Browsing: sebepleri

Tarih Peloponnesos Savaşı

Peloponnesos Savaşı Sebepleri, Savaş Esnasında Yaşananlar ve Sonucu

0

Peloponnesos savaşı ile ilgili detaylı bilgi. Peloponnesos savaşı sebepleri, her iki tarafın savaş gücü, İyonya savaşı kısacası Peloponnesos ile ilgili herşey Savaşın Nedenleri : Peloponnes harbinin nedenleri Eski Çağdan beri tarihçiler arasında bir çok tartışmalara yol açmıştır. M.Ö. 431 yılına doğru partilerin üstünde büyük bir devlet adamı düzeyine ulaşmış olan Perikles gerek sağ, gerek sol

Yakın Tarih 1973 Petrol Krizi

1973 Petrol Krizi Neden ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Sonuçları Ne Oldu?

0

1973 petrol krizi ile ilgili bilgiler. 1973 petrol krizi neden ve nasıl ortaya çıktı ve ne gibi sonuçları oldu? 1973 PETROL KRİZİ 1959 – 1960 döneminde petrol fiyatlarındaki büyük düşüş üzerine petrol üretici ülkeler 1960’da OPEC (Petrol ihraç eden ülkeler örgütü)’i kurdular. Bu örgütün temel amacı petrol fiyatlarını 1959 yılından önceki duruma çıkarmaktı. OPEC ve

Sağlık Bilgileri kulak enfeksiyonu

Kulak Çınlaması Neden Olur? Sebepleri ve Tedavi Yöntemleri Bilgiler

5

Kulak çınlaması nedir? Kulak çınlamasının sebepleri nelerdir? Kulak çınlaması tedavisi için neler yapılmaktadır? Kısa ve temel bilgiler. Kulak çınlaması nedir? Bir çok nedenle ortaya çıkabilen kulak çınlaması rahatsızlığının, ortaya çıktığı sebebe bağlı olarak birbirinden farklı tedavi yöntemleri ve süreçleri bulunmaktadır. Kulak çınlaması şikayetinizin tam olarak neyden kaynaklandığını anlayabilmek için uzman bir kulak burun boğaz hekimine

Tarih Duraklama Dönemi İsyanları

Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Yaşanan İsyanlar ve Sebepleri

0

Osmanlı Devletinin duraklama döneminde yaşanan isyanlar, isyanların sebepleri sonuçları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Duraklama Dönemi İsyanları İsyanların Genel Nedenleri 1. Merkez ve taşra yönetimin giderek bozulması, 2. Yetkisiz çevrelerin devlet işlerine karışması, 3. Yeniçerilerin yönetimde etkili hale gelmesi, 4. Tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi, yeniçeri ve sipahilerin disiplinsizliği, haksızlıkların önlenememesi sonucu halkın devlete

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı Nedenleri Maddeler Halinde

1

Birinci dünya savaşının nedenlerinin maddeler halinde kısaca açıklandığı 1. Dünya Savaşı sebepleri hakkındaki yazımız. 1. Dünya Savaşı neden çıktı? Birinci Dünya Savaşının Nedenleri Maddeler Halinde aşağıda yer almaktadır. 1 – Sanayi devrimi sonrası gelişmiş devletler arasında snayi devrimi sebebi ile başlayan üretimde kullanılmak üzere hammadde arayışları ve bu sebeple başlayan sömürgecilik yarışı 2 – Birinci

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşının Sebepleri Nelerdir?

