Browsing: Siyasal

Tarih Sultan Abdülmecit

Abdülmecit Dönemi Siyasi Olayları, Savaşları ve Islahat Fermanı

0

Osmanlı padişahlarından Abdülmecit döneminde gerçekleşen siyasal olaylar ve savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız 3 Kasım 1839 tarihinde Osmanlı İmparatorluğunun en önemli reform hareketlerinden birisi olan Tanzimat Fermanı yayınlanmıştır. Tanzimat Fermanı hakkında daha detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız. Mısır Sorunu’nun Çözülmesi Mehmet Ali Paşa’nm daha da güçlenmesini kendileri için bir tehlike

İnkılap Tarihi Cumhuriyetin İlanı

Cumhuriyetin Getirdikleri Nelerdir? Yenilikleri ve Kazandırdıkları

2

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile siyasal, toplumsal, hukuk, eğitim ve ekonomi alanında ne gibi yenilikler gelmiştir? Cumhuriyetin kazandırdıkları nelerdir? 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu adeta müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922’de hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’yla yönetim bağları

Tarih Ortaçağ Avrupası'nın Genel Özellikleri

Orta Çağ Avrupası’nın Genel Özellikleri

0

Ortaçağ Avrupasının genel özellikleri nelerdir? Bilim, teknik, siyasal alan ve ekonomik alanlardaki Avrupa’nın ortaçağdaki genel durumu hakkında bilgiler. Ortaçağ Avrupası’nın Genel Özellikleri 1. Ortaçağ Avrupası’nın siyasi düzeni feodalite denilen bir sisteme dayanırdı. Kavimler Göçü’nün yarattığı kargaşalık ve güvensizlik ortamında feodal düzen hızla yayıldı ve yerleşti. Kavimler Göçünden sonra kurulan Barbar Krallıklarında krallar, topraklarını kontluklara ve

Bilgi Dünyası

Sosyal yaşam ve Sosyal yapı Hakkında Bilgiler

0

Sosyal yapı ve sosyal yaşam ile ilgili temel ve genel bilgilerin yer aldığı siyasal yaşam ve olaylar hakkında akademik bilgi veren yazımız. Siyasal yaşam, siyasal olayların oluş-‘ tuğu sosyal yaşam tarzıdır. Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıdır. Siyasal olay ise, ülke yönetimini ilgilendiren olaylardır. Ekonomik çıkarları devlet aracılığı ile gerçekleştirme çabası da siyaset olarak

Bilgi Dünyası I. Abdülhamit

I. Abdülhamit Dönemi

0

Osmanlı padişahlarından I. Abdülhamit dönemi siyasal olayları, savaşları ve antlaşmaları hakkında maddeler halinde bilgiler. I. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1774-1789) I. Abdülhamit başa geçtiğinde Rus Savaşı sürüyordu. Bütün çabalara rağmen üstünlük sağlanamayınca, Rusların antlaşma koşulları kabul edildi. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) 1. Kırım’a bağımsızlık verilecekti. Kırım hanları, yalnız din bakımından Osmanlı halifesine bagiı kalacaklardı. 2.

Bilgi Dünyası III. Mustafa

III. Mustafa Dönemi

0

26. Osmanlı Padişahı olan III. Mustafa döneminde özellikle Ruslar ile armaızda geçen dönemin olayları hakkında maddeler halinde bilgiler. III. MUSTAFA DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1757-1774) III. Mustafa devleti güçlendirmek için, • Yönetim • Maliye • Askerlik alanında bazı yenilikler yaptı. Ancak yeterli olmadı. Osmanlı-Rus Savaşı (1768) Savaşın Nedenleri 1. Rusya’nın, Gürcistan’ın içişlerine karışması 2. Karadağlıları, Osmanlılara

Bilgi Dünyası

XVII. ve XVIII. Yüzyılda Avrupanın Durumu

0

XVII. ve XVIII. yüzyıllarında Avrupa’nın hem siyasal hem de bilim-teknik alanlarında içerisinde bulunduğu durumlar ile ilgili maddeler halinde bilgiler. BlLlM VE TEKNİK ALANINDAKİ GELİŞMELER Rönesansla birlikte skolastik düşünce, yerini özgür araştırma ve inceleme çalışmalarına bıraktı. Bunun sonucunda XVII. yüzyıldan itibaren bilim ve sanatta büyük gelişmeler görüldü. Bu gelişmeler nedeniyle XVIII. Yüzyıl, Avrupa’da “Aydınlanma Çağı” olarak

Bilgi Dünyası III. Selim

III. Selim Dönemi

0

Osmanlı İmparatorluğunun ünlü ve başarılı padişahlarından birisi olan III. Selim dönemi siyasi ve askeri olaylarının maddeler halinde anlatıldığı yazımız. III. SELİM DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI III. Selim Avusturya ve Rusya ile savaş devam ederken tahta geçmiştir. III. Selim zafer kazanmak için çok ugraştıysa da başarılı olamadı. Öte yandan Avusturya gerek Fransız İhtilali’nin yarattığı etkiden, gerekse Prusya’nın

