ne zaman ve kimler arası gerçekleşmiştir? Isonzo Muharebeleri nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Isonzo Muharebeleri Isonzo Çarpışmaları, I. Dünya Savaşı sırasında İtalya Cephesi’nde Isonzo Irmağı boyunca yapılan 12 çarpışmadır (1915-17). Avusturyalılar, İtalya’nın 23 Mayıs 1915’te savaşa girmesinden önce, derin Isonzo Irmağının iki yakasında yükselen yalçın tepeleri tahkim ederek İtalyanlar karşısında büyük üstünlük sağlamışlardı.

Bilgi Dünyası

Ardenler Taarruzu Hakkında Bilgi

0

Ardenler Taarruzu, savaşı ne zaman, neden ve kimlere karşı yapılmıştır? Ardenler Taarruzu önemi, hakkında kısa bilgi. Ardenler Taarruzu Ardenler Taarruzu (Savaşı); II. Dünya Savaşı’nda, Almanların Batı Cephesi’ne düzenlediği son saldırıdır (16 Aralık 1944 – 16 Ocak 1945). Haziran 1944’teki Normandiya Çıkarması’ndan sonra Müttefikler yaz ayları boyunca Fransa’nın kuzeyinden Belçika’ya doğru hızla ilerlediler. Ama sonbaharda hızları

Bilgi Dünyası İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

0

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı paylaşma için yaptığı gizli antlaşmalar ve bu gizli antlaşmaların önemi nedir? OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA TASARILARI NEDENLERİ ♦ Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na İttifak bloğunun yanında katılması ♦ İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırmasının Rusya’yı endişelendirmesi ♦ Savaş sonrasında Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasında aralarında anlaşmazlık çıkmasının önlenmek istenmesi YAPILAN GİZLİ

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında savaştığı cephelerin isimleri bu cephelerin açılma sebepler ve sonuçları hakkında bilgi veren sayfamız. KAFKAS CEPHESİ (DOĞU CEPHESİ) Komutanlar: Enver Paşa, Hasan İzzet Paşa, Hafız Hakkı Paşa, Mahmut Kâmil Paşa Cephenin Açılma Nedenleri ♦ 1878 Berlin Antlaşması’yla kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum’un geri alınmak istenmesi ♦ ittihatçıların Anadolu’daki Türklerle Orta Asya’daki

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşının Başlaması ve Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi

0

Birinci Dünya Savaşının başlaması, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi, Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa katılma nedenleri ve Almanya’nın Osmanlıyı yanında savaşa sokma sebepleri. Sırp sorununu kökünden çözmek isteyen Avusturya, Almanya’nın da aynı görüşte olduğunu öğrenince Sırbistan’a 23 Temmuz’da sert bir nota verdi, içişlerine karışma hükümleri taşıyan bu nota, Rusya’nın Sırbistan’ı yalnız bırakırsa, Balkanlar ve boğazlar üzerinde

Bilgi Dünyası

Pasinler Savaşı Tarihi

0

Pasinler savaşı ne zaman ve kimler arasında olmuştur? Pasinler savaşı ile ilgili bilgiler. Pasinler Savaşının sonuçlarının maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Pasinler Savaşı (1048) Anadolunun fethi ile görevlendirilen Kutalmış ve İbrahim Yınal yönetimindeki Selçuklu ordusu Pasinler ovasında Bizans ve Gürcü kuvvetlerinden oluşan orduyu bozguna uğrattılar. Sonuçları: a) Bizans imparatorluğunun Selçukluları bölgeden çıkartmak istemesi başarısızlıkla sonuçlandı. b)

Bilgi Dünyası dandanakan savaşı

Dandanakan Savaşı Sonuçları

0

Dandanakan savaşı ne zaman olmuştur? Dandanakan savaşı kimler arasında gerçekleşmiş ve savaşın sonuçları (maddeler halinde) ne olmuştur? Dandanakan Savaşı (1040) Gazneliler, sürekli güçlenip gelişen Selçukluları kendilerine tehlike görmeye başlayınca Horasan bölgesinden çıkartmak istediler. İki ordu savaşa başladılar Selçuklu ordusunun yıpratma taktiği başarılı oldu. Savaşın Sonuçları: a) Selçukluların bağımsızlık mücadelesi zafer ile sonuçlandı. b) Selçuklular genişleyecek

