Browsing: savaşlar

Din Bedir Savaşı

Bedir Savaşı Ne Zaman ve Kimler Arasında Neden Gerçekleşmiştir?

0

Bedir Savaşı ne zaman ve kimler arasında, nerede gerçekleşmiştir? Bedir Savaşı’nın Müslümanlar için önemi hakkında bilgi. Bedir Savaşı;Müslümanların Hz. Muhammed‘in yönetiminde yaptıkları ilk savaştır. 624’te (Ramazan ayının 17 ya da 19. günü) Medine’nin güneybatısındaki Bedir’de yapıldığından Bedir (Bedr) Savaşı adı ile bilinir. Mekke’ deki müşrikler (putataparlar) Medine’ de Müslümanlığın hızla yayılıp güçlenmesini önlemek için Hicret’in

Atatürk Mustafa Kemalin Katıldığı ve Savaştığı Cepheler

Mustafa Kemal Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar ve Cepheler

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik hayatı boyunca katıldığı savaşlar ve yer aldığı cepheler ile ilgili bilgiler. Cepheden cepheye Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal, kurmay yüzbaşı olarak öğrenimini tamamladıktan sonra ilk görev bölgesi olan Şam’a atandı. Burada gizli siyasi faaliyetlerini başlatmanın yollarını aradı. Kendisi gibi memleketin durumuna üzülen arkadaşlarıyla beraber Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni

Tarih 4. Murat

4. Murat Revan Seferi Sebepler ve Sonuçları – Ne Zaman Yapılmıştır?

0

Revan seferi ne zaman meydana gelmiştir? Revan Seferi sebepleri, sonuçları nelerdir, tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Revan Seferi: IV. Murat‘ın Revan’ı (Erivan) Safevilerin elinden almak için 1635’te düzenlediği sefer. Safevilerin 1633’te Van’ı kuşatmaları üzerine sefere karar verildi. 28 Mart 1635’te ordu yürüyüşe geçti. İzmit ve Eskişehir üzerinden Ilgın’a geldi. IV. Murat yol boyunca ele

Tarih I. Ahmet

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olayları

0

1. Ahmet dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 1. Ahmet dönemi dış politika, savaşlar ve önemli antlaşmalar. Zitvatoruk Antlaşması sebepleri ve sonuçları I. AHMET DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI Kuyucu Murat Paşanın desteği ile 14 yaşında tahta çıkan I. Ahmet tarihte ekber ve erşed sistemini getirmesiyle bilinmektedir. Ekber ve Erşed Sistemi: Hanedan üyelerinin en yaşlı ve en akıllısının başa

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı (Geniş Anlatım)

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı hakkında bilgiler. Atatürk’ün çocukluğundan ölümüne kadar geçen süredeki olayların tamamına bakış Atatürk 1881’de Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Ali Rıza Efendi evkaf katipliği ve rüsumat (gümrük) memurluklarında bulunduktan sonra Selanik Asakir-i Milliye Taburu’nda birinci mülazım (üsteğmen) olarak görev almıştı. Ali Rıza Efendi daha sonra bu

Bilgi Dünyası

Hydaspes Savaşı Hakkında Bilgi

0

Hydaspes Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Hydaspes Savaşı nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. Hydaspes Savaşı Hydaspes Savaşı; Büyük İskender’in Asya’daki fetih seferlerinde giriştiği dördüncü ve son büyük çarpışmadır (İÖ 326). Ahameniş İmparatorluğu’nun ele geçirilmesinin ardından, İskender’in orduları Makedonya’ya dönüş yolculuğuna başlamadan hemen önce Cihelum (Hydaspes) ve Çhenab (Akesines) ırmakları (bugün Pakistan’ da) arasındaki

Bilgi Dünyası

İntikal Savaşı Hakkında Bilgi

0

İntikal Savaşı nedir ve ne zaman, kimler arasında yapılmıştır? İntikal Savaşı nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi. İntikal Savaşı İntikal Savaşı; Fransa ile İspanya arasında İspanyol Felemenki üzerinde egemenlik kurmak amacıyla patlak veren savaştır (1667-68). İspanyol Felemenki’nin bazı eyaletlerinde, miras kalan toprakların paylaşımında, ilk evlilikten doğan kız çocuklara sonraki evliliklerden doğan erkek çocuklar karşısında öncelik tanıyan

