Browsing: ses

Müzik Müzik

Pentatonik Dizi Nedir?

0

Pentatonik dizi nedir? Bir tür ses dizisi olan pentatonik dizi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Pentatonik dizi, beş seslî Dizi olarak da bilinir, bir oktav içinde beş ses içeren dizi. Dünya müziğinin çok büyük bölümünde farklı biçimlerine rastlanması müziğin gelişiminde erken bir aşamayı temsil ettiğini düşündürmektedir. En yaygın biçimi anhemitoniktir (yarım tonsuz; örn.

Müzik

Rezonans Nedir? Hakkında Bilgi

0

Rezonans nedir? Rezonans, ses ilişkisi nasıldır? Rezonans özellikleri nelerdir? Rezonans hakkında bilgi. Rezonans Ses veren her şey titreşmektedir. Bir zilin çalması, tokmak çanağa vurduğu vakit metalin titreşmesidir. Titreşen metal, etrafındaki havayı ileri geri iter, ve bu hava da daha ötedeki havayı ileri geri iter. Bu yoldan çanağın titreşimleri hava arasından kulağımıza iletilirler ve orada ses

Bilgi Dünyası Ses Dalgaları

Ses Dalgaları Hakkında Bilgi

0

Ses dalgaları nedir, özellikleri nelerdir? Ses dalgaları nasıl oluşur, nasıl yayılır, hakkında bilgi. Ses Dalgaları Gergin bir teli çekip bırakınca tel titreşir ve bir ses çıkarır. Titreşen tel etrafındaki havayı iter ve çeker, bu hava da önündeki havayı iter ve çeker, böylece titreşimler hava içerisinden, ses halinde, kulağımıza kadar gelir. Titreşen tel hareket eden bir

Bilgi Dünyası

Bina Akustiği Nedir? Hakkında Bilgi

0

Bina akustiği nedir? Bina akustiğinin özellikleri, sesin yayılması, binaların dizayn edilmesi, bina akustiği hakkında bilgi. BİNA AKUSTİĞİ Bir konser salonu ya da bir tiyatro projesi yapan bir mimar, sadece oturacak insan sayısını, koltukların birbirlerine göre düzenlenişini, giriş ve çıkış kapılarının yerlerini ve havalandırma ve aydınlatma teferruatını düşünmez. Binanın akustiğini de önemle gözönüne alması gerekir. Ses

Kelimeler kelimeler

SES İle Başlayan Kelimeler

0

SES ile başlayan kelimeler listesi. Kelime oyunları oynayanlar için özellikle büyük yardımı dokunacak olan SES ile başlayan kelimelerin yer aldığı listemiz ses seslendirebilmek seslenebilme sesli sessizleşmek sesçi seslendirici seslenebilmek seslik sessizleştirme sesçil seslendiricilik sesleniş seslikçi sessizleştirmek sesçil yazım seslendirilme seslenme seslilik sessizlik sesçilik seslendirilmek seslenmek sessiz sesteş seslem seslendiriş sesletim sessizce sesteşlik sesleme seslendirme sesletme

Bilgi Dünyası

Fonetik (Sesbilim) Nedir?

0

Sesbilgisi, fonetik ya da sesbilim ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. hece, uyum, vurgu ve ulama gibi terimlerin örnekleri ile açıklanması. Dildeki seslerle değişikliklerini, bu değişikliklerin tarihini inceleyen bilimdir. Dilbilgisi başlıca üç bölüme ayrılır: 1 — Sesbilgisi (sesbilim, fonetik); 2 — Şekilbilim (morfoloji); 3 — Sözdizimi (sentaks). Bu üç ana bölümden en başta geleni

İlginç Bilgiler

Deniz Dibinde Ses neden Güç Duyulur?