0

Birinci Dünya Savaşının sebepleri maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci dünya savaşının nedenlerinin kısaca ve maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci Dünya Savaşının sebepleri aşağıda yer almaktadır : Sömürge Rekabeti : SÖmürge yarışında bayrağı önde götüren Fransa ve İngiltere’nin kendi milli birliklerini geç oluşturan İtalya ve Almanya’nın çok önünde olması ve bu ülkelerinde sömürge pazarından pay almak

Tarih

31 Mart Olayı Nedenleri ve Sonuçları

3

Osmanlı döneminde gerçekleşmiş olan 31 Mart Olayı (Vakası) ne zaman olmuştur? Nedenleri ve sonuçları maddeler halinde yazıldığı sayfamız. 31 MART OLAYI (13 Nisan 1909) Nedenleri 1. İttihat ve Terakki karşıtlarının çeşitli yollarla yürüttüğü şiddetli muhalefet 2. İttihat ve Terakki’nin, yönetime tamamen egemen olamaması 3. Muhalefetin kışkırtmaları, 4. Toprak kayıplarının halkta yarattığı hoşnutsuzluk • İsyancılar 31

Coğrafya heyelan

Heyelan Nedir? Nasıl Oluşur?

0

Heyelan nedir, nasıl oluşur? Heyelana yol açan faktörler nelerdir? Heyelandan korunma yolları nelerdir, hakkında bilgi. Heyelan Nedir? Nasıl Oluşur? HEYELAN (YER GÖÇMESİ) Toprağın üst kısmıyla birlikte alttaki ana kayanın da yerinden koparak, eğim yönünde yer değiştirme olayına heyelan (göçme) denir. Heyelan olayındaki toprağın yer değiştirmesi, erozyona göre çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşir. Heyelana Yol

İnkılap Tarihi II. Balkan Savaşı'ndan sonra osmanlı Devleti'nin sınırları.

Balkan Savaşlarının Nedenleri ve Sonuçları

2

I. ve II. Balkan Savaşlarının nedenleri, sonuçları ile bu savaşlar sebebi ile yapılan antlaşmalar ve olaylar hakkında maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) Nedenleri 1. Berlin Antlaşması (1878) Osmanlı Devleti’ni önemli ölçüde Balkanlar’dan uzaklaştırmıştı. Bununla birlikte Balkanlar’da paylaşım mücadelesi durmadı. Devletler, birbirlerinin aleyhine topraklarını genişletme çabalarına hız verdiler. 2. Sırbistan, Bulgaristan’a bırakılan

Din Hudeybiye Antlaşması

Hudeybiye Barışının Koşulları ve Sonuçları

0

Hudeybiye Barışı ya da Hudeybiye Antlaşması olarak geçen antlaşmanın maddeleri ile sonuçları hakkında bilgiler veren yazımız. Hudeybiye Antlaşması İle İlgili Bilgi Hudeybiye Antlaşması; Hz. Muhammed ile Mekke önderleri arasında yapılan barıştır (Mart 628). Müslümanların dinsel ve siyasal bir topluluk olarak tanınmasını sağlayan ve İslamın kitlelere yayılıp güç kazanması açısından önemli bir dönüm noktası olan antlaşma.

Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri

Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri

0

Osmanlı İmparatorluğunda duraklama döneminin iç sebepleri nelerdir? Duraklama döneminin iç sebeplerinin maddeler halinde verildiği yazımız. Osmanlı Duraklama Dönemi İç Sebepleri 1. Devlet Otoritesinin Zayıflaması: a) Padişahların otoritelerinin zayıflaması. Başa geçen padişahların bir kısmının çocuk denecek yaşta olması. Devlet işlerini sadrazama ve valide sultanlara bırakmaları. b) Veraset sisteminin etkisi. Şehzadelerin sancaklara gönderilmeyip, sarayda tutuldular. Yönetim yeterli

Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri

Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri

0

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama dönemlerinin iç ve dış nedenlerinin maddeler halinde sıralandığı yazımız. Osmanlı Duraklama Dönemi İç ve Dış Nedenleri XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin büyümesi durmuş, duraklama dönemi başlamıştır. Duraklamanın Dış Nedenleri Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren doğuda ve batıda aşamayacağı büyük devletlerle karşı karşıya gelmişti. a. Doğuda yapılan savaşlar Safevî Devleti’ni bir tehlike

