Browsing: savaşları

Tarih Sultan Abdülmecit

Abdülmecit Dönemi Siyasi Olayları, Savaşları ve Islahat Fermanı

0

Osmanlı padişahlarından Abdülmecit döneminde gerçekleşen siyasal olaylar ve savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız 3 Kasım 1839 tarihinde Osmanlı İmparatorluğunun en önemli reform hareketlerinden birisi olan Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır. Tanzimat Fermanı hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız. Mısır Sorunu’nun Çözülmesi Mehmet Ali Paşa’nm daha da güçlenmesini kendileri için bir tehlike

Biyografi Nureddin Zengi

Nureddin Zengi Kimdir?

0

Nureddin Zengi kimdir ve ne yapmıştır? Nureddin Zengi hayat hikayesi, biyografisi, askeri kariyeri hakkında bilgi. Nureddin Zengi Nureddin Zengi; tam adı Nureddin Ebu l-kasım Mahmud Bin İmadeddin Zengi (d. Şubat 1118, Musul – ö. 15 Mayıs 1174, Şam), Şam-Halep atabeğidir. Suriye ordularını yeniden örgütleyerek Salaheddin Eyyubi‘nin başarılarına temel hazırlamıştır. Bağdat’taki Abbasi halifesine bağlılığını bildirerek 1146’da

Biyografi

Alp Arslan Kimdir? Hayatı

0

Alp Arslan kimdir ve ne yapmıştır? Büyük Selçukluların hükümdarı Alp Arslan hayat hikayesi, yaptıkları, hükümdarlığı ve savaşları hakkında bilgi. Alp Arslan Kimdir? Alp Arslan; (d. 20 Ocak 1029 – ö. 25 Kasım 1072, Barzam Kalesi), Büyük Selçukluların ikinci hükümdarıdır (1063-72). Saltanatı devraldığında Horasan ve Batı İran’dan oluşan Büyük Selçuklu topraklarına Gürcistan, Kafkasya ve Anadolu’nun büyük

İnkılap Tarihi II. Balkan Savaşı'ndan sonra osmanlı Devleti'nin sınırları.

Balkan Savaşlarının Nedenleri ve Sonuçları

2

I. ve II. Balkan Savaşlarının nedenleri, sonuçları ile bu savaşlar sebebi ile yapılan antlaşmalar ve olaylar hakkında maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) Nedenleri 1. Berlin Antlaşması (1878) Osmanlı Devleti’ni önemli ölçüde Balkanlar’dan uzaklaştırmıştı. Bununla birlikte Balkanlar’da paylaşım mücadelesi durmadı. Devletler, birbirlerinin aleyhine topraklarını genişletme çabalarına hız verdiler. 2. Sırbistan, Bulgaristan’a bırakılan

Tarih Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Siyasi Olayları

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Siyasi Olayları

0

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminde meydana gelmiş olan olayların maddeler halinde özet bir şekilde verildiği konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Siyasi Olayları OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ NEDENLERİ: a) Şah Tahmasb’m ölümü üzerine İran’da taht kavgalarının başlaması. b) Bazı Osmanlı devlet adamlarının bu karışıklıktan faydalanmak gerektiğini ileri sürerek III. Murat’ı savaşa ikna etmeleri. (1577) ►Sokullu

Yakın Tarih Japonya

Tarihte Japonya

0

Dünyanın en refah en ileri ülkelerinin başında gelen Japonya’nın tarihi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. Japonya, İngiltere’nin aksine, kıta ile ilgisi yok denecek kadar az olmuş bir ülkedir; bu yüzden, uzun tarihi boyunca Asya’da önemli hiçbir rol oynayamamıştır. VII. yüzyıldan başlayarak Çin etkisi kuvvetlenmiş, hemen her konuda Çin örnek alınmış, Buda dini geniş

