Browsing: Selçuklu

Tarih Büyük Selçuklu İmparatorluğu haritası

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Kuruluşundan Yıkılışına Tarihi (Olaylar ve Savaşlar)

0

En büyük Türk imparatorluklarından olan Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına değin geçen dönemdeki olaylar ve savaşlar hakkında bilgiler Selçuklular Devleti XI. yüzyılda kurulmuş, XIII. yüzyıla kadar üçyüz yıl sürmüştür. Selçuklular Türkler’in Oğuz boylarından gelir. Bunun için, ilk önce Oğuzlar üzerine bilgi edinelim. OĞUZLAR BATIYA GÖÇ EDİYORLAR En eski, en büyük Türk uluslarından biri de Oğuzlar’dır.

Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Bayrağı

Anadolu Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Yıkılışı

0

Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflama dönemi ve yıkılışı, yıkılış sebepleri ile ilgili bilgi. Anadolu Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Yıkılışı 1219-1236 yılları arasında hüküm süren Alaettin Keykubat ölmeden önce küçük oğlunu veliaht ilan etmişti. Fakat büyük oğlu II. Gıyesettin Keyhüsrev buna itiraz edip zorla tahta çıktı, kardeşleriyle üvey annesini öldürttü. II. Gıyasettin Keyhüsrev babasına hiç benzemiyordu. Kötü

Tarih

Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri

0

Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri (1204-1243) yılları arasına denk gelir. Anadolu Selçuklu Devletinin gelişme devri hakkında bilgi. Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri 1 — Kuruluş Devri (1077-1204), 2 — Genişleme Devri (1204-1243), 3 — Zayıflama Devri ve Yıkılışı (1243-1308). 1204-1211 yılları arasında hüküm süren I. Gıyasettin Keyhüsrev devrinde devletin sınırları Akdeniz’e kadar ulaştı. Bu sıralarda

Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Bayrağı

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu

0

Anadolu Selçuklu Devleti kim tarafından, nerede ve ne zaman kurulmuştur? Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu hakkında Bilgi. ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ Oğuz Türkleri’nin Anadolu’yu aldıktan sonra kurdukları büyük bir Türk devletidir. Anadolu Selçuklu Devleti 1077 yılında 1308 yılına kadar sürmüştür. Anadolu Selçukluları tarihi şu üç devreye ayrılır: 1 — Kuruluş Devri (1077-1204), 2 — Genişleme Devri (1204-1243),

Bilgi Dünyası Kubadabad Sarayı

Anadolu Selçuklu Dönemi Sivil Mimari Eserleri

0

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılmış olan sivil mimari eserleri ve bu eserlerin listesinin yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Dönemi Sivil Mimari Eserleri 1. Saray ve Köşkler Kubadiye ve Kubadabat Sarayı, Alaiye Sarayı, Haydar Bey Köşkü, Hızır İlyas Köşkü. 2. Kervansaraylar ♦ Anadolu’da yapıyan ilk kervansaray II. Kılıçarslan zamanında tamamlanan Aksaray – Kayseri yolu üzerindeki Alay

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat

0

Anadolu Selçuklu Devletinde toprak yönetimi ile birlikte ekonomik ve sosyal hayat ile ilgili bilgiler terimler ve kısa açıklamalarının yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat Toprak Yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti’nde devlete ait olan topraklara mirî arazi denilirdi. Devlet, toprağın boş kalmaması için çeşitli tedbirler almış ve toprakları halkın kullanımına açmıştır.

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Ordu Yapısı

0

Anadolu Selçuklu devletinin ordu yapısı teşkilatı nasıldı? Anadolu Selçuklu Devletinde ordunun bölümleri, isimleri ve kısaca açıklamalarının yer aldığı sayfamız. ♦ Anadolu Selçuklularındaki askeri teşkilat, Büyük Selçuklu Devleti ordusunun devamı durumundaydı. Fakat Anadolu Selçukluları deniz ticareti ve donanmaya verdikleri önemle Büyük Selçuklu Devleti’nden farklılık göstermiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nde ordu başlıca şu bölümden oluşuyordu: 1. Gulamân-ı Saray:

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Devlet Yönetimi Nasıldı?

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi nasıldı? Anadolu Selçuklu hükümdarlarının ünvanları, saray görevlileri ve idari birimler hakkında bilgiler * Anadolu Selçuklu Devleti birçok alanda Büyük Selçuklu Devleti’ni örnek almıştır. * Birçok Türk devletinde olduğu gibi “veraset sistemi” ve “kut anlayışı” devam etmiştir. * Şehzadeler melik unvanıyla çeşitli bölgelerde atabeylerin gözetiminde eğitilirdi. Bu uygulamadaki amaç ileride tahta

Bilgi Dünyası Büyük Selçuklu İmparatorluğu haritası

Büyük Selçuklu Devleti Yıkılma Nedenleri

0

Büyük Selçuklu devletinin yıkılma nedenlerinin maddeler halinde verildiği ve yıkılma döneminde yaşanılanları kısaca anlatan sayfamız. Malazgirt Zaferi sonrası dönemde yaşanan bir Karahanlı isyanını bastırmak için uğraşırken öldürülen Alp Arslan’ın yerine oğlu Melikşah geçti. (1072) Büyük Selçuklular, en geniş sınırlarına, kültür ve uygarlıkta en parlak dönemlerine Melikşah zamanında ulaştılar. Başkent İsfahan idi. ► Doğuda Türkistan, kuzeyde