Tarih Osmanlı Duraklama Dönemi Dış Sebepleri

Osmanlı Duraklama Dönemi Dış Sebepleri

0

Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminin dış sebepleri / nedenleri nelerdir? Duraklama döneminin dış sebeplerinin maddeler halinde verildiği sayfamız. Osmanlı Duraklama Dönemi Dış Sebepleri Doğal Sınırlara Kavuşma: XVI. yüzyılın sonlarında imparatorluğun sınırları, doğuda Iran dağlarına, Azerbaycan’a ve Hazar denizine kadar genişlemişti. Güneyde Umman denizinden, Habeşistan dağları ve Büyük Sahra’dan Fas’a kadar uzanıyordu. Kuzeyde ise sınırlarımız, Kırım ve

Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Bayrağı

Anadolu Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Yıkılışı

0

Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflama dönemi ve yıkılışı, yıkılış sebepleri ile ilgili bilgi. Anadolu Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Yıkılışı 1219-1236 yılları arasında hüküm süren Alaettin Keykubat ölmeden önce küçük oğlunu veliaht ilan etmişti. Fakat büyük oğlu II. Gıyesettin Keyhüsrev buna itiraz edip zorla tahta çıktı, kardeşleriyle üvey annesini öldürttü. II. Gıyasettin Keyhüsrev babasına hiç benzemiyordu. Kötü

Yakın Tarih İkinci Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşının Nedenleri

0

II. Dünya Savaşının nedenlerinin maddeler halinde verildiği yazımız. II. Dünya Savaşı neden çıkmıştır sebepleri nelerdir? II. DÜNYA SAVAŞI Savaşın Nedenleri 1. I. Dünya Savaşı, Avrupa’yı büyük çapta ekonomik krize sokmuştu. Savaş sonrası imzalanan antlaşmalarla Avrupa’nın dengesi iyice bozulmuş, barış kurulacağı yerde yeni sorunlar yaratılmıştı. Özellikle Versay Antlaşması, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına ortam hazırlamıştır. 2. Yeni

İnkılap Tarihi Atatürk Masaüstü Duvar Kağıtları

Trablusgarp Savaşı Hakkında Bilgi

0

İtalya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında gerçekleşmiş olan Trablusgarp savaşı sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi. Trablusgarp Savaşı (1911-1912) Nedenleri: 1. İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı 2. Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp topraklarını sa-vunamayacak durumda olması 3. Trablusgarp’ın İtalya’ya yakınlığı Bölgeyle karadan irtibatı kopmuş olan Osmanlı Devleti bölgeye gönüllü subayları gizlice göndererek halkı direnişe geçirmeye çalışmıştır. Aralarında Mustafa Kemal,

Genel Kültür

Azgelişmişilik Ne Demektir ve Nedenleri Nelerdir?

0

Azgelişmişlik ne demektir? Azgelişmişlik nedir ve azgelişmişlik nedenleri nelerdir? Azgelişmişilik konusu ile ilgili genel ansiklopedik bilgiler. Azgelişmişlik, iktisatta, çeşitli nitel ve nicel göstergeler bakımından çağdaş gelişmiş toplumlara göre belirgin biçimde geri sayılan toplumlann konumunu belirleyen kavram. Âzgelişmişlik kavramı, iktisat biliminin yeni bir kolu olan kalkınma iktisadı ile 1950’lerde toplumsal bilimlere girdi. Kalkınma iktisatçıları, çeşitli toplumlar

Din İslam - Kabe

İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıkları ve Sebepleri

0

İslam düşüncesinde yorum farklılıkları nelerdir, neden meydana gelir? İslamda yorum farklılıklarının sebepleri hakkında bilgi. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ Hz. Muhammed yaşadığı sürece gerek Kur’an’ın anlaşılıp yorumlanmasında gerekse diğer dini problemlerin çözümünde Müslümanlar tarafından tartışmasız tek yetkiliydi. İnsanlar onun açıkladığından başka bir yoruma ihtiyaç duymazlardı. Ancak Hz. Muhammed‘in vefatından sonra değişik nedenlere bağlı olarak farklı