Bilgi Dünyası Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

0

Osmanlı İmparatorluğunun en parlak dönemini yaşatmış olan Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşanan olaylar, savaşlar ve fetihler ile ilgili maddeler halinde bilgiler. KANUNİ DÖNEMİ (1520 – 1566) Kanuni son derece elverişli koşullarda tahta geçti. a. Saltanatta hak iddia edecek şahzade yoktu. b. Hazine ağzına kadar altınla doluydu. c. Güçlü bir donanma oluşturulmuştu. d. Yeniçeri birlikleri mükemmel

Bilgi Dünyası II. Mahmut

II. Mahmut Dönemi

0

II. Mahmut döneminde gerçekleşen siyasal olaylar, yenilik çabaları, savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde bilgi veren yazımız. II. MAHMUT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1808-1839) Senedi İttifak (1808) II. Mahmut döneminin ilk önemli olayı Sened-i İttifak’tır. Sened-i ittifak, ayânlarla padişah arasında imzalanmıştır. Asıl nedeni, merkezî otoritenin çok zayıflamış olması ve ayanlara söz geçiremeyecek hale gelmesidir. Özellikleri a.

Bilgi Dünyası II. Selim (Sarı Selim)

II. Selim Dönemi

0

Sarı Selim olarak da geçen Kanuni’nin oğlu II. Selim dönemi siyasi olaylarının maddeler halinde belirtlidği yazımız. II. SELİM DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1566-1674) Sakız Adası’nın Fethi (1566) Sakız, Kanuni Sultan Süleyman döneminde vergiye bağlanmıştı. Ancak, Sakızlılar vergilerini düzenli olarak ödemedikleri gibi fırsat buldukça Osmanlı donanmasına da zarar veriyorlardı. Osmanlılar için tehlikeli olmaya başlayan bu ada fethedildi.

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Dönemi Haçlı Seferleri

0

Anadolu Selçuklu Döneminde gerçekleşen Haçlı Seferleri, savaşları ve o dönemler hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. HAÇLI SEFERLERİ 11. ve 12. Yüzyıllarda, Batılı Hristiyanlar tarafından Kutsal yerleri müslümanlardan almak amacıyla yapılmış olan büyük seferlere Haçlı Seferleri denir. Haçlı seferleri gerçekte dinsel görünüm altında yapılmış ekonomik savaşlardır. Nedenleri 1. Ortadoğu’da çıkan karışıklıklar yüzünden Kudüs ve çevresinin ziyaret

Bilgi Dünyası Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Tarihinde Kazanılan Savaşlar

0

Osmanlı döneminde kazanılmış olan büyük savaşlar, karalarda ve denizlerde kazanılan zaferler ve bu savaşlar hakkında bilgiler. TÜRKLER, bütün tarihleri boyunca olduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulma, yükselme döneminde de, düşmanlarıyla yaptıkları savaşlarda büyük zaferler kazanmışlar, Türk gücünü bütün dünyaya göstermişlerdir. Daha sonraki dönemlerde ise, padişahların kötü yönetimleri sonunda, Osmanlı ordusu bozulmuş, devlet günden güne zayıflamış, toprak

Bilgi Dünyası

Niğbolu Savaşı Önemi

0

Niğbolu Savaşı neden önemlidir? Niğbolu Savaşı kimler arasında olmuş nasıl sonuçlanmıştır, hakkında bilgi. NİĞBOLU MEYDAN SAVAŞI 25 eylül 1396’da Tuna boyunda Niğbolu Kalesi yakınlarında Yıldırım Bayezit komutasındaki Türk ordusunun Haçlılar’a karşı kazandığı büyük meydan savaşıdır. Niğbolu Savaşı 1364 Sırpsındığı, 1371 Çirmen ve 1389 Kosova’dan sonra Osmanlı İmparatorluğu’na karşı düzenlenen 4. Haçlı seferidir. Bu sefer, öncekilerden

Bilgi Dünyası

Dünya Tarihindeki Büyük Savaşlar

0

Dünya tarihi boyunca meydana gelmiş olan büyük savaşlar, kimler arasında ne amaçla yapıldıkları, sonuçları hakkında bilgi. Dünya Tarihindeki Büyük Savaşlar Tarihin ilk çağlarından beri milletler arasında çok çetin, kanlı çarpışmalar olmuştur. Bunların birçoğu, kendi çağlarındaki silâhların çapında korkunç sonuçlar doğurmuş, birçoğu da tarihin gidişini değiştiren gelişmelere yol açmıştır. Tarihin büyük savaşlarını, bunların sonuçlarını aşağıda özet

