Browsing: Sıfat

Cümle Örnekleri Sıfat İle İlgili Cümleler

Sıfat İle İlgili Cümleler

1

Sıfat ile ilgili cümleler. Sıfat kelimesi içeren “Sıfat” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Sıfat Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler *** Henry, Anjou ve Maine kontu ve Normandiya dükü sıfatlarıyla, Fransa kralı VII. Louis ile evliliği bozulan Akitanyalı Eleonore (Alienor) ile evlendi. *** Sıfatına bakıp da karar vermek köydeki

Dil ve Edebiyat Türkçe

Adların Öteki Sözcük Türlerine Kayması

0

İsimlerden, adlardan sıfat oluşu, isimden belirteç oluşu, sıfattan isim oluşu, belirteçten isim oluşu örnekleri, örnek cümleler. Adların Öteki Sözcük Türlerine Kayması Adın Sıfat Oluşu Sözcükler kendileriyle birlikte bulunan adların niteliklerini, sayılarını, ölçülerini belirttikleri zaman sıfat olurlar: güzel kız, sarı çiçek, bir adam, yarım elma gibi. Bu yönüyle sözcüklerde ad sıfat ayrımı kesin değildir. Bu konuya

Bilgi Dünyası

Sıfat Fiil Örnekleri – Örnek Cümleler

0

İçinde sıfat fiiller bulunan örnek cümleler. Sıfat fiil ile ilgili cümle örnekleri, sıfat fiil ekleri, -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş ile yapılan sıfat fiiller. Sıfat Fiil Örnekleri – Örnek Cümleler ***Aşılmaz engel yoktur. ***Tezgahın başına geçen satıcıyla konuştuk. ***Orada bildik yüzlerle karşılaştık. ***Hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgar yardım edemez.. ***Okuyan öğrenciye yardım

Bilgi Dünyası

Sıfatlar Konu Anlatımı (Kısaca)

0

Sıfatlar ile ilgili olarak konu anlatımı. Görev ve anlam yönünden sıfatlar, belirtme sıfatları, Sıfat tamlamaları, yapı bakımından sıfatlar ile ilgili genel bilgiler. Adları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. I- GÖREV VE ANLAM YÖNÜNDEN SIFATLAR: 1. NİTELEME SIFATLARI: Adları, renk, durum, biçim vb. yönlerden niteleyen sözcüklerdir. a) Renk bildirir: Kırmızı kaleminin ucu kırılmış. Yeşil

Bilgi Dünyası

Sıfatlar Konu Anlatımı (6. Sınıf)

3

6. sınıflar için sıfatlar konusunun örneklerle açıklaması, anlatımı. Sıfat çeşitleri, özellikleri, örnekler açıklaması, anlatımı SIFAT (ÖN AD) Sıfatlar varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir: • Jyi insan, hangi insan, şu insan… gibi Sıfatlar kesinlikle bir adı ya da ad soylu sözcükleri niteler, belirtir. Eylemi, eylemsiyi nitelerse, belirtirse, belirteç (zarf) olur; önüne geldiği adın yerine kullanılırsa

Bilgi Dünyası

İkilemelerin Sıfat Olarak Kullanılması

6

Türkçe’de kullanılan ikilemelerin sıfat olarak kullanılması hakkında konu anlatımı ve örnek cümleler Sözcük türleri arasında sıfat diye adlandırdığımız sözcüklerin dışında, tümce içinde bir de sıfat görevi yapan sözcükler vardır. Sözcük yinelemesiyle ortaya çıkan ikilemeler, bir adın önünde tamlayan olduklarında sıfat görevi taşırlar. İkilemeler aynı sözcüğün, yakın anlamlı, anlamları ayrı ya da sesleri birbirine benzeyen sözcüklerin

Bilgi Dünyası

Sıfat Tamlaması Nedir? Sıfat Tamlaması Örnekleri

5

Sıfat tamlaması nedir, nasıl olur?= Sıfat tamlaması çeşitleri, özellikleri, sıfat tamlaması örnekleri, hakkında bilgi. SIFAT TAMLAMALARI Sıfatlar, adların bir niteliğini, bir özelliğini göstermek üzere bir adla tamlama oluşturur. Bir adla bir sıfatın bu amaçla kurdukları tamlamaya sıfat tamlaması denir. Sıfatlar genellikle tamlama biçiminde kullanılır. Sıfat tamlamalarında tamlayan sıfat, tamlanan da addır. Örneğin küçük çocuk gibi

Bilgi Dünyası

Sıfatlar Konu Anlatımı

0

Sıfat nedir? Sıfat çeşitleri nelerdir? Sıfatların özellikleri, sınıflandırılması, örneklerle konu anlatımı, hakkında bilgi. SIFATLAR Ad soyundan sözcüklerin bir bölüğünü, geleneksel dilbilgisinde sıfat adını alan sözcükler oluşturur. Genel olarak Türkçede ve Türkiye Türkçesinde sıfatlar sözvarlığı içinde önemli bir yer tutar. Türkçe kökenli sıfatların yanı sıra, dilimizde yabancı dillerden gelme pek çok sıfat da kullanılır. Sıfatlar görev,

Bilgi Dünyası

Sıfat Nedir? Sıfat Çeşitleri

5

Sıfat nedir? Sıfat çeşitleri nelerdir? Sıfatların özellikleri, hakkında bilgi, konu anlatımı. Dilbilgisinde bir ismin nitelik (nasıl olduğu), nicelik (ne kadar olduğu), yer, sıra gibi durumlarını belirtmeye yarayan kelimeye «sıfat» denir. Dünyada pek çok ve birbirinden farklı varlıklar vardır. Bu varlıklara ad olan kelimelere «isim» denir. İsimler varlıkları birbirinden ayırmaya yararlar ama, bu varlıkların nasıl, ne