Tarih İran Irak Savaşı

İran – Irak Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

İran Irak savaşı ile ilgili bilgiler. İran – Irak Savaşı neden çıktı? İran Irak savaşının sebepleri gelişmesi ve sonuçları ile ilgili kısa bilgiler. Savaşın Nedenleri; Soğuk Savaş boyunca Irak – İran ilişkileri iyi olmadı. 1969 Nisan ayında, Amerika Birleşik Devletleri’nin de desteğini alan İran Şahı, önemli bir su yolu olan ve 1937 yılı İran –

Genel Kültür Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliği Nedenleri

0

Çevre kirliliği nedir? Çevre kirliliği nedenleri nelerdir? Çevre kirliliği sebepleri ile ilgili genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. Çevre Kirliliği Nedenleri Çevre Kirliliği hava, su ve toprakta biriken kirletici maddelerin yüksek oranda birikmesiyle oluşur. Günümüzde Çevre Kirliliği Nedenleri arasında Sanayileşme, termik santraller, hızlı nüfus artışı , plansız kentleşme ve doğal kaynakların ölçüsüz ve bilinçsiz kullanımı gösterilebilir. Çevre Sorunlarını

Bilgi Dünyası mahkeme

İcra Mahkemesine Şikayet

0

İcra mahkemesine şikayet nasıl ve neden yapılır? İcra mahkemesine şikayet sebepleri, şikayet usulü ve sonuçları hakkında bilgi. İcra Mahkemesine Şikayet İcra (ve iflas) dairesi, İİK’de kendisine verilen görevleri yaparken kanunu yanlış uygular, kanunun kendisine tanıdığı takdir yetkisini hadiseye uygun olarak kullanmaz, bir hakkı yerine getirmez veya bir hakkın yerine getirilmesini sebepsiz yere sürüncemede bırakırsa usulsüz

Bilgi Dünyası

Erozyon Hakkında Bilgi

0

Erozyon nedir, nasıl oluşur? Erozyunu artıran faktörler nelerdir? Erozyonu önleme yolları nelerdir, hakkında bilgi. Erozyon Hakkında Bilgi EROZYON Dış kuvvetlerin etkisiyle, toprağın üst kısmının aşındırılıp süpürülmesi olayıdır. Kurak ve bitki örtüsünden yoksun olan yerlerde hem rüzgâr, hem de akarsu aşındırması fazladır. Bu nedenle bu alanlarda erozyonun şiddeti fazladır. Erozyonun etkisiyle verimli tarım alanları daralır, çölleşme

Eğitim Akran Zorbalığı

Akran Zorbalığı Nedir?

0

Akran zorbalığı nedir? Zorbalığın sebepleri nelerdir? Zorbalıkla yaş arasındaki ilişki, kurban ve zorba özellikleri hakkında bilgi. Akran Zorbalığı Zorbalık, kurbanın korkmasına, acı çekmesine neden olan, taraflar arasında güçlerde dengesizliğin olduğu, güçlü çocuğun ondan daha az güçlü olana baskı yaptığı, kurban tarafından gelen kışkırtmanın olmadığı ve aynı çocuklar arasında tekrarlı olarak yapılan fiziksel, sözel ve psikolojik

Bilgi Dünyası İkinci DÜnya Savaşı

İkinci Dünya Savaşını Hazırlayan Nedenler

0

İkinci Dünya Savaşı’nı hazırlayan nedenler nelerdir? 2. Dünya Savaşı’nın sebepleri hakkında bilgi. İkinci Dünya Savaşını Hazırlayan Nedenler II. Dünya Savaşı, 1939-45 arasında hemen hemen dünyanın her yanını kapsayan uluslararası savaştır. I. Dünya Savaşı’nın çözümsüz bıraktığı anlaşmazlıklarla belirlenen 20 yıllık gergin bir dönemin ardından patlak veren savaşta Almanya, İtalya ve Japonya’ nın oluşturduğu Mihver Devletleri ile

