Browsing: sınıflandırılması

Hayvanlar Alemi Ötücü Kuşlar

Ötücü Kuşlar Hakkında Bilgi

0

Ötücü kuşlar nelerdir? Ötücü kuş türleri ve özellikleri nelerdir? Ötücü kuşların yaşam alanı, sınıflandırılması hakkında bilgi. Ötücü Kuşlar Ötücü Kuşlar; (Passeriformes), yaşayan yaklaşık 8.700 kuş türünden 5.100 kadarını içeren en geniş kuş takımıdır. Karada yaşayan küçük ya da orta irilikteki kuşları kapsayan bu takımda türlerin çoğu böcekle, bazıları meyve ve tohumla beslenir. Besin alımı çeşitli

Kimya tuz

Kimyada Tuzların Sınıflandırılması

0

Tuzların sınıflandırılması nasıl yapılır? Kimyada nötr tuz, asidik tuz, bazik tuz, çift tuz ve kompleks tuz nedir, özellikleri nelerdir? Kimyada Tuzların Sınıflandırılması Tuzlar kimyasal özelliklerine göre, katyonu oluşturan baz ve anyonunu oluşturan asidin karakterleri göz önüne alınarak üç farklı sınıfa ayrılır. Bu üç sınıfın dışında yapısı itibariyle de iki sınıf daha tuz vardır. A. NÖTR

Biyoloji Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakterilerin Sınıflandırılması

0

Bakterilerin sınıflandırılması ile ilgili bilgiler. Şekillerine göre bakteriler, Oksijene göre, beslenme şekillerine göre, gram boyasına göre bakteriler. Bakterilerin Sınıflandırılması Bakterilerin; şekillerine, oksijene duydukları ihtiyaca, beslenme durumlarına ve gram boyasına göre sınıflandırılmaları yapılır. Şekillerine Göre Bakteriler *** Çubuk (bacillus) şeklindeki bakteriler: Boyları enlerinden daha uzun olan bu bakteriler; difteri, tifo, tüberküloz ve cüz-zam gibi hastalıkların etmenidir.

Biyoloji Bakterilerin Sınıflandırılması

Bakterilerin Yapısı ve Özellikleri

0

Bakterilerin yapısı nasıldır? Bakterilerin hayati faaliyetleri, sınıflandırılması, özellikleri hakkında bilgi. Bakterilerin Yapısı ve Özellikleri Bakterilerin Yapısı ve Özellikleri; Bakterilerin büyüklükleri mikron (µ) ile ölçülür. Genel olarak genişlikleri 1-2 µ , boyları 2-10 µ arasında değişir. Bakteriler, ışık mikroskobunda çubuk (bacillus), yuvarlak (coccus), spiral (spirillum) ve virgül (vibrio) şeklinde görülür. Basiller tek tek oldukları gibi, uç uca birleşen çubuklar

Bilgi Dünyası Toprak

Oluşumlarına Göre Topraklar

0

Oluşumlarına Göre Topraklar kaça ayrılır? Oluşumlarına göre toprakların sınıflandırılması ve özellikleri hakkında bilgi. Oluşumlarına Göre Topraklar Oluşumlarına göre topraklar iki grupta incelenir. 1. YERLİ TOPRAKLAR Anakaya üzerinde, fiziksel ve kimyasal çözülmeler sonucu oluşmuş olan topraklara denir. Yerlikaya topraklarının özelliklerine etki yapan faktörler şunlardır: ***İklim ***Bitki örtüsü ***Organizma ***Kayaçın yapısı ***Yerşekilleri Yerlikaya topraklarının türüne etki yapan

Bilgi Dünyası

Sosyolojide Toplumların Sınıflandırılması

0

Sosyolojide toplumların çeşitli ölçütlere göre sınıflandırılması nasıldır? Düşünsel, ekonomik ölçütler ve toplumlar hakkında bilgi. Toplumların Çeşitli Ölçütlere Göre Sınıflandırılması Toplum sınıflandırmalarında genellikle düşünsel ve ekonomik ölçütler temel alınmıştır: Düşünsel ölçüt Toplumları düşünsel ölçüte göre sınıflandıran Auguste Comte (1798-1857), insan zihninin geçirdiği evrimle toplumsal yaşam arasında paralellik kurmuştur. Toplumsal gelişimi, üç döneme ayırarak sınıflandırmıştır. Bunlar; teolojik