Yakın Tarih

Kore Savaşı Hakkında Bilgi

0

1950 – 1953 yılları arasında gerçekleşmiş olan ve Türkiye’nin de asker göndererek savaşmış olduğu Kore Savaşları ile ilgili bilgiler. KORE SAVAŞLARI, Sovyetler Birliği ile Çin Halk Cumhuriyeti desteğindeki Kuzey Kore ile, ABD ve Birleşmiş Milletler üyesi 15 devletin desteklediği Güney Kore arasında üç yıl (1950-1953) süren savaşa verilen isimdir. Savaşın, Türkiye açısından önemi ise BM’nin

Tarih

İkinci Dünya Savaşında Hava ve Deniz Savaşları

0

İkinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleşmiş olan hava ve deniz savaşları ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. Hava savaşları. — Savaş başladığı sıralarda Almanlar’ın hava ordusu Müttefikler’in ordusundan çok kuvvetliydi. Üstelik, kitle halinde uçak yapımında da Müttefikler’den ileriydiler. Buna karşılık, Alman uçakları yıldırım savaşlarında kara kuvvetlerini desteklemeye elverişli şekilde yapılmamıştı. Fransa’nın işgalinden sonra Alman hava

İnkılap Tarihi İnönü Savaşları

İnönü Savaşları

0

Birinci ve İkinci İnönü savaşları hakkında bilgi ve İnönü savaşlarının sonuçları. İnönü Savaşları ne zaman ve nerede olmuş sonuçları ne olmuştur? Kurtuluş Savaşı içinde İsmet İnönü’nün komutanlığında Eskişehir yakınlarındaki İnönü’de Yunanlılara karşı kazanılan iki savaş. Birinci İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921): Batı Cephesi’ndeki Türk Ordusu’nun ilk önemli sınavıdır. Yunanlılar, 6 Ocak sabahı üstün kuvvetlerle İnönü

Tarih Yunan - Pers Savaşları

Pers Savaşları Hakkında Bilgi

0

Pers Savaşları ya da Yunan-Pers Savaşları olarak tarihe geçmiş olan savaşlar hakkında tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Pers Savaşları, grek-pers savaşları olarak da bilinir, Perslerle Yunan devletleri arasında yaklaşık yüzyıl (İÖ y. 546-448) süren savaşlar. Savaşın en yoğun çarpışmaları İÖ 490-479 arasında, Perslerin Yunan anakarasını işgal için bölgeye düzenlediği iki sefer sırasında yaşanmıştır. Savaşın Yunan

Bilgi Dünyası

Arap-İsrail Savaşları Sebepleri ve Sonuçları

0

Arap-İsrail Savaşları ile ilgili genel tarihi bilgiler. Arap- İsrail savaşlarının sebepleri ve sonuçları hakkında haritalı bilgiler. Arap-İsrail Savaşları, İsrail ile çeşitli Arap kuvvetleri arasındaki başlıca çarpışmalar. En önemlileri 1948-49, 1956, 1967, 1973 ve 1982 savaşlarıdır. İlk savaş, 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’ nin ilanından hemen sonra çıktı. Mısır, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan’dan gelen Arap

Biyografi

János Hunyadi Kimdir?

0

János Hunyadi kimdir ve ne yapıştır? János Hunyadi hayatı, biyografisi, tarihteki yeri ve askeri kariyeri hakkında bilgi. János Hunyadi János Hunyadi; (d. 1407 ?, Hunyad, Erdel -ö. 11 Ağustos 1456, Belgrad), Osmanlılara karşı savaşan Macar komutan, 1446’dan 1452’ye değin Macaristan valisidir. Eflâklı bir aileden gelen Hunyadi’nin babası Woyk (ya da Vajk) Kral Sigismund’dan Hunyad Şatosu’nun

Biyografi

Attila Kimdir?

0

Yıllar boyunca Avrupa’yı titreten büyük Hun imparatoru Attila hayatı, dönemi ve savaşları ile ilgili olarak genel bilgiler. Attila kimdir? Attila, Hun Türklerinin en ünlü hükümdarıdır. Dünya tarihinin en büyük ordu komutanlarından ve devlet teşkilâtçılarından biridir. Doğum, ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle beraber, aşağı-yukarı 400 – 453 yılları arasında yaşamıştır. Attilâ, amcası Ruga’nın ölümünden sonra, 434

Biyografi

Kılıç Arslan Kimdir?