Bilgi Dünyası

Arap-İsrail Savaşları Sebepleri ve Sonuçları

0

Arap-İsrail Savaşları ile ilgili genel tarihi bilgiler. Arap- İsrail savaşlarının sebepleri ve sonuçları hakkında haritalı bilgiler. Arap-İsrail Savaşları, İsrail ile çeşitli Arap kuvvetleri arasındaki başlıca çarpışmalar. En önemlileri 1948-49, 1956, 1967, 1973 ve 1982 savaşlarıdır. İlk savaş, 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’ nin ilanından hemen sonra çıktı. Mısır, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan’dan gelen Arap

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşının Başlaması ve Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi

0

Birinci Dünya Savaşının başlaması, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi, Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa katılma nedenleri ve Almanya’nın Osmanlıyı yanında savaşa sokma sebepleri. Sırp sorununu kökünden çözmek isteyen Avusturya, Almanya’nın da aynı görüşte olduğunu öğrenince Sırbistan’a 23 Temmuz’da sert bir nota verdi, içişlerine karışma hükümleri taşıyan bu nota, Rusya’nın Sırbistan’ı yalnız bırakırsa, Balkanlar ve boğazlar üzerinde

Bilgi Dünyası Birinci Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

0

Birinci Dünya Savaşının nedenleri nelerdir? Birinci Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgi veren sayfamız. Birinci Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları 1914-1918 arasında dört yıl sürdü ve birçok devlet bu savaşa katıldı. Savaşın yüzeysel nedeni Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun veliahtı Franz Ferdinand’ın Gavrilo Princip adlı bir Sırp suikastçi tarafından Saraybosna’da öldürülmesi (28 Haziran 1914) bu nedenle

Hamilelik Doğum

Bebeğin Belirli Günde Doğumunu Sağlayan Nedir?

0

Bebeğin doğumunun başlamasını sağlayan nedir? Bebeğin şu yada bu günde doğmasının sebepleri, hakkında bilgi. Bebeğin Belirli Günde Doğumunu Sağlayan Nedir? Çocuğun şu günde veya bu günde doğmasının sebepleri uzun süredir doktorların çözümlemeye çalıştıkları tıbbi bir bilmecedir. Doğum gününü tayin eden şeyin anne vücudundaki mi, çocuk vücudundaki değişikliklerin mi bir sonucu olduğu anlaşılamamıştır. Yalnız genel kanıya

Bilgi Dünyası islamiyet

İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıkları

0

11. sınıf, İslam düşüncesinde yorumlar, yorum farklılıklarının sebepleri, İslam düşüncesinde siyasi yorumlar, inançla ilgili yorumlar. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR İslam düşüncesinde çeşitli yorum farklılıkları meydana gelmiş fakat bu farklılıklar sadece uygulama ve anlayış boyutunda kalmıştır. Allah’a, meleklere, Kur’an’a, Hz. Muhammed’e, ahiret hayatına ve kadere inanmak gibi ana ilkelerde hiçbir zaman fikir ayrılığı yaşanmamıştır. Uygulama alanında ortaya

Bilgi Dünyası

İkinci Dünya Savaşının Sebepleri

0

İkinci Dünya Savaşının sebepleri ve İkinci Dünya Savaşı başlamadan evvel dünya üzerinde oluşan askeri hareketlilik ile ilgili bilgi veren yazımız. İki dünya savaşı arasında geçen 20 yıl içinde dünya siyaset sahnesinde halledilmesi gereken birçok pürüzler ortaya çıkmıştı. Hem siyasi, hem de mali ve iktisadi sınai olan bu zorluklar çeşitli sebepler yüzünden halledilemiyordu. I. Dünya Savaşı’ndan

Bilgi Dünyası

Osmanlı-Rus Savaşları Hakkında Bilgi

0

Dünya tarihine damga vurmuş ve yaşadığımız coğrafyayaı temelden etkilemiş olan Rus Türk (Osmanlı) savaşları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Rus – Türk Savaşları, bizim tarihimiz için olduğu gibi dünya tarihi bakımından da çok önemli çarpışmalardır. Son yüzyılların jeopolitik durumu ve Ruslar’ın emperyalist siyasetleri, Türkler’le Ruslar’ı birçok defa karşı karşıya getirmiş, Ruslar, en çok