Bilgi Dünyası imparatorluk

Toplumların Tarihsel Gelişim Açısından Sınıflandırılması

0

Sosyolojide toplumların tarihsel gelişim açısından sınıflandırılması nasıldır? İlkel toplumlar, toprağa yerleşmiş toplumlar ve özellikleri. Toplumların Tarihsel Gelişim Açısından Sınıflandırılması Toplumlar, tarihsel süreç içinde farklı aşamalardan geçmişlerdir. Emile Durkheim (1858-1917) toplumları tarihsel gelişimleri açısından şöyle sınıflandırmıştır: İlkel toplumlar • Klanlar • Boylar (fratriler) Toprağa yerleşmiş toplumlar • Özler (aşiretler) • Kentler (siteler) • İmparatorluklar • Feodal

Bilgi Dünyası

Alkollerin Sınıflandırılması ve Adlandırılması

0

Alkoller nasıl sınıflandırılır? Birincil, ikincil ve üçüncül alkoller, alkollerin adlandırılması, özel adlandırma, IUPAC sistemiyle adlandırma Alkollerin Sınıflandırılması Monoalkoller (Bir Değerli Alkoller) Molekül yapısında bir tane hidroksil (-0H) grubu bulunduran alkollerdir. Monoalkoller -OH grubunun bağlı olduğu karbon atomundaki alkil gruplarının ya da hidrojenin durumuna göre üç grupta incelenebilir. Doymuş monoalkoller ROH, yada genel formülü ile gösterilebilir.

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Norm Nedir? Kaça Ayrılır?

0

Toplumsal norm nedir? Toplumsal normların özellikleri nelerdir? Toplumsal norm kaça ayrılır, hakkında bilgi. Toplumsal Norm Toplumda bireyin davranışlarına sınırlamalar getiren, yaptırım gücü olan, buyurucu ve yasaklayıcı düzenlemelerdir. Ahlâk, hukuk, din kuralları gibi. Toplumsal bir norm, birçok değerin kaynağı olabilir. Örneğin; yasalar önünde insanların eşit olması normu; özgürlük, hoşgörü, adil olmak gibi değerlerin kaynağı olabilir. Özellikleri:

Bilgi Dünyası

Canlılar Neden Sınıflandırılır?

0

Canlılar neden sınıflandırılmıştır? Canlıların sınıflandırılmasının önemi, nedenleri hakkında bilgi. Canlılar Neden Sınıflandırılır? Doğabilimcilerin inceledikleri canlılara ilişkin ayrıntılı bilgilere sahip olması gerekir. Daha doğrusu araştırdıkları canlıları tam olarak tanımaları, onları anlayabilmeleri araştırmalarının doğru olmasını sağlar. Doğada gördüğümüz bir canlının kolayca tanımlanabilmesine, o canlının bilimsel adının bilinmesi yardım eder. Canlılara bu bilimsel adları bilim adamları verir. Bunu

Bilgi Dünyası Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Alemi Sınıflandırılması

0

Hayvanlar alemi nedir? Hayvanlar alemi nasıl sınıflandırılır, özellikleri nelerdir? Hayvanlar alemi hakkında bilgi. HAYVANLAR ÂLEMİ, omurgasız ve omurgalı hayvanlar olmak üzere başlıca iki büyük gruba ayrılır. Bunlar çok hücreli, hetorotrof, çoğu serbest hareket edebilen canlılardır. Süngerler, Sölenterler, Yassı Solucanlar, Yuvarlak Solucanlar, Halkalı Solucanlar, Yumuşakçalar, Kabuklular, Böcekler, Araknidler, Çiyanlar, Kırkayaklar ve Derisi Dikenliler omurgasız hayvanlar grubunu

Bilgi Dünyası

Bitkiler Alemi Sınıflandırma

0

Bitkiler alemi nedir? Bitkiler alemi nasıl sınıflandırılır, özellikleri nelerdir? Bitkiler alemi hakkında bilgi. BİTKİLER ÂLEMİ: Bitkiler çok hücreli, ototrof ve iyi gelişmiş bir organizasyona sahip canlılardır. Çiçeksiz Bitkiler (Yosunlar, Eğreltiler) ile Çiçekli bitkiler (Kapalı Tohumlular ve Açık Tohumlular) olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir. Çiçeksiz bitkilerin en önemli grupları Karayosunları ve Eğreltiler‘dir. Karayosunları, iletim demeti

Bilgi Dünyası

Protista Alemi Nedir? Hakkında Bilgi

0

Protista alemi nedir? Protista aleminde sınıflandırma nasıldır, hangi canlılar yer alır, genel özellikleri nelerdir? Hakkında bilgi. PROTİSTA âlemi, sitoplâzmalarında çekirdek bulunduran bir hücrelilerle, bazı algleri içine alır. Küf mantarları da bu gruba dahil edilir. Protistler, hayvan ve bitki hücrelerine Monerler’den daha fazla benzerler. Bir hücreli hayvanlar (Protozoa) mikroskobik canlılardır. Serbest, koloni ve parazit olarak yaşayanları

Bilgi Dünyası

Bazı Canlıları Sınıflandırmak Neden Zordur?