0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini sağlayan Anadolu Selçuklu Devletinin üçüncü hükümdarı I. Kılıç Arslan hayatı ve dönemi hakkında bilgiler. I. KILIÇ ARSLAN (Ölümü: 1107) Anadolu Selçuklu Devleti’nin üçüncü hükümdarıdır. Anadolu’da Türklüğün yurt edinmesinde en büyük rol oynayan simalardan biridir, Türkiye’nin kurucusu Selçukoğlu Süleyman Şah’ın oğludur. 1086′ da babası ölünce, kardeşi Melik Davut, Selçuk hükümdarı oldu. Bilindiği gibi

Biyografi

Deli Hüseyin Paşa Hakkında Bilgi

0

Ünlü ve büyük bir Türk komutanı olan Deli Hüseyin Paşa’nın hayatı, dönemi ve savaşları ile ilgili olarak bilgi veren yazımız. Deli Hüseyin Paşa ( Ölümü 1695) Ünlü bir Türk komutanıdır. Bursa Yenişehir’de doğdu. Saraya girerek eğitim, öğretim gördü. Görülmemiş kuvvetiyle, spora pek meraklı olan IV. Murat‘ın dikkatini çekti. 1632’de vezaret (mareşallik) rütbesiyle kaptan-ı deryalığa (deniz

Bilgi Dünyası İsmet İnönü

İnönü Savaşları (Kısaca)

0

Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile ilgili olarak kısaca özet bilgilerin yer aldığı yazımız. İnönü Savaşlarının kısaca özet anlatımı. 1921 yılının ilk aylarında Eskişehir’in batısındaki İnönü mevkiinde yapılan savaşlardır. Birinci İnönü Savaşı. — Çerkez Ethem kuvvetlerinin kendi taraflarına geçmesini fırsat bilen Yunanlılar, vakit geçirmeden, hücuma geçerek Türk cephesini çökertmek istiyorlardı. 6 ocak 1921 ‘de Bursa

Biyografi İsmet İnönü

İsmet İnönü Kimdir?

0

Büyük askeri ve devlet adamımız olan ve Cumhuriyet tarihinin en önemli kişilerinden birisi olan İsmet İnönü’nün hayatı ile ilgili bilgiler. İsmet İnönü kimdir? İsmet İnönü ( 24 Eylül 1884, İzmir – 25 Aralık 1973, Ankara), Yakın tarihin en büyük Türk devlet adamlarından biridir. Kurtuluş Savaşı’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük rol oynamıştır. İsmet İnönü 24 Eylül

Biyografi Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Kimdir

0

Osmanlı padişahlarının 9. olan ve sadece sekiz yıllık iktidarı esnasında Osmanlı İmparatorluğuna hem yeni topraklar hem de halifeliği getiren Yavuz Sultan Selim kimdir? SELİM I., [Yavuz] (10 Ekim 1470, Amasya – 22 Eylül 1520, Çorlu) Osmanlı padişahlarının 9.’sudur. II. Bayezit’in oğlu, Fâtih Sultan Mehmet’in torunudur. Amasya’da doğdu, 53 yaşında, İstanbul’da şirpençeden öldü. «Yavuz» diye anılan

Bilgi Dünyası Spartalı Savaşçılar

Sparta Tarihi Hakkında Bilgi

0

Antik Sparta Yunan kenti ve medeniyetinin tarihi ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. Sparta hakkında bilgiler. SPARTA, eski Yunan kentlerinden biri Peloponnesos Yarımadası’nın güneyindeki Eurotas Vadisi’nde yer alır. Günümüze ulaşan kalıntılar, Sparta’nın görkemli dönemine değil, geç dönemlere aittir. Lakonya Bölgesi’ nin merkezi olan Sparta, İO 9. yüzyıl başlarında Dolarlar tarafından kuruldu. Başlangıçta 25

