Browsing: şekilleri

Dil ve Edebiyat Divan Edebiyatı

Divan Şiirinde Nazım Şekilleri ve Türleri

0

Divan şiirinde nazım şekilleri ve türleri nelerdir? Divan şiiri nazım şekillerine örnekler, hakkında bilgi. Divan Şiirinde Nazım Şekilleri ve Türleri Muhammes: Divan edebiyatında beş mısralık bentlerden oluşan şiirlere muhammes denmiştir. Genellikle 4-8 bent arasında yazılan muhammesler, şu uyak düzeniyle oluşturulmuştur: aaaaA bbbbA ccccA ddddA ÖRNEK Vay yüz min vay kim dildârdcın ayrılmışam Fitne-çeşm ü sahir-i

Coğrafya Balkan Yarımadası Haritası

Balkanlar coğrafyası

0

Balkanlar coğrafyası. Balkanlar coğrafyası ile ilgili olarak balkanların yüzey şekilleri, akarsuları ve gölleri gibi coğrafi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Yüzey şekilleri. Balkan Yarımadası kıvrımlı genç dağlanyla temelde İber ve İtalya yarımadalarına benzer. Bu dağlar doğuda enlemesine, batıda boylamasına uzanan iki sıra oluşturur. Başlıca sıradağlar Romanya’ daki Karpatlar, Bulgaristan’daki Balkan ve Rodop dağlan, Yugoslavya’daki Dinar Alpleri

Biyoloji

Mayoz Bölünme Evreleri (Şekilli Açıklamalı)

21

Mayoz bölünmenin evreleri nelerdir? Mayoz bölünmenin evrelerinin şekilleri, resimleri ve açıklamaları. Mayoz bölünme safhaları Mayoz Bölünme Evreleri Mayoz, birbirini takip eden iki bölünmeden oluşur. Bunlar, mayoz I ve mayoz II olarak isimlendirilir. Her bölünmenin profaz, metafaz, anafaz ve telofaz safhaları bulunur. Mayoz I ve Safhaları: Profaz I: Diploit hücrelerde, biri anadan diğeri babadan gelmiş olan,

Coğrafya

Akarsuların Aşındırma Şekilleri (Resimli)

0

Akarsuların aşındırma yoluyla oluşturdukları şekiller nelerdir? Akarsu aşındırma şekillerinin oluşumları ve resimleri, hakkında bilgi. Akarsuların Aşındırma Şekilleri (Resimli) Akarsuların mekanik yolla oluşturduğu başlıca yer şekilleri şunlardır: Vadi Akarsuların temel aşındırma şeklidir. Akarsuyun derine ve yana doğru aşındırmasına bağlı olarak farklı vadi tipleri ortaya çıkmıştır. Bunlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Başlıca vadi türleri şunlardır: 1. Çentik Vadi

Bilgi Dünyası

Akarsuların Biriktirme Şekilleri (Resimli)

0

Akarsuların biriktirme yoluyla oluşturdukları şekiller nelerdir? Akarsu biriktirme şekillerinin oluşumları ve resimleri, hakkında bilgi. Akarsuların Biriktirme Şekilleri (Resimli) AKARSULARIN BİRİKTİRMESİ Akarsular, aşındırıp kopardıkları maddeleri eğimin azalıp yatağın genişlediği yerlerde bırakarak biriktirirler. Bir akarsuyun biriktirme yapması için; ***Yatak eğimi, akış hızı ve taşıma gücün azalması ***Yük miktarının artması gerekir. Bir akarsuyun akımı ile o akarsuyun biriktirme

İlginç Bilgiler El ile Yapılan Gölge Oyunları

Gölge Oyunları : El İle Yapılan Gölge Şekilleri

2

El ile yapılan gölge oyunlarının resimli tarifleri. Hem okuldaki çocuklar için ufaklıkları sevindirmek isteyen büyükler için güzel bir rehber. Özellikle çocukların bayıldıkları ve genellikle elleri ile kuş yapmaya çalıştıkları gölge oyunlarında ellerimize hangi şekli verirsek ne elde edebileceğimizi gösteren çizimler aşağıda yer almaktadır.

Biyoloji Virüslerin Çoğalması

Virüslerin Çoğalması ve Şekilleri Hakkında Bilgi

0

Virüslerin çoğalması nasıl olur? Virüsler çoğalırken hangi olaylar meydana gelir? Virüslerin şekilleri nasıldır ve ne gibi özellikler gösterirler. Virüslerin Çoğalması Virüsteki protein kılıf ve nükleik asit, virüsün kendine ait şeklini verir. Özellikle faj tipi virüslerde kılıfın devamı olan kuyruğun ucundaki uzantılar, virüsün parazit yaşayacağı canlıya yapışmasını sağlar. Kuyruk ucundaki çıkıntılarda bulunan özel enzimler bakteri duvarını

Bilgi Dünyası

Başlıca Yüzey Şekilleri Nelerdir

0

Başlıca yüzey şekilleri ile ilgili olarak genel bilgi ve tanımlar. Dağlar, ovalar ve platolar ile ilgili olarak temel bilgi ve tanımlamaların yer aldığı sayfamız. İç kuvvetlerden orojenez (dağ oluşumu), epirojenez, volkanizma yer şekillerinin oluşumunda ilk ve en önemli etkenlerdir. Ayrıca iç ve dış kuvvetlerin karşılıklı etkileri sonucu olarak da yeryüzü şekilleri bugünkü şekliyle ortaya çıkmış

Bilgi Dünyası Tulumbacılık

Tulumbacılar Hakkında Bilgi

0

İstanbul’da Osmanlı döneminde yangınlara müdahale etmek adına kurulmuş bir sistem / düzen olan tulumbacılar ve Tulumbacılık sistemi ile ilgili bilgiler. İstanbul’un geçmiş yıllardaki ezeli dertlerinin başında şüphesiz yangınlar gelirdi. Evlerin ahşap, sokakların çoğunlukla dar oluşu, parlayan bir kıvılcımın birden alev almasına ve koca koça mahallelerin kömür yığınına dönmesine sebep olurdu. O devrin yangınları müthiş bir

Bilgi Dünyası Seçim

Seçim Nedir?

