Browsing: sayı

Matematik Matematik

Sayıların Gizemi

0

Sayıların gizemi ile ilgili bilginin yer aldığı sayfa. Matematik ilginç bir bilim. Sayılar arasındaki bazı ilişkiler insanı hayrete düşürecek kadar fazla 12.345.679 *   9 = 111.111.111 12.345.679 * 18 = 222.222.222 12.345.679 * 27 = 333.333.333 12.345.679 * 36 = 444.444.444 12.345.679 * 72 = 888.888.888 12.345.679 * 81 = 999.999.999 ARTIK RAKAMLARI 1 OLAN

Cümle Örnekleri İle İlgili Cümleler

Sayı İle İlgili Cümleler

0

Sayı ile ilgili cümleler. Sayı kelimesi içeren “Sayı” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Sayı İle İlgili Cümleler *** Biyoçeşitliliğin olduğu yerde farklı sayıda tür çeşiti bulunur. *** Kabare ve deneysel oyunlara ağırlık veren özel tiyatroların sayısı 150’yi geçer. *** Az sayıda İngilizce yayın da vardır. *** Yörenin ilgi çekici yerleri arasında

Bilgi Dünyası

Karekök Dışındaki Sayıları İçeri Alma

0

Karekök Dışındaki bir sayı karekök içine nasıl alınır? Sayıları karekök içine alma örneklerle anlatımı, hesaplanması. Karekök Dışındaki Sayıları İçeri Alma şeklindeki bir ifadenin katsayısını karekök içine almak için aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanır. *** Kat sayının (işareti dışarıda bırakılarak) karesi alınarak karekök içindeki sayının yanına çarpım olarak yazılır. *** Karekök içindeki sayıyla çarpılır ve çarpım karekök

Bilgi Dünyası

Karekök İçindeki Bir Sayıyı a kök b Şeklinde İfade Etme

0

Karekök içindeki bir sayı a kök b şeklinde nasıl yazılır, ifade edilir? Açıklaması ve örneklerle anlatımı. Karekök İçindeki Bir Sayıyı a kök b Şeklinde İfade Etme Karekök içindeki bir sayıyı şeklinde yazmak için sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır. ** Karekök içindeki sayı, çarpanlarından birisi bir doğal sayının karesi olacak şekilde iki sayının çarpımı şeklinde yazılır. **

Bilgi Dünyası Matematikte Kök İşareti

Sayı Kümeleri Konu Anlatımı

0

Sayı kümeleri nelerdir? Sayı kümeleri, özellikleri, sembolleri, sayı kümeleri ile ilgili sorular ve çözümleri. Sayı kümeleri konu anlatımı Sayma Sayıları = {1, 2, 3,…} kümesinin elemanlarının her biri birer sayma sayısıdır. Doğal Sayılar (N) Sıfır ve sayma sayılarının oluşturduğu sayı kümesine doğal sayılar kümesi denir. N ile gösterilir. ✓ N = {0, 1, 2, 3,…}

Bilgi Dünyası

Sayıların Yuvarlanması Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Kimyada sayıların yuvarlanması nedir? Sayıların yuvarlanması nasıl yapılır? Örneklerle konu anlatımı. SAYILARIN YUVARLATILMASI: Bir sayı veya bir işlemin sonucu anlamlı rakamlardan daha çok rakam içeriyorsa; bu durumda sayı, anlamlı sayı olacak şekilde yuvarlatılır. Yuvarlatılırken kalması istenen son rakamdan sonra gelen rakama bakılır. A) Sayı bir basamak yuvarlanacaksa: Kalması istenen rakamın sağındaki sayı a olsun 1)

Bilgi Dünyası

1’den 100’e Kadar İngilizce Sayılar

7

1 sayısından 100 sayısına kadar sayıların İngilizceleri. 1 – 100 e ingilizce sayılar listesi ve yazılışlarının yer aldığı sayfamız. Sayı İngilizcesi Sayı İngilizcesi Sayı İngilizcesi Sayı İngilizcesi 1 one 26 twenty-six 51 fifty-one 76 seventy-six 2 two 27 twenty-seven 52 fifty-two 77 seventy-seven 3 three 28 twenty-eight 53 fifty-three 78 seventy-eight 4 four 29 twenty-nine

Bilgi Dünyası

Sayı Adlarının Sıfat Olarak Kullanılması

0

Sayı isimlerinin, sayı adlarının sıfat olarak kullanuılması ile ilgili bilgiler. Sayı adlarının bölümleri ve bu bölümlerin açıklanması Sayı adlarının, başka bir adın sayısını, ölçüsünü, sırasını belirtmek üzere sıfat olarak kullanıldıkları, bir adla bir tamlama oluşturdukları görülür. Sayı sözcükleri birer addır. Sayı sözcükleri pek çok dilbilgisi yapıtında sıfat olarak adlandırılmıştır. Bunların dışında varlıkların sayılarını belirten sözcüklere

Bilgi Dünyası

Sayı Nedir? Kısaca

0

Sayı nedir? Sayılar nerelerde kullanılır, ne işe yarar? Sayının tarihçesi, hakkında kısa bilgi. Sayı; bir nicelikle, birim olarak ele alınan başka bir nicelik arasındaki orandır. Sayıların ortaya çıkışı uygarlık tarihi kadar eskidir. Beşbin yıl kadar önce Sümerler ve Aramiler 60 sayısını temel alan bir sistem kurdular. Buldukları bu sistemi ifade edebilmek için tabletlere kazdıkları işaretler,

Bilgi Dünyası

Aritmetik Nedir?

0

Aritmetik nedir? Artimetik’in tanımı. Sayma düzeni ile rakam ve sayı kavramlarının tanımları nelerdir? Aritmetik Nedir? Aritmetik; matematiğin sayılar arasındaki doğal ilişkileri inceleyen kolu olarak tanımlanabilir. Sayılarla yapılan temel işlemlerin yasa ve kurallarıyla bu işlemlerin yapılmasını incelemek aritmetiğin temel konusudur. Temel olarak üç işlem vardır: 1. Toplama ve toplamanın tersi olan çıkarma; 2. Çarpma ve çarpmanın