Bilgi Dünyası

Osmanlı-Rus Savaşları Hakkında Bilgi

0

Dünya tarihine damga vurmuş ve yaşadığımız coğrafyayaı temelden etkilemiş olan Rus Türk (Osmanlı) savaşları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Rus – Türk Savaşları, bizim tarihimiz için olduğu gibi dünya tarihi bakımından da çok önemli çarpışmalardır. Son yüzyılların jeopolitik durumu ve Ruslar’ın emperyalist siyasetleri, Türkler’le Ruslar’ı birçok defa karşı karşıya getirmiş, Ruslar, en çok

Bilgi Dünyası Peloponez Savaşları

Peloponez Savaşları Hakkında Bilgi

0

Peloponez Savaşları ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Peloponez savaşları ne zaman nerede ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Eski Yunanistan’da Atinalılar’la Spartalılar arasında 27 yıl süren çarpışmalara «Peloponez Savaşları» denir. Yunanlılar’ın «Pelopones» dedikleri Mora Yarımadası dolaylarında geçen bu savaşlarda önceleri Atina, donanması ve parası ile, üstünlüğü elde ettiyse de, sonunda Sparta’ya yenildi, bütün Yunan

Bilgi Dünyası

Ermeni Sorunu ve Gümrü Antlaşması

0

Ermeni sorunu ve bu sorunun ardından gelen Ermeniler ile Savaş ve Gümrü Antlaşmasının maddeleri ve önemi hakkında bilgiler. ERMENİ SORUNU • Anadolu’nun Türk egemenliğine geçmesinden sonra Ermeniler özgür bir biçimde yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. • Sanat ve ticaretle uğraşmış, askerlik yapmamış; ama devlet hizmetlerinde önemli görevlere gelmişlerdir. • Milliyetçilik hareketlerinden en geç etkilenen azınlık Ermeniler

Bilgi Dünyası

Kütahya Eskişehir Savaşları Sebep ve Sonuçları

0

Milli Mücadele döneminde gerçekleşmiş olan Kütahya – Eskişehir Savaşlarının sebepleri ve sonuçları ile ilgili olarak kısaca maddeler halinde bilgiler. KÜTAHYA – ESKİŞEHİR SAVAŞLARI (10 – 24 Temmuz 1921) II. İnönü Savaşı üzerine Yunanlılar bir yandan işgal altındaki yerlerin halkına yaptıkları zulmü arttırdılar, bir yandan da İnebolu, Trabzon ve Samsun’u topa tuttular. Fakat Yunanlılar, Anadolu’da sonuç

Bilgi Dünyası II. Abdülhamit

II. Abdülhamit Dönemi

1

Son dönem Osmanlı padişahlarının en tartışmalılarından birisi olan ve büyük bir Osmanlı padişahı olarak kabul edilen II. Abdülhamit döneminde yaşanan olaylar. II. ABDÜLHAMÎT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI ( 1876-1909) I. Meşrutiyetin İlanı (1876) Avrupa’da öğrenim gören gençler “Genç Osmanlılar” (Jön Türkler) Kanun-i Esasi (Anayasa) nin kabul edilmesi halinde Avrupa devletlerinin, Osmanlıların içişlerine karışmayacaklarına inanıyorlardı. II. Abdülhamit

Bilgi Dünyası I. Abdülhamit

I. Abdülhamit Dönemi

0

Osmanlı padişahlarından I. Abdülhamit dönemi siyasal olayları, savaşları ve antlaşmaları hakkında maddeler halinde bilgiler. I. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1774-1789) I. Abdülhamit başa geçtiğinde Rus Savaşı sürüyordu. Bütün çabalara rağmen üstünlük sağlanamayınca, Rusların antlaşma koşulları kabul edildi. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) 1. Kırım’a bağımsızlık verilecekti. Kırım hanları, yalnız din bakımından Osmanlı halifesine bagiı kalacaklardı. 2.

