Browsing: Sistem

Cümle Örnekleri İle İlgili Cümleler

Sistem İle İlgili Cümleler

0

Sistem ile ilgili cümleler. Sistem kelimesi içeren “Sistem” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. *** Sinyalizasyon sistemi kazaların önüne geçmek için oldukça önemli ve olmazsa olmaz bir sistemdir. *** Bilgisayarımda sistem hatası var ve ben bunu nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. *** 1 yılın sonunda hem ekonomik hem de yönetim sistemi açısından sıkıntıların var

Genel Kültür Parlamenter Sistem

Parlamenter Sistem Nedir?

0

Parlamenter sistem nedir? Parlamenter sistem nasıl çalışır ilk nasıl ortaya çıkmıştır ve tarihsel gelişimi nasıl olmuştur? Parlamenter Sistem Nedir? Parlamenter sistem, parlamenter rejim olarak da bilinir, yasama ve yürütme arasında yumuşak bir güçler ayrılığı, denge ve işbirliği kuran yönetim biçimi. Temsili sistem yasama ve yürütme ilişkileri açısından, güçler birliği (meclis hükümeti ya da konvansiyonel sistem)

Bilgi Dünyası

Toplumsal Sistem Nedir?

0

Sosyolojide sistem nedir, toplumsal sistem nedir?Toplumsal sistemin özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi. Toplumsal Sistem Sistem, aralarında karşılıklı ilişki, etkileşim, bağlantı ve bağımlılık bulunan öğelerin bir araya gelmesiyle oluşan bütündür. Örneğin; insan organizması bir sistemdir. Sistemin bir yerinde etkili olan bir etken, diğer öğelerini ve bütünü de etkiler. Aynı şekilde hukuk da bir sistemdir. Anayasa maddelerinin birinde

Bilgi Dünyası Avusturya parlamentosundan bir görünüm

Parlamento ve Parlamenter Sistem Nedir?

0

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemize yerleştirmiş olduğu Parlamenter Sistem ve parlamento ile ilgili bilgiler. Meclis halindeki yasama organına «parlâmento» denir. Nazariyede, meclisin seçimle kurulmuş olup olmaması pek önemli değilse de tatbikatta, meclisin sınırlı olması, genel oy sistemiyle halk tarafından seçilmiş bulunması akla gelir. Parlâmentoların başlıca görevi, kanun yapmak, bütçeyi inceleyip kabul etmektir. Hükümeti denetlemek

Bilgi Dünyası

Sibernetik Nedir?

0

Sibernetik ne demektir? Sibernetiğin konusu nedir? Sibernatiksel sistemler ve özellikleri, sibernetik hakkında bilgi. Sibernetik; insanın sinir sistemi ile elektronik hesap makinelerinin karşılıklı incelenmesini konu edinen, hayvanlarda ve makinelerde karşılıklı denetim ve iletişim bilimidir. Sibernetik sözcüğü, Yunancada “yönetme sanatı; gemi dümeni kullanma” anlamına gelen Kybernetika’dan türetilmiştir. Sibernetiğin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, İkinci Dünya savaşı’nın