Bilgi Dünyası

Selçuklu Hükümdarlarının Listesi

0

Selçuklu hanedanları ve hüküm sürdükleri yerlerle saltanat yıllarının yer aldığı liste. Selçuklu hükümdarlarının listesi. I.BÜYÜK SELÇUKLULAR (HORASAN SELÇUKLULARI): 1) Sultan Tuğrul Bey (1040-1063) 2) Sultan Alp Arslan (1063-1072) 3) I. Melik-Şah (1072-1092) 4) Sultan Mahmut (1092-1094) 5) Sultan Berkyaruk (1094-1104) 6) II. Melik-Şah (1104-1105) 7) Sultan Mehmet Tapar (1105-1117) 8) Sultan Sencer (1117-1157) II. ANADOLU

Bilgi Dünyası

Selçuklu Devleti Hakkında Bilgiler

0

Selçuklu Devleti tarihi ile ilgili bilgiler. Türk ulusunu Orta Asya’dan Yakındoğu’ya Asya’ya getiren Türk Devleti olan Selçuklu Devleti hakkında bilgiler. SELÇUKLU DEVLETİ, XI. yüzyılda kurulan, XIII. yüzyılda sona eren büyük bir Türk devletidir. Osmanlı hanedanı bir yana bırakılırsa, Selçuklular Türk tarihinin en büyük hanedanıdır, dünya tarihinin de en önemli hanedanlarından biridir. Türk ulusunu Orta Asya’dan

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Kültür ve Uygarlık

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi, din, inanış, ekonomik hayat ve bilim- sanat hakkında maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Anadolu Selçuklularında devlet ve ülke yönetimi Büyük Selçuklulardaki gibiydi. Hukuk sistemi diğer Türk – İslam devletlerinde olduğu gibi Şer’î ve Örfî olmak üzere ikiye ayrılıyordu. • İlk başkenti İznik’ti. İznik’in I. Haçlı Seferinde

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Dönemi Haçlı Seferleri

0

Anadolu Selçuklu Döneminde gerçekleşen Haçlı Seferleri, savaşları ve o dönemler hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. HAÇLI SEFERLERİ 11. ve 12. Yüzyıllarda, Batılı Hristiyanlar tarafından Kutsal yerleri müslümanlardan almak amacıyla yapılmış olan büyük seferlere Haçlı Seferleri denir. Haçlı seferleri gerçekte dinsel görünüm altında yapılmış ekonomik savaşlardır. Nedenleri 1. Ortadoğu’da çıkan karışıklıklar yüzünden Kudüs ve çevresinin ziyaret

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi

0

Anadolu Selçuklu Devleti kuruluş ve yükseliş dönemlerine ilişkin maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. ANADOLU SELÇUKLULARI DEVLETİ (1077 – 1308) Kuruluşu • Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleymanşah’tır. • Süleymanşah, önce Konya çevresini ele geçirdi. Sonra Bizans’ın zayıf durumundan yararlanarak Marmara kıyılarına kadar ilerledi. • İznik’i alarak başkent yaptı (1057). • Hemen hiçbir karşı koymaya rastlamadan

Bilgi Dünyası

Selçuklu Uygarlığı Hakkında Bilgi

0

Büyük ve Anadolu Selçuklu dönemi uygarlığı ile ilgili genel bilgiler. Selçuklularda devlet yönetimi, ordu, toplum hayatı, din, dil, edebiyat ve sanat hakkında bilgiler. Devlet Yönetimi. — Büyük Selçuklular’da da, Anadolu Selçukluları’nda da, devleti «Sultan» yönetirdi. Sultanlık babadan oğula geçerdi. Sultanın en büyük yardımcısı vezir’di. Devlet işlerine divan denen bir kurul bakardı. Divanın başkanı vezirdi. Devlet

Bilgi Dünyası Anadolu Selçuklu Devleti Haritası

Anadolu Selçuklu Devleti Konu Özeti

0

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu, gelişmesi , büyümesi, yaptığı savaşlar, haçlı seferleri ve yıkılışı ile ilgili genel bilgiler ve konuların kısa özetleri Selçukluların Anadolu’yu almasından sonra, burada Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. Bu devlet 1077’den 1308’e kadar 231 yıl sürmüştür. 1074 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan’ın oğlu Melikşah, amcasının oğlu Kutalmışoğlu Süleyman Bey’i, Anadolu’da Kızılırmak’ın batısında

Bilgi Dünyası

Medrese Nedir?

2

Medrese ne demektir? Medreselerin özellikleri, Osmanlılarda ve Selçuklularda medreseler ile ilgili bilgi. Medrese; eskiden Selçuklularda, Anadolu Beylikleri’nde ve Osmanlılarda, bugün de birçok İslam ülkesinde özellikle din ve hukuk adamı yetiştiren okullardır. Bu okullar genellikle camilerin yanında bulunan bir avlu içinde birçok odadan kurulu yapılardır. Bu kurumlarda başta din ve hukuk öğretilmekle birlikte matematik, mantık, astronomi