0

Bazı canlıların sınıflandırılmasında karşılaşılan zorluklar, bu canlıların özellikleri ve sınıflandırılması hakkında bilgi. Bazı Canlıları Sınıflandırmak Neden Zordur? Bazen bir organizmayı mevcut bir sınıflandırma sistemine koymak oldukça güçtür. Çünkü organizmanın taşıdığı özelliklerin bazısı bir gruba, bazısı da diğer bir gruba ait olabilir. Mesela mikroskobik tek hücreli olan Euglena; hareketli, kloroplast taşıyan ve kendi besinini yapabilen bir

Bilgi Dünyası

Sıfatlar Konu Anlatımı

0

Sıfat nedir? Sıfat çeşitleri nelerdir? Sıfatların özellikleri, sınıflandırılması, örneklerle konu anlatımı, hakkında bilgi. SIFATLAR Ad soyundan sözcüklerin bir bölüğünü, geleneksel dilbilgisinde sıfat adını alan sözcükler oluşturur. Genel olarak Türkçede ve Türkiye Türkçesinde sıfatlar sözvarlığı içinde önemli bir yer tutar. Türkçe kökenli sıfatların yanı sıra, dilimizde yabancı dillerden gelme pek çok sıfat da kullanılır. Sıfatlar görev,

Bilgi Dünyası

Yeryüzündeki Diller ve Sınıflandırılması

0

Yeryüzündeki diller nelerdir? Yeryüzündeki dillerin sınıflandırılması, yeryüzündeki dil aileleri, özellikleri hakkında bilgi. YERYÜZÜNDEKİ DİLLER ► 1) YAPILARINA GÖRE DİLLER: a) Tek Heceli Diller: Tek hecelidirler. Ek almazlar ve biçim değişikliğine de uğramazlar. Bu tip dillerde vurgu ve tonlama çok önemlidir. Çince, Japonca bu dillere girer. b) Çekimli Diller: Bu dillerde sözcük kökü çekime girerek ünlülerinde

Bilgi Dünyası

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

0

Ekonomik Faaliyetler nelerdir, nasıl sınıflandırılır? Ekonomik Faaliyetlerden tarım, balıkçılık, ormancılık, enerji kaynakları, sanayi hakkında bilgi. Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması Ekonomik faaliyet hiç bir zaman tek başına alınamaz. insan maddi gereksinimlerini karşılamak için tüketir, tüketmek için ise önce üretmesi gerekir.Tüm bunlarda birbiriyle ilişkili çok çeşitli faaliyetler dizisini oluşturur. Bunları tüketim,üretim ve ticaret olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.

Bilgi Dünyası

Bitkilerin Sınıflandırılması

0

Bitkiler nasıl sınıflandırılır? Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler nelerdir, kaça ayrılır, Bitkilerin Sınıflandırılması hakkında bilgi. Bitkilerin Sınıflandırılması Aralarında her ne kadar birçok farklar gösterirlerse de bitkileri ortak özelliklerini gözönünde bulundurarak sınıflandırmak mümkündür. Yeryüzündeki bitkileri içine alan âleme Bitkiler Alemi adı verilir. Bitkiler Alemi çiçeksiz bitkiler ve çiçekli bitkiler diye iki büyük şubeye ayrılır : 1. —

Bilgi Dünyası

Irklar ve Fiziksel Özellikleri

0

Irk nedir? Irkların sınıflandırılması, özellikleri nelerdir? Irklar nasıl oluştu, ırkçılık nedir? Irklar ve Fiziksel Özellikleri hakkında bilgi. IRKLAR, insan türünün belli başlı ve devamlı çeşitleridir. Yeryüzünde birbirinin tıpatıp aynı iki insana rastlanamaz. Yalnız, bütün insanlar birçok bakımlardan birbirine benzer. Bir biyoloji bilgini, mikroskop altında baktığı insana ait bir hücrenin bir Zenci’ye mi, bir Çinli’ye mi

Bilgi Dünyası

Bulutların Sınıflandırılması ve Özellikleri

0

Bulutlar nasıl oluşur? Bulut çeşitleri nelerdir, sınıflandırılması, özellikleri, bulut türleri hakkında bilgi. Bulut; atmosferdeki su damlacıklarının ya da buz kristallerinin oldukça yükseklerde yoğunlaşması ile oluşan kümelerdir. Dünyanın her yanında olduğu gibi atmosferde de değişik oranda su bulunur. Bu su, Güneş ve sıcaklığın etkisiyle yoğunluk azlığından yeryüzünden buhar olarak ayrılır. Buhar durumundaki bu kitle, gözle görülmez.