Bilgi Dünyası III. Selim

III. Selim Dönemi

0

Osmanlı İmparatorluğunun ünlü ve başarılı padişahlarından birisi olan III. Selim dönemi siyasi ve askeri olaylarının maddeler halinde anlatıldığı yazımız. III. SELİM DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI III. Selim Avusturya ve Rusya ile savaş devam ederken tahta geçmiştir. III. Selim zafer kazanmak için çok ugraştıysa da başarılı olamadı. Öte yandan Avusturya gerek Fransız İhtilali’nin yarattığı etkiden, gerekse Prusya’nın

Bilgi Dünyası III. Ahmet

III. Ahmet Dönemi

0

Osmanlı İmparatorluğu tarihinin önemli padişahlarından birisi kabul edilen III. Ahmet dönemi siyasi olayları, savaşları ve özellikleri hakkında bilgiler. III. AHMET DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1703-1730) Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla önemli toprak kaybına uğrayan Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda kaybettiği bu topraklarını geri alma siyaseti izledi. Bu nedenle Ruslarla, Venediklilerle, Avusturya ile savaştı. Doğuda ise İran’la mücadele etti.

Bilgi Dünyası

Eski Yunanlılar Hakkında Bilgiler

0

Eski Yunanlıların hayatı, yaşamı, devletleri, ve savaşları ile ilgili bilgiler. Eski Yunanlıların kültür ve yaşam biçimleri ve özellikleri nelerdir? Yakın Doğu’nun büyük Sümerler, Asurlular, Fenikeliler gibi devletleri M.Ö. V. yüzyıldan başlayarak birer birer ortadan kalktığı sıralarda, batıda, bugünkü Yunanistan’la onu çevreleyen adalarda, Ege kıyılarında Yunanlılar (Grekler) yeni bir millet olarak ortaya çıktılar. Eski Yunanistan’ın tarihi

Bilgi Dünyası Sultan III. Murat

III. Murat Dönemi

0

Osmanlı padişahlarından III. Murat döneminde yaşanan siyasal olaylar ve savaşlar hakkında maddeler halinde bilgiler veren yazımız. III. MURAT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1574-1595) Lehistan’ın Osmanlı Himayesine Girmesi (1576) • Lehistan kralı öldüğünde, yerine geçecek evladı yoktu. • Avusturya, Rusya, İsveç ve Fransa kendi hükümdar ailelerinden birini Lehistan tahtına oturmak için mücadele ediyorlardı. • Osmanlılar, Fransızlar’ın adayının

Bilgi Dünyası Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim Dönemi

0

Osmanlı İmparatorluğuna halifelik makamını taşıyan büyük Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in dönemi olayları, savaşları hakkında maddeler halinde bilgiler. YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ (1512 – 1520) Yavuz, ilk iş olarak şehzadeler sorununu çözmek istedi. Çünkü iki kardeşinin sağ kalması kendisi için tehlikeliydi. Her iki ağabeyine, devlet büyüklerinin ağzından, isyana teşvik edici sahte mektuplar gönderdi. Bu yolla

Bilgi Dünyası

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Özellikleri

0

Çağ açıp çağ kapatmış büyük bir hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet dönemi olayları, savaşları ve İstanbul’un Fethi hakkında bilgiler. FATİH DÖNEMİ (1451-1481) İSTANBUL’UN FETHİ (1453) Bizans Devleti, en sıkışık zamanlarda Osmanlılara sorunlar çıkarıyordu. Ayrıca Bizans, Osmanlı ülkesi ortasında kalmış, Bizans varlığı Balkanlardaki Türk egemenliği açısından tehlikeli olmaya başlamıştı. Bu nedenle Fatih, İstanbul’u almaya karar verdi.

