Browsing: Sıfatlar

Bilgi Dünyası

Sıfatlar Konu Anlatımı (6. Sınıf)

3

6. sınıflar için sıfatlar konusunun örneklerle açıklaması, anlatımı. Sıfat çeşitleri, özellikleri, örnekler açıklaması, anlatımı SIFAT (ÖN AD) Sıfatlar varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir: • Jyi insan, hangi insan, şu insan… gibi Sıfatlar kesinlikle bir adı ya da ad soylu sözcükleri niteler, belirtir. Eylemi, eylemsiyi nitelerse, belirtirse, belirteç (zarf) olur; önüne geldiği adın yerine kullanılırsa

Bilgi Dünyası

Sıfatlarda Karşılaştırma Konu Anlatımı ve Örnekleri

0

Sıfatlarda karşılaştırma konusu ile ilgili bilgiler, detaylar ve sıfatlarda karşılaştırma ile ilgili örnek cümleler Sıfatlar, adların niteleyicisi ve belirticileri olduklarından çoğu kez, onların bu özelliklerinin ölçülerini, derecelerini gösterirler. Karşılaştırma, iki nesneden birinin taşıdığı niteliğin daha az ya da daha çok oluşuna göre ölçüsünü saptamaktır. Bu sıfatların en belirgin özelliklerinden biri olup, Türkçeden başka dillerde de

Bilgi Dünyası

Yapı (Biçim) Bakımından Sıfatlar

0

Yapı (biçim) bakımından sıfatlar hakkında bilgiler. Yapı bakımından sıfatlar kaça ayrılır ve ayrıldıkları bu kısımlar hakkında bilgiler Türkçe’de sıfat görevi yapan sözcükler yalın, yapım ekleriyle türemiş ya da bileşmiş, genellikle iki sözcükten oluşan birliklerdir. Yani biçim (yapı) bakımından sıfatlar: 1. Yalın (Basit) 2. Türemiş 3. Bileşik olmak üzere 3 ayrı sınıfa ayrılırlar. Sıfatlar, öteki dil

Bilgi Dünyası

Sıfatlar Konu Anlatımı

0

Sıfat nedir? Sıfat çeşitleri nelerdir? Sıfatların özellikleri, sınıflandırılması, örneklerle konu anlatımı, hakkında bilgi. SIFATLAR Ad soyundan sözcüklerin bir bölüğünü, geleneksel dilbilgisinde sıfat adını alan sözcükler oluşturur. Genel olarak Türkçede ve Türkiye Türkçesinde sıfatlar sözvarlığı içinde önemli bir yer tutar. Türkçe kökenli sıfatların yanı sıra, dilimizde yabancı dillerden gelme pek çok sıfat da kullanılır. Sıfatlar görev,

Bilgi Dünyası

Sıfat Nedir? Sıfat Çeşitleri

5

Sıfat nedir? Sıfat çeşitleri nelerdir? Sıfatların özellikleri, hakkında bilgi, konu anlatımı. Dilbilgisinde bir ismin nitelik (nasıl olduğu), nicelik (ne kadar olduğu), yer, sıra gibi durumlarını belirtmeye yarayan kelimeye «sıfat» denir. Dünyada pek çok ve birbirinden farklı varlıklar vardır. Bu varlıklara ad olan kelimelere «isim» denir. İsimler varlıkları birbirinden ayırmaya yararlar ama, bu varlıkların nasıl, ne