Bilgi Dünyası

Mani Nedir? Manilerin Sınıflandırılması (Edebiyat)

0

Mani ne demektir? Manilerin sınıflandırılması, edebiyatta maninin özellikleri, hakkında bilgi. Mani; Türk halk şiirinin ortak (anonim), sözlü, nazım birimlerinden biridir. Anlamlı söz karşılığı mana (ma’ni)’dan gelişi akla yakındır. Gerçekten maniler, güzel bir buluşu, bir nükteyi, zaman ve ortama uygun bir karşılığı iletmekle görevli kısa şiirdir. Genellikle dört dizedir. Uyaklanışı (rubai ve tuyuğ’da olduğu gibi) AAXA’dir;

Bilgi Dünyası

Psikolojide Zeka Konusu

0

Psikolojide zeka konusu. Zekanın sınıflandırılması, özellikleri, özel yetenekler hakkında bilgi. Psikologlar zekâyı çeşitli biçimlerde tanımlamışlardır. Ancak, çok geniş anlamıyla zekâ, “genel zihin gücü” olarak tanımlanabilir. Bu, genel zihin gücü, niceliksel (zekâ bölümüne göre) ve niteliksel (soyut, somut, sosyal zekâ) olarak sınıflanmıştır. a) Niteliksel Sınıflama: 1. Soyut zekâ, simgeleri kullanma gücü olarak görülür. Sözcükler, formüller, şemalar

Bilgi Dünyası

Karbonhidratların Sınıflandırılması ve Özellikleri

0

Karbonhidrat nedir? Karbonhidratların yapısı, özellikleri, sınıflandırılması, sindirimi hakkında bilgi. Karbonhidratlar;karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının birleşmesinden oluşan organik bileşikler grubudur. Bu grubu oluşturan maddelere, bir karbon atomuna karşılık bir su (dihidrat) molekülü içerdikleri için karbonhidrat adı verilmiştir. Canlıların enerji kaynağı olan bu maddeler, insanların büyük bir ölümünün beslenmesinde geniş bir yer kaplar. Dünyadaki karbonhidratların ilk ve

Bilgi Dünyası

Hayvanlar Hakkında Bilgi

0

Hayvanların özellikleri, sınıflandırılması, yapısal özellikleri, beslenmeleri ile ilgili genel bilgiler. Hayvanlar; bitkiler dışındaki tüm canlı varlıklar; kendibeslek organizmalardan değişik olarak önceden oluşmuş besinlere bağımlı organizmalar, organik katı maddelerle beslenerek bunları ağız aracılığıyla yutup iç organlarında sindiren ve tüm vücut organlarına dağıtan canlı varlık gibi çeşitli tanımlamaları yapabilen canlı öbeğidir. Çoğunlukla duyarlılıkları ve hareket yetenekleri yalnızca

Bilgi Dünyası

Alkaloitler Nelerdir? Alkaloitlerin Sınıflandırılması

0

Alkaloitler nelerdir? Alkaloitlerin özellikleri, sınıflandırılması. Alkaloitler hakkında bilgi. Alkaloitler; çeşitli bitkilerde bulunan baz özelliği gösteren azotlu maddelerdir. Bu tür maddelerin alkali benzeri davranışlarından kaynaklanarak bunlara sekaloitler de denir. Sekaloitler bitkilerde sürekli oksalik, asetik, laktik, malik, tartarik, sitrik ve akotinik asit gibi bitkisel asitlerle oluşturdukları tuzları biçiminde bulunurlar. Bununla birlikte bazı alkaloitler bitkiyi karakterize eden, örneğin

Bilgi Dünyası

Dilbilgisi Nedir

0

Dilbilgisi nedir? Dilbilgisi çeşitleri nelerdir ve dilbilgisi eğitimi ile ne amaçlanır. Dilbilgisinin tarihçesi. Dilbilgisi bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen özellikleriyle kurallarını saptayan bilim dalı. Bu amaca erişme yolunda dilin doğuş, gelişme, yapı özelliklerini, çeşitli niteliklerini de konu edinir. Dilin doğru, düzgün kullanış yollarını gösteren bilgileri içerir. Ufuk genişliği açısından bütün diller için