Bilgi Dünyası

II. Murat Döneminin Siyasal Olayları

0

II. Murat Döneminde yaşanan siyasal olaylar ile yapılan savaşlar hakkında maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız. I. MURAT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1421-1451) a. II. Murat, hükümdarlığının ilk yıllarında amcası Mustafa Çelebi’nin isyanıyla uğraştı. Mustafa Çelebi Ayaklanması bastırıldıktan sonra Bizanslılardan öç almak için İstanbul kuşatıldı. b. Bunun üzerine Bizanslılar yeni bir taht kavgası yarattılar. II. Murat’ın Karamanoğulları’na

Bilgi Dünyası

I. Murat Dönemi Savaşları

0

I. Murat dönemind eyapılan Sırp Sındığı, Çirmen, Kosova gibi savaşllar nedenleri, sonuçları ile ilgili bilgilerin yer aldığı I. Murat Dönemi hakkında bilgiler. I. Murat dönemi, Osmanlıların Rumeli’ye yerleşmeleri ve burada egemenlik kurmaları bakımından oldukça önemlidir. a. I. Murat taht değişikliği sırasında elden çıkan Ankara’yı geri alıp Anadolu’daki diğer işleri yoluna koyduktan sonra Rumeli’ye yöneldi. b.

Bilgi Dünyası

Orhan Bey Dönemi Olayları

0

Orhan Bey döneminin siyasal olayları nelerdir? Orhan Bey dönemi yapılan savaşlar, yenilikler ve Rumeliye Geçiş hakkında bilgiler. ORHAN BEY DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1326-1362) a. Bursa’yı alarak devlet merkezi yaptı (1326). b. Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda (1329) Bizanslıları yendi, imparatorun komuta ettiği Bizans ordusunun bu savaşta yenilmiş olması, Osmanlıları ön plâna çıkardı. c. İznik’i aldı. Burayı geçici

Din

Hz. Ali Devri (Kısaca)

0

Dört büyük halifenin sonuncusu olan Hz. Ali döneminde yaşananlar, savaşlar ve olaylar ile ilgili olarak kısaca bilgilerin verildiği yazımız. Hz. ALİ DEVRİ (656-661) • Hz. Osman’ın öldürülmesi, Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları daha da ileri boyutlara vardırdı. • Hz. Muhammed’in amcasının oğlu ve damadı olan Hz. Ali, taraftarlarının ısrarı üzerine halifeliği kabul etti. Ancak Emevi soyundan olanlar,

Din

Abbasiler Dönemi İslam Tarihi

0

Abbasiler dönemi İslam tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı konu anlatımlarının yapıldığı sayfamız. Abbasi dönemi özellikleri. ABBASİLER (750 – 1258) Abbasilerin İlk Devirleri • İlk Abbasi halifesi olan Ebü’l-Abbas (750-754) bir yığın isyanla karşılaştı. Bu isyanları bastırmak için çok kan döktüğü ve Emevi hanedanı ile ülkenin ileri gelenlerini öldürttüğü için, Es-Seffah (kan dökücü)

Bilgi Dünyası Spartalı Savaşçılar

Sparta Nerededir? Sparta Hakkında Bilgi

0

Sparta nerededir? Spartalılar nasıl yaşarlardı ne gibi toplum kuralları vardı nasıl tarih sahnesinden silindiler. Eski Yunanistan’da önemli bir kent, Eskiçağ’ın sıkı yönetimiyle tanınan bir devletidir Spartalılar’a bu ünü veren, yaşadıkları sert hayat, yurt sevgisi, ordularındaki düzendi. O çağlarda «Spartalı gibi» sözü, yurdu için ölümü seve seve göze alan, büyüklerin buyruklarına boyun eğen insan anlamına gelirdi.