Bilgi Dünyası

IV. Mehmet Dönemi

0

19. Osmanlı padişahı olan ve Avcı Mehmet olarak da bilinen IV: Mehmet dönemi siyasal olaylarının maddeler halinde anlatıldığı yazımız. IV. Mehmet döneminin siyasal olayları Osmanlı – Venedik İlişkileri Daha önce bozulmuş olan Osmanlı-Venedik ilişkileri; 1. Osmanlı gemilerinin Venedik saldırılarına uğraması 2. Mısır’a giden bir Osmanlı kalyonunun Venedik korsanlarının eline geçmesi üzerine savaşa dönüştü. • Girit

Bilgi Dünyası II. Mahmut

II. Mahmut Dönemi

0

II. Mahmut döneminde gerçekleşen siyasal olaylar, yenilik çabaları, savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde bilgi veren yazımız. II. MAHMUT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1808-1839) Senedi İttifak (1808) II. Mahmut döneminin ilk önemli olayı Sened-i İttifak’tır. Sened-i ittifak, ayânlarla padişah arasında imzalanmıştır. Asıl nedeni, merkezî otoritenin çok zayıflamış olması ve ayanlara söz geçiremeyecek hale gelmesidir. Özellikleri a.

Bilgi Dünyası III. Mehmet

III. Mehmet Dönemi (Kısaca)

0

Osmanlı padişahlarından III. mehmet dönemi siyasal olayları ile ilgili kısaca maddeler halinde bilgi veren yazımız. III.MEHMET DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1595-1603) Avusturya-Eflâk Cephesi Savaşları Eski gücünü kaybetmiş olan Osmanlı Devleti’ne karşı Avusturya’nın karşı saldırıya geçmesi ve başta Estergon Kalesi olmak üzere birçok yeri ele geçirmesi üzerine III. Mehmet, Avusturya üzerine sefere çıktı. • Eğri Kalesi alındı.

Bilgi Dünyası Sultan III. Murat

III. Murat Dönemi

0

Osmanlı padişahlarından III. Murat döneminde yaşanan siyasal olaylar ve savaşlar hakkında maddeler halinde bilgiler veren yazımız. III. MURAT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1574-1595) Lehistan’ın Osmanlı Himayesine Girmesi (1576) • Lehistan kralı öldüğünde, yerine geçecek evladı yoktu. • Avusturya, Rusya, İsveç ve Fransa kendi hükümdar ailelerinden birini Lehistan tahtına oturmak için mücadele ediyorlardı. • Osmanlılar, Fransızlar’ın adayının

Bilgi Dünyası I. Ahmet

I. Ahmet Dönemi Siyasal Olayları

0

Osmanlı İmparatorluğunun 14. padişahı olan I. Ahmet dönemi siyasal olayları ve Zitvatorok Antlaşması nedenleri ve öneminin maddeler halinde sırlandığı yazımız. I. AHMET DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1603-1617) Osmanlı – İran Savaşları Bu dönemde Osmanlı-İran ilişkileri, kısa süreli ve çoğu zaman uygulanamayan antlaşmalar ve uzun süren savaşlarla sürüp gitmiştir. İranlılar, Osmanlıların Avusturya ile savaşması ve Celali ayaklanmaları

Bilgi Dünyası

Orhan Bey Dönemi Olayları

0

Orhan Bey döneminin siyasal olayları nelerdir? Orhan Bey dönemi yapılan savaşlar, yenilikler ve Rumeliye Geçiş hakkında bilgiler. ORHAN BEY DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1326-1362) a. Bursa’yı alarak devlet merkezi yaptı (1326). b. Maltepe (Palekanon) Savaşı’nda (1329) Bizanslıları yendi, imparatorun komuta ettiği Bizans ordusunun bu savaşta yenilmiş olması, Osmanlıları ön plâna çıkardı. c. İznik’i aldı. Burayı geçici

Bilgi Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları

Küreselleşen Dünyada Siyasal Değişimler

0

Küreselleşen dünyadaki siyasal değişimler nelerdir? Küreselleşme siyaseti nasıl etkiler, hakkında bilgi. Küreselleşen Dünyada Siyasal Değişimler; Siyasal değişimlerin ilki, Doğu Avrupa’da 1989’da bir dizi çarpıcı devrim sırasında gerçekleşen ve 1991 ‘de Sovyetler Birliği’nin yıkılışıyla doruğa çıkan eski Sovyet bloğundaki Rusya, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Baltık devletleri, Kafkasya ve Doğu Asya devletlerinin Batı tipi siyasal ve