Bilgi Dünyası Maraton Muharebesi

Maraton Muharebesi Hakkında Bilgi

0

Dünya Askeri tarihinin en önemli savaşlarından birisi olan maraton Muharebesi ile ilgili bilgiler. Maraton Savaşında kimler savaşmıştır ve ne zaman olmuştur? MARATHON SAVAŞI M. Ö. 490’da, Yunanistan’ın Marathon Ovası’nda, Atinalılar’la Pers (İran) orduları arasında yapılmış ünlü bir savaştır. Bu savaşta Atinalılar, bağlaşıkları Platealılar’la birlikte, Pers Kralı Dârâ’yı bozguna uğrattılar. Güçlü bir imparator olan Dârâ, başka

Bilgi Dünyası

Waterloo Muharebesi (Savaşı) Tarihi

0

Waterloo Muharebesi (Savaşı) ile ilgili olarak genel bilgilerin ve tarihinin yer aldığı sayfamız. Waterloo Savaşı tarihçesi. Sonucu ile XIX. yüzyıl Avrupası’nda önemli değişiklikler yaratan, dünya tarihinin sayılı büyük savaşlarından biridir. Savaş, 1815 yazında, Belçika’daki küçük Waterloo kasabası yakınlarında Fransa İmparatoru Napolyon’un ordusu ile müttefik (İngiliz, Prusya, Avusturya ve Rus) orduları arasında olduğu için bu adla

Bilgi Dünyası

Malazgirt Savaşı Tarihi

0

Türklerin belkide en büyük zaferlerinden birisi olan Malazgirt Meydan Savaşı hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Malazgirt Savaşının tarihi ile ilgili bilgiler. Türklerin Anadolu’ da yerleşmelerini sağlayan büyük bir tarihi olaydır. MALAZGİRT MEYDAN SAVAŞI Türk tarihînin en önemli olaylarından biridir. Türkler’in ikinci anayurdu olan Anadolu’nun fethini, Osmanlı devletinin kurulmasını sağlamıştır. Türkler’i Yakın Doğu’ya hâkim kılmış,

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Kurtuluş Savaşı Resimli Anlatım

0

Resimler ile Kurtuluş Savaşının en önemli anlarına dair fotoğraflardan oluşan Resimli Kurtuluş Savaşı foto galerimiz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir bataklıktan çıkan Türk milletinin o günlere dair yaşadıklarını önemli anlara ait resimler ile anlatıldığı galerimiz ülkesini, milletini ve pek tabii ki Atatürk’ü sevenler tarafından sevilecektir.

Bilgi Dünyası

İkinci Dünya Savaşının Sebepleri

0

İkinci Dünya Savaşının sebepleri ve İkinci Dünya Savaşı başlamadan evvel dünya üzerinde oluşan askeri hareketlilik ile ilgili bilgi veren yazımız. İki dünya savaşı arasında geçen 20 yıl içinde dünya siyaset sahnesinde halledilmesi gereken birçok pürüzler ortaya çıkmıştı. Hem siyasi, hem de mali ve iktisadi sınai olan bu zorluklar çeşitli sebepler yüzünden halledilemiyordu. I. Dünya Savaşı’ndan

Bilgi Dünyası Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Özeti

0

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi öncesinde ve taarruz esnasında olan gelişmelerin maddeler halinde özet olarak verildiği yazımız Sakarya Zaferi ve Ankara Antlaşması’na rağmen müttefikler Sevr Antlaşması’mn bazı ufâk düzeltmelerle kabul ettirileceği düşüncesini terketmediler. Türkiye ile Yunanistan’a ateşkes önererek barış koşullarını bildirdiler. Sevr Antlaşması’nın değişik bir şekli olan bu öneriler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul

Bilgi Dünyası Prut Savaşı

Prut Savaşı Önemi, Nedenleri ve Sonuçları

0

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında gerçekleşmiş olan ve tarihimize damga vurmuş savaşlardan birisi olan Prut Savaşının nedenleri, sonuçları ve önemi hakkında bilgi. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, 1711’de Romanya’da Prut nehri boyunda olan, Ruslar’ın yenilmesiyle sona eren savaştır. Bu savaşın sonucu iki devlet için de önemli olmuştur. Rus Çarı I. Petro (Deli Petro) Poltava’da yenilerek

1 2