Browsing: Sınıfı

Hayvanlar Alemi Ayaksızlar

Ayaksızlar Sınıfı Hayvanları Hakkında Bilgi

0

Ayaksızlar sınıfı hayvanlar ile ilgili bilgiler. Ayaksızlar takımı hayvanlarının özellikleri nelerdir nerelerde yaşarlar? Ayaksızlar (Gymnophiona ya da Apoda), amfibyumlar (Amphibia) sınıfından, tek bir familyayı (Caecilidae) ve yaklaşık 75 türü içeren takım. Batı yarıkürede, Meksika’dan Arjantin’in kuzeyine kadar uzanan bölgede, Afrika’da, Asya’nın güneydoğusunda ve Seyşel Adalarında yaşayan ayaksızlar, kazıcı ve yüzücü, ürkek hayvanlardır. Kol ve bacak

Tarih Peyk (Peykan-ı Hassa)

Peyk (Peykan-ı Hassa) Askerlik Sınıfı Hakkında Bilgi

0

Peyk ya da Peykan-ı Hassa olarak isimlendirilen Osmanlı’da ki asker sınıfı ile ilgili tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Peyk (Peykan-ı Hassa) Askerlik Sınıfı Hakkında Bilgi peyk (Farsçada “haberci“, “eşlik eden“), peykân-ı hassa olarak da bilinir, Osmanlı Devleti’nin ilk döneminde postacılık, kuryelik ve muhafızlık yapan, Fatih Kanunnamesi ile de solaklarla birlikte alaylarda (tören) yer alan asker

Tarih

Osmanlı Döneminde Kimlere “azap” denirdi?

0

Osmanlı döneminde azap kimlere denilirdi? Osmanlı döneminde ki azap olarak nitelendirilen kişiler ile ilgili bilgiler. azap (Arapçada “bekâr erkek“), Anadolu Beylikleri’nde donanma hizmetinde kullanılan asker, Osmanlı ordu ve donanmasında hafif piyade askerine verilen isimdir. İlk azap örgütü Aydınoğlu Umur Bey tarafından 14. yüzyılın ilk yarısında İzmir’de kuruldu. Umur Bey Ege Adalarına düzenlediği akınlarda bu donanma

Bilgi Dünyası

Opalinata Nedir?

0

Opalinata nedir, opalinata sınıfının özellikleri nelerdir? Opalinata canlılar, üremesi, yapısı hakkında bilgi. Opalinata Opalinata; genellikle üstsınıf olarak kabul edilen ve yaklaşık 200 tür içeren tekhücreliler grubudur. Bu grup üyeleri Zelleriella cinsi gibi en az iki ya da Cepedea cinsi gibi çok çekirdekli olabilir. Yer değiştirme işlevi gören kirpiğe benzer yapıları eğri sıralar oluşturacak biçimde dizilmiştir.

Bilgi Dünyası

İlmiye Sınıfı Nedir?

0

Osmanlıda İlmiye sınıfı nedir, özellikleri nelerdir? İlmiye sınıfının yapısı, tarihçesi, İlmiye hakkında bilgi. İlmiye Sınıfı İlmiye; Osmanlılarda şeriat ve fıkıhla uğraşan bilginler sınıfına verilen addır. Devlet ya da egemen sınıf örgütlenmesinin dört ana meslek (öbürleri askeriye, mülkiye ve kalemiye) sınıfından biri olan ilmiyenin başı şeyhülislam, ilmiye rütbelerinin en yükseği de Rumeli kazaskerliğiydi. İlmiye rütbeleri mansıb

Bilgi Dünyası

Osmanlı İlmiye Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Osmanlı İlmiye Teşkilatı (Sınıfı) ile ilgili olarak maddeler halinde genel özelliklerin ve tanımlamaların yer aldığı yazımız. Osmanlılarda din, eğitim ve adalet işlerine bakanlar alim diye adlandırılır; bu gruba girenlere genel olarak ulema denirdi. Ulemanın belirli bir kıyafeti vardı. Kendilerine idam cezası uygulanmazdı. Şeyhülislâm • İlmiye teşkilatının başıydı. • Sadrazamdan sonra gelen görevlidir. • Din işleri,