0

Seçim nedir ne demektir? Seçimler neden ve nasıl yapılır? Seçim propagandaları ve seçim şekilleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Milletvekili ya da daha başka temsilcilerin seçilmesidir. Seçimin pek çok çeşidi vardır. Bazı memleketlerde yüksek dereceli memurlar, hakimler o bölge seçmenlerinin oyları ile işbaşına getirilir. Ancak, «seçim» sözü ile daha çok il genel meclisi, belediye

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Yerleşme Şekilleri Konu Anlatımı

0

Türkiye’de yerleşme şekilleri konusu ile ilgili olarak detaylı ve genel konu anlatımının yer aldığı yazımız. Nüfusumuz, köy altı yerleşmelerden büyük şehirlere kadar uzanan değişik yerleşme merkezlerinde yaşamaktadır. Bu yerleşme birimleri • Nüfus miktarı, • Ekonomik faaliyetler • Fizikî ortam bakımından kendilerine has özellikler taşırlar. Bunlar dikkate alınarak yerleşme birimleri iki ana yaşayış biçimine ayrılmıştır :

Bilgi Dünyası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yüzey Şekilleri Nelerdir?

0

Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüzey şekilleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve bu konuda temel bilgilerin verildiği yazımız. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin yeryüzü şekilleri en silik olan bölgesidir. Bölge kuzeyden Güneydoğu Toroslar yayı ile kuşatılmıştır. Buradan başlayarak bölgenin güneyine doğru yükselti azalır, siyasi sınırlarımız yakınında 500 metreye kadar iner. Bu silik bölge içinde çevresine

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Bütünleşme Şekilleri – Örnekler

0

Toplumsal bütünleşme şekilleri nelerdir? Toplumsal bütünleşme örnekleri, açıklamaları, hakkında bilgi. Toplumsal Bütünleşme Şekilleri Toplumsal bütünleşme, işlevsel (fonksiyonel) bütünleşme ve manevi değerler etrafında bütünleşme olmak üzere iki yönden ele alınabilir. • Fonksiyonel Bütünleşme Fonksiyonel bütünleşme, kültür unsurlarının ve bu unsurlar nedeniyle bir araya gelmiş grup ve kurumların birbirini tamamlayarak bir bütün oluşturma sürecidir. İşlevsel bütünleşme ile

Bilgi Dünyası Türkiye Büyük Millet Meclisi

Özgürlükçü Yönetim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Özgürlükçü yönetim nedir? Özgürlükçü yönetim nasıl olur, özellikleri nelerdir? Özgürlükçü yönetim hakkında bilgi. ÖZGÜRLÜKÇÜ YÖNETİM Özgürlükçü yönetim, demokratik yönetimdir. Demokrasi, vatandaşlar arasında ayrıcalık tanımayan, yöneticilerin seçimle iktidara geldiği ve halk egemenliğine dayalı bir siyasi yönetim biçimidir. Bir yönetimin demokratik olabilmesi için eşitlik, özgürlük ve adalet ilkelerinin geçerli olması gerekir. • Eşitlik, insanların yasalar önünde eşit

Bilgi Dünyası Petrol Kuyusu

Doğal Kaynakların Kullanımı

0

Doğal kaynaklar ve kullanım şekilleri nelerdir? Doğal kaynakların kullanım alanları hakkında bilgi. Doğal Kaynakların Kullanımı Geçmişten günümüze kadar insanlar, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynaklardan yararlanmışlardır. Bilinçsizce kullanılan her doğal kaynak çevreye zarar vermektedir. 1. Taşlar: Geçmişten günümüze insanoğlu kayaçlardar değişik şekillerde yararlanmıştır. Paleolitik dönemde ilk insanlar kendilerini vahşi hayvanlardan korumak, beslenmek, avlanmak ve zaman

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Yerleşme Şekilleri

0

Türkiye’de Yerleşme Şekilleri ve özellikleri nelerdir? Kır, köy, köy altı, kent yerleşmeleri nelerdir, hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE YERLEŞME ŞEKİLLERİ Türkiye’deki yerleşmeler kır yerleşmeleri ve kent yerleşmeleri olmak üzere iki grupta toplanır. Bu yerleşmelerin gruplandırılmasında; *Nüfus miktarı, *İdari yapı, *iş bölümü, *Ekonomik faaliyet türü gibi faktörler ölçüt alınmıştır. Kır yerleşmeleri Kır yerleşmeleri, köy altı yerleşmeleri ve köyler

Bilgi Dünyası

Monarşi Nedir?

0

Monarşi ne demektir. Monarşini tanımı. Monarşi yönetim şekilleri nelerdir Bir tek kişi tarafından yönetilen devlet şekline monarşi ve ya tökerklilik denir. Bu idare yöntemi bulunan devlette bütün siyasi nüfuz ve kuvvetler kimseye hesap vermek zorunda olmayan bir kişide toplanmıştır. Olabilecek tüm egemenlik yetkilerini elinde toplayan kimse bu iktidara babadan oğula geçen bir yapı ile (hanedan