Browsing: sıfatları

Din

Allah’ın Sübuti Sıfatları Nelerdir?

0

Allah’ın sıfatları üçe ayrılmıştır. Bu kısımlardan olan Allah’ın Sübuti sıfatları listesi ve tüm sübuti sıfatlarının kısaca açıklamaları Sübuti sıfatlar zati olmayıp, zatıyla birlikte bulunan sıfatlar olup bu sıfatların zıddının da Allah için düşünülmesi mümkün değildir. Bu yüzden; ‘ Sübuti sıfatlar, Allah’ın ne aynıdır, ne gayrıdır’ denmiştir. Sübuti sıfatlar ise yedi tanedir. Bunlar: a) Hayat b)

Din Allah

Allah’ın Zati Sıfatları Nelerdir? Listesi ve Açıklamaları Nasıldır?

0

Allah’ın sıfatları üçe ayrılmıştır. Bu kısımlardan olan Allah’ın Zati sıfatları listesi ve tüm zati sıfatlarının kısaca açıklamaları Allah’ın Zati Sıfatları Nelerdir? Allah’ın zatıyla birlikte olan, O’ndan ayrı kabul edilmeyen sıfatlardır. Bunlara ‘Selbi’ (tenzih ) sıfatlar da denir. Bunlar, Allah’ın yüceliğine, kemaline aykırı, ters gelen sıfatları O’ndan kaldırdığı ve bütün noksan sıfatlardan tenzih ettiği için bu

Din

Peygamberlerin Nitelikleri

0

Peygamberlerin nitelikleri nelerdir? Peygamberlerin ortak özellikleri, mucizeleri, ortak sıfatları nelerdir, hakkında bilgi. Peygamberlerin Nitelikleri Yüce Allah’ın seçtiği peygamberler, dürüst ve güvenilir karakterleriyle, sorumluluk sahibi olmaları ve adil davranmalarıyla örnek kişilerdir. Onlar sabırlı, cesur, merhametli ve hoşgörülü insanlardır. Onlar güvenilir, doğru, günah işlemekten kaçınan, akıllı ve zeki, Yüce Allah’ın mesajlarını insanlara olduğu gibi ileten insanlardır. Peygamberler

Din

Allah’ın İsimleri ve Anlamları (Esma-ül Hüsna)

0

Allah’ın 99 ismi nedir ve anlamları nelerdir? Esma-ül Hüsna tabloları, Allah’ın sıfatları, isimleri ve anlamları. No İsim Arapçası Anlamı 1 Allah الله O’nun zat ve özel ismidir. Diğer bütün esma ve sıfatlar, bu ismin içinde toplanmıştır. Diğer bütün isimleri bu isminin fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir. 2 Rahmân الرحمن Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden,

Din

Allah’ın Sıfatları Nelerdir

0

Allah’ın sıfatları nelerdir ve kısa açıklamaları. Allah’ın Zati Sıfatları ve Subuti Sıfatları nelerdir ve kısa açıklamaları. Allah’ın birtakım sıfatları bulunmaktadır. Bu sıfatlar Zatî ve sübutî sıfatlar olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Zati Sıfatlar Yalnızca Allah’da bulunup diğer canlılarda bulunmayan niteliklerdir. Vücud: Allah’ın hayali veya zihinsel olarak değil, gerçek anlamda var olmasıdır. Kıdem: Ezeli olup, başlangıcı

Din

Allah’ın Zati Sıfatları Nedir?

0

Allah’ın zati sıfatları nelerdir? Allah’ın zati sıfatlarının maddeler halinde sırlandığı ve açıklandığı yazımız. Allah(c.c.)’ın zati sıfatları demek sadece Allah(c.c.)’a ait olan yani sadece Allah(c.c.) zatına mahsus bir şekilde var olan ve Allah(c.c.)’ın yarattıklarından herhangi birine verilmesi kati suret ile ne mümkün, ne de caiz olan sıfatlardır. Bu sıfatlar 6 tanedir ve kısaca aşağıda açıklanmıştır. 1-)