Bilgi Dünyası

II. Meşrutiyetin İlanının Sebepleri

0

II. Meşrutiyetin ilanının sebepleri nelerdir? II. Meşrutiyet ile ilgili olarak maddeler halinde özelliklerinin verildiği bilgi yazımız. İttihat ve Terakki Cemiyeti II. Abdülhamit yönetimine karşı en güçlü muhalefeti ittihat ve Terakki yürütüyordu. Bu örgüt Türkçü, milliyetçi, laik ve reformcu politikaların destekçisiydi. Çalışmalarını gizli olarak sürdüren İttihat ve Terakki, Makedonya’da oldukça güçlüydü. Çünkü bu bölgede daha özgürce

Bilgi Dünyası Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

I. Dünya Savaşının Sebepleri

0

Birinci Dünya Savaşının sebeplerinin kısaca ve maddeler halinde sırlandığı yazımız. I. Dünya Savaşı neden çıktı? Savaşın Nedenleri : 1. Savaşın çıkış nedenlerinin başında ingiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet gelmektedir. 2. Almanya, siyasi birliğini geç kurduğundan sömürgecilikte de geç kalmıştı. Güçlü bir devlet olarak ortaya çıktığında mevcut sömürge alanları çoktan paylaşılmıştı. Bu nedenle I. Dünya

Bilgi Dünyası Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına Girmesi

0

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girme sebepleri nelerdir? Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Savaşa Sokma Nedenleri OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRMESİ Osmanlı Devleti, önce savaşa katılmayıp tarafsız kalmayı yeğledi. Balkan Savaşı’nın bitiminden ancak bir yıl geçmişti. Devlet perişan ve yoksuldu. Halk bitkindi. Anlaşma Devletleri de Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istiyorlardı. Böylece Ortadoğu yolu güvenlik altında olur, yeni cepheler

Bilgi Dünyası Milli Mücadelede Ayaklanmalar

Milli Mücadele Sırasında Çıkan Ayaklanmalar

0

TBMM’nin açılması sonrası Milli Mücadele sürerken çıkan ayaklanmaların isimleri, destekçileri ve bu ayaklanmaların sonuçları ile ilgili olarak maddeler halinde bilgilerin yer aldığı sayfamız. İSTANBUL HÜKÜMETTNİN TUTUMU • İstanbul’un işgalinden sonra sadrazamlığa yeniden getirilen Damat Ferit, Anadolu hareketini yok etmek için hiçbir yola başvurmaktan çekinmedi. • İstanbul yönetimi, kurduğu “Sıkıyönetim Mahkemesi” ile Mustafa Kemal ve arkadaşlarını

Din

İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri

0

İslam düşüncesinde yorumlar konu anlatımı. İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının başlıca sebepleri nelerdir? İslam tek bir din olmasına rağmen, farklı sebepler yüzünden birçok İslam anlayışı ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle islam aslında tektir. Ancak bu “İslam” kavramını birçok kişi ya da grup, diğerlerinden az ya da çok farklılıklarla izah etmeye çalışmışlardır. İşte biz bu anlayış ve

Bilgi Dünyası erozyon

Toprak Erozyonu Nedir?

0

Toprak erozyonu nedir ne demektir? Toprak erozyonu neden olur sebepleri nelerdir? Erozyon hakkında kısaca bilgiler. TOPRAK EROZYONU Toprak aşınması türlü yollardan meydana gelir. • Yağmur ve sellenme suları, • akarsular, • rüzgârlar, • buzullar toprağı aşındırıcı güçlerdir. Toprağın sular tarafından aşındırılması genel olarak erozyon kavramıyla anlatılır. Özellikle eğimli ve bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda sel ve

İnkılap Tarihi Şey Sait İsyanı

Gerici Bir Ayaklanma Olan Şeyh Sait İsyanının Nedenler Nelerdir?