Bilgi Dünyası

4. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları

2

4. Mehmet dönemindeki, Köprülüler dönemli olaylar nelerdir? 4. Mehmet dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. IV. MEHMET DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI 1640 – 1648 yılları arasında tahta çıkan I. İbrahim döneminde iktidar ve makam mücadeleleri bir çok isyanın çıkmasına sebep oldu. Sultan İbrahim döneminde yirmidört yıl devam edecek Osmanlı – Venedik savaşları yeniden başladı. Yeniçerilerin

Bilgi Dünyası

4. Murat Dönemi Siyasi Olayları

0

4. Murat dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 4. Murat dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. IV. MURAT DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI II. Osman öldürülünce Yeniçeriler I. Mustafa‘yı tekrar tahta çıkardılar. Sağlık sorunlarının devam etmesi devlet düzeninin bozulmasına sebep oldu. Bunun üzerine I. Mustafa tahttan indirilerek yerine IV. Murat getirildi. IV. Murat’ın çocukluk döneminde daha çok annesi

Bilgi Dünyası

2. Osman (Genç Osman) Dönemi Siyasi Olayları

0

2. Osman (Genç Osman) dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 2. Osman (Genç Osman) dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. 2. OSMAN (GENÇ OSMAN) DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI I. Ahmet’in ölümüyle kardeşi I. Mustata tahta çıkmış ise de sağlık sorunlarından dolayı şehülislam ve devlet adamlarının desteğini alan II. Osman I. Mustafa’nın yerine tahta çıktı (1618). Genç yaşta

Bilgi Dünyası

3. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları

0

3. Mehmet dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 3. Mehmet dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. III. MEHMET DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI (1595- 1603) Osmanlı Devleti’nde son kez sancak beyliği yapan III. Mehmet babasının ölümüyle 1595 yılında tahta çıktı. Avusturya Savaşları III. Mehmet Osmanlı – Avusturya savaşlarının devam ettiği esnada tahta çıktı. Savaşlar da kısmen başarısız olan

Bilgi Dünyası

3. Murat Dönemi Siyasi Olayları

1

3. Murat dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 3. Murat dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. III. MURAT DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI (1574-1595) Babası II. Selim’in ölümü üzerine tahta çıkan III. Murat, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa‘nın görevine devam etmesini istedi. Sokullu Mehmet Paşa bu göreve ölünceye kadar devam etti. Sokullu Mehmet Paşa: • Kanuni Sultan Süleyman •

Bilgi Dünyası

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Olayları

6

Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen önemli olaylar, siyasi durum, savaşlar, seferler, antlaşmalar, fethedilen yerler hakkında bilgi. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520 – 1566) Kanuni Sultan Süleyman, erkek kardeşi olmadığı için taht kavgası yapmadan rahatça tahta geçti. Bu dönemde Osmanlı Devleti, ekonomik ve askeri açıdan tartışılmaz bir üstünlüğe sahip oldu. İç İsyanlar Anadolu İsyanları 1526’da Yozgat’ta,

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi

0

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin siyasi tarihi, dış ilişkiler, yapılan savaşlar, antlaşmalar ve sonuçları hakkında bilgi. XVII. YÜZYILDAKİ OSMANLI DEVLETİ SİYASİ OLAYLAR Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda kendisinin Avrupa’dan üstün olduğunu düşündüğü için sınırlarını genişletme politikasına devam etmiştir. Bu dönemde İran, Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya ile uzun süren mücadelelere girişmiştir. Bu savaşlarda eskisi kadar güçlü olunmamasının

Bilgi Dünyası

Niğbolu Savaşı Hakkında Bilgi

0

Niğbolu Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Niğbolu Savaşı’nın önemi, sebebi ve sonuçları hakkında bilgi. Niğbolu Savaşı;Osmanlılarla Haçlılar arasında yapılan savaştır (25 Eylül 1396). Yıldırım Beyazid döneminde Osmanlıların Tuna boylarını denetimleri altına alarak Macaristan ve Eflak’ı tehdit eder duruma gelmeleri, Hristiyan Avrupa’yı korkuya düşürdü. Macarlar, Osmanlılarla tek başlarına başa çıkamayacaklarını anlayarak, Avrupa devletlerinden bir