3

Denizin dibinde yani su altında ses neden güç duyulur? Bunun sebebi nedir? Basit bir deney ile bu konunun açıklanması DENİZ DİBİNDE SES NİÇİN GÜÇ DUYULUR? Titreşim hareketi yapan her cismin az, ya da çok ses verdiğini söyledik. Sesin doğması için bu şart yetmez; titreşim yapan cismin esnek bir ortamda bulunması da gerekir. Bu ortam katı,

Hikayeler / Masallar

Ses Nedir? Sesin Özellikleri

0

Ses nedir? Ses nasıl doğar ve nasıl yaypılır? Müzik ile gürültü arasındaki farkların bir hikaye ile anlatıldığı yazımız. Çevremize baktığımız zaman, toprak, su, hava gibi, katı, sıvı, gaz türünden birçok şeyler görürüz. Bir de elle tutulmaz, gözle görülmez şeyler vardır: Ses gibi, elektrik gibi. Bunlar başlı başına birer cisim değilse de gene cisimlerle ilgilidir. Sesi

Bilgi Dünyası

Ses Nedir? Ses Hakkında Bilgi

0

Ses nedir? Sesin özellikleri, ses iletimi nasıl olur, ses dalgaları, ses çeşitleri, insanın ses çıkarması hakkında bilgi. SES Ses, kulağımıza gelen, bize bir şey işittiren hava dalgasıdır. Ses fiziksel bir olaydır. Dışarıdan gelen birtakım etkiler sonunda, kulağımız çalışır. Bu çalışmaya «işidim», dışarıdan gelen etkiye de «ses» denir. Bir «ses kaynağı» ses doğurur; kulağımız da bu

Bilgi Dünyası

Ses Harf Hece Alfabe Nedir? Hakkında Bilgi

0

Ses, harf, hece, alfabe ne demektir? Ünlü ve ünsüz sesler, hece çeşitleri ve özellikleri, tarihte kullandığımız alfabeler hakkında bilgi. SES, HARF, ALFABE, HECE SES: Parçalanamayan en küçük dil birliğidir. Yani dilin en küçük parçasıdır. TÜRKÇENİN SESLERİ: 1) ÜNLÜLER: Ağzımızdan çıkarken hiçbir engele çarpmadan çıkan seslerdir. Sekiz tane ünlünıüz vardır. a, e, ı, i, o, ö,

Bilgi Dünyası

Akustik Nedir? Akustik Hakkında Bilgi

0

Akustik ne demektir? Akustiğin tarihçesi, özellikleri, sesin fiziği, mimarlıkta akustiğin kullanımı, akustik hakkında bilgi. Akustik; konusu işitme duyusu ve sesle ilgili fizik dalı: yankıbilim. “Ses” in oluşması, yayılması, duyulması ve özellikleriyle uğraşır. Fizik, bilim dallarının en eskilerinden biridir. Kökeni, Eski Yunanlılara, hatta öncesi kültürlere kadar uzanır. “Akustik” terimi ise “işitmeyle ilgili” anlamına gelen Yunanca akoustikos sözcüğüdür.

Bilgi Dünyası

Ses Nasıl Yol Alır?

0

Ses nasıl ilerler? Havada ve suda sesin ilerlemesi ile ilgili örnekler, sesin boşlukta ilerlemediğini ispatlayan deney ve örnekli anlatım. Ses titreşimlerden meydana gelir. Fakat sesi kulağımıza getirecek bir şey lâzımdır. Ses boşlukta yol alamaz. Bir elektrik zilinin çaldığını farzediniz. Zilin çanı titreşir. Çanın, böyle ileri geri hareketi, etrafındaki havada ses dalgaları meydana getirir. Bu ses

Bilgi Dünyası

Ses Nedir? Nasıl Oluşur?

1

Ses nedir? Ses nasıl meydana gelir? Sesin meydana gelmesi ve özellikleri ile ilgili örnekli anlatım. Sokakta tramvaylar gürültü ederek işler. İnsanlar birbirleri ile konuşa konuşa yürür. Bir çocuk bağırarak gazetesini satar. Bir otomobil motoru gürültü eder, bir başkası frenleri birdenbire sıkınca acı sesler çıkarır. Büyük kamyonlar uğultu ile dolaşır, polis düdüğünü öttürür. İşlek bir sokak