0

Cumhuriyet tarihimizin kara bir sayfası olan, vatan haini ve sözde din adamı olan Şeyh Sait’in çıkardığı Şeyh Sait Ayaklanmasının sebeplerinin kısaca aktarıldığı yazımız. ŞEYH SAİT AYAKLANMASI (13 Şubat 1925) Nedenleri a. İsyanın oluşmasında Vahdettin ve adamlarının önemli etkisi vardır. b. Şeyh Sait ayaklanmasında İngilizlerin rolü olmuştur. Lozan’da çözüme kavuşturulamayan Musul sorunu tam bu sıralarda İngilizler

Bilgi Dünyası

1921 Ankara Antlaşması ve Sonuçları

0

Sakarya Savaşı sonrasında Fransa ile imzalanan 1921 Ankara Antlaşması ile ilgili bilgiler ve Ankara Antlaşmasının sonuçlarının maddeler halinde belirtildiği yazımız. ANKARA ANTLAŞMASI (20 Ekim 1921) TBMM ile Fransa arasında imzalanan bu antlaşmanın başlıca koşulları şöyleydi : 1. Antlaşmanın imzalanması ile taraflar arasında savaş durumu sona eriyordu. 2. Türkiye-Suriye sınırı, Hatay dışarda kalmak koşuluyla şimdiki durumuyla

Bilgi Dünyası

Kütahya Eskişehir Savaşları Sebep ve Sonuçları

0

Milli Mücadele döneminde gerçekleşmiş olan Kütahya – Eskişehir Savaşlarının sebepleri ve sonuçları ile ilgili olarak kısaca maddeler halinde bilgiler. KÜTAHYA – ESKİŞEHİR SAVAŞLARI (10 – 24 Temmuz 1921) II. İnönü Savaşı üzerine Yunanlılar bir yandan işgal altındaki yerlerin halkına yaptıkları zulmü arttırdılar, bir yandan da İnebolu, Trabzon ve Samsun’u topa tuttular. Fakat Yunanlılar, Anadolu’da sonuç

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (Kısa Bilgi)

0

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkış sebebi ne idi? Mustafa Kemal’in Samsun’daki göreve atanma nedenlerinin maddeler halinde verildiği yazımız. MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI İstanbul’daki kadro ile yurdun kurtarılmasının olanaksız olduğunu anlayan Mustafa Kemal, Anadolu’ya geçme kararı aldı. Gerek Anadolu’ya kolayca geçebilmesi ve gerekse düşündüklerini gerçekleştirebilmesi için resmi bir görevle gitmesinin daha yararlı olacağını düşünüyordu. O sıralarda, Doğu

Bilgi Dünyası

XIX. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

0

XIX. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda II. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve II. Abdülhamit’in yapmış oldukları ıslahatlar, nedenleri, özellikleri ve sonuçları nelerdir? XIX. YÜZYIL ISLAHATLARININ AMACI VE ÖZELLİKLERİ Islahatların Amacı 1. Devletin dağılmasını önlemek 2. Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmasına engel olmak 3. Toplumsal huzuru ve barışı korumak II. Mahmut Dönemi Islahatları II. Mahmut, herşeyden önce, halkını din ve

Bilgi Dünyası

Tanzimat Fermanı Nedenleri, Özellikleri ve Sonuçları

0

3 Kasım 1839 tarihinde yayımlanan Tanzimat Fermanının maddeler halinde sebepleri 7 nedenleri ile özellikleri ve sonuçları hakkında bilgi veren yazımız. TANZİMAT FERMANI (3 Kasım 1839) İlân Edilme Nedenleri a. Mısır sorununun daha fazla büyümesini önleme, b. Avrupalı devletlerin kazanılmak istenmesi c. Rusya’nın müdahalesini önleme düşüncesi d. Devletin çöküntüden kurtarılması için daha köklü ıslahatlar yapılması gerektiği

Din

Uhud Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Müslümanların Mekkelilere karşı yenildikleri bir savaş olan Uhud Savaşının nedenleri ve sonuçları hakkında maddeler halinde bilgi veren yazımız. UHUD SAVAŞI (625) Nedeni a. Bedir Savaşı’nda yenilgiye uğrayan Kureyşlilerin öteki kabileler üzerindeki etkinlikleri bir hayli sarsıldı. Hz. Muhammed’i yenerek tekrar eski üstünlüklerini kazanmak için hazırlanmaya başladılar. Savaşın Oluşu • Medine’de kalarak bir savunma savaşı yapma yanlısı

SAĞLIK Şaşılık

Şaşılık Nedir? Şaşılık Neden Olur?