Bilgi Dünyası

Ridaniye Savaşı Hakkında Bilgi

0

Ridaniye Savaşı ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır? Ridaniye Savaşı nedenleri, sonuçları, tarihi hakkında bilgi. Ridaniye Savaşı;Osmanlılarla Memlûklar arasında Mısır’da yapılan savaştır (23 Ocak 1517) Mercidabık Savaşı‘ndan (24 Ağustos 1516) sonra dağılan Memlûk Ordusu, Kahire’ye kadar çekildi. Sultan Kansu Gavri’nin savaş alanında ölmesi üzerine yerine Emir Tomanbay geçti. Yavuz Sultan Selim, Tomanbay’a bir elçi göndererek

Bilgi Dünyası

Prut Savaşı Hakkında Bilgi

0

Prut Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Prut savaşının nedenleri, sonuçları, antlaşması hakkında bilgi. Prut Savaşı – Antlaşması: Karlofça Antlaşmasından (26 Ocak 1699) sonra, Osmanlı İmparatorluğu’ nun yitirdiği toprakları geriye alabilmek için Rusya ile giriştiği savaş ve savaş sonunda imzalanan antlaşmadır. 1709’dan beri Osmanlı topraklarında bulunan İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın ülkesine gönderilmesi sorunu ve

Bilgi Dünyası

İnebahtı Deniz Savaşı Hakkında Bilgi

0

İnebahtı deniz savaşı ne zaman, kimler arasında yapılmıştır? İnebahtı savaşının önemi, sebepleri, sonuçları hakkında bilgi. İnebahtı Deniz Savaşı; Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasında yapılan deniz savaşıdır. II. Selim, Venedik ile barış bozulunca, Kıbrıs Seferi’ne karar verdi ve Osmanlı Ordusu Kıbrıs’ı ele geçirdi. Bunun üzerine Papa V. Pius, Hristiyan dünyasını bir haçlı seferine çağırdı. Böylece, Osmanlılara

Bilgi Dünyası

Gümrü Savaşı ve Antlaşması Hakkında Bilgi

0

Gümrü Savaşı hangi tarihte ve hangi devletler arasında olmuştur? Gümrü savaşının önemi, sonuçları ile ilgili bilgi. Gümrü Savaşı; Osmanlı Devleti ile Sovyet Ermenistanı arasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan savaştır. Aynı savaşın devamı, Kurtuluş Savaşı sırasında 1920’de ikinci kez yapıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, Ruslar, Kafkasya’da Osmanlılara karşı yoğun savaşlar verdiler ve bölgede bulunan Ermenileri

Bilgi Dünyası

Kösedağ Savaşı Özeti

0

Kösedağ Savaşı ne zaman, nerede ve kimler arasında olmuştur? Kösedağ Savaşının sebebi, sonuçları ve önemi hakkında bilgi. Kösedağ Savaşı; Anadolu Selçuklularıyla Moğollar arasında Kösedağ yakınlarında yapılan savaştır (1243). Orta Asya’dan batıya doğru hızla yayılan Moğollar, Anadolu kapılarına kadar dayandılar. Kış bastırdığı için Moğol ileri harekatı durakladı bu da Selçuklulara hazırlanma fırsatı verdiyse de dost devletlerden

Din

Cemel Vakası Hakkında Bilgi

6

Cemel Vakası (Cemel Savaşı) nedir? Cemel Savaşı kimler arasında olmuştur? Cemel Savaşı neden ve ne zaman olmuştur, hakkında bilgi. İslam tarihindeki ilk iç savaştır. 656’da öldürülen Hz. Osman’ın yerine, bu makamı Peygamber’in vefatından beri isteyen Hz. Ali‘nin halife seçilmesi, bazı çevre ve kimselerce çok kötü karşılanmıştı. Bunların içinde Peygamber’in en sevgili eşi (ilk halife Hz.

Bilgi Dünyası

Boer Savaşları

0

Boer Savaşları kimler arasında ve ne zaman gerçekleşmiştir? Boer savaşlarının nedenleri ve sonuçları. İngiltere ve Güney Afrika’daki Flaman asıllı Boerler arasındaki iki savaşa verilen addır. İlk savaş 1880-81’de oldu. Transval’da cumhuriyet ilanını kabul etmeyen İngilizler, Cumhuriyeti yok etmek için Transval’a kuvvet gönderdilerse de, 1881’de Majuba Hill’de yenildiler. Transval’ın bağımsızlığını tanıdılar. İkinci savaş daha büyük ölçüde