Bilgi Dünyası İnönü Savaşları

Birinci ve İkinci İnönü Zaferleri

0

Birinci ve İkinci İnönü zaferleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Bağımsızlık yolundaki ilk savaşımız olan İnönü Savaşları hakkında bilgiler. BAĞIMSIZLIK SAVAŞLARI BİRİNCİ VE İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERLERİ Birinci înönü Savaşına kadar gerek Yunan ordusuyla, gerekse yurttaki ayaklanmalarla uğraş veren kuvvetler, ulusal kuvvetlerdi. Bunlar yerel bazı kuvvetlerdi. Birleşik olmadıkları için yaptıkları savaşlar ancak bir

Biyografi

Hacı İlbeyi Kimdir? Hayatı ve Başarıları

0

Haçlılara karşı büyük zaferler kazanmış olan kahraman Türk komutanı olan Hacı İlbeyi hayatı, savaşları ve dönemi hakkında bilgiler. HACI İLBEYİ (Ölümü: 1364), Osmanlı devletinin kuruluşunda birinci derecede yararlık gösteren en büyük Türk komutanlarından biridir. Karesi Beyliği komutanlarından iken Orhan Gazi’nin bu beyliği alması üzerine Osmanoğulları hizmetine geçti. Osmanlıların ilk fetihlerinde bulunduktan sonra Veliaht Süleyman Paşanın

Biyografi Napolyon Bonapart

Napolyon Bonapart Kimdir?

0

Fransa’yı Avrupa’nın en kudretli devleti haline getiren ancak daha sonra sürgünde ölen ünlü İmparator Napolyon Bonapart hayatı, savaşları ve yaşadığı dönem hakkında bilgiler. Napolyon Bonapart, I. Napolyon (15 Ağustos 1769 – 5 Mayıs 1821), tarihin büyük bir askeri dehası olarak kabul edilen ünlü Fransız imparatorudur. Fransa’da imparatorluk idaresinin, Bonaparte hanedanının kurucusudur. Fransızların tarih boyunca yetiştirdikleri

Biyografi

Kont von Molke Kimdir?

0

Tam adı Helmuth Karl Bernhard von Moltke olan Prusyalı / Alman generali Kont von Moltke’nin hayatı ve yaptıkları hakkında bilgi. Prusyalı ünlü bir askerdir. Otuz yıl Prusya genel kurmay başkanlığında bulunmuştur. XIX. yüzyılın son yarısında yetişen en büyük strateji dehası sayılır. Moltke Mecklenburg’da doğdu. Eski bir Alman ailesinden olan babası, Napolyon Savaşları’nda varını yoğunu kaybetmesi

Biyografi Barbaros Hayrettin Paşa

Barbaros Hayrettin Paşa Hayatı ve Zaferleri

0

Büyük Türk denizcisi ve Osmanlı’nın en kudretli dönemini yaşamasını sağlamış Kaptan-ı Derya’lardan olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı, savaşları ve zaferleri hakkında bilgiler. Barbaros Hayrettin Paşa en büyük denizcilerimizden biridir. Asıl adı Hızır Reis’tir. XV. – XVI. yüzyıl arasında (1473 – 1546) arasında yaşamış, Akdeniz’de düşman donanmalarıyla çarpışmış, zaferden zafere koşmuştur. Barbaros, Eceovalı Yakup adında bir

Bilgi Dünyası

Boerler ve Boer Savaşları Hakkında Bilgi

0

Boer ne demektir? Boerler ile ilgili bilgiler ve ünlü Boer savaşları hakkında kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. BOERLER, Güney Afrika’daki Hollanda kökenli ve Protestan Fransız soyundan gelen sömürgeciler. Hollanda dilinde Boer “çiftçi” anlamına gelir. 17. yüzyılda Hollandalılar, Hindistan’a giden ticaret gemileri için bir üs olarak, Afrika’nın güney kıyılarını seçerek Kap’ta koloni kurdular (1652). Daha sonra,

Bilgi Dünyası

Kırım Savaşı

0

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 19 yüzyıl ortalarında gerçekleşmiş olan Kırım Savaşı hakkında bilgiler. KIRIM SAVAŞI, 19. yüzyıl ortasında, İngiltere, Fransa ve bazı Avrupa devletlerinin müttefiği olarak Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan savaş (1853-1856). Kırım Savaşı Sebebi : Bu yüzyılın başlarından beri, yayılmacı bir politika izleyen Rusya, Balkanlar’daki Osmanlı azınlıklarını destekleyerek, çeşitli ayaklanmalara neden