Bilgi Dünyası

Pekiştirme Sıfatları Konu Anlatımı

0

Pekiştirme sıfatları konu anlatımı. Bir sıfat nasıl pekiştirme sıfatına dönüşür örnek cümleler ile konu anlatımı Sıfatların diğer bir ilginç yönleri de pekiştirilmiş olarak kullanılmasıdır. Çoğunlukla niteleme sıfatları, niteledikleri adın anlamını güçlendirmek amacıyla pekiştirmede kullanılırlar. Pekiştirme, sıfatın birinci hecesine /m/,/p/,/r/,/s/ ünsüzlerinden biri getirilerek yapılır. Pekiştirmeli sıfatlar da diğer tüm sıfatların görev ve özelliklerine sahiptirler: bembeyaz kağıt

Bilgi Dünyası

Belirtme Sıfatları Konu Anlatımı ve Bölümleri

0

Belirtme sıfatı konu anlatımı, Belirtme sıfatlarının bölümlerinin yer aldığı Belirtme Sıfatı ile ilgili temel bilgilerin olduğu yazı Adları sayı belirterek, soru sorarak ya da gösterme yoluyla, kimi zaman da belgisiz olarak belirten sıfatlara belirtme sıfatları denir. Türkiye Türkçesi dilbilgisiyle ilgili araştırma yapan tüm dilciler, belirtme sıfatlarını buna benzer bir tanımla açıklamışlar ve bu tanıma göre

Bilgi Dünyası

Sayı Adlarının Sıfat Olarak Kullanılması

0

Sayı isimlerinin, sayı adlarının sıfat olarak kullanuılması ile ilgili bilgiler. Sayı adlarının bölümleri ve bu bölümlerin açıklanması Sayı adlarının, başka bir adın sayısını, ölçüsünü, sırasını belirtmek üzere sıfat olarak kullanıldıkları, bir adla bir tamlama oluşturdukları görülür. Sayı sözcükleri birer addır. Sayı sözcükleri pek çok dilbilgisi yapıtında sıfat olarak adlandırılmıştır. Bunların dışında varlıkların sayılarını belirten sözcüklere

Bilgi Dünyası

Belgisiz Sıfatları Konu Anlatımı ve Örnekleri

0

Belgisiz sıfatı konu anlatımı, Belgisiz sıfatına örneklerin yer aldığı Belgisiz Sıfatı ile ilgili temel bilgilerin olduğu yazı Türkçe’de bir ada, ona kesinlik kazandırmaksızın belirten sıfatlara belgisiz sıfat adı verilir. Bunların bir bölüğünün, belirttikleri ada bir kesinlik sağlamadıkları, buna karşılık o adı aşağı yukarı belirttikleri görülür. Dilbilgisi yapıtlarının çoğunda belgisiz sıfatların tanımı ve daha sonra örnekleri

Bilgi Dünyası

Soru Sıfatları Konu Anlatımı ve Örnekleri

0

Soru sıfatı konu anlatımı, Soru sıfatına örneklerin yer aldığı Soru Sıfatı ile ilgili temel bilgilerin olduğu yazı Soru sıfatları adları soru yönünden belirten sözcüklerdir. Türkiye Türkçesinde tüm soru sözcükleri bir adla birlikte kullanılarak, adı belirtebilirler. Adları soru yönünden belirtmeye yarayan soru sözcükleri genellikle ne, neden, nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi gibi sözcükler ve başkaları olabilir:

Bilgi Dünyası

Gösterme Sıfatları Konu Anlatımı ve Örnekleri

0

Gösterme sıfatı konu anlatımı, Gösterme sıfatına örneklerin yer aldığı Gösterme Sıfatı ile ilgili temel bilgilerin olduğu yazı Adları, göstererek belirten sıfatlara gösterme sıfatları denir. Bu gösterme genellikle, addan önce bu, şu, o sözcüklerinin getirilmesiyle olur. Çoğu kez “işte” sözcüğünün gösterme sıfatlarıyla birlikte kullanıldığı görülür: “işte o ev” gibi. “işte ev” gibi anlatımlarda da bu sözcük