0

Şaşılık nedir ve sebepleri nelerdir? Tüm canlılarda görülebilen şaşılık ile ilgili olarak genel bilgiler ve nedenleri hakkında da bilgiler. Bir, ya da iki gözün içe, dışa kaymasıdır. Bu kayma gözü oynatan kasların bir felcinden değil, göz kasları işbirliğinin bozulmasından ileri gelir. Şaşı olan bir kimse, bir şeye bakarken iki gözünü birden bir noktaya doğrultamaz. Gözün

Bilgi Dünyası tekke ve zaviye

Tekke ve Türbelerin Kapatılması

0

Tekke ve türbelerin cumhuriyet döneminde kapatılması hakkında bilgi. Tekke ve türbeler neden kapatılmıştır? TEKKE VE TÜRBELERİN KAPATILMASI Ülkemizde halkın okuma yazma oranı azdı. Halk daha çok camilere gidiyor ve hocaların konuşmaları ile yetiniyordu. Hocalar da, şimdi olduğu gibi yetişmediklerinden cahil kimselerdi. Bu nedenle halkı kolaylıkla aldatıyorlardı. Tekke ve türbelerde ayinler yapılıyor, ağaçlara bez bağlanıyordu. Oysa

Bilgi Dünyası 1. Dünya Savaşı

Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına Katılma Nedenleri

0

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesinin altında yatan sebepler ve oluşan durumlar hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Trablusgarp ve Balkan Savaşlarından yeni çıkan Osmanlı Devleti başlangıçta tarafsız kaldı, savaşa katılmadı. Ekonomi zayıf, halk yorgun idi. Bazı devlet adamlarına göre, savaşa girmeyip tarafsız kalmak en güvenilir yoldu. İtilaf (anlaşma) devletleri, Osmanlı devletinin tarafsız kalmasını istiyordu.

Bilgi Dünyası

Kırım Savaşı

0

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 19 yüzyıl ortalarında gerçekleşmiş olan Kırım Savaşı hakkında bilgiler. KIRIM SAVAŞI, 19. yüzyıl ortasında, İngiltere, Fransa ve bazı Avrupa devletlerinin müttefiği olarak Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan savaş (1853-1856). Kırım Savaşı Sebebi : Bu yüzyılın başlarından beri, yayılmacı bir politika izleyen Rusya, Balkanlar’daki Osmanlı azınlıklarını destekleyerek, çeşitli ayaklanmalara neden

Bilgi Dünyası Yavuz Sultan Selim

Mercidabık Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

Mercidabık Savaşı ile ilgili genel bilgiler. Mercidabık Savaşı sebepleri nelerdir ve bu savaşın sonucu ne olmuştur. MERCİDABIK SAVAŞI, Osmanlılarla Memlûklar arasında yapılan savaş (24 Ağustos 1516). Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile Safevi Şahı İsmail arasında 1514’te yapılan Çaldıran Savaşı‘nın Osmanlıların lehine sonuçlanması üzerine, Safevilerle Memlûklar arasında oluşturulacak bir ittifakı engellemek için Yavuz Sultan Selim,

Yazı - Şiir - Makale

Mutsuz Olmamızın Nedenleri

0

Neden mutsuz oluruz? Mutsuz olmamızın nedenlerinin dört farklı başlık altında toplanmış kısa bir yazı. Mutsuzluk bazen ayağımıza takılmış bir pranga gibi bizi hiç terk etmez ve bizi takip eder. Bazen de durduk yere hiçbir sebep yok iken mutsuz oluruz. Aslında çoğu zaman ortada bir neden yok iken aniden mutsuzlaşabiliyoruz. İşte insanı mutsuz eden mutsuzluğa sürükleyen

1 2