Bilgi Dünyası

Arap-İsrail Savaşları Hakkında Bilgi

0

Arap-İsrail savaşları neden gerçekleşmiştir. Arap-İsrail savaşlarının tarihleri, sebepleri ve genel olarak o dönemde yaşananlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI, Arap devletleriyle İsrail arasında 1948’de başlayarak aralıklı olarak süregelen savaşlar. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Balfour Deklarasyonu hükümlerini kendi dış politikasına bağlı olarak kabul eden İngiltere’nin de desteğiyle, Filistin’de 14 Mayıs 1948’de İsrail Devlet’i

Bilgi Dünyası

Yedi Yıl Savaşları Hakkında Bilgi

0

Yedi yıl savaşları nedir? Yedi yıl savaşları kimler arasında ne zaman ve neden olmuştur? Yedi yıl savaşları sonuçları hakkında bilgi. Yedi Yıl Savaşları; XVIII. yüzyılda, Prusyalılarla Avrupa milletleri arasında geçen ve yedi yıl süren bir seri savaş bu adla anılır. 1756’da başlayan bu savaşlar Prusya’yı önemli bir devlet haline getirmiş, ardından” da Alman birliğinin meydana

Biyografi

Andrea Doria ve Denizcilik Kariyeri

0

Ünlü amiral, hayatı denizlerde geçmiş vebir tek Osmanlı donanmasına diş geçirememiş olan Andrea Doria’nın denizclik kariyeri ile ilgili bilgiler. Andrea Doria, Cenevizli amiral ve condottieri.(Cenova Körfezi’nde Oneglia 1466 – Cenova 1560). Küçük yaşta denizciliği benimsedi; genç bir deniz askeri olarak papanın ve çeşitli İtalyan prenslerinin hizmetine girdi. Cenova’yı egemenlikleri altında tutan Fransızların Korsika’yı ele geçirmelerine

Bilgi Dünyası Anadolu Selçuklu Devleti Haritası

Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi

1

Anadolu Selçuklu Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar ki döneme ait tarihi olaylar, savaşlar, başa geçen sultanlar ile ilgili genel bilgiler Türklerin İslamlık döneminde kurdukları devletlerden biridir (1075-1318). Sultan Melikşah’ın Anadolu’da Bizans sınırlarında çalışmalarda bulunan Türkmen beylerinden Artuk Bey’i geri çağırması üzerine Selçuklu ailesinden Kutalmış oğlu Süleyman Şah, Urfa ve Birecik yöresinden hareket ederek Konya’ya kadar ilerledi

Bilgi Dünyası

Amr bin As Kimdir

0

Amr bin As kimdir? Ünlü bir Arap komutanı olan Amr bin As’ın kısa hayat hikayesi. Amr bin As, Arap komutanıdır (573-663). Önceleri İslam dinine şiddetle karşı çıktıysa da Mekke’nin ele geçirilmesinden önce 629/630’da Müslüman oldu. Hz. Muhammet onu Zatu’s Selasil’e gönderilen ordunun komutanlığına getirdi. Sonra da Oman’a vali atadı. Hz. Ömer döneminde Suriye’deki fetih harekatına

Bilgi Dünyası

Osmanlı Rusya ve Osmanlı İngiltere Savaşları

0

19. yüzyıl Osmanlı Rusya ve Osmanlı İngiltere savaşları nedenleri, sonuçları ve imzalanan antlaşmaların önemi, hakkında bilgi.. Osmanlı Rusya ve Osmanlı İngiltere Savaşları Savaşların Nedenleri: ✓ Fransa’nın Mısır’ın işgali sırasında Osmanlı Devleti’ne yardım etmek amacıyla Ege Denizi’ne gelen Rus donanmasının Yedi Ada’ya yerleşerek buradan askerlerini geri çekmemesi üzerine Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Boğazları kapatması ✓ Osmanlı Devleti’nin,

1 2