Browsing: siyaset

Bilgi Dünyası felsefe

Siyaset Felsefesi Nedir? Temel Kavramları Nelerdir?

0

Siyaset felsefesi nedir? Siyaset felsefesinin temel kavramları ve temel soruları nelerdir? Siyaset felsefesi hakkında bilgi. SİYASET FELSEFESİ SİYASET FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI: Hukuk : Toplumda kişiler arasindaki ve kişilerle devlet arasindaki ilişkileri düzenleyen yazili kurallar sistemidir. Yasa : Bireylerin toplum içindeki eylem ve davranislarini düzenleyen yazili hukuk kurallaridir. Bürokrasi : Yasalarin uygulamalarım üstlenen memurlarin idari işleyişidir.

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyolojinin Siyaset Bilimi İle İlişkisi

0

Sosyolojinin Siyaset bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji Siyaset bilimi ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyolojinin Siyaset Bilimi İle İlişkisi Sosyoloji – Siyaset Bilimi Siyaset bilimi; yönetme ve yönetilme olayını ve bunun kurumsallaşma sürecini inceler. Siyasi parti tipleri, partilerin işlevleri, çeşitli grupların siyasi iktidar üzerindeki etkileri, seçme ve seçilme davranışı siyaset biliminin ele aldığı konuların başlıcalarıdır.

Bilgi Dünyası

Siyaset Bilimi Konusu ve Tarihçesi

0

Siyaset bilimi nedir ve neyi inceler? Siyaset Bilimi nasıl ortaya çıktı, tarihçesi, konusu ve kapsamı hakkında bilgi. SİYASET BİLİMİ Siyaseti inceleyen bilim dalıdır (politoloji de denir). Siyaset bilimi çok eskilere dayanır. Gerçekten de Eski Yunanlıların, siyaset biliminin yaratıcıları oldukları söylenebilir: Eflatun‘un Devlet’i, Aristoteles‘in Politika ‘sı bunun örnekleridir. Daha sonra Romalıların da siyaset bilimiyle ilgilendikleri görüldü:

Bilgi Dünyası Türkiye Büyük Millet Meclisi

Siyasette Propaganda Hakkında Bilgi

0

Propaganda nedir? Siyasi hayatta propaganda neden önemlidir, nasıl yapılır? Siyasette propaganda hakkında bilgi. Propaganda ve Siyasal Hayat Toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun üzerinde halkın benimsediği genel düşünce, ortak kanaat kamuoyu adını alır. Günümüzde, kitle iletişim araçları (gazete, radyo, televizyon gibi) haberleri anında yaydıkları için tüm toplumlarda vatandaşlar, günlük olayları hemen öğrenmektedirler. Bunun sonucunda da kamuoyu

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Dönemi Dış Politikası

0

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyaseti, dış politikada izlediği yol, gelişmeler hakkında bilgi. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DIŞ SİYASETİ Atatürkçü Düşüncede Ulusal Dış Politika: a) Her şeyden önce ulusal gücümüze dayanmak b) Ulusal sınırlarımız içinde kalmak c) Gerçekleşmesi mümkün olmayan idealler peşinde koşmamak d) Ulusal politikayı uygularken her zaman iç teşkilatı dikkate